Rapport från BUN 12 maj

Dagens sammanträde med Barn- och Ungdomsnämnden går väl inte till historien som ett av de mest händelserika. Men ibland är det faktiskt lite ”gôtt” att det finns lugna och händelsefattiga möten också.
Här följer hur som helst en rapport.
Sammanträdet började med två så kallade verksamhetsuppföljningar. Först ut var rektorn för Musikskolan. Hon berättade att Musikskolan har stora problem med ekonomin. Int& …