Körkort ska inte vara en klassfråga

Fotograf: Denny Lorentzen

I dag tas ett viktigt beslut i riksdagen. I dag klubbas nämligen Vänsterpartiets förslag om att göra det möjligt att låna till körkortet, via CSN. ”Körkort ska inte vara en klassfråga”, skriver Ali Esbati, riksdagsledamot för Vänsterpartiet, i dagens Barometern.

Att ta körkort är dyrt. Det har för många blivit en oöverkomlig utgift. Samtidigt kräver många jobb att du har just ett körkort. Och för att ha råd att ta körkortet behöver du först ha ett jobb. Det blir ett moment 22, som är svårt att ta sig ur.

I dag tas ett viktigt beslut i riksdagen. I dag klubbas nämligen Vänsterpartiets förslag om att göra det möjligt att låna till körkortet, via CSN. Från och med 1 september 2018 kommer lånet att beviljas dem som tar personbilskörkort vid godkända trafikskolor.

För oss i Vänsterpartiet är det självklart att körkort inte ska vara en klassfråga. För den som inte har föräldrar som genom åren har kunnat lägga undan till körkortsundervisningen, eller som inte har kunnat spara tillräckligt mycket av sitt sommarjobb, måste det finnas en annan utväg.

Därför har vi drivit kravet  – i budgetförhandlingarna med regeringen – att det ska vara möjligt att ta CSN-lån för att betala sitt körkort. Det kravet fick vi igenom, vilket vi är väldigt glada över.

Läs hela artikeln i Barometern.

 

Anledningen till att du inte ska hänga ut någon på internet

Jag är stenhård, kanske till och med onödigt hård. Men jag resonerar att jag hellre är det än det motsatta. Jag lägger nämligen i princip aldrig ut bilder, namn eller annan information om andra människor på internet. Den enda plats jag gör enstaka undantag på är Facebook, men mest för att jag där till viss del kan styra vilka som får tillgång till det jag lägger ut. Men på bloggen avviker jag ytterst sällan från denna princip. Det är knappt jag talar om huruvida jag har flickvän eller ej.
De enda undantag jag gör på bloggen är i stort sett då det är uppenbart att den situation jag skriver om är okej att beskriva på internet och det är svårt att härröra till vem jag faktiskt skriver om.
Oftast är det ju rätt uppenbart vilka situationer/händelser det är okej att skriva om på internet. Men alla gånger är det trots allt inte så uppenbart som man kanske kan tro. Ibland kan det vara olämpligt att man figurerar i vissa sammanhang när man har ett visst jobb till exempel. Andra gånger kan det finnas saker om en person som man inte känner till, men som gör att den personen inte vill synas offentligt i vissa sammanhang.
En av anledningarna till mitt ställningstagande är att jag själv inte vill omnämnas på internet varken med bilder eller information utan att först bli tillfrågad. Men jag tänker också att förr eller senare kommer man råka lägga ut något som någon inta uppskattar av någon anledning. Och för mig är det självklart vad jag nämner på internet kring det som har med mitt jobb att göra, men det är det inte alltid för andra. Därför kan jag säkerligen råka nämna saker som är rent olämpligt till exempel jobbmässigt för någon. Personen kanske inte kommer bli utsatt för arbetsrättsliga efterspel, hen kommer kanske inte bli hotade eller trakasserad på grund av mina texter. Men det kan ändå uppstå konflikter av andra slag eller i övrigt obehagliga situationer.
Att jag sedan inte går in på vad jag och min flickvän gör har ytterligare en aspekt. Jag tänker att det kanske inte är kul för en flickvän att läsa om vad jag och mina ex gjort på till exempel födelsedagar, Alla hjärtarns dag och så vidare. Ett blogginlägg försvinner inte förrän jag aktivt väljer att radera det och kan alltså förbli tillgängligt under väldigt många år. 

 


 
Bilden lånad från KiT.se
 

Rannebergen – en delseger för de boende.

Bakom stängda dörrar, tal om sekretess och bolagslagstiftning så förhandlade Bostadsbolaget fram ett avtal med Victoria Park. Syfte var att få tillgång till mark i Lövgärdet för att där kunna bygga bostäder. Kravet från Victoria Park blev ett köp av 289 lägenheter i Rannebergen. När affären väl nådde de boende dagen innan beslutet skulle tas lät reaktionerna inte vänta på sig.


Från Bostadsbolagets styrelse via kommunala fastighetsbolaget AB Framtiden tog sig frågan om Rannebergens framtid hela vägen till kommunfullmäktige. Inför mötet den 23 november godkände kommunstyrelsen förslaget men när frågan väl togs upp i kommunfullmäktige så bordlades den. Utanför kommunfullmäktige demonstrerade samtidigt de boende från Rannebergen tillsammans med bland annat Vänsterpartiet och Hyresgästföreningen.

Till kommunfullmäktige den 7 december skulle frågan tas upp igen och hoppets ljus var tänt att Vänsterpartiet tillsammans med bland annat Miljöpartiet och FI skulle kunna få till en återremiss av frågan. Utanför Svenska mässan där mötet hölls demonstrerade återigen de boende trots en klass 1 varning med regn och blåst. Vänsterpartiets kommunalråd Daniel Bernmar höll ett anförande och sa det som Vänsterpartiet sagt hela tiden, att vi inte säljer ut allmännyttan.

Mötet blev en delseger. Frågan gick på återremiss och Kommunstyrelsen, AB Framtiden och Bostadsbolaget fick alla uppdrag att se över frågan inför kommande Kommunfullmäktige, någon klar tidsaspekt finns inte än.

Delsegern är delvis politisk men framför allt är den ett resultat av gediget aktivist arbete från de boende i Rannebergen. De har kämpat för sin rätt och vi kommer stå med er hela vägen. 


CSN-lån till körkortsutbildning

I dag tas ett viktigt beslut i riksdagen. I dag klubbas Vänsterpartiets förslag om att göra det möjligt att låna till körkortsutbildningen, via CSN. Från och med 1 september 2018 kommer lånet att beviljas dem som tar personbilskörkort vid godkända trafikskolor.

– Körkort ska inte vara en klassfråga. För den som inte har föräldrar som genom åren har kunnat lägga undan till körkortsundervisningen, eller som inte har kunnat spara tillräckligt mycket av sitt sommarjobb, måste det finnas en annan utväg, säger Ali Esbati, riksdagsledamot för Vänsterpartiet och fortsätter:

– Därför har vi drivit kravet – i budgetförhandlingarna med regeringen – att det ska vara möjligt att ta CSN-lån för att betala sitt körkort. Det kravet fick vi igenom, vilket vi är väldigt glada över.

De som har rätt till lånet är inledningsvis unga arbetslösa i åldrarna 18–24 år som inte gått färdigt gymnasiet och personer mellan 25 och 47 år som varit arbetslösa i minst sex månader. Från 2019 kommer även unga mellan 19 och 20 år som har en gymnasieutbildning att kunna ta CSN-lån för att finansiera sin körkortsutbildning.

För mer information:
Ali Esbati, ledamot i arbetsmarknadsutskottet Vänsterpartiet, 073-370 64 26
Vänsterpartiets presstjänst 070- 620 00 64 (ej sms)

Höjt studiemedel med 300 kr

I dag tas ett viktigt beslut i riksdagen. Från och med höstterminen 2018 kommer bidragsdelen av studiemedlet att höjas med 300 kronor i månaden. Det är ett krav från Vänsterpartiet under höstens budgetförhandlingar med regeringen, som nu blir verklighet.

Höjningen innebär flera tusenlappar mer om året för de som studerar heltid, vilket berör mer än 500 000 studerande.

– Att studera och ta lån är ett stort beslut och det spelar roll hur studiemedlet ser ut. När studiemedlet har hög andel lån, ger det hög skuldsättning. Det riskerar göra att personer från studieovana familjer drar sig för att plugga vidare. Som studentorganisationerna har påpekat så går studenter back varje månad om de skulle ha grundläggande omkostnader. Därför har vi krävt att bidragsdelen i studiemedlet höjs. Det kommer att underlätta vardagen för de som studerar och bidra till att vi får studenter från olika bakgrunder. Det tjänar hela samhället på, säger Ali Esbati, riksdagsledamot för Vänsterpartiet.

För mer information:
Ali Esbati, riksdagsledamot för Vänsterpartiet: 073-370 64 26
Vänsterpartiets presstjänst: 070-620 00 64 (ej sms)

Avgiftsfri simskola klubbas i riksdagen

I höstbudgeten fick Vänsterpartiet igenom en satsning på 300 miljoner kronor för att införa gratis simskoleundervisning för barn i förskoleklass. Idag klubbas det i riksdagen.
– Det här är ett bra exempel på hur välfärden kan vidgas och förbättras. En viktig livskunskap för våra barn, som vi betalar för gemensamt och solidariskt, säger Ali Esbati, sammankallande i Vänsterpartiets förhandlingsgrupp.

En undersökning från Svenska livräddningssällskapet och försäkringsbolaget Trygg Hansa visade 2015 att barn till föräldrar med låg inkomst eller som är ensamstående, i lägre grad fått möjlighet att gå i simskola och att lära sig simma.
– Simkunnighet räddar liv och ökar friheten. Det ska inte vara en klassfråga utan något som ordnas organiserat så att alla barn kan få möjligheten, menar han.

Utgångspunkten är att satsningen ska likna Göteborgsmodellen, där Vänsterpartiet varit med och drivit igenom simundervisning för alla barn i förskoleklass. Pilotprojektet i Göteborg genomfördes hösten 2016 och gav tydliga resultat i förbättrad simkunnighet och vattenvana. Tanken är nu att detta ska spridas till resten av landet, där pengarna ska möjliggöra för kommunerna att erbjuda gratis simundervisning. Reformen är tänkt att träda i kraft nästa år.

För mer information, kontakta Vänsterpartiets presstjänst:

070-620 00 64 (ej sms)

”Med Vänsterpartiet blir det en mer jämlik tandhälsa”

Många med tunn plånbok väntar länge med att kolla tänderna. Men i dag tar riksdagen beslut om att fördubbla det allmänna tandvårdsbidraget – en reform som Vänsterpartiet fick igenom i budgetförhandlingarna med regeringen.

– Både de som bor i Djursholm och de som bor i Rågsved ska ha rätten till bra tänder, säger Karin Rågsjö, Vänsterpartiets vårdpolitiske-talesperson.

Allmänt tandvårdsbidrag ges med ett årligt belopp till den som använder tandvården. Tandvårdsbidraget varierar beroende på ålder och för de yngsta åldersgrupperna är tandvården avgiftsfri.

För att fler vuxna ska gå till tandläkaren finns ett statligt bidrag på upp till 300 kronor per person och år. Nu fördubblas alltså tandvårdsbidraget för samtliga åldersgrupper.

– Att gå till tandläkaren regelbundet ska vara möjligt för alla och med Vänsterpartiet blir det en mer jämlik tandhälsa, säger Karin Rågsjö.

Det dubblerade tandvårdsbidraget beslutas av riksdagen i dag. Reformen träder i kraft 1 april 2018. Kostnaden är 531 miljoner kronor per år för 2018, därefter 750 miljoner kronor per år.

Allmänt tandvårdsbidrag per år, före och efter reformen (kr)

Ålder Före reform Efter reform
23-29 300 600
30-64 150 300
65+ 300 600

För mer information:
Vänsterpartiets presstjänst: 070-620 00 64 (ej sms)

Nu inför vi gratis cellprovtagning

Nu kan alla tärnor i luciatåget sjunga ut. I dag, på själva luciadagen, klubbas det livsviktiga beslutet om gratis cellprovtagning i riksdagen. Vänsterpartiet har baxat förslaget hela vägen fram genom budgetförhandlingarna och det står nu bokstavligen på tröskeln för att lysa upp i decembermörkret. Det skriver Karin Rågsjö, vårdpolitisk talesperson, idag i Metro

Äntligen blir det så att alla kvinnor får möjlighet att ta cellprovet utan att blicka ner i plånboken för att se om vi har råd. För så har det ju varit, så är det, att cellprovet är avslöjande för klyftornas Sverige, var vi kommer ifrån och vår ekonomi.

Gynekologiskt cellprov för screening för livmoderhalscancer erbjuds med tre till sju års intervall (beroende på ålder) de cirka 2,6 miljoner kvinnor i Sverige som är i åldern 23–64 år. Ett besök har kostat upp till 200 kronor. I nuläget är det 6 av Sveriges 21 landsting som erbjuder kvinnor cellprovtagning kostnadsfritt. Nu blir det för hela landet. Jag har själv haft cellförändringar. Hade det upptäcks senare är det ovisst hur det hade gått.

Det kanske inte låter så mycket för många, men i dag uteblir faktiskt var femte kvinna – 200 000 – från sin bokade tid och det handlar ofta om brist på pengar. Det är inte kvinnor som funderar över när de ska hinna med nästa weekendresa till Paris som avstår. Det är kvinnor som måste välja mellan att köpa middagsmat och vantar till barnen som avstår från detta prov, som kunnat visa om de själva behöver förebyggande vård mot livmoderhalscancer.

Vänsterpartiet anser att detta val som kvinnor med mycket låga inkomster tvingas till är ovärdigt ett land som Sverige. Därför har vi drivit vårt förslag hela vägen fram till beslutet i dag.

Läs hela artikeln i Metro

Årets bästa stjärnfall

Ett stjärnfall per minut. Det är frekvensen när årets vackraste meteorregn – Geminiderna – passerar jorden och lyser upp himlen.

Showen är som bäst natten till torsdag och meteorregnet pågår till och med söndagen den 17 december.
Geminiderna är ett återkommande fenomen som uppkommer på grund av att en fem kilometer bred, mystisk rymdsten – 3200 Phaethon – flyger förbi jorden varje år.

Efter sig har rymdstenen en svans av stoftpartiklar, och när jorden i sin bana runt solen flyger genom 3200 Phaethons svans så brinner partiklarna upp i jordens atmosfär – vilket visar sig i form av en svärm av stjärnfall. Astronomer menar att 3200 Phaethon kan vara en komet som har förlorat sin is och därför framstår som en asteroid.

I år passerar 3200 Phaethon jorden med ett avstånd på tio miljoner kilometer, vilket är det kortaste avståndet hittills sedan den upptäcktes år 1983.

Därför kommer astronomer i år använda meteorsvärmen till att studera 3200 Phaethon. Månen uppför sig exemplariskt
För att Geminiderna ska framstå som kraftigast behöver månen lysa svagt – annars är det svårt att få se de lysande stjärnfallen.

Just nu är månen lyckligtvis en tunn, avtagande halvmåne.
Bästa platsen att observera stjärnfallen ifrån är ute på landet – långt ifrån stadens ljusföroreningar. Om du befinner dig i en stad behöver du leta upp ett ställe där gatubelysning och ljuset från hus inte bländar din utsikt.