Kategoriarkiv: Privata

TTELA:s lokala valkompass

Det är mycket att göra med valet just nu. Och det tror jag att väldigt många politiker i Vänersborg kan intyga. Vi är ju alla i Vänersborg, med undantag av tre kommunalråd, fritidspolitiker. Det betyder att vi sysslar med politik på vår lediga tid. Typ efter jobbet. Och det kräver sin tribut.

TTELA levererar en nyhet inför årets val – en valkompass för Vänersborg!

Valkompassen är konstruerad för just Vänersborg och ingen annan kommun. En mycket intressant, och kul, idé. Genom att svara på ett antal lokala frågor om politiken i Vänersborg får man ett resultat om hur nära de olika partierna ligger en om hjärtat. Med andra ord, vilket parti som har åsikter som överensstämmer med ens egna.

Och visst gladde jag mig åt att jag enligt TTELA:s valbarometer var vänsterpartist…

För jag blev faktiskt lite ”nervös” när jag läste och svarade på frågorna… Det är ju så att jag har en del annorlunda åsikter än t ex partiet centralt… Vilket kanske inte är någon överraskning för dom som har följt skrivandet på min blogg.

Så här såg mitt resultat ut:

Jag blev väldigt förvånad över att jag till 61% blev socialdemokrat. Det känns ju ibland som om sossarna i Vänersborg och jag tycker annorlunda om det mesta, t ex att det behövs mer pengar till skola, vård och omsorg… Att även miljöpartiet i Vänersborg skulle ligga nära mina åsikter var också en överraskning. Miljöpartiet i kommunen har ju inga åsikter om någonting… Och det tycker jag nog att jag har.

Ska jag vara ärlig så blev jag förvånad över resten av siffrorna också. Procenttalen var i mitt tycke alldeles för höga för samtliga kommunens partier. Kristdemokraterna har till 53% åsikter som överensstämmer med mina… Det hade jag ingen aning om. Eller sverigedemokraterna till 50%… Det sistnämnda, i synnerhet, får mig att undra om utformningen av valkompassen är riktigt tillförlitlig…

Naturligtvis har sådana här ”undersökningar” stora brister, även TTELA:s. Men jag tycker ändå att det är ett bra initiativ av TTELA och jag rekommenderar alla att göra valkompassen. Vem vet, du kanske får ett svar som förvånar dig. Det kanske visar sig att dina åsikter i kommunalpolitiken ligger närmare ett annat parti än det du sympatiserar med i rikspolitiken. Och då kan det vara läge att verkligen tänka igenom hur du ska rösta i kommunvalet den 9 september.

Du hittar TTELA:s valkompass här: Till valkompassen.

.

PS. Du kan också pröva vilket parti du står närmast i regionvalet. Jag har dock inte testat den än.

Nytt kapitel i ärendet Kindblom!

Blåsutbor har i många år kämpat för att det lilla skogsområdet vid Kindblomsvägen i Blåsut ska få vara kvar som ett orört grönområde. ”Kindblomsskogen” är i stort sett det enda grönområde som finns kvar i Blåsut.

Kommunen däremot vill till skillnad från de boende i området att det ska byggas hus i en del av skogsområdet. Trots att det strider mot kommunens egen Grönplan. Men som så ofta tidigare, om naturintressen står mot ekonomiska intressen så är det naturintressena som får ge vika…

Det har sedan ett tag tillbaka sett ut som det trots allt inte skulle bli några hus i skogen. Brunbergs Bygg, som hade fått bygglov, kom inte igång. Till slut skickade emellertid Brunbergs in sina handlingar, och fick dem godkända av byggnadsnämnden. Men då överklagade de boende i området nämndens beslut till Länsstyrelsen – och de boende fick rätt.

Sedan hände inget mer….

Förrän nu… Under semestrarna…

I brevlådorna hos grannarna till skogsområdet damp det den 19 juli ner ett brev från byggnadsförvaltningen. Grannarna uppmanades att komma in med synpunkter och kommentarer gällande ny bygglovsansökan från Brunbergs… Bygglovshandlingarna var på strax under 100 sidor…

Och sista svarsdagen var satt till den 8 augusti.

Det var snålt med tid då flera av de boende var på semester. Flera av grannarna misstänkte därför nästan att kommunen helt enkelt inte ville att grannarna skulle hinna komma med synpunkter. Men det kan vi väl inte tro, byggnadsförvaltningen hade säkerligen bara förbisett att folk kunde resa bort på sin semester. För övrigt så skriver förvaltningen senare:

”Dock ser vi inget hinder att svar på underrättelse kommer in senare. Men för att hinna sammanställa synpunkterna inför nämnden är vi tacksamma för svar senast 18 augusti.”

Mailet där förvaltningen skriver detta är inte daterat, men det verkar vara ett svar på ett mail som skickades den 8 aug, dvs samma dag då slutdatumet inföll. Så jag vet inte riktigt om detta besked fick någon praktisk betydelse eller om det nådde andra grannar. Jag vet inte heller om synpunkter inskickade senare än den 8 aug kommer att betyda något. För om de inte ”hinner sammanställas” betyder väl det att politikerna i nämnden inte kommer att beakta dem när beslut fattas… Eller? Och i så fall blir ju den ”förlängda svarstiden” betydelselös…

Ska jag våga mig på en gissning så tror jag att synpunkter inskickade efter den 8 aug i praktiken innebär att ingen har tid eller möjlighet till att omsorgsfullt ta hänsyn till dessa…

Hur som helst, om en dialog mellan kommunen och kommuninvånarna ska fungera ordentligt, och demokratiskt skulle väl några säga, så måste ju invånarna få tid att läsa och sätta sig in i handlingar, träffas och diskutera för att sedan formulera sina synpunkter. Och då bör invånarna under en semesterperiod få lite mer tid på sig att komma med svar än vad Kindblomsborna har fått denna gång.

Det hör faktiskt också till saken att ärendet Kindblomsvägen har pågått i ungefär 10 år, och någon vecka hit eller dit skulle inte spela någon större roll. Inte heller om man beaktar att handlingarna från Brunbergs inkom till byggnadsförvaltningen redan den 30 januari…

En av grannarna skriver till byggnadsförvaltningen:

”PBL föreskriver att kommunen ska hantrera dylika ärenden skyndsamt om det inte är komplicerat (10 veckor) . Det verkar tagit kommunen 24 veckor att fördela till berörda grannar ! Samma ärende ska nu bemötas av oss inom 14 arbetsdagar mitt under semesterperiod !”

Byggnadsnämnden sammanträder och fattar beslut i ärendet den 21 augusti, dessförinnan ska nämndens presidium träffas.

Länsstyrelsen har som sagt tidigare upphävt ett beslut i byggnadsnämnden (september 2017) där nämnden gav Brunbergs Bygg bygglov. (Se ”Byggnadsnämnden får underkänt!”.) Skälet till Länsstyrelsens dom var då att:

”Den aktuella åtgärden avviker från detaljplanen vad gäller avstånd mellan byggnader”

I denna nya bygglovsansökan har avståndet mellan byggnaderna justerats för att följa planbestämmelsen. Och så långt har byggnadsnämnden fått det enklare att bedöma den nya ansökan. Men vad jag förstår så har Brunbergs inte gjort några andra ändringar.

Och det intressanta i Länsstyrelsens dom är att de boende, som överklagade till Länsstyrelsen, hade flera skäl i sin överklagan, men att dessa andra skäl överhuvudtaget inte bedömdes. Länsstyrelsen ansåg att det var onödigt eftersom det första skälet räckte till att upphäva beslutet…

Länsstyrelsen skrev:

”… saknas anledning att bedöma övriga invändningar från klagandena.”

Det här betyder att de boende runt Kindblomsvägen kan överklaga byggnadsnämndens beslut, om det blir ett ja till Brunbergs ansökan, utifrån de andra grunderna. Länsstyrelsen har ju faktiskt inte ens tagit dessa under övervägande.

Det handlar om fler ”formella skäl” när det gäller tomternas storlek, sammanbyggda hus, parkeringsplatser och punktprickad mark, trafikfrågor till följd av fler bilar i området och även om framtiden för salamandrarna i skogen mm.

Det ska bli intressant att följa fortsättningen på denna 10-åriga följetong. Till slut lär väl dock de ekonomiska intressena vinna över de gröna. Tyvärr… Såvida det inte händer dramatiska förändringar i det politiska landskapet. Fast inte ens det lär väl hjälpa, fullmäktige har ju redan beslutat att skogsområdet ska bebyggas. Men försöka duger…

Vänsterpartiet var emot beslutet att tillåta byggnation i skogsområdet.

Timbro del 2

Ett mycket tydligt exempel på den typ av marknadsföring av högerpolitik som jag diskuterade i mitt tidigare blogginlägg är den senaste artikeln av Fredrik Segerfeldt på Timbros hemsida: Privatisera vattnet innan det är för sent. Där ger han några exemplar om hur (enligt honom) subventionerad jordbruk har lett till vattenslöseri. Han skriver att Det som kostar lite eller inget slösar man nämligen mer med utan att ge någon underlag för sin påstående.

Det är bra att Segerfeldt tar upp Mexico som ett av sina exemplar. Mexico lider av en brist av färskvatten idag främst för att privata intressen har tilllåtas påverka. Läs Mexico has some of the best water laws around. So why are its rivers so contaminated? där historiker Mikael Wolfe förklarar precis varför oligarki och den fria marknaden är orsaken till Mexikos vattenproblem.

Före den spanska erövringen hade Mexica-folket (urbefolkningen i regionen som nu är Mexico City) ett  avancerad  konstbevattning system med kanaler, vallar och damm. Huvudstaden Tenochtitlans invånare hade inte bara färskvatten för att laga mat och bada och vattna sina grödor, men vattensystemet fungerade också som en del av stadens försvar.

I själva verket nästan alla tidig statsbildningar tillkom samtidig som folk utveklad mer och mer avancerad konstbevattnings anläggningar. Det krävde alltmer administration för att hålla dom igång naturligtvis. Det var faktiskt statligt!

Restad Gård. Smart bemanning.

TTELA skrev idag om att arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) besökte Restad Gård igår. Hon var där för att, som det står i TTELA (se ”Minister med nyheter om asylmottagningen”):

”berätta om detaljerna i Mottagandeutredningen, som föreslår ett helt nytt system för asylmottagande.”

Utredningen föreslår att det ska inrättas särskilda ankomstcenter. Och då ser några möjligheter att inrätta ett sådant center på Restad Gård. I varje fall gör kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) det. Dahlin var nämligen också med ute på Restad. Hon spetsade enligt TTELA genast öronen när hon hörde om ankomstcentren.

Dahlin säger till TTELA:

”Jag kände direkt att det här är ju Restad Gård! Det är som gjort för detta”

Jag kan väl spontant tycka, om det nu ska inrättas särskilda ankomstcentra, att det kanske vore en bra idé med Restad. Men denna tanke har inte ens diskuterats i Vänersborg, varken i kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott eller kommunfullmäktige.

Och det känns väl som om ett sådant här önskemål från kommunen skulle vara förankrat i åtminstone kommunstyrelsen. Nu blir hela grejen mer som en socialdemokratisk valpropaganda. Och frågan är nog för viktig för det kan jag tycka.

Som sagt, om Restad Gård nu ens är tänkt som ett ankomstcentrum… Det är det faktiskt inte. Det kom nämligen ett mail direkt riktat till Marie Dahlin från Migrationsverket den 27 juli…

På Vänsterpartiets hemsida kunde du läsa om Migrationsverkets mail redan igår (se ”Är det rätt att förtiga?”).

Och Gunnar Lidell skrev på Twitter tidigare idag:

”Migrationsverket meddelade redan 27/7 att det inte blir ngt ankomstcenter i Vänersborg, detta verkar inte varken KSO eller @YlvaJohansson veta ngt om, tänker ministern köra över @Migrationsverk ?”

Migrationsverket är mycket tydligt i sitt meddelande till Marie Dahlin (S):

”Migrationsverket har för avsikt att inom ramen för en pilotverksamhet pröva ett ankomstcenter vid anläggningen Sagåsen i Mölndal under hösten 2018. … Sagåsen är fullt tillräcklig för verkets behov under överskådlig tid.”

Det var också orsaken till att Migrationsverket överhuvudtaget inte närvarade på ministerns besök på Restad Gård igår. Verket ville inte ge en bild:

”av att myndigheten är intresserat av att ha ett ankomstcenter på Restad Gård, något som alltså inte är aktuellt.”

Och visst är det konstigt att varken Ylva Johansson, Marie Dahlin eller TTELA nämnde något om Migrationsverkets beslut.

Det sägs att i krig och kärlek är allt tillåtet. Kanske kan man tillägga att allt är tillåtet även i en valrörelse. I varje fall i Vänersborg…

Till sist vill jag meddela att det inte blir något extra sammanträde i socialnämnden om ”Smart Bemanning”. Lutz Rininsland (V) hade ju skrivit till nämndens ordförande Dan Nyberg (S) och frågat om detta. (Se ”Tankar om Smart bemanning”.) Dan Nyberg svarade nu Rininsland:

”På frågan om smart bemanning så tycker jag att det är lämpligt att nämnden får en lägesrapport vid nästa sammanträde den 6 september. Det kan t ex ske under förvaltningschefens rapport. Att kalla till ett extra sammanträde anser jag i nuläget inte påkallat.”

.

PS. Dela gärna bloggen på t ex Facebook om du tycker att den är ok. Du når inlägget fler läsare.

Vallöften från S

Det närmar sig val och då vaknar partierna. De vill nämligen ha vänersborgarnas förtroende att styra kommunen genom att rada upp en rad löften som de lovar att de ska genomföra – bara kommuninvånarna förstår sitt eget bästa. Och röstar på just dom… Det blir nästan lite patetiskt.

Jag har i några bloggar kortfattat beskrivit vallöftena från de partier som jag har fått lokalt valmaterial av – moderaterna och liberalerna (se ”Vallöftena haglar redan! L+M.”) och sverigedemokraterna (se ”Vallöftena haglar redan! SD.”). Jag beskrev också socialdemokraterna och centerpartiet utifrån en debattartikel i TTELA (se ”Vallöftena haglar redan!”).

I lördags fick jag socialdemokraternas valprogram/valbroschyr av några vänliga socialdemokrater i Vargön.

Joakim Sjöling, en av de vänliga sossarna, en annan var för övrigt Kent Javette, sa att socialdemokraterna också hade ett fylligare valmanifest än den broschyr de delade ut till de förbipasserande. Det har jag dock inte fått fram, jag hittar den varken på Facebook eller på socialdemokraternas hemsida. Det kanske inte är utlagd än.

Det är inte många partier som redovisar vad de har gjort under mandatperioden, vilka frågor de har drivit osv. Men socialdemokraterna gör det. Eller vad man nu ska kalla det. Socialdemokraterna kan ju som bekant inte genomföra något på egen hand, inte ens tillsammans med sina allianspartier centerpartiet och miljöpartiet. De måsta också ha stöd av åtminstone Vänsterpartiet eller sverigedemokraterna.

Socialdemokraterna räknar upp 6 saker som ”de” har genomfört under mandatperioden. Jag skulle vilja påstå att samtliga partier i kommunfullmäktige har varit överens i alla dessa frågor. Det handlar t ex om ”en ny boendeplan inom vård och omsorg”, ”ökat bostadsbyggande”, ”fler fotbollsplaner med konstgräs” och ”ungdomsjobb på sommarlov”. Kanske är det en slags ”samlingsregering” som socialdemokraterna vill ha efter valet…?

I några av dessa ”genomförda saker” kan man nog inte ens påstå att socialdemokraterna har varit särskilt aktiva. Tvärtom.

Socialdemokraterna skriver:

”Vi har tillskapat fler förskole- och skollokaler.”

Jag tänker t ex på den nya förskolan i kv Hönan, som beslutades under den förra mandatperioden. Den har försenats och rent av förhalats av kommunalrådet Marie Dahlin (S). Det tog fyra år efter barn- och utbildningsnämndens beslut innan bygget kom igång.

Och sen? Har det byggts något? Nä, tvärtom. Det har inte hänt mycket på byggfronten trots skriande behov av förskole- och framför allt skollokaler. Barn- och utbildningsnämnden har tvingats hyra ett 20-tal moduler. Men visst, Silvertärnan har fått överta Kunskapsförbundets gamla lokaler på Idrottsgatan som nu renoveras. Vilket övriga partier också har varit överens om… Och det är ju naturligtvis bra.

Socialdemokraterna går till val på att de vill ”höja kunskapsresultaten”. Och det kräver ”mer personal och fler skollokaler” skriver de. Hur sossarna ska ha råd till det här står skrivet i stjärnorna. Marie Dahlin har ju upprepade gånger konstaterat från t ex fullmäktiges talarstol att det inte finns några pengar i kommunens ”kassakista”. Och märk väl, socialdemokraterna, tillsammans med C+MP, vill spara 6,5 milj på förskolan och skolan i sitt budgetförslag för 2019.

Barn- och utbildningsnämnden skulle istället behöva åtminstone 30 milj mer nästa år för att klara av elevökningen och ökade lokalhyror…

Snacka om att vilseleda väljarna – att säga en sak och göra en annan.

Och det gäller även socialdemokraternas andra vallöfte:

”Kvaliteten i äldreomsorgen ska höjas. Det kräver fler personal…”

I budgetförslaget för 2019 föreslår socialdemokraterna att socialnämnden ska spara 9 milj kr! När socialförvaltningen anser att nämnden istället behöver ytterligare drygt 50 milj kr.

I socialdemokraterna tycks inte den ena handen veta vad den andra gör…

Trots Dahlins konstaterande om att det inte finns några pengar i kommunen lovar sossarna också en:

”kostnadsfri kultur- och musikskola”

Är det någon vänersborgare som tror att socialdemokraterna tänker genomföra det? Ja, det skulle i så fall vara om Vänsterpartiet lyckas genomdriva pengar till detta i riksdagen… Vänsterpartiet går ju till val på en avgiftsfri kulturskola i hela landet och vill se den införd redan från 2019. (Vänsterpartiet vill att kommuner ska ges ekonomisk kompensation för att slopa avgiften. Se vidare ”Satsning på avgiftsfri kulturskola i alla kommuner”.) Under den gångna mandatperioden vid makten har socialdemokraterna i Vänersborg inte lagt något förslag om kostnadsfri kultur- och musikskola.

Socialdemokraterna vill också:

”driva frågan om tågstopp i Frändefors och Brålanda”

Det var väl tur att Vänsterpartiet genom att skriva en motion i frågan fick fart på kommunledningen. Hur sossarna sedan ska driva frågan under nästa mandatperiod sägs det inget om, kanske genom samtal mellan skål och vägg…

Det är ingen tvekan att socialdemokraterna pratar med kluven tunga. Igen. Men jag har svårt att tro annat än att vänersborgarna kommer att se igenom de socialdemokratiska vallöftena denna gång.

Så ser vänsterpolitik ut i Rågsved!


Som jag skrev på Vänsterpartiet Vantörs hemsida i juni byggs för fullt de första Stockholmshusen av allmännyttiga Familjebostäder i Rågsved med 70 hyresrätter i samma kvarter där jag själv bor.  

Det är roligt när kommunal vänsterpolitik blir så synlig i våra bostadskvarter. Då det blir lätt att säga: ”Det här får vi när vänstern är med och styr”. 

Tyvärr har Rågsved också ett exempel på alliansens byggpolitik. Det byggdes så billigt att säkerheten sattes på spel. Jag menar förstås hyreshusen längs Bjursätragatan som Lelångshus fuskbyggde och där hyresgästerna drabbades hårt av brister i brandsäkerheten. Vänsterpartiet tog redan under byggnationen upp frågan i stadsbyggnadsnämnden och ägaren polisanmäldes efter den stora branden. 


Nu i augusti har Stockholmshusen börjat ta form. Inflyttning planeras nästa år. Det blir pressade hyror och ännu mer, upp till 30% lägre hyror i nyproduktionen med vänsterpartiets förslag i riksdagen om ”Vänsterhyror”, läs mer här och här.  

Så ett tips för dig som vill ha bra bostäder till rimliga hyror är att rösta på Vänsterpartiet i riksdagen och i kommunen (även landstinget förstås om du vill ha en sjukvård där behoven styr och få ett slut på den dyra och osunda privatiseringspolitiken).

De ensamma

Jag har inte skrivit på länge för mina ord försvinner i bedrövelsen av hur de ensamma flyktingungdomarna behandlas. Det kommer nya lagar och diskvalificering . En månad innan valet så skall de fortfarande bara ut ur landet.
Ut till vad ? Till krig och talbaner som gör razzior ?

Min äldste son jag kallar honom så kommer från en by där talibaner helt tagit över livet för de som lever där . Han hotas av död och förintelse om han återvänder . Både hans mamma och bror är döda efter sviterna av attacker från talibaner. Hela hans släkt har flytt från byn Langar .
Han har inte rätt att söka den nya gymnasielagen . Han har som analfabet kämpat sig till att bli läs och skrivkunnig . Det är en ungdom vi ska ge permanent uppehållstillstånd och asyl för han kan inte leva i sitt land , bokstavligt talat.

Det är flera som bokstavligen inte kan leva i Afghanistan och som aldrig bott där utan varit på flykt i hela sitt liv . Zaki som fick leva gömd först i Sverige sedan blev han utvisad sedan gömde han sig i Afghanistan han är på flykt igen. Han blev illa skadad i en terrorattack i Kabul men är nu på flykt igen resan är lång det är 20e året .

Säg inte att Afghanistan kan vara ett säkert land. Ett land med en historia av krig sedan 70-talet med långvarig korruption har inga säkerhetszoner . Det fruktansvärda och nakna våldet pågår där oftast unga dör .

Solvarm och valrörelsen

Det har inte hänt så mycket uppe i Sikhall sedan sist. I varje fall inte när det gäller Solvarms strider med Vänersborgs kommun. Solvarm har ju som bekant fått en ”respit” på två år för sina VA-system av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Men striderna med kommunens samhällsbyggnadsnämnd är fortfarande inte avgjorda, förvaltningsrätten har t ex inte kommit med någon dom än. Samhällsbyggnadsnämnden vill ju inte undanta Solvarm från verksamhetsområdet, dvs kommunen vill att naturhuset ska anslutas till det kommunala VA-nätet. Och dessutom vill samhällsbyggnadsnämnden att Solvarm ska betala en anslutningsavgift på 194.935 kr. Vilket nämnden vill att Solvarm ska betala även om inte fastigheten kommer att anslutas… (Se ”Solvarms tre strider med kommunen”.)

Varför skriver jag då detta i sommarvärmen? Jo, nu kan nämligen stora delar av världen själva bilda sig en uppfattning om naturhuset i Sikhall. I serien ”Amazing Interiors” på Netflix, avsnitt 12, några minuter in i programmet, kan världen få lyssna till Anders och Rosemary Solvarm när de berättar om naturhuset.

Solvarms naturhus med dess kretsloppssystem är alltså känt över hela världen! Det går att se på Netflix!

Och då kan jag återigen inte låta bli att undra – vad det är som Vänersborgs kommun inte förstår…?

Kanske är partiernas ställningstagande i en sådan här fråga bra mycket viktigare och intressantare än alla smörgåsbord med mer eller mindre påhittade vallöften som serveras vänersborgarna i partiernas valmaterial…

För övrigt har Vänsterpartiet börjat sin valkampanj i Vänersborg idag. Det gjorde vi genom att ha en Röd Lördag i Vargön! Det var lyckat. Många vargöbor tog gladeligt emot vårt valmaterial. (Läs mer om detta på Vänsterpartiets hemsida: ”Röd Lördag i Vargön”.) Nästa vecka kan man träffa Vänsterpartiet i Brålanda.

Timbro Tankesmedja

Under 1970-talet hörde vi i USA mer och mer om något som kallas en tankesmedja. De var ingen ny uppfinning men uppträdde allt oftare i pressen och vi läst att dessa tankesmedjor skulle komma med nya idéer som kunde hjälpa människor. Och i vissa fall var det sant. Men många av dem bara omarbetade gamla idéer och letade efter nya sätt att marknadsföra dem.

Under 1800-talet, anklagade högerkanten människor som kämpar för att avskaffa slaveriet, expandera rösträtt för alla vuxna (inte bara rika, vita män), och förkorta arbets dag till åtta timmars kämpar för att förstöra samhället. I mitten av 1900-talet tog de flesta demokratiska samhällena dessa reformer som självklara och såg dem som positiva för samhället. Så om högerkanten inte kunde motverka vänster sociala reformer genom att skrämma människor, då kanske kunde den göra högerpolitik sexig istället.

En sån tankesmedja är Timbro. Jag är inte förvånad över att svenska kapitalister vill ha samma möjligheter som sina amerikanska motpartar, särskilt med tanken att dom troligen är påverkad av vad jag brukar kalla för svensk fantasi USA. (där alla är stenrika, äger jättestort hus, osv). Gör en miljon dollar vinst över en natt! 

Men att bli rik genom utnyttjande av dina medmänniska är lika vidrig i Sverige som i USA, eller hur? Och det finns inget smart om att utnyttja ett grundläggande mänskligt behov för att tjäna mycket pengar. Som du kan läsa i Aftonbladet  Nej, Timbro, vi törstar inte efter privat vatten

Vatten är livet! Därför kan det aldrig vara lämpligt att behandla det som en handelsvara.