Två undersökningar: Politikerpanel och näringsliv

Demoskop är mest känt för sina opinionsundersökningar, men de undersöker även annat. Varje år genomför Demoskop t ex en totalundersökning bland Sveriges lokalpolitiker för att spegla utvecklingen i kommunerna. Denna undersökning kallas för ”politikerpanelen”. (Du hittar politikerpanelen 2014 här.) I undersökningen har många (de flesta?) av Vänersborgs politiker deltagit.
Nu har resultatet av politikerpanelen för 2014 kommit. Nu har vi fått svart på vitt vad V& …