Bussförarnas jobb måste säkras

Onsdag 14 maj fattar Umeå kommunföretag (UKF) beslut om vilka krav som ska ställas när Umeås lokaltrafik ska upphandlas. Vänsterpartiet kräver att den nya trafikutövaren ska ta över personalen. Men efter att ha läst beslutsunderlagen inför onsdagens möte är Vänsterpartiets Lasse Jacobson bekymrad över busschaufförernas framtid.
–          Skrivningarna i beslutsunderlaget är allt för allmänt hållna och inte …