Kommunpolitiskt medlemsmöte måndag 12 maj

KALLELSE
Varmt välkommen till kommunpolitiskt medlemsmöte.
Tid: Måndag 12 maj kl. 18:30-20:00
Plats: Partilokalen, Nydalavägen 2 c, Berghem
Dagordning
Formalia
Budget 2015
Information om kommunens ekonomiska läge och den kommande budgetprocessen
Inför Kommunstyrelsen
Information om aktuella frågor till kommande Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige.
Aktuellt i nämnderna
Bordet runt – kommunpolitikerna berättar om vad som är på gång i de olika nämnderna
Övriga frågor
Kommunpolitiska medlemsmöten under resten av vårterminen 2014:
Må …