ÖPPET MÖTE: Om arbetsplatskonflikter

Hur klarar fackliga organisationer av konfliktsituationer i Sverige idag? Hur stödjer vi i Vänsterpartiet en facklig organisation i konflikt bäst?

Erik Helgeson, Hamn4an.

Vänsterpartiet Centrum bjuder in till öppet med om  arbetsplatskamp med de fackliga aktivisterna
Christian Forsman från Hotell och Restaurang (HRF) och Erik Helgeson från Hamn4an.

 
Christian Forsman kommer att berätta om erfarenheterna av HRF:s strejkvarslet och förberedelserna för den strejk som i sista stund blåstes av efter att kraven på arbetsköparna gick igenom.

Christian Forsman, ordförande Hotell- och restaurangfacket avdelning 01 Väst. Foto: Jan von Weissenberg.

Tid: Torsdag 4 maj kl. 18:00-20:00
Plats: Vänsterpartiets expedition Andra långgatan 20
Arrangör: Vänsterpartiet Centrum 

Europarådet sätter Turkiet under stark övervakning

Europarådets Parlamentariska Församling beslutade den 25e april att sätta Turkiet under en fullständig övervakning mot bakgrund av de omfattande kränkningarna av mänskliga rättigheter som ägt rum i landet under senare tid.
–  Jag är mycket glad över beslutet och hoppas att det kommer att sätta press på den turkiska regimen och President Erdogan, säger Lotta Johnsson Fornarve,  den enda riksdagsledamoten från Sörmland som ingår i den svenska delegationen som totalt består av 12 ledamöter från olika partier.

Det är första gången någonsin i Europarådets historia som ett medlemsland sätts under full övervakning efter att den tidigare övervakningsprocessen avslutats. En tydlig signal som innebär att världens ögon nu riktar sig mot Turkiet, något som kan vara till stor hjälp för de demokratiska krafter som fått se sina rättigheter kraftigt begränsas under senare tid.
–  Det steg som Europarådet nu tar är både drastiskt och nödvändigt. De brott som sker mot de mänskliga rättigheterna i Turkiet är helt oacceptabla och det är mot den bakgrunden bra och viktigt att Europarådet agerar med kraft, säger Lotta Johnsson Fornarve.
–  Jag hoppas nu att EU kommer att följa Europarådets exempel och öka trycket mot Erdogan som gång på gång brutit mot de grundläggande mänskliga rättigheterna.

För mer information:

Lotta Johnsson Fornarve, riksdagsledamot (V)
+4672-5383947

Vänsterpartiets presstjänst:
070-620 00 64

Jonas Sjöstedt håller tal i Alingsås och Göteborg 1 maj

På måndag 1 maj talar Jonas Sjöstedt i Åmanska parken i Alingsås och på Gustaf Adolfs torg i Göteborg.

Tid och plats:

Talet i Alingsås börjar cirka klockan 11.20 i Åmanska parken. Talet i Göteborg på Gustaf Adolfs torg börjar cirka klockan 15.25.

Klockan 13.00 är media välkomna till pressträff med Jonas Sjöstedt utanför Svartedalens äldreboende, Svartedalsgatan 2, Göteborg.

För mer information:
Jessica Nordh, pressekreterare till Jonas Sjöstedt, 073-076 22 90
Vänsterpartiets presstjänst, 070-620 00 64 (ej sms)

Straffavgifter för uteblivna besök – ett otyg i Region Skåne

Jag fick en fråga i veckan angående straffavgifterna för uteblivna besök i den skånska sjukvården. Vänsterpartiet har ju varit emot dessa sedan de infördes under femklöverns tid.

Förra året höjdes straffet för uteblivet besök från 200 kr till 400 kr. Alla partier utom vi i Vänsterpartiet röstade för detta. Antar att de andra partierna ser det som ett sätt att få in pengar till regionen. All statistik visar ju att sedan avgifterna infördes så har de uteblivna besöken bara ökat. Att människor får en straffavgift om man missar sin tid har inte den effekt som t ex liberalerna vill tro. Att en ekonomiskt piska får folk att agera annorlunda. Istället sätter det människor i ekonomisk knipa. En vidrigt cynisk politik som slår hårt. 

Vi vill hellre se att sjukvården blir bättre på att bjuda in ordentligt. Folktandvården har t ex sms-påminnelser och detta borde införas i hela vården. Regionen borde också försäkra sig om att människor får sina kallelser (postupphandlingen har ju haltat…).

I verkligheten är avgifterna godtyckliga. Varje vårdenhet avgör, eller inte när avgiften ska tas ut. Föräldrar till kräksjuka barn har avgiftsbelagts. Människor som har psykiska sjukdomar och/eller ohälsa straffas när deras sjukdom sätter käppar i hjulen för en planerad tillvaro. Äldre på väg in i demenssjukdomar riskerar att bli ruinerade. Man blir lite sen till sitt besök och får en saftig räkning med sig hem istället för sitt besök. Godtycket får råda, när piskans politik råder. Empati och omsorg om varandra lyser med sin frånvaro.

Detta är avgifter som inte heller går att få täckt inom ramen för sitt eventuella försörjningsstöd.

De här avgifterna är ett otyg och borde avskaffats för länge sen.

/Sara Svensson, gruppledare (V) Region Skåne

PS! Priserna och reglerna för uteblivna besök i Region Skåne kan ni läsa mer om här: Uteblivna besök.

 

Välkommen på Röd Lördag 29 april

Trunsta-trask-fageltorn

Trunsta-trask-fageltorn

Vänsterpartiet bjuder åter Knivstabor till Sågverkstorget och ännu en Röd Lördag. Vi ses den 29 april 11.00 – 13.00 och som vanligt bjuder vi på fika och du bestämmer vad du vill prata om. 

En aktuella fråga där vi känner oss både glada och stolta handlar om beslutet att bifalla vår och MP:s motion där Gredelby Hagar och Trunsta träsk nu är skyddat som kommunalt naturreservat. Arbetet med den nya översiktsplanen och planerna för utbyggnad i centrala Ängby är andra viktiga frågor som nu är på väg fram för beslut. När och hur Mojjenfrågan kommer att sluta är något som känns som en evighetsfråga, som måste få en lösning.

Vi har motionerat om att införa försöksverksamhet med 6 timmars arbetsdag. Tillsammans med övriga partier i Kvartetten (S, MP och KNU) har vi även motionerat om att ansöka om att bli ett Fair Trade City. Dessutom pågår ett intensivt arbete att få ihop 2018 års budget som ska beslutas den 14 juni. Sen är jag övertygad om att du har ytterligare frågor och funderingar som vi är villiga att diskutera. Hoppas vi ses på lördag.

Påminner även om kommande evenemang som 1 majdemonstrationen i Uppsala med start på Vaksala torg. Efter lite tal och uppvärmning tågar vi 12.45 mot Slottsbacken för att lyssna på tal och sång av bland andra partisekreterare Aron Etzler och kören Röda Lågan. Den 6 maj arrangerar vi tillsammans med miljöpartiet en guidad tur i Gredelby hagar. Samling vid fågeltornet 10.00.

Christer Johansson
ordförande
Vänsterpartiet Knivsta

Den svenska ärligheten

En av de absolut mest svenska egenheterna måste vara grejen med att tala sanning. Eller rättare sagt; oförmågan att tala sanning. Hellre än säga vad vi faktiskt anser, tassar vi som katter kring het gröt och försöker istället ”hinta” om vad vi faktiskt tycket. Rabiat hoppandes att mottagaren är tankeläsare och ska förstå vad det faktiskt är vi menar.
Sen finns det visserligen de som låter ärligheten gå lite för långt istället. Som alltid säger exakt vad de tycker, oavsett konsekvenser. Ofta med argumentetet att ”jag är ju bara ärlig, det får man tåla”.
Det är inte utan jag ibland kan fyllas av en känsla av olust när det kommer till just den här biten. Eller åtminstone bli lite nojig. Är det något jag borde förstått, någon pik jag tolkade fel? Menade hen något speciellt med en viss kommentar?
För som svensk blir man naturligtvis exceptionellt sur och kränkt när någon inte förstår en pik eller ett förtäckt budskap. Det kan skada en relation för resten av livet om det vill sig riktigt illa.
Jag undrar hur många gånger man ältat, diskuterat och åter ältat samma ämne om och om igen på olika personalmöten på jobbet – där det egentligen kunnat lösas så enkelt som att folk bara säger som det är när en situation uppstår. Och minst lika många gånger har man haft diskussioner, ja snudd på gräl, med personer som blir sura för att man inte alltid förstått när de pikat en om något.
Men så är det ju med den svenska ärligheten, antingen existerar den inte alls eller så kommer den som en käftsmäll.
 

 
Bilden lånad från Stefan Kärvlings blogg
 

Vänsterpartiet 100 år

Välkomna!

Vänsterpartiet i Södertälje blir 100 år i maj 2017.

Det firar vi den 1/5 med demonstration och Jubileums fest på ABF huset

 Samling för demonstrationen sker vid Marenplan 10.15.  Avmarschen mot Stora Torget sker kl. 10.45.

Efter talen på Stora Torget (cirka kl 12.00) så går vi till ABF huset där vi firar Vänsterpartiets 100 års jubileum. Vi bjuder på mat och kaffe med tårta. Underhållning med Malte Hallkvist. 

VÄLKOMNA!

Rapport från senaste kommunfullmäktige

Här kommer en liten rapport från senast kommunfullmäktigemötet i Katrineholm. Vi diskuterade årsredovisningen och jag passade på och frågade bildningsnämndens ordförande om grundsärskolan och vad nämnden och förvaltningen gör för att särskolan ska kunna följa med till de nya skollokalerna i centrum. Han svarade att de håller på och tittar på både budget och ritningar och ska träffa FUB nu på torsdag för att diskutera läget. Jag hoppas att de hittar en lösning som grundsärskolan blir nöjda med.

Jag frågade även vård och omsorgsnämndens ordförande om vad som händer med det särskilda boendet Skogsbrynet. Hon svarade att de håller på och tittar på en lösning tillsammans med personal och brukare och hoppas kunna presentera en lösning snart men hon ville vänta med att berätta hur den lösningen skulle se ut.

Vår motion om att bevara det gamla vattentornet ansågs vara besvarad och debatten blev lite konstig då majoriteten inte ville diskutera så mycket om framtiden utan hänvisade bara till att vattentornet är inte hotad. Syftet med motionen var just att få igång en diskussion och göra en utredning så att vi inte står där sen om några år med en ny diskussion om vad vi ska göra med området när Katrineholm växer. https://tonyrosendahlvanster.wordpress.com/2016/04/10/bevarande-av-katrineholms-gamla-vattentorn/
Vår motion om friskvård för kommunens anställda ansågs också vara besvarad då man nu har påbörjat ett arbete med friskvård i kommunen, dock inte genom att involvera de fackliga organisationerna som vi ville. Majoriteten ville inte svara på varför de inte vill att de fackliga organisationer skulle vara med. Likaså har det dröjt tio år sen vi och s kom överens om en partsammansatt grupp för att jobba med friskvården. Jag frågade om det var någon idé att göra överenskommelser med socialdemokraterna om de inte hade för avsikt att hålla sig till de men fick inget svar på den frågan.
Sen var det motionen om att avskaffa allmän visstid. Den avslogs dels med hänvisning till det svar vi fått om att man inte bryter mot några regler och dels till att det måste komma en lagändring från regeringshåll innan man kan göra något vilket naturligtvis är bara en massa nonsens. Majoriteten påstod också att man måste ersätta ”systemet” med något annat. Det går inte bara att avskaffa. Vi kontrade med att det gick alldeles utmärkt att anställa folk i kommunen innan 2007 innan allmän visstid infördes och att det inte fanns något annat ”system”. Det hade de inget svar på. Trots Socialdemokraternas kongressbeslut om att avskaffa anställningsformen allmän visstid så ville inte S i  Katrineholm stödja vår motion.
Kan också nämna att den borgerliga oppositionen inklusive MP men exklusive SD stödde motionen om friskvård.