Inga undantag för tvångsäktenskap!

I dag beslutade majoriteten av partierna i Justitieutskottet att ställa sig bakom regeringens förslag om att det även fortsättningsvis ska vara möjligt att erkänna tvångsäktenskap, utländska barnäktenskap och fullmaktsäktenskap i Sverige. Vänsterpartiet är det enda partiet som är emot detta. – Vi är besvikna och bedrövade över att inga andra partier ställde sig bakom vår motion om att täppa till kryphålen i lagen …