Är det verkligen så svårt?

Är det verkligen så svårt?

Efter valdagen blev det ganska tyst ett tag. Många förträngde besvikelsen över valutgången och tolkade enstaka resultat som tecken på framgång.

Nu har det gått två veckor. En del mötestid har gått åt för ”business as usual”, det är lika långe ärendelistor nu som alltid. Många tillbringar kvällar med överläggningar om vad som gick bra och vad som gick fel i valrörelsen, hur valresultaten skall tolkas och vilka pusselbitar som kan ge vilken helhet i den framtida ”politiken”.

Dessutom pågår budgetarbetet på högvarv i alla kommunhus.

Det sägs att det aldrig tidigare har varit så svårt som det är nu. Är det så? Behöver det vara så?

I valrörelsen 2014 i Vänersborg propagerades för ett antal stora och kostnadskrävande objekt. Några var för, andra klart emot. Efter valdagen 2014 och två-tre år in i mandatperioden var det denna motsättning som hördes: Vi vill spara pengar för att kunna göra investeringar, ni vill satsa allt på verksamheten och tömmer kommunens kassakista. Eller tvärtom: Våra barn och ungdomar, våra äldre, den sociala omsorgen måste komma först, vi har inte råd just nu med era dyra projekt.

Men valrörelsen 2018 var annorlunda. Säg det parti som inte var mån om kommunens kärnverksamhet, alltså kommunala välfärdssatsningar för bättre utbildning och god kvalitet i den sociala omsorgen. Alla ville så mycket! Visst, det fanns skillnader – men var det avgörande skillnader, var de av sådan art att man inte kan hoppas på kompromisser?

Budgetberedningen och inom kort kommunstyrelsen bollar med de alternativ som står till buds: Vilka kostnader kan begränsas, vilken verksamhet kan fortsätta att utvecklas trots minskade resurser? Vilka tillskott är oundvikliga? Hur mycket måste intäkterna öka? Varifrån ska nya intäkter komma?

Tänk om Vänersborg skulle kunna uppleva en situation där budgeten i huvudsak enar alla (eller nästan alla) partier. Där avvikelser begränsas till ett mindre antal områden?

Det kan bli så. Det borde vara den rätta vägen att gå.

Somliga låtsas att en majoritetsbildning i Vänersborg en uppgift som måste dra ut på tiden.

Inte alls! De flesta partier har kunniga representanter med mycket erfarenhet. Fördelarna med den givna konstellationen är mycket stora. Nackdelarna med alla andra möjliga upplösningar är så tydliga att man borde kunna ta i hand senast innan oktober månads slut.

Och just den dagen, den 31 oktober, har kommunstyrelsen ett extra sammanträde för att enas kring vilket budgetförslag som ska läggas på fullmäktiges bord.

Tänk om Vänersborg skulle kunna uppleva en situation där budgeten i huvudsak enar alla (eller nästan alla) partier. Där avvikelser begränsas till ett mindre antal områden?

Det kan bli så. Det borde vara den rätta vägen att gå.

Och vilka är det som visar den vägen? Svaret är inte heller svårt att hitta. Somliga låtsas att majoritetsbildning i Vänersborg utifrån ett känd valresultat för nio partier är en uppgift som måste dra ut på tiden.

Inte alls! De flesta partier har kunniga representanter med mycket erfarenhet.  Fördelarna med den givna konstellationen är mycket stora. Nackdelarna med alla andra möjliga sammansättningar är så tydliga att man borde kunna ta i hand senast innan oktober månads slut.

Och just den dagen, den 31 oktober, har kommunstyrelsen ett extra sammanträde för att enas kring vilket budgetförslag som ska läggas på fullmäktiges bord.

Fartbegränsningen i Sikhallsviken

För några veckor sedan upptäckte invånarna i Sikhall en ny skylt bredvid Sikhalls magasin strax bortom Vänersborgs Segelsällskaps klubbhus. 5 knop stod det på skylten. De som hade båt kunde också se en likadan skylt på en ö vid infarten till Sikhallsviken.

Det var kommunen som hade satt upp skyltarna. Budskapet, 5 knop, betydde att det nu hade införts en fartbegränsning innanför området där skyltarna stod på max 5 knop. Fartbegränsningen gällde ett väldigt stort område – se karta:

Fartbegränsningen skulle alltså gälla innanför det långa strecket på kartan. (Linjen är ungefärligt dragen.) Fartbegränsningen skulle som synes gälla i stort sett hela viken.

Anledningen till fartbegränsningen är ju naturligtvis att Sikhalls badplats ligger längst in i viken. Och kommunen:

”har fått klagomål över på att vattenskotrar och annan båttrafik stört och oroat badande och boende vid den kommunala badplatsen i Sikhall. Risk för olyckor mellan båtar och badande lär ha funnits vid några tillfällen.”

Det ska naturligtvis inte köra båtar i hög fart i närheten av de badande. Det är inget att diskutera. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade därför att:

”det kan vara lämpligt att begränsa hastigheten för vattenskotrar och annan båttrafik vid samtliga kommunala badplatser samt vid badplatserna vid Skräcklan.”

Självklart skulle fartbegränsningar även gälla på samtliga andra badplatser vid Vänern. Olyckor mellan badande och båtar ska förebyggas. Kanske tänkte kommunen även på att buller och svall skulle kunna reduceras för berörda kringboende.

Kommunen kunde emellertid inte själv bestämma om fartbegränsningar. Det är Länsstyrelsens uppgift. Därför skickades beslutet från Miljö och Hälsa till Länsstyrelsen. Detta var så länge sedan som den 30 oktober 2006.

Jag har inte kunnat hitta någon karta om hur stort område som kommunen ville att fartbegränsningen skulle gälla. Men av ett remissvar från Polismyndigheten i Västra Götaland Sjöpolisen till Länsstyrelsen framgår det att det tydligen var ett ganska stort område.

Sjöpolisen skriver:

”Sökt område är stort, över 1000 meter brett. Det skulle vara svårt att märka ut en så lång sträcka. Badplatsen ligger långt innanför det sökta området. Sjöpolisen föreslår att ett mindre område alldeles utanför badplatsen som fartbegränsas. Det skulle ge en bättre synlighet av området.”

Sjöpolisen avslår därför kommunens ansökan om ett så stort område.

Sjöfartsinspektionen förordade inte en fartbegränsning. Istället rekommenderade Sjöfartsinspektionen att:

”aktuella vattenområden i anslutning till berörda badplatser regleras av ett förbud mot vattenskoteråkning respektive motorbåtstrafik.”

Sjöfartsinspektionen uttalade sig inte om hur långt ut från badplatserna ett sådant förbud skulle börja gälla.

Länsstyrelsen gav Miljö- och Hälsoskyddsnämnden möjlighet att yttra sig om de inkomna remissvaren. Och det gjorde nämnden i ett beslut den 26 februari 2007:

”Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att man tills vidare begränsar hastigheten till 5 knop vid de aktuella områdena och att området vid Sikhalls badplats minskas enligt Polismyndighetens yrkande.”

Nämnden beslutade också att ansöka om tillstånd till att markera med bojar om det blev nödvändigt för säkerheten.

Länsstyrelsen beslutade den 2 oktober 2007 om fartbegränsningar:

”Fartyg får inte föras med högre fart än 5 knop inom de vattenområden som markerats på bifogade kartor vid följande kommunala badplatser.”

Länsstyrelsens beslut gällde alla badplatser i Vänersborg som låg vid Vänern. För Sikhalls del gällde Länsstyrelsens beslut området närmast stranden. En linje var fartbegränsningen gick markerades på en karta (se nedan):

Fartbegränsningen skulle börja gälla den 1 januari 2008 och utmärkas med väl synliga sjövägmärken. En förutsättning för att fartbegränsningen skulle börja gälla var nämligen att skyltar blev uppsatta.

Nu hände ingenting. Skyltarna sattes inte upp.

Och åren gick…

Först för några veckor sedan, drygt 10 år senare alltså, satte kommunens gatuenhet upp skyltarna om fartbegränsning. Något i kommunikationen mellan kommunens enheter hade tydligen inte fungerat. Men bättre sent än aldrig…

Det blev dock lite galet. Eller ganska mycket galet…

Skyltarna placerades inte alls där Länsstyrelsen hade bestämt. I stället sattes skyltarna om fartbegränsning upp på helt andra platser, vid Sikhalls magasin och på en ö ute i sjön – se kartan med det långa strecket allra överst. Kommunen hade utvidgat området betydligt, så helt plötsligt var det fartbegränsning i hela Sikhallsviken – även där inga badande uppehöll sig.

Sikhallsborna och de som hade båtar i området undrade vad som hade hänt. Och det gjorde jag också. Kommunen kan ju inte själv bestämma om varken fartbegränsning i sig eller i vilka områden en begränsning ska gälla. Varför följde inte kommunen Länsstyrelsens beslut?

Kommunen insåg emellertid snabbt sitt misstag när det påpekades för kommunen vad Länsstyrelsen hade beslutat. Och skylten vid Sikhalls magasin togs ner.

Skylten på ön ute i Vänern ska vid tillfälle också tas ner.

Men frågan kvarstod ju likväl – hur kunde kommunen göra att sådant misstag? Tänk om någon båtägare hade tagits av polisen för fortkörning i ett område där fartbegränsningen enligt Länsstyrelsens beslut inte gällde. Vad skulle då ha hänt?

Vem på kommunen hade egentligen bestämt att skyltarna skulle sättas upp så långt ut i Sikhallsviken?

Det var väldigt svårt att få information om varför skyltarna sattes upp där de gjorde. Det berodde bland annat på pensionsavgångar sades det. Personer som hade handlagt ärendet arbetade inte kvar och tydligen fanns det ingen dokumentation i form av t ex protokoll eller beslut.

Det blev en del mailväxling, både mellan mig och kommunen och mellan olika enheter inom kommunen. Och andra…

Det verkar från mailväxlingarna, som jag har fått ta del av, som om det var Vänersborgs Segelsällskap som hade önskat att fartbegränsningen skulle gälla hela Sikhallsviken. Segelsällskapet har ju ett klubbhus i Sikhall och ansåg tydligen att motorbåtar av olika slag var ett problem för segelbåtarna.

Och visst kan man förstå att Segelsällskapet vill ha ”fri passage” för sina segelbåtar utan ”störande inslag”, men det är ju inget som kommunen kan eller ska ta särskild hänsyn till. Ägarna till motorbåtar har ju också sina rättigheter, precis som det ”rörliga friluftslivet” har. Många ungdomar vill t ex åka vattenskidor och wakeboard i Sikhall. Kommunen måste självklart vara neutral och väga olika intressen mot varandra på ett objektivt sätt.

Och inte att förglömma, det är Länsstyrelsen som bestämmer. Vilket Länsstyrelsen också har gjort. Det är beslutet från den 2 oktober 2007 som gäller.

Jodå, det är dags att oroa sig

Svar till Skattebetalare och Caroline Uneus.

Du har rätt, skattebetalare. Nu oroar vi oss. Alliansen kommer att privatisera äldrevård mm. Inte för kvaliteten eller valfriheten (valfriheten är en myt, där det finns ledigt boende får man plats). Huvudfrågan för borgerligheten är företagande till varje pris. Att vi ska bidra till vinster i företagen med våra skattepengar har tydligen ingen betydelse. Bra ekonomisk hushållning att ha vinster i välfärden? Nej, inte alls. Försvinner våra skattepengar i privata fickor dräneras välfärden.

Vinster gör man på sämre personaltäthet och sämre löner. Är det kvalitet? När Solbackens äldreboende drevs av Attendo tvångsförflyttades äldre från Strömsborg för att fylla upp platserna; så att Attendo skulle gå med vinst. Lyckligtvis har vi i Solidariskt Motala tagit tillbaka Solbacken. Boendet är nu kommunalt demensboende, som fungerar utmärkt. Men Alliansen kanske vill nedmontera allt arbete som lagts ner för att utveckla t ex äldreomsorgen?

Och du vet väl, kära skattebetalare, att Aleris ägs av Wallenbergs. Tror vi att de etablerar sig i välfärden av några andra skäl än att tjäna pengar? Företagande är viktigt, öppna gärna privata boenden mm, men INTE MED VÅRA SKATTEPENGAR!!!!!

Kerstin Lundberg, gruppledare Vänsterpartiet

Vänsterpartiet nominerar V-talman istället för SD

Vänsterpartiet nominerar Lotta Johnsson Fornarve (V) till posten som andre vice talman. Detta eftersom man anser att Björn Söder och Sverigedemokraterna inte kan fungera som representant för alla svenska medborgare.

– Vi kan inte ha en talman som säger att judar och samer inte är riktiga svenskar, som uttalar sig kränkande mot hbtq-personer och glatt poserar med gamla SS-soldater. Sverigedemokraterna är inte ett parti som kan representera alla svenskar på det sätt en talman måste göra. Därför vill vi ge riksdagen en chans att välja en talman för hela den svenska demokratin, inte bara för de som passar in i Sverigedemokraternas snäva mall, säger Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt.

Lotta Johnsson Fornarve är riksdagsledamot (V) för Södermanland. Hon är idag partiets försvarspolitiska talesperson och sitter i Europarådet. Hon har en bred erfarenhet från olika nivåer inom politiken och folkrörelser, bland annat var hon en av de drivande i det svenska arbetet mot apartheid.

– Talmännen ska representera riksdagen och därmed den svenska demokratin och alla svenska medborgare. Det kräver en tydlighet i frågor om mänskliga rättigheter och alla människors lika värde, oavsett bakgrund, tro, sexualitet eller motsvarande. Det är en ära att bli nominerad till 2:e vice talman och till att representera hela den svenska riksdagen och alla medborgare, säger Lotta Johnsson Fornarve.

– Det naturliga vore att Centerpartiet som fjärde största parti ställde upp, men vi har haft kontakt med dem och eftersom de inte vill så gör vi det. Många partier lovade i valrörelsen att inte ge Sverigedemokraterna inflytande. Nu är det upp till bevis, säger Jonas Sjöstedt.

Inlägget Vänsterpartiet nominerar V-talman istället för SD dök först upp på Vänsterpartiet.

Valesultatet i kommunen officiellt klart

Planen för Alsike Nord

Planen för Alsike Nord

Valdeltagandet i Knivsta var högt och Vänsterpartiet fick rekordmånga av rösterna. Aldrig tidigare har V fått liknande resultat i något av de tre valen som just nu håller på och blir färdigräknade. I alla valen fick vi över fem procent och i regionen/landstinget, där vi alltid haft mest, var vi till och med över sex procent. Detta enligt de preliminära resultat som nu finns att tillgå.

Medlemsantalet i partiföreningen är även det på en rekordnivå, så det finns mycket att glädjas åt. Men det är klart att det svider att tappa ett mandat i kommunfullmäktige trots allt stöd. Valrörelsen har handlat mycket om Knivstas utbyggnad och vilka partier som fått ihop en budget utan skattehöjning. Vänsterpartiet var det enda parti som i december 2017 gav vårt stöd till avtalet med staten och i maj 2018 redovisade en budget med en skattehöjning, som ökade rösterna i kommunvalet. Alla andra partier som antingen stödde avtalet eller höjde skatten backade. Vi tackar Knivstaborna för det stödet och förtroendet.

Om turen med mandaten var med oss för fyra år sedan när vi med en rösts marginal tog ett nytt mandat grinade istället oturen oss i ansiktet denna gång. Det fattades nu sju röster bland de 11 446 giltiga röster som lämnats in. Men det kommer nya val och vi har nu brutit ihop färdigt och går vidare i arbetet att bygga ett Knivsta, för alla. Först genom att skapa en koldioxidbudget tillsammans med Uppsala Universitet, fler kommuner och länsstyrelsen i Uppsala län, efter Vänsterpartiets motion från hösten 2017.

På måndagens sammanträde med samhällsutvecklingsnämnden fortsätter arbetet med utbyggnaden av Alsike etapp nord. Den utbyggnad som finns vid den framtida Alsike station och är en del i avtalet för de fyra spåren. En utbyggnad som jag menar är så långt det går att komma från de skräckscenarier som målats upp från vissa håll under valrörelsen.

Parkstråket

Parkstråket i nya Alsike

 

Valresultatet klart – och personrösterna

För 10 dagar sedan skrev jag ner några funderingar kring valresultatet. (Se ”Funderingar kring valresultatet”.) Det var utifrån de preliminära siffrorna. Idag har Länsstyrelsen kontrollerat alla valsedlar och röster. Ännu har inte valresultatet blivit lagligen fastställt, men det skulle förvåna om det sker några förändringar nu.

Så här blir mandatfördelningen nästa period (siffrorna längst till höger är förändringen jämfört med valet 2014):

Det såg ett tag ut som om resultatet skulle bli ännu sämre för Vänsterpartiet… När ett valdistrikt återstod att räkna hade vi förlorat ytterligare ett mandat – till moderaterna. Men när Torpa hade räknats så tog vi ”tillbaka” det och förlorade således ”bara” ett mandat. Vänsterpartiet backade alltså från 6 mandat den förra mandatperioden till 5. Det betyder att vi de kommande 4 åren är 5 vänsterpartister i fullmäktige…

Men det är fortfarande inget kul att vara vänsterpartist. För mig var valet en grym besvikelse… Det hjälpte inte att lägga ner tid på att skriva bloggar. Det hjälpte inte att Vänsterpartiet uppdaterade sin hemsida flera gånger per vecka. Ja veckorna innan valet minst en gång om dagen. Detta trots att Max Eskilsson idag skriver en ledare om att alla partier borde lära av Vänsterpartiet i Vänersborg. (Se ”Lär av Vänsterpartiet”.)

Eskilsson skriver:

”Men i formavseende vore det bra för våra kommunpolitiker att titta på hur det går att skapa ökad insyn i förhållandet mellan invånare och politik.”

Men vet ingen om Vänsterpartiets närvaro på sociala medier så spelar det ju ingen roll vad som skrivs eller hur ofta. Kanske hade det hjälpt om Eskilsson hade skrivit sin ledare innan valet? Eller åtminstone om TTELA hade skrivit något överhuvudtaget om Vänsterpartiet, t ex publicerat våra debattartiklar eller nämnt att vi faktiskt deltog i valdebatterna…

Länsstyrelsens siffror bekräftar vad jag skrev i min tidigare blogg (se ”Funderingar kring valresultatet”.) Nu gäller det att se vilka slutsatser som Vänsterpartiet kan dra av valresultatet. Och då framför allt av resultatet i Dalslandsdelen av kommunen – där har det gått riktigt dåligt. Vad gjorde Vänsterpartiet egentligen för fel i Dalsland?

Länsstyrelsen har även räknat klart personrösterna. Och de är av ett visst intresse. De kandidater som har fått minst 5% av partiets röster blir nämligen direktinvalda till kommunfullmäktige. Och i vissa partier har det inneburit att personer ”längre ner” på listan har gått förbi andra, som partiet självt har velat skulle komma först in i fullmäktige.

I kristdemokraterna har t ex Carl-Ewert Berg och Maria Nilsson gått förbi Marie-Louise Bäckman som stod på plats 2 på valsedeln. Det betyder att Bäckman har tappat sin ordinarie plats i fullmäktige. (KD fick 3 mandat.) I sverigedemokraterna har Jimmy Lindqvist ”petat ner” Kenny Sandhöj till en ersättarplats. Lindqvist var placerad först på plats 11. Dock var Ola Wesley ohotad. Wesley fick hela 309 röster. Det var 7,01% av partiets röster.

I de andra partierna har personrösterna inte haft denna stora betydelse, men det är ändå intressant att se vilka kandidater väljarna ”föredrar”.

Marie Dahlin har stärkt sin ställning i socialdemokraterna. Dahlin fick mest personröster av alla i Vänersborg, hela 571 röster. Hon var kryssad på 8,00% av alla socialdemokratiska röstsedlar. Dahlin var den enda socialdemokrat som blev personvald.

Det har funnits ett visst intresse hur personrösterna fördelade sig bland de andra socialdemokraterna. Det visade sig att Joakim Sjöling fick 165 personröster som nummer 2, medan Dan Nyberg, mycket förvånande, ”bara” fick 109.

Bland moderaternas väljare är Gunnar Lidell oomtvistad. Lidell fick 460 röster, vilket var 9,83% av moderaternas röster. Som ”tvåa” kom Sofia Jakobsson med 84 röster. Det räckte dock inte till en plats som ordinarie i kommunfullmäktige.

Liberalernas två förstanamn på valsedeln blev också personinvalda. Tove af Geijerstam gick emellertid ”förbi” partiets förstanamn Peter Göthblad med 9 röster.

Centerpartiets förstanamn på valsedeln fick också flest personröster. Mats Andersson fick 218 röster, 10,16% av centerns totala röster. Annalena Levin blev också personvald, igen. Det har hon blivit tidigare. Det kan noteras att partiets starke man, i varje fall så länge jag minns, Bo Carlsson, denna gång bara fick 65 personröster, 3,03%.

Medborgarpartiets två toppkandidater blev också personinvalda. Morgan Larsson fick 63 röster (7,05%) och Göran Svensson 60 (6,72%).

I Vänsterpartiet, som inte driver personvalskampanjer, fick undertecknad bloggare 249 personröster. Det var 11,14% av Vänsterpartiet röster.

Dessa personer blev, vad jag kan se, inröstade i kommunfullmäktige tack vare personrösterna:

Det är nog ingen som ännu vet vilka partier som ska styra Vänersborg de kommande 4 åren – i varje fall vet inte jag det. Inget annat parti har heller tagit officiell kontakt med Vänsterpartiet. Huruvida några av de andra partierna har sträckt ut några händer till något annat parti, det vet jag inte.

Det får vi se så småningom…

Wow! ”Lär av Vänsterpartiet”

Behöver vi göra avbön? Kanske.

Men visst hade vi anledning att sätta frågetecken en och annan gång över behandlingen som vi fick under valrörelsen av den lokala tidningen TTELA. Vi kritiserade öppet, här på hemsidan och i aktiva partikamraters bloggar.

Ledarskribenten Max Eskilsson skriver i morgondagens TTELA en betraktelse med rubriken ”Lär av Vänsterpartiet”.

Han avslutar med: ”Det är inte tal om ofiltrerade sanningar utan det blir just ett utökat sätt att föra ut sin syn. Det är en del av premissen. I sakfrågor bör inte partierna nämnvärt inspireras av Vänsterpartiets idéer. Men i formavseende vore det bra för våra kommunpolitiker att titta på hur det går att skapa ökad insyn i förhållandet mellan invånare och politik.

Det är korrekt att vår avsikt i första hand är att skapa ökad insyn. Vi vill inte ens tänka tanken att vi kan knäppa någon på näsan om vad som är rätt och fel. Var och en som söker information hos oss ska få dra sina egna slutsatser. Men visst är det roligt att veta att våra idéer anses inspirerande! Även om Max Eskilsson sätter gränsen: ”bör inte … nämnvärt”.

Nåja!

Tre till riksdagen efter succéval

 

När riksdagsrösterna var färdigräknade i helgen stod det klart att vårt fina valresultat i Göteborg ger oss tre mandat i riksdagen. Maj Karlsson, Yasmine Posio och Tony Haddou kommer alla att företräda Vänsterpartiet och Göteborg i riksdagen under nästa mandatperiod.

Vänsterpartiet Göteborg har gjort en fantastisk valrörelse och ett historiskt bra val. När den slutgiltiga rösträkningen av riksdagsrösterna var klar och mandatfördelningen presenterades under söndagen stod det klart att Vänsterpartiet Göteborg skickar tre riksdagsledamöter till Stockholm. Senast Vänsterpartiet Göteborg hade tre riksdagsmandat var efter succévalet 1998. Nu har vi gjort ett succéval igen, och det har vi gjort tillsammans!  

De tre kamrater som kommer att representera oss i riksdagen är också de tre översta namnen på vår riksdagslista: Maj Karlsson, Yasmine Posio och Tony Haddou.

Maj Karlsson har suttit i riksdagen den gångna mandatperioden och har profilerat sig i frågan om rätten till assistans och drivit på hårt för att rädda LSS. Maj har också arbetat mycket med att stoppa mäns våld mot kvinnor, ett arbete som hon vill intensifiera under den kommande tiden.

– Det känns otroligt fint och mäktigt att ha fått förnyat förtroende, säger Maj.

Yasmine Posio tog plats i riksdagen i mitten av 2017 och har sedan dess varit partiets utrikespolitiska talesperson. I årets val var hon andra namn på vår riksdagslista och har fått förnyat förtroende att fortsätta arbetet i riksdagen.

– Jag är otroligt hedrad över att ha fått förnyat förtroende. Nu har jag lovat min mummo (farmor) att lyfta arbetarkvinnors villkor. Det ska jag göra i riksdagsarbetet, säger Yasmine.

För Tony Haddou är riksdagsuppdraget nytt. Tidigare har han haft en rad partiinterna uppdrag och har under de senaste fyra åren företrätt Vänsterpartiet i stadsdelsnämnden Centrum. Annars jobbar han som regional samordnare på Rädda Barnen. Han var inställd på att ta en plats i kommunfullmäktige, men väljarna ville annorlunda.

– Det känns overkligt! Jag tänkte att jag skulle ta spårvagnen till kommunfullmäktige, men nu blir det tåget till Stockholm istället, säger han.

Nu fortsätter arbetet för att skapa ett ett jämlikt samhälle. Det fortsätter för våra tre riksdagsledamöter och för alla oss andra som är aktiva i Vänsterpartiet. Tillsammans gör vi skillnad! 

 

Tony Haddou, Yasmine Posio och Maj Karlsson

Läs om fördelningen av riksdagsmandat för alla valkretsar och se vilka personer som har valts in i Valmyndighetens protokoll här

Läs om våra toppkandidaters viktigaste frågor här

 

 

 

Medlemmarna fortsätter strömma till – största ökningen på 50 år

–  Vi har inte bara ett starkt valresultat med 8 procent, utan en medlemstillströmning som berättar något mycket viktigt om läget i det svenska samhället. Unga progressiva människor kommer till oss, liksom många som farit illa av den politik som skapat ökade klyftor. Vänsterpartiet är också det största partiet bland studenter.
– En ny vänstergeneration växer fram. De som nu kommer till oss accepterar inte ojämlikheten och de ser att det bara finns ett parti som på allvar tänker göra något åt den, så att vi får ett samhälle för alla, inte bara några få, säger Aron Etzler, Vänsterpartiets partisekreterare.

Inlägget Medlemmarna fortsätter strömma till – största ökningen på 50 år dök först upp på Vänsterpartiet.