Kan vi klara oss utan anslagsbindning?

Ingen rast, ingen ro ! Knappt har kommunfullmäktiges hemska budgetbeslut nått ut till våra nämnder och förvaltningar, innan kommunens ekonomistab är i gång med att lägga fast en rad sammanträden för budgetberedningens överläggningar inför mål- och resursplanen 2020.

För att komma fram till ett budgetbeslut går kommunstyrelsens ekonomistab och ledande politiker från alla partier hand-i-hand. Medan staben vaktar det formella och kanske kan sägas bevaka ”balansen”, vill politiken gärna inom ramen av det möjliga ”dela ut”.

Finns det mycket i plånboken, då går allting mycket lättare. Är det tomt och inga tillkommande intäkter finns i sikte, blir det genast ganska så svårt. När förvaltningarna med ljus och lykta söker efter lösningar, då kan diverse stelbenta föreskrifter ställa till det.

Jag lämnade in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande med rubriken ”Är tiden inne att flytta på en hörnsten i mål- och resursarbetet?”. Min fråga till Benny Augustsson är: ”Kan det vara en bra tanke att överväga en MRP-process 2020 som tonar ner betydelsen av föreskriften att prestera resultat i form av anslagsbindningar såsom vi har varit vana med under många år?”

13 februari får jag svaret på min interpellation, gott om tid för Marie Dahlins efterträdare att sätta sig in i ämnet. Min förhoppning är att svaret blir genomtänkt och avvägt, något som nästan aldrig varit fallet under ett antal år. Men nu är det nog slut med snabba rappa korta svarstexter skrivna i sista stunden.

Det blågröna styret väljer företag framför äldre

Följande publicerades i Vi i Solna i veckan: För några veckor sedan kunde vi läsa om både anhöriga och personal på demensboendet Polhemsgården i Huvudsta som oroar sig för en försämrad vård när personalstyrkan på boendet krymper. Anledningen är att styret nyligen sänkte bemanningskravet på demensboenden för att öka vårdföretagens intresse till upphandling. Nu har […]

Bra debatt på EUP-valkonferensen

I maj är det val till Europaparlamentet (EUP-val). Under söndagen samlades Vänsterpartiet Göteborg för Europaparlaments-valkonferens där vi debatterade och beslutade om vilken politik vi tycker att partiet ska gå till val på. 

 

Vänsterpartiets Göteborgs Europaparlaments-valkonferens beslutade om vilka motioner vi som distrikt ska skicka till den nationella valkonferensen, vilka personer vi ska nominera till EUP-vallistan samt vilka kamrater vi ska skicka som ombud till den partiets nationella Europaparlaments-valkonferensen som är i februari.

 

Fortsatt krav på EU-utträde

Partistyrelsen har tagit fram ett förslag till valplattform för EUP-valrörelsen som alla medlemmar har möjlighet att motionera på. Det har våra medlemmar i Göteborg gjort och under söndagens konferens debatterade vi och tog ställning till vilka motioner som vi ska anta som distrikt och skicka vidare till den nationella EUP-valkonferensen, där de slutgiltiga besluten kring EUP-valplattformen kommer att fattas.

Det blev en bra debatt som till stor del handlade om Vänsterpartiets krav på att  Sverige ska lämna EU, vilket står i vårt partiprogram men som inte omnämns i det förslag till EUP-valplattform som partistyrelsen tagit fram. Efter en engagerad debatt beslutade så konferensen att det tydligt ska framgå även i EUP-valplattformen att Vänsterpartiet tycker att Sverige ska lämna EU.

Nu har vi fastslagit vad Göteborg som distrikt tycker i frågan – debatten fortsätter säkerligen på den nationella valkonferensen i februari.

 

Nomineringar till vallistan

Vi beslutade också om vilka personer Göteborgsdistriktet ska nominera till att stå på vallistan i EUP-valet. Även denna lista fastställs slutgiltigen på den nationella konferensen i februari. Våra nomineringar till listan är:

 1. Ana Süssner Rubin
 2. Malin Björk
 3. Gertrud Ingelman
 4. Ann Ighe

 

Val av ombud till rikskonferensen

På den nationella EUP-konferensen kommer Göteborgsdistriktet att representeras av sju ombud. Här gick konferensen på det förslag som valberedningen hade lagt fram och valde följande kamrater till ordinarie ombud:

Lisa Ahlqvist
Tatiana Dinamarca
Paul Hedman
Gertrud Ingelman
Johan Jensen
Hanna Klang
Christian Larsson.

Som alltid valdes också ett antal ersättare, ifall de ordinarie ombuden av någon anledning får förhinder. Till ersättare valdes (i inträdesordning):

 1. Christian Forsman
 2. Elinor Ek
 3. Ann Ighe
 4. Ljiljana Bukera
 5. Susanne Lundberg
 6. Gustav Landström
 7. Lars-Erik Hansson

Vänsterpartiets nationella EUP-valkonferens hålls den 16–14 februari. Valet till Europaparlamentet är den 26 maj 2019.

Vikarierande politiskt sekreterare i Umeå

Vänsterpartiet Umeå söker vikarierande politiskt sekreterare, heltid från den 8 januari 2019

Då vår nuvarande politiska sekreterare ska vara tjänstledig söker vi dig som vill arbeta för kommungruppen och vara ett aktivt stöd för gruppledningen som politisk sekreterare. Vikariatet sträcker sig mellan den 1 januari till den 30 juni 2019 och kan komma att förlängas. Umeå är ett av Vänsterpartiets starkaste fästen i landet, och med drygt 16% av rösterna är V stadens tredje största parti. Vänsterpartiet är en stark och självständig opposition i Umeåpolitiken.

Vi söker dig som är en vass skribent och kommunikatör och har en god organisationsförmåga. Du ska vara bra på att samarbeta, trivas med att vara en spindel i nätet, och vara duktig på att kommunicera såväl internt – med medlemmar – som externt med media, andra politiker och samhällsaktörer. Erfarenhet och grundläggande kunskaper inom grafisk design, kommunikation via sociala medier, politiska bloggar och webbpublicering är meriterande. Meriterande är också erfarenheter från föreningsverksamhet inom exempelvis fackföreningsrörelsen och erfarenhet från att arbeta i en politiskt styrd organisation. I dina arbetsuppgifter ingår även att hjälpa till med att skriva insändare, motioner, interpellationer mm. Kunskaper om Umeå kommun och dess lokalförhållanden är önskvärt men inte ett krav.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och en förutsättning för tjänsten är att du delar partiets värderingar. Tjänsten innehåller flera olika delar så det är det viktigt att du kan arbeta både i grupp och självständigt. Gruppledaren ansvarar för den övergripande arbetsplaneringen och arbetsledningen.

Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Fast lön enligt överenskommelse
Arbetstid: Oreglerad arbetstid

Anställningen är inrättad enligt kommunallagen vilket ger rätt till tjänstledighet från annan anställning.

Ansökan skickas till gruppledare [email protected]
För frågor gällande tjänsten, vänligen kontakta Ulrika Edman via mail (se ovan), eller tel. 070 – 843 01 07

Sista ansökningsdag 31 december 2018.

Inlägget Vikarierande politiskt sekreterare i Umeå dök först upp på Vänsterpartiet.

Budget som ren elakhet

Regeln är att en övergångsregering måste lägga en ”opolitisk” budget, så långt det är möjligt. Socialdemokraterna hade alltså begränsat manöverutrymme från början. Oppositionen brukar i normala tider anpassa sig efter det läge som råder och avstå från kraftigare utspel. Men nu är det inte normala tider.

Borgarna har aldrig utgjort någon lojal opposition. Med en ideologi som bygger på egoism är det svårt för dem att fatta begrepp som sammanhållning och ansvarstagande. Men det är ändå ett långt steg att högern går ihop med fascisterna för att dels trumma igenom en borgerlig budget som väljarna inte önskat, dels sabotera för den regering som slutligen blir vald.

Denhär gången har de inte nöjt sig med en klassisk borgerlig budget; lägre skatter och fritt fram för privat företagande, det som de faktiskt tror på. Att sänka skatterna för högavlönade och se till att de får bidrag för hushållsnära tjänster, det är vad borgarna alltid sagt att de vill. Att progressiva myndigheter läggs ned kan också ses som vanlig borgerlig misstron mot just myndigheter. Men att idag, efter monstersommaren 2018, dra ner på Naturvårdsverket, slopa flygskatten och överlag minska insatserna för klimat och miljö, det är att demonstrativt visa att man struntar inte bara i klimatet utan i människor befogade oro över det. Nej till byggsubventioner och minskade arbetsmarknadspolitiska åtgärder visar på samma sak. Att vi alla, folket, behöver arbete och bostad är inte borgarnas problem.

Men det räcker inte ändå. Denhär gången har de lagt en elak budget för att visa att de verkligen kan klämma åt människor – unga, arbetande, funktionsvarierade.  

·       – Nej till gratis kollektivtrafik för unga

·       – Inget förbättrat LSS

·       – Slopade bidrag för kostnadsfria lovaktiviteter

·      – Nedskärning av medel till Kulturskolan

·       – Slut på avdragsrätt för fackföreningsavgift

En meningslöst elak budget. Ingen som vinner särskilt mycket på detta. Det är bara elakt. Som en antydan om vad de verkligen är i stånd till, om de får makten.

En spännande sittning i eftermiddag

Kommunens valberedning träffas i eftermiddag, två dagar innan fullmäktiges sammanträde. Vid beredningens första träffen, 28 november, kom vi fram till att stryka 11 december – flera partier och partigrupper hade anmält att man inte skulle hinna nominera i tid. Men nu är det upp till bevis!

Fullmäktige väljer på onsdag först sin ordförande – då kan jag lämna podiet och inta min plats nere i salen. Vem jag överlämnar till vet jag inte. Men en uppmaning ska jag skicka med på vägen: Vårt fullmäktige längtar efter att se ”samarbete”, det har varit frustrerande att se att ordförande-trion inte utnyttjat möjligheten att växa genom att hitta varandra.

Redan här finns en frågeställning: Nominerar SD någon kandidat för någon av posterna som vice-ordförande i kommunfullmäktige? Det skulle inte vara någon överraskning om så sker.

Men valberedningens uppgift idag gäller inte presidiet, den gäller i stället samtliga nämnder och styrelser i kommunen och för våra kommunala bolag. Här har vi en unik situation. Visserligen är det tredje gången vi förbereder för en period med en kommunledning i minoritet, men nu är det tillspetsat. Kommunledningens partigrupp med politiskt samverkan av S, C och MP förfogar över 20 av fullmäktiges 51 mandat. Man möter fem partier som med teknisk valsamverkan mönstrar 22 mandat. Därutöver finns SD med 9 mandat, partiet samarbetar inte med någon annan.

Den tekniska valsamverkan mellan M, L och KD med 15 mandat, Vänsterpartiet med 5 och det lokala Medborgarpartiet med 2 prövas nu på eftermiddagen och sedan på onsdag när själva valet sker. Alla fem partier är överens om att det gäller idag och på onsdag, därefter går man egna vägar.

Partiernas valberedningar har haft situationen som utgångspunkt för nomineringsprocessen. En kommunledning som i alla lägen alltid är i minoritet, en opposition som bara är överens om att vara opposition när företrädare ska väljas – det kräver ansvar, erfarenhet och överblick. Vi får se vilka företrädare de olika partier har nominerat. Det kan jag återkomma till. När vi har facit i handen och protokollet från dagens möte är klart, vet vi vilka partier som  har varit vakna vid sina nomineringsprocesser.

Vad ska BUN spara på?

Det är inte bara årets sista sammanträde med barn- och utbildningsnämnden (BUN), det är mandatperiodens sista. Det betyder att några ledamöter går till nämnden för sista gången imorgon… Medan åter andra kommer att vandra till möteslokalerna, vilka de nu än blir, i ytterligare 4 år. Vilka som slutar och vilka som kommer tillbaka i januari blir officiellt och offentligt på onsdag. Då ska kommunfullmäktige utse alla ledamöter och ersättare i kommunens styrelser och nämnder. Om inget väldigt oförutsett inträffar så kan jag avslöja att denne vänsterpartistiske bloggare blir en av dom som återkommer till nämnden. Och får därigenom också uppleva sin pensionering som varande ledamot i BUN…

Ordförande för mötet blir Mats Andersson (C). Som vanligt frestas jag att säga, men det var faktiskt ett tag sedan sist. Andersson har inte lett nämndens möte sedan september. Men jag tror ändå inte att Andersson är särskilt ringrostig. Han kommer säkerligen att lotsa nämndens ledamöter genom ärendelistan på sedvanligt effektivt sätt. Det är ju en del ärenden att avhandla, fast ett framstår som särskilt viktigt – detaljbudgeten för 2019.

Men först de andra ärendena.

Sammanträdet börjar i vanlig ordning med en verksamhetsuppföljning. Denna gång presenteras området ”resursanvändning”. Det finns som vanligt inga handlingar utskickade inför detta ärende utan all information ges på sittande möte. Å andra sidan är det inga beslut som ska fattas.

Sedan kommer en annan traditionell punkt – ”Redovisning av nyckeltal december 2018”. Det innebär att ledamöterna får en koll på läget inom nämndens verksamhetsområden.

Några nedslag. På fritids var personalens sjukfrånvaro i oktober 9,4%, jämfört med 8,0% motsvarande tid förra året. I grundskolan uppgick sjukfrånvaron till 6,7% i oktober (5,7% oktober 2017). Under rubriken ”Kränkande beteende” så kan vi läsa att 115 tillbud har registrerats i grundskolan under oktober (54 i okt 2017). Rapporteringen av tillbuden varierar kraftigt mellan månaderna och har gjort så även under 2017. Därför är det svårt att dra några slutsatser. Men visst tycks det vara höga siffror, både för tillbud och sjukfrånvaro…

När det gäller tillbud har vi ju inte heller kunnat undvika att läsa i lokalpressen om händelserna på Torpaskolan i förra veckan. Vi får se om nämnden får någon information om detta.

Det har varit en del arbetsskador i grundskolan under hösten, det kan vi se på siffrorna. Det framgår dock inte vad det är för typ av skador eller orsakerna till dessa. (Sådant brukar i och för sig redovisas särskilt vid ett annat tillfälle.) Arbetsskadorna har dock inte varit fler än förra året. Kommunen och dess skolor har inte fått någon kritik från Skolinspektionen under hösten. Och det är ju glädjande.

Och till sist kan vi konstatera att barnantalet i den kommunala förskolan fortsätter att öka. Det var ungefär 90 barn fler i november än för ett år sedan. (1.690 barn var inskrivna förra månaden.) På kommunens fritids har elevantalet minskat med omkring 80 barn jämfört med förra året. Däremot har grundskolan, precis som förskolan, ökat sitt elevantal. Det går nästan 60 fler elever än för ett år sedan (4.335 elever i november).

Sedan följer ärendet ”Budgetuppföljning november 2018”. Här kan ledamöterna konstatera att prognosen för året har ändrats något. Nämnden beräknas göra ett överskott på 2 milj kr. Vad jag förstår så har den ändrade prognosen med semesterlöneskulden att göra – en kostnad som ofta är väldigt svår att beräkna i förväg.

Innan barn- och utbildningsnämnden ska ge sig på detaljbudgeten och nästa års besparingar så ska nämnden fastställa bidrag och andra beräkningsgrunder ”inför beslut till fristående förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem och enskild pedagogisk omsorg”. Det är helt enkelt så att bidragsbeloppet till ”friskolorna” grundar sig på den budget som fullmäktige beslutar. Och nu har kommunfullmäktige bestämt att förskolan och grundskolan ska spara. Alltså blir det mindre pengar till de fristående aktörerna också, ex Fridaskolan.

Ärende 5 har rubriken:

”Verksamhetsplan och detaljbudget 2019”

Nu blir det allvar för nämnden. Kommunfullmäktige fattade i november beslut om budgeten för nästa år. Betongalliansen bestående av S+C+MP+M+L+KD fattade gemensamt beslutet att barnen och eleverna i förskola och skola ska spara pengar till kommunen. Och egentligen är det ju inget som BUN kan göra något åt imorgon. Nämnden måste, vilket den vill eller ej, verkställa fullmäktiges beslut. Å andra sidan sitter ju många som fattat beslutet i KF också i nämnden, och på det sättet vill ju även majoriteten av nämndsledamöterna spara på förskola och skola… Vi som inte röstade för budgeten i fullmäktige kan som jag ser det inte ta ansvar för beslutet och ge klartecken för BUN:s nedskärningar.

Den första punkten i det beslutsförslag som förvaltningen har lagt fram till nämnden lyder:

”Barn- och utbildningsnämnden beslutar om följande åtgärder (yy) till ett belopp om (xx) tkr, för att detaljbudget 2019 ska vara i balans, och för att barn- och elevpengen ej ska sänkas.”

En synnerligen kryptisk formulering. Låt mig förklara. Elevpengen är den summa pengar som varje förskolechef och rektor får för varje elev. Denna ”peng” ska räcka till allt som har med antal lärare, grupp- och klasstorlek, undervisningsmateriel, IT osv att göra, med andra ord – själva undervisningen. (Kostnader som skolbuss, skolmat, lokaler etc betalas centralt, dvs innan elevpengen fastställs och delas ut.) Det måste ändå påpekas att Vänersborg med tanke på de dåliga resultat som uppvisas och kommunens placering i Lärarförbundets skolranking skulle behöva höja elevpengen ordentligt.

Förvaltningen försöker alltså att få politikerna att genomföra besparingar som inte drabbar själva undervisningen som t ex antalet pedagoger.

Förvaltningen skriver:

”Inte göra åtgärder som avser neddragning av personal.”

Förvaltningen har beskrivit besparingsåtgärderna med ”(yy)”. Politikerna har fått ett smörgåsbord av besparingsåtgärder och vilka åtgärder politikerna ska besluta om får politikerna bestämma och stå för själva. Och vill de spara mer, eller mindre, än vad fullmäktige har beslutat så är det upp till politikerna det också… (Jämför ”(xx)”.)

För att få en ”budget i balans” så måste verksamheten skäras ner med motsvarande 9,684 milj kr. Det är inte riktigt lika mycket som alla, och jag själv, först befarade, men betänker man att BUN hade yrkat 30 miljoner kr mer nästa år – bara för att upprätthålla samma kvalitet som i år, så förstår man kanske bättre vad en besparing på 10 milj kr betyder. (Budgetbeslutet innebar dock att BUN slipper att betala 7-8 milj kr för ”Framtida kök” och ekologisk mat nästa år. Hade BUN vetat detta från början hade summan på 30 milj kr minskat med motsvarande summa.)

Förvaltningen ger politikerna i nämnden följande besparingsåtgärder att välja på (mkr=miljoner kronor):

 • ”Minska vikariekostnaden inom Förskola/Grundskola” Besparing: 3,5 mkr

 • ”Stänga den öppna förskolan Sirius” Besparing 0,35 mkr

 • ”Stänga Lanternan helg-, kväll- och nattomsorg” Besparing: 1,45 mkr

 • ”Förskola – minskat öppethållande med en timma per dag” Besparing: 0,625 mkr

 • ”Fritidshem – minskat öppethållande med en timma per dag” Besparing: 0,375 mkr

 • ”Omorganisera verksamhet (grundskola, fritidshem) 2019 avser verksamhet i Rösebo” Besparing: 0,95 mkr

 • ”Stoppa satsningen på IT-verktyg i grundskolan” Besparing: 2,65 mkr

 • ”Ompröva beslut gällande ej planerad kompetensutveckling” Besparing: 1,75 mkr

 • ”Ompröva beslut gällande fria skolkort och skolskjuts till profilklass” Besparing: 0,55 mkr

 • ”Halvera inköp för böcker, läromedel, lekmaterial och kontorsmaterial” Besparing: 2,9 mkr

 • ”Avsluta köp från Kultur- och fritidsförvaltningen” Besparing: 0,535 mkr

Alla ovanstående åtgärder tillsammans sparar 15,635 milj kr. Och BUN ska spara minst 9,684 milj kr. Det motsvarar för övrigt omkring 20 årsarbeten. Vilka åtgärder ska politikerna välja? Det kommer nämnden att diskutera på morgondagens sammanträde. För egen del vill jag inte välja något alternativ, Vänsterpartiet stod inte bakom beslutet i fullmäktige att spara på förskola och skola. Det beslutet får partierna i betongalliansen stå för…

Ordförande Mats Andersson (C) har lämnat ett förslag på vad han vill spara på. Och då antar jag att åtminstone S+MP står bakom förslaget, kanske också M+L+KD.

Ordförande Andersson vill att förvaltningen vidtar följande åtgärder:

”Ompröva beslut gällande ej planerad kompetensutveckling motsvarande en kostnad av 1.750 tkr (tkr=tusen kronor; min anm) mot bakgrund av redan planerad kompetensutveckling samt i möjligaste mån förlägga möten och utbildningstillfällen i lokaler som redan disponeras av Vänersborgs kommun.”

Den här åtgärden finns även med i förvaltningens smörgåsbord av åtgärder. Jag är så gammal i läraryrket så jag kommer ihåg hur arbetsgivarna en gång i tiden tvingade igenom att lärarna skulle arbeta några veckor mer på sommarloven. Det var ju så oerhört viktigt med kompetensutveckling. Sedan blev det med tiden allt mindre viktigt med kompetensutveckling… Nu visas detta med ännu större tydlighet – ni lärare ska vara på arbetsplatsen, men någon kompetensutveckling tänker vi inte kosta på er. Härligt inspirerande och uppmuntrande attityd som arbetsgivaren visar pedagogerna…

”Omfördela anslagsbindningsnivå från nämndens förfogandemedel till verksamheten med 600 tkr.”

Denna besparingsåtgärd har ordförande Mats Andersson kommit på själv. Det låter som om det ligger och skvalpar massor med pengar någonstans, pengar som skulle kunna användas bättre. Men förfogandeanslaget är litet och det fungerar som en reserv för oförutsedda utgifter. Det brukar alltid finnas sådana här små reservpotter i alla organisationer.

”Minskad vikariekostnad inom nämndens ansvarsområden motsvarande 20% till en kostnad av 3.500 tkr som en effekt i det pågående arbetet med att minska sjuklönekostnader.”

Åtgärden finns med i smörgåsbordet. Men man kan fundera på hur man kan föreslå en besparingsåtgärd och dessutom fastställa en bestämd summa på besparingen när man inte har den ringaste aning om det ens är möjligt att spara på detta sätt. Kan man verkligen utgå från att sjuklönekostnaderna minskar? Och hur kan man utgå från en teoretisk ”effekt” i en budget…?

En besparing på vikarier är orealistisk. Pedagogerna, som går på knäna redan nu, förväntas alltså göra sina sjuka kollegors jobb också. Innebär åtgärden att en pedagog i förskolan ska ta hand om hela avdelningens barn om kollegorna är sjuka? Ska en lågstadielärare ta hand om en eller två andra klasser, förutom sin egen, om kollegorna är frånvarande? Ska en mattelärare på högstadiet ta hand om idrottslektionen eller lektionen i hem- och konsumentkunskap om dessa kollegor är sjuka?

Och vad sänder detta för signaler till de som behöver sjukskriva sig? Sjukskriver du dig så får dina kollegor mer att göra… Och dessutom utan extra betalt!

Det kan väl också sägas vara ett alternativ att eleverna får ledigt om någon blir sjuk. Det händer redan nu, eftersom det ibland är svårt att hitta vikarier. Men eleverna har rätt till sina lektioner. Kommunen får inte spara pengar genom att ställa in lektioner och ge eleverna ledigt.

Mats Andersson vill också:

”reducera inköp för kontorsmaterial, lekmaterial samt läromedel till en kostnad av 2.250 tkr.”

Den här åtgärden fanns också med i förvaltningens smörgåsbord. Och tja, vad säger man? Är det dags för ”lufthyvling” i slöjden och teoretisk matlagning…? Att spara på läromedel och lekmaterial torde kunna jämställas med att en snickare ska klara sig utan hammaren eller att muraren ska spara på teglet… De summor som använts till läromedel och lekmaterial har dessutom varit alldeles för låga sedan många, många år tillbaka. Det kan samtliga pedagoger vittna om. När fick t ex elever i 7:an nya läroböcker senast?

Och en annan sak som jag inte förstår. Läromedel och lekmaterial ingår i elevpengen, och det är förskolechef och rektor som bestämmer hur elevpengen ska användas. Ska vi politiker nu gå in på förskolechefernas och rektorernas område och bestämma?

Mats Anderssons (C) sista besparing är utan siffror:

Förvaltningen uppmanas att under 2019 vara restriktiv vid tillsättning/återbesättning av tjänster inom central administration.”

Vi får se om de andra partierna håller med Mats Andersson i hans val av besparingsåtgärder. Jag tror faktiskt inte att M+L+KD gör det. Min känsla är att de istället vill lägga ner skolorna i både Rösebo och Väne Ryr, och därigenom spara pengar. Men det får de i så fall bråka om själva.

Det blir till att skriva en reservation i ärendet… Precis som jag reserverade mig i fullmäktige mot budgetbeslutet…

Det var ärendena på mandatperiodens sista sammanträde.

”Gilla” och ”dela”

Är det så klokt egentligen? Är det bra att ”gilla” och ”dela” och ”gilla” och ”dela”?  Tjänst eller björntjänst? Var och en får välja svaret – för egen del väljer jag att titta lite närmare. Det kan bli fel ändå, men jag vill i alla fall hålla fast vid min egen regel: Prata, när du tror att du vet vad du pratar om! Skriv – när du tror du har sökt efter korrekta svar så långt du kan komma för stunden.

Nu tar M. SD, KD, C och L bort sommarlovsbusskorten för barn och unga.

Så står det på Facebook-sidan hos Vänsterpartiet Uddevalla – och ögonblickligen dyker det upp hos länkande partikamrater i Vänersborg. Det spelar ingen roll att det finns tidningsartiklar och inslag på Rapport som tydligt berättar vad som gäller. Nej, korta ner, förenkla budskapet, rätt eller lagom fel, sprid sedan 16 gånger, så här gör man politik!

Hur var det nu? Vänsterpartiets förhandlingsframgång i budgeten 2018 skulle gälla tre år framöver. Därför finns i övergångsbudgeten ett anslag.

Sedan bestämde sig fem partier att skriva egna budgetmotioner.

I motionen från Moderaterna står det mycket kort: ”Moderaterna avskaffar gratis kollektivtrafik för unga.”

I motionen från Kristdemokraterna står det: ”Kristdemokraterna föreslår att satsningen på avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar, som introducerades i föregående års budgetproposition, avskaffas.”

I Liberalernas motion står det: ”Liberalerna motsätter sig anslaget för gratis kollektivtrafik under sommarlovet för skolungdomar och prioriterar i stället kollektivtrafik i landsbygd genom differentierade reseavdrag.

Med risk för att mitt förstoringsglas bedrar mig, så vågar jag skriva att varken Centerpartiet eller Sverigedemokraterna yttrade sig i sina respektive budgetmotioner om ungdomarnas sommarlovskortet.

I riksdagen klubbades i onsdags Finansutskottets betänkande 2018/19:FiU1 ”Statens budget 2019 Rambeslutet”. Två omröstningar förekom, i båda fallen var det gemensamma reservationer från M och KD som ställdes mot utskottets förslag. Den första reservationen gällde ”Riktlinjerna för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken, punkt 1”, den andra ”Rambeslutet – utgiftstak, utgiftsramar och inkomsterna i statens budget”.

Självfallet nämns ”sommarlovskortet” överhuvudtaget inte i någon av dessa reservationer. Detaljer är ju i ett senare skede en angeläget för utskotten att hantera. Förmodligen är just denna fråga något som hamnar i riksdagens trafikutskott, där Vänsterpartiets Jens Holm är ordförande.

Hur som helst, båda reservationerna ”vann” över förslagen i övergångsbudgeten som övergångsregeringen S och MP, även Vänsterpartiet, röstade för.

M, KD och SD röstade för dessa två reservationer, C och L avstod från att delta i riksdagens beslut.

I samtal med lokala företrädare för olika partier vet jag vilka jag kan (om jag vill) anklaga för vad, i något fall: Det är ditt fel, du har velat …. och i annat fall: Det är ditt fel, ni borde ha kunnat rösta på annat sätt ….

Ärligt talat, jag kommer nog inte hitta någon lokal representant för något lokalt parti som verkligen vill försvara att ungdomarna troligen går miste om gratiskort för kollektivtrafik i Västra Götaland under sommaren 2019.

Utbildning för Vänsterpartiets nya förtroendevalda

Lördagen 12 januari kommer Mats Einarsson, vår stadgeexpert och kommunpolitiker med lång erfarenhet att hålla ett pass om  Kommunallagen på vår utbildningsdag för länets nya förtroendevalda i region och kommuner. Även de som varit med ett tag och känner att de vill bygga på kunskaper är så klart välkomna att vara med.

Passet om att påverka politiken genom nämnder och styrelser, hålls i av Lasse Langeborg som varit förtroendevald både kommunalt och i regionen under flera mandatperioder.

Vi startar som vanligt med fika 10,30, själva kursen startar 11.00.

Enkel lunch ingår, slut vid cirka 15.30

Vänsterpartiets lokal, Brynäsgatan 38B, Gävle

Anmälan till,

[email protected], 

senast måndag 7 januari.

Glöm inte att anmäla eventuella kostavvikelser, ifall vi löser maten gemensamt kommer den att vara vegetarisk med mjölk och ägg produkter.

Ingen avgift – Välkomna!

Resersättning utgår för de som deltar.

Arr: ABF och Vänsterpartiet Gävleborg

 

190112nya_fortroendevalda_webb

Fortsatta nedskärningar med nya styrets budget

Följande publicerades i Mitt i Solna i veckan: Med den nya budgeten som (M), (C), (L), (KD) och (MP) röstade igenom på senaste kommunfullmäktige får Solna återigen en budget som i praktiken innebär nedskärningar. Budgeten innehåller färre engångssatsningar än förra året och den generella uppräkningen på ca 1 % täcker inte de ökade kostnaderna för […]