Nominerade till kommunfullmäktige och ny styrelse.

Vänsterpartiets lista till kommunfullmäktige i Österåker fastställdes igår enligt följande:
Francisco Contreras
Bo Edlén
Aline Österlind
Andreas Lennkvist
Eddie Vivenius
Eva Mindesparr
Daniel Lagunas
Gunnel Rönn
Patricia Lagunas
Luis Aravena
Eva Runsö
Claes-Göran Axelsson
Urban Dunell
Vänsterpartiet Österåkers styrelse 2014:
Ordförande: Eddie Vivenius
Kassör och medlemsansvarig: Bo Edlén
Övriga ordinarie ledamöter: Aline Österlind, Andreas Lennkvist och Patricia Lagunas
Ersättare: Gunnel Rönn, …