Behovet måste få styra hälso- och sjukvården!

Våra gemensamma satsningar på välfärden måste, genom en röd tråd, gå från en ny regering med en ny politik, i höstens val, till regionen som får möjligheterna att ge en god hälso- och sjukvård till alla efter behoven bra omsorg och en välfärd som bygger på alla människors lika värde!