(V)i behövs för kvinnorätten i EU!

Vårens EU-val är ett viktigt val för feminismen och kvinnorättsfrågorna i Europa. EU-parlamentet är ett viktigt forum för att kunna påverka frågor såsom abort, trafficking, prostitution och hbtq-rättigheter för hela Europa. Det behövs fler feminister i Bryssel för att kunna slå vakt om dessa rättigheter, inte bara för oss svenskar utan även för alla i EU. Flera länder har valt att inskränka …