(V)ill ge Knivsta mer makt i EU

Mikael GustafssonInsändare i Knivstabygden den 14 maj 2014
Många beslut om våra arbetsvillkor, våra rättigheter och våra skyldigheter tas i dag inom EU. Hela 60 procent av alla beslut som tas i Knivsta är direkt eller indirekt styrda av EU-beslut.
Byråkrater i Bryssel känner inte till Knivstas ungdomars behov av fritidsanläggningar, de känner inte till förhållandena för att dra en cykelbana, de vet inte vad vi i Knivsta vill ha eller behöver. Byrå …