Kategoriarkiv: Rikshemsidan

Vikarierande politiskt sekreterare i Umeå

Vänsterpartiet Umeå söker vikarierande politiskt sekreterare, heltid från den 8 januari 2019

Då vår nuvarande politiska sekreterare ska vara tjänstledig söker vi dig som vill arbeta för kommungruppen och vara ett aktivt stöd för gruppledningen som politisk sekreterare. Vikariatet sträcker sig mellan den 1 januari till den 30 juni 2019 och kan komma att förlängas. Umeå är ett av Vänsterpartiets starkaste fästen i landet, och med drygt 16% av rösterna är V stadens tredje största parti. Vänsterpartiet är en stark och självständig opposition i Umeåpolitiken.

Vi söker dig som är en vass skribent och kommunikatör och har en god organisationsförmåga. Du ska vara bra på att samarbeta, trivas med att vara en spindel i nätet, och vara duktig på att kommunicera såväl internt – med medlemmar – som externt med media, andra politiker och samhällsaktörer. Erfarenhet och grundläggande kunskaper inom grafisk design, kommunikation via sociala medier, politiska bloggar och webbpublicering är meriterande. Meriterande är också erfarenheter från föreningsverksamhet inom exempelvis fackföreningsrörelsen och erfarenhet från att arbeta i en politiskt styrd organisation. I dina arbetsuppgifter ingår även att hjälpa till med att skriva insändare, motioner, interpellationer mm. Kunskaper om Umeå kommun och dess lokalförhållanden är önskvärt men inte ett krav.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och en förutsättning för tjänsten är att du delar partiets värderingar. Tjänsten innehåller flera olika delar så det är det viktigt att du kan arbeta både i grupp och självständigt. Gruppledaren ansvarar för den övergripande arbetsplaneringen och arbetsledningen.

Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Fast lön enligt överenskommelse
Arbetstid: Oreglerad arbetstid

Anställningen är inrättad enligt kommunallagen vilket ger rätt till tjänstledighet från annan anställning.

Ansökan skickas till gruppledare [email protected]
För frågor gällande tjänsten, vänligen kontakta Ulrika Edman via mail (se ovan), eller tel. 070 – 843 01 07

Sista ansökningsdag 31 december 2018.

Inlägget Vikarierande politiskt sekreterare i Umeå dök först upp på Vänsterpartiet.

Jonas Sjöstedt höll jultal om klimatet

När Jonas Sjöstedt idag höll sitt jultal fokuserade han helt  och hållet på klimatet. De närmaste årtiondena kommer att handla om klimatet, det är en tid som kräver mod. Mod att ha visioner om ett klokare samhälle.

– Idag kan vi med våra egna ögon börja se det som vetenskapen så länge varnat för. Vi vet att ett varmare klimat innebär värre torka och fler bränder. Vi vet att det ger höjda havsnivåer och större översvämningar. När vi om några årtionden ser tillbaka på vår tid kommer det att vara detta man minns. Det kommer en tid när de som är barn idag frågar oss vad vi gjorde under de här historiska årtiondena. Det är inte något man bara säger, det är på riktigt: våra barn kommer att fråga oss, sa Jonas Sjöstedt i talet.

– Vår riktning måste vara en ekonomi som klarar klimatet. Den ska syfta till människors bästa, inte till att de rikas rikedomar ska växa i all oändlighet. Vi i Vänsterpartiet strävar efter ett sådant klokare samhälle. Samtidigt har vi förslagen för snabba utsläppsminskningar här och nu. Det är dags att kavla upp ärmarna och hugga i.

Se hela talet här på Facebook…
Läs talet här (pdf)…

Inlägget Jonas Sjöstedt höll jultal om klimatet dök först upp på Vänsterpartiet.

Höj brottsskadeersättningen till våldsutsatta kvinnor

– Metoorörelsen har visat oss alla på behovet av långtgående samhällsförändringar när det gäller synen på mäns våld och sexuella övergrepp mot kvinnor. Det är dags att erkänna även de ekonomiska konsekvenserna och ge våldsutsatta kvinnor skälig ersättning, säger Linda Westerlund Snecker, rättspolitisk talesperson i Vänsterpartiet.

Forskning om mäns våld mot kvinnor visar att alla kvinnor som råkar ut för våld som leder till sjukhusvård, oavsett utbildning, löper en kraftigt förhöjd risk att få låga inkomster och att behöva försörjningsstöd. Även barnen till våldsutsatta kvinnor drabbas hårt av den försämrade ekonomiska situationen.

– Vänsterpartiet reagerar starkt på det faktum att misshandlade kvinnor i så hög grad även blir fattiga kvinnor. Samhällets oförmåga hittills, att erkänna mäns våld och vad det kostar oss alla, är helt oacceptabel. Nu vill vi omgående att brottsskadeersättningen ses över så att våldsutsatta kvinnor får bättre ekonomiskt stöd, säger Linda Westerlund Snecker.

För mer information:

Linda Westerlund Snecker, rättspolitisk talesperson (V)
070-914 07 76

Vänsterpartiets presstjänst:
070-620 00 64

Inlägget Höj brottsskadeersättningen till våldsutsatta kvinnor dök först upp på Vänsterpartiet.

Stoppa Preemraff i Lysekil innan det är för sent

Trots att klimathotet är akut och världens länder snabbt måste ställa om från fossil energi till förnybart tillåts Preem bygga ut sitt raffinaderi i Lysekil. Det är dags att göra det mindre lönsamt att försämra klimatet, skriver Elin Segerlind, riksdagsledamot för Vänsterpartiet.  

Preem har fått klartecken från Mark- och miljödomstolen att bygga ut sitt raffinaderi i Lysekil. Det gör att Preemraff i Lysekil kommer att klättra från tredje- till första plats på den föga hedervärda listan över enskilt största utsläpparna i Sverige. Utbyggnationen ger dubbelt så höga koldioxidutsläpp jämfört med tidigare och de boende i området kan också räkna med ökade luftföroreningar som följd.

Utbyggnaden är inte enbart ett steg i fel riktning när det gäller Sveriges omställning till ett fossilfritt samhälle, den påverkar även andra länders omställning. Förra året hade Sverige ett överskott på 2,5 miljarder liter bensin och diesel. Fossila bränslen har länge varit en stor exportvara och står för en större del av den svenska exporten än vad skog- och stålindustrierna gör. Så istället för att vara med och minska utsläppen globalt skickar Sverige signaler om att stora fossila investeringar fortsatt är acceptabelt och bidrar därmed till att andra länder kan fortsätta med sina utsläpp. Det påverkar i förlängningen så klart även oss.

Beslutet om att tillåta denna stora utsläppskälla sker bara året efter att Sverige i riksdagen, med stöd av bland andra Vänsterpartiet, antagit en ny klimatlag. Därutöver har regeringen antagit ambitionen att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria länder. Att bygga ut ett av dessa raffinaderier ytterligare går helt emot den klimatlag Sverige nyligen antagit. I lagen, som regeringen klubbade igenom med stöd av bland andra Vänsterpartiet, sätts målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Som ett led i detta driver Vänsterpartiet på för ett snabbt förbud mot nyförsäljning av fossildrivna bilar. Ett krav vi inte är ensamma om, även branschen själva vill se tydliga direktiv om vilken teknik de ska satsa på i omställningen.

Trots detta har Preem fått tillåtelse att bygga ut sin verksamhet. Och planerna är långsiktiga: Bygget beräknas vara klart först 2023. Att sen hämta tillbaka de 15 miljarder kronor som investeringen kostar kommer att ta ytterligare många år. Preems vd Peter Abrahamsson säger visserligen att utbyggnaden är ett sätt att möta omvärldens krav på att tillverka fler miljöanpassade bränslen än vad som görs idag. Men det är framför allt ett sätt att få det att låta som företaget gör en betydande miljöinsats. Med de ökade utsläppen från raffinaderiet och den ökade användningen av produkten spelar det ingen roll hur mycket de förbättrar produkten, den kommer aldrig bli miljövänlig.

FN:s klimatrapport IPCC visar tydligt att vi omedelbart måste ändra inriktning för att temperaturökningen inte ska överstiga 1,5 grader. Det kommer inte att bli lätt och det blir inte lättare av att vi fortsätter håller fast vid fossila energikällor. Det är med denna kunskap i ryggen som vi måste betrakta utbyggnaden av Preems oljeraffinaderi i Lysekil. Ska vi nå målet om ett fossilfritt Sverige borde Preem snarare avveckla sin fossila verksamhet än att bygga ut.

Vi välkomnar att därför att Naturskyddsföreningen nu lämnat in överklagan till Mark- och miljööverdomstolen, då de bedömer att utbyggnation inte är förenligt med vår nya klimatlag. Vi menar också att EU:s handelssystem med utsläppsrätter behöver vässas ytterligare för att styra om företagen till att bidra till klimatomställningen. Därutöver krävs nationella styrmedel: Vi behöver förbjuda nybilsförsäljning av fossilt drivna bilar senast 2025, inrätta en grön investeringsbank för klimatet, göra det billigare och enklare att resa kollektivt och förbjuda all fossil energiutvinning i Sverige. Det är viktiga steg i riktning mot att Sverige tar ansvar för vår klimatpåverkan. Att ett enskilt bolag samtidigt ska kunna fördubbla sina utsläpp är lika orimligt som ohållbart. Det är dags att stoppa fossila Preemraff innan det är för sent.

Elin Segerlind, riksdagsledamot (V) och ledamot i miljö- och jordbruksutskottet

Inlägget Stoppa Preemraff i Lysekil innan det är för sent dök först upp på Vänsterpartiet.

Vi förväntar oss ett politiskt inflytande

Jag förstår om många väljare är besvikna på det skådespel om regeringsmakten som vi sett utspelas under hösten, och som nu går vidare i nya akter när Annie Lööf och Jan Björklund träder in på scenen med sina kravlistor till Stefan Löfven.

Sänkta skatter för dem som tjänar allra mest. Höjda hyror. Sänkta löner.

Det är snart jul och kanske är Lööf och Björklund inspirerade av Ebenezer Scrooge i Dickens Julsaga, eller vad är det annars för pjäs de försöker spela?

Hamlet? Macbeth? Den Girige?

I bästa fall är deras utspel ett tecken på att Centern och Liberalerna nu kan acceptera Stefan Löfven som statsminister, det är på tiden. Det är också att inse valresultatet. Då kan vi se deras kravlistor till Löfven som starten på en förhandling.

Då måste Annie Lööf och Jan Björklund inse att det inte går att tvinga Stefan Löfven att bedriva en politik som ligger till höger om den politik som Fredrik Reinfeldt förde som statsminister.

För det kan väl ändå inte vara så illa att Annie Lööf menar allvar med att inte förhandla om kraven med Stefan Löfven, och bara spelar teater för att få till stånd ett extra val?

Då kan det valet uppkallas efter henne, ”Annie-Lööf-valet”.

Vänsterpartiet vill se en S-ledd regering som driver en politik för jämlikhet och vi har hela tiden varit öppna för att samtala, att förhandla och bidra till att lösa situationen för vi ser ju att vad som behövs nu är politik, inte mer spelande. Det finns en svensk verklighet därute med människor som behöver vettiga politiska beslut, som väntar på en regering som ser till att vi har en välfärd som fungerar.

Familjer med funktionshindrade barn väntar på att LSS-frågan får en värdig lösning.

Arbetare på en allt otryggare arbetsmarknad med allmän visstid, hyvling och delade turer väntar på en politik som står upp för allas rätt till anständiga villkor och löner det går att leva på.

Unga som inte kan flytta hemifrån väntar på att det byggs hyresrätter som de har råd att bo i. Vi behöver en mer human flyktingpolitik som inte splittrar familjer. Vi behöver högre löner i kvinnodominerade yrken i välfärden och en politik som gör att svensk landsbygd kan utvecklas. Vi står inför en klimatkris som kräver kraftfullt agerande för att ställa om hela samhället.

Vänsterpartiet vill se en S-ledd regering som driver en politik för jämlikhet. Vänsterpartiet har de senaste fyra åren fått igenom över 80 reformer för att göra det bättre för vanligt folk och inte gynnar de redan rika. Vi fick igenom höjt underhållsstöd till ensamstående föräldrar, CSN-lån för körkort, gratis mediciner för barn, gratis besök på vårdcentralen för dem över 85, satsning på kvinnojourerna och avdragsrätt för fackföreningsavgiften.

Vänsterpartiet spelar inte teater, vi menar allvar med att driva politik som är bra för vanligt folk. Om en regering bygger på våra mandat så förväntar vi oss politiskt inflytande, men vi börjar inte med att ställa ultimatum och hota. Vi vill att detta ska lyckas.

Vi är ointresserade av en regering som chockhöjer hyrorna så att vanligt folk måste flytta från sina hem eller sänker lönerna för vanliga arbetare.

Vad Sverige behöver är en regering som arbetar för jämlikhet, eftersom det bygger bättre samhällen.

Samhällen som är bra för alla, inte bara några få.

Jonas Sjöstedt, partiledare Vänsterpartiet

Inlägget Vi förväntar oss ett politiskt inflytande dök först upp på Vänsterpartiet.

V går till EU-val för klimatet och mot högerextremism

Klimatkris och framväxande fascism. Att arbeta mot detta står i fokus för Vänsterpartiets EU-valrörelse enligt förslaget till valplattform som Jonas Sjöstedt presenterade idag.

– Klimatkrisen kräver handling. Samtidigt sveper en våg av högerextremism fram och riskerar vinna mark i EU-valet. Men den nyliberala politik som har dominerat EU så länge göder på problemen istället för att lösa dem. Tillsammans med andra vänsterrörelser i Europa är vi motkraften och det ska vi göra tydligt inför EU-valet, säger Jonas Sjöstedt.

Partistyrelsens förslag till valplattform ska nu diskuteras i partiet och beslut tas på en valkonferens 16-17 februari.

– Fossilindustrin och deras lobbyister i EU försvårar arbetet för klimatet. Vi kan inte låta dem avgöra vår framtid. Därför behövs det partier som tar klimatet på allvar och inte har en naiv inställning till EU, säger Jonas Sjöstedt.

I valplattformen tas också frågan om hur Vänsterpartiet arbetar i EU upp och att det inte är aktuellt för partiet att driva frågan om EU-utträde nu.

– Valet till EU-parlamentet i maj handlar om vad vi ska göra av EU-samarbetet, inte om utträde eller ej. Vi lever i en tid där fascismen och klimathotet måste mötas av en stark europeisk vänster. Den är vi en del av, säger Jonas Sjöstedt.

Ladda ned och läs Vänsterpartiets partistyrelses förslag till valplattform inför EU-valet 2019 här…

Inlägget V går till EU-val för klimatet och mot högerextremism dök först upp på Vänsterpartiet.

Vänsterpartiet tar ansvar och lägger ingen egen budget

När valresultatet stod klart var de rödgröna det största blocket i riksdagen. Men Alliansen med Moderaterna i spetsen, tillsammans med Sverigedemokraterna, avsatte ändå statministern. Detta trots att de inte hade någon egen regeringsbildare att tillsätta. Sedan dess befinner sig Sverige i ett politiskt vakuum.

Det är tydligt att Alliansen inte hade någon gemensam plan för hur Sverige skulle styras. Nu har 80 dagar gått sedan valnatten och de har fortfarande inte enats. Avståndet mellan de borgerliga partierna är i dag lika långt som vårt avlånga land. Alliansen existerar i praktiken inte längre som ett politiskt projekt.

I dag styrs Sverige av en övergångsregering bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet. För första gången i vårt lands historia ska en övergångsbudget hanteras. Det beror på att vi riksdagspartier ännu inte lyckats hitta en lösning på regeringsfrågan och då måste Sveriges alla olika delar ändå kunna fortsätta att fungera.

På grund av situationen måste vi tills vidare leva med en övergångsregering och en övergångsbudget. Den finns i väntan på att en ny regering tillträder och kan lämna de förslag till ändringar i statens budget som följer av dess politiska inriktning.

I det läget meddelar Moderaterna att de vill motionera på övergångsbudgeten. Moderaternas agerande har pressat de övriga borgerliga partierna att agera på samma sätt och detta trots att de vet att det inte är en rimlig ordning.

Om Moderaternas egen budget går igenom innebär det att övergångsbudgeten fälls och övergångsregeringen får styra med Moderaternas ekonomiska politik. I nuläget ser det ut som att det kan bli verklighet eftersom Centerpartiet och Liberalerna kommer att rösta på sina egna budgetförslag i förberedande omröstningar och sedan lägga ner sina röster i slutvoteringen.

En M-budget väntas i slutvoteringen även få stöd av Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Då faller övergångsregeringens budget och den tillfälliga regeringen måste styra landet med en M-budget för en övergångsregering kan inte avgå. En budgetmotion som, särskilt i ett läge med tidsbrist och osäkerhet, blir svår att styra statsapparaten med på ett ordnat och stabilt sätt. Det innebär att alla de här partierna, med Moderaterna i spetsen, bidrar till att skapa kaos.

Men det finns de som vill att arbetet med övergångsbudgeten ska gå till på ett ansvarsfullt sätt.

Vänsterpartiet har under den senaste mandatperioden förhandlat med regeringen om budgeten. Vi har även varit med och slutit flera blocköverskridande överenskommelser. Det har varit ett givande och tagande. Ibland har vi fått som vi vill, ibland inte.

Vänsterpartiet vill fortsätta att ta ansvar. Vi förväntar oss en ordnad och ansvarsfull process med övergångsbudgeten. Vi anser att den bör passera genom riksdagen som det var tänkt när lagstiftningen antogs och som de principer den är byggd på avser att säkerställa. Vänsterpartiet kommer av de skälen inte att lägga någon egen budgetmotion i detta läge. Vi har tillräckligt stark tilltro till vår ekonomiska politik – med konkreta lösningar på problem och utmaningar i vår samtid – för att presentera den samlat för svenska folket och i riksdagen, så snart förutsättningarna i regeringsfrågan är klargjorda.

Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson (V)
Mia Sydow Mölleby, gruppledare och ledamot i konstitutionsutskottet (V)

Läs hela debattartikeln i DN här

Inlägget Vänsterpartiet tar ansvar och lägger ingen egen budget dök först upp på Vänsterpartiet.

Vänsterpartiets regionfullmäktigegrupp i Västra Götalandsregionen söker politisk sekreterare 50 %

Västra Götalandsregionen omfattar Skaraborg, Fyrbodal, Sjuhärad, Göteborg och dess kranskommuner. Tillsammans är vi 1,7 miljoner invånare. Regionfullmäktige och regionstyrelsen har sitt säte i Vänersborg och där har du din fasta arbetsplats. Ditt arbete är flexibelt och kommer också att innebära resor i regionen och arbete på andra orter.

Den absolut största delen av regionens verksamhet, där de flesta av de över 50 000 anställda arbetar, är hälso- och sjukvården. Andra viktiga frågor är regional utveckling, kollektivtrafik, miljö- och kulturfrågor.

Efter ett framgångsrikt val söker vi nu ytterligare en halvtids politisk sekreterare som tillägg till de två heltidstjänster tjänster som redan finns.

Du kommer arbeta ihop med de andra två politiska, men inriktningen på de olika tjänsterna kommer att vara olika.  Inriktningen på den nya tjänsten kommer främst att vara mot hälso- och sjukvårdsfrågor, där mycket händer just nu. Du kommer att arbeta med vår regionstyrelsegrupp men också med vår regionfullmäktigegrupp och våra parlamentariker i nämnder och styrelser.

Vi utgår från att du är medlem i Vänsterpartiet eller delar Vänsterpartiet värderingar. Med stor sannolikhet har du en för arbetet lämplig högskoleutbildning. Du skall ha lätt för att uttrycka dig i tal och skrift. Du skall också vara bra på att samarbeta, kunna arbeta självständigt och ta egna initiativ. Erfarenhet av parlamentariskt arbete är meriterande, liksom yrkeserfarenhet. Goda kunskaper när det gäller kommunikation och sociala medier är ett plus.

Arbetsuppgifter:

Du skall följa arbetet när det gäller hälso- och sjukvården. Sätta dig in i styrelsehandlingar, inhämta fakta och ta fram underlag och förslag till beslut. I arbetet ingår att skriva yrkanden, reservationer, protokollsanteckningar, utkast till debattartiklar. Du skall också fungera som stöd och bollplank till våra ledamöter i aktuella nämnder och styrelser. I arbetet ingår också att arrangera studiebesök och delta i träffar i Vänsterpartiet kring de frågor du ansvarar för.

Lön enligt överenskommelse. Kollektivavtal finns.

Arbetstid 50%.  Den kan ibland vara på kvällar och mer sällsynt del av helg.

Tillträde snarast efter överenskommelse

Frågor kan ställas till gruppledare:
Eva Olofsson, 0703 17 10 27

Ansökan skickas till [email protected] eller Eva Olofsson Sveagatan 1 413 14 Göteborg

Sista dag för ansökning 16 december.

Inlägget Vänsterpartiets regionfullmäktigegrupp i Västra Götalandsregionen söker politisk sekreterare 50 % dök först upp på Vänsterpartiet.

Vikarierande politisk sekreterare närings- och försvarspolitik

Vänsterpartiets partikansli söker en vikarierande politisk sekreterare till enheten för fast ledamotsstöd i riksdagen. Som politisk sekreterare kommer du att i första hand arbeta med näringspolitik och försvarspolitik tillsammans med ansvariga riksdagsledamöter, men tjänsten kan också komma att beröra andra politik- och utskottsområden. Arbetet sker under ledning av enhetschef. Tjänsten innebär att stödja Vänsterpartiets riksdagsgrupp i det dagliga arbetet genom att läsa dokument, skriva underlag och bevaka och analysera den politiska debatten.

Mycket god kunskap om näringspolitik och/eller försvarspolitik efterfrågas. Likaså efterfrågas god kunskap om Vänsterpartiets politik generellt och inom båda eller något av de två aktuella sakområdena. Erfarenhet av arbete i riksdagen eller annan parlamentarisk församling är meriterande.

Mycket god förmåga att uttrycka sig skriftligt efterfrågas liksom att ha beredskap att arbeta under tidspress. Förmåga att arbeta självständigt såväl som tillsammans med andra är nödvändigt, liksom att vara beredd att utföra såväl utmanande arbetsuppgifter som enkla rutingöromål. Datorvana är en förutsättning. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Tjänsten är ett vikariat på heltid till och med juni 2019. Tillträde 8 januari. Tarifflön enligt kollektivavtal gäller.

Vi startar rekryteringsprocessen direkt det kommer in ansökningar men sista dag att ansöka är 2018-12-10. Skicka ansökan inklusive CV med e-post till [email protected] Ange ”Ansökan ledamotsstöd närings- och försvarspolitik” i ämnesraden.

För frågor angående tjänsten kontakta kanslichef Sofia Johansson ([email protected], 08-786 62 76). Fackliga företrädare är Gunnar Friberger ([email protected], 08-786 40 34), Handels, respektive Jan Gustafsson ([email protected], 08-786 45 65) Akademikerföreningen.

Inlägget Vikarierande politisk sekreterare närings- och försvarspolitik dök först upp på Vänsterpartiet.

Årets Abdipris till föreningen Förorten mot våld

2018 års Abdipris tilldelas föreningen Förorten mot våld. De får det för sitt arbete mot det dödliga våldet i socioekonomiskt utsatta områden.

– I den politiska debatten om skjutningarna pratas det mycket om de som bor i förorten. Men allt för sällan kommer de som faktiskt bor där till tals. Föreningen Förorten mot våld har tagit tag i det. De för fram sina lösningar och ställer politiker till svars. De organiserar människor för att själva förbättra situationen i sina områden. Det är helt i Abdirahim Hassans anda, säger Jonas Sjöstedt.

Abdipriset delas ut till minne av vänsterpartisten och ungvänstraren Abdirahim ”Abdi” Hassan som sköts till döds i Somalia 2013. Jonas Sjöstedt delade idag ut priset i Husby, Stockholm där Abdirahim Hassan bodde och verkade.

Prissumman på 20 000 kronor kommer från den fond till Abdirahim Hassans minne som instiftats av Vänsterpartiet, Ung Vänster, Vänsterpartiet Storstockholm och Ung Vänster Storstockholm.

Motiveringen till Abdipriset 2018:

”Abdirahim Hassans minnesfond delar härmed ut 2018 års medel för verksamhet i Abdis anda till den ideella föreningen Förorten mot våld.

Förorten mot våld bildades för att få ett slut på det dödliga våld som tagit för många människors liv i förtid. Föräldrar, syskon, vänner och många andra har samlats för att visa att det som sker är en nationell kris. Skulle samma saker ha hänt i en av de rikare förorterna i Stockholm, skulle det erkännandet ha varit självklart.

Förorten mot våld har i praktisk handling tagit tag i allt från diskussioner om manlighet och våld till att se till att fler använder sin rösträtt. De har granskat de politiska partiernas förslag, jämfört dem med forskningen och visat på långsiktiga lösningar. I hela det arbetet har de konsekvent utgått från människor istället för rubriker.

Abdirahim Hassan arbetade för att vi tillsammans skulle ta tag i de områden vi lever i och förändra dem, att framtiden skulle bestämmas av oss alla. Förorten mot våld praktiserar precis det. Det är en organisation som lägger grunden för en framtid där det är självklart att utvecklingen där vi bor styrs av oss själva. Vi hoppas att Abdi-priset 2018 ska vara en inspiration och ett stöd i det arbetet.”

Inlägget Årets Abdipris till föreningen Förorten mot våld dök först upp på Vänsterpartiet.