Är EU ett fredsprojekt?

EU fick Nobels fredspris för två år sedan. Det följdes dock av en pinsam tystnad, men berättelsen om EU som ett fredsprojekt levet kvar. Men stämmer det?
Det är egentligen inte svårt att pröva genom att studera historien. Gemenskapen bildades av sex nationer, varav fyra var gamla kolonialmakter. Ingen av dessa länder släppte sina kolonier frivilligt utan utkämpade blodiga krig i till exempel Indonesien, Indokina och Algeriet. EU-forskaren Peo Hansen konstaterar i fallet Suezkriget: ”för att …