Kategoriarkiv: Rikshemsidan

Miljardsatsning på bättre arbetsvillkor för vårdpersonal

Vänsterpartiet har i budgetförhandlingarna med regeringen förhandlat fram 2 miljarder per år som ska gå till att förbättra arbetsvillkoren för vårdanställda. Satsningen är tänkt att bli permanent.

Satsningen innebär att de 2 miljarderna fördelas ut till landstingen för att de ska kunna förbättra personalsituationen, se över arbetsvillkor, erbjuda kompetensutveckling, öka bemanningen och utveckla arbetssätt för att vårdpersonal ska vilja – och orka – arbeta kvar inom hälso- och sjukvården.

– Vi är mycket glada över den här framgången i budgetförhandlingarna med regeringen. Vi vet att personalen sliter hårt inom vård- och omsorgsyrkena och att framför allt kvinnor blir sjuka av sin arbetsmiljö. Den trenden måste vi bryta och det brådskar, säger Ulla Andersson, ekonomisk politisk talesperson för Vänsterpartiet.

Enligt Sveriges kommuner och landsting behöver 85 000 nya undersköterskor anställas i hälso- och sjukvården och äldreomsorgen till 2022.

– För våra landsting runt om i landet blir de här pengarna ett mycket välkommet tillskott. Det ger dem  möjlighet att se över hur de kan förbättra arbetssituationen för sin vårdpersonal. Tanken är att fack och landsting i regionerna gemensamt ska bestämma på vilket sätt pengarna bäst kan användas. Det ser olika ut i olika landsting, och därmed skiljer sig behoven åt, säger Ulla Andersson.

De 2 miljarderna till förbättrade arbetsvillkor och arbetsmiljö kommer att komma landstingen till del redan med start 2018.

V överklagar Nordiska motståndsrörelsens polistillstånd

Vänsterpartiet överklagar polisens beslut om att ge Nordiska motståndsrörelsen, NMR, tillstånd att närvara i Almedalen.

Tidigare i vår beslutade Region Gotland att hyra ut mark till NMR. I samband med det gav polisen gruppen tillstånd att hålla så kallad allmän sammankomst under politikerveckan. Detta överklagar nu Vänsterpartiet till polisen.
– Almedalsveckans syfte är att utveckla demokratin genom ett öppet samtal mellan politiska partier, civilsamhällets organisationer och allmänheten. Att tillåta en nazistisk våldsbejakande organisation att vara där motverkar syftet, säger Mia Sydow Mölleby, gruppledare för Vänsterpartiet och ledamot i VU.
Lokala ombudsmän för samtliga riksdagspartier är huvudarrangörer för politikerveckan i Almedalen. De ser nu över reglerna inför nästa år, men Vänsterpartiet menar att det redan i år finns grund för att förbjuda NMR:s närvaro.
– Nordiska motståndsrörelsen använder våld och hat och hot som politisk metod och att se över riktlinjerna till nästa år är inte tillräckligt. De förvägrar andra människors möjligheter att uttrycka sig och delta i samtalet. Så kan vi inte ha det, fortsätter hon.
För med information kontakta:
Mia Sydow Mölleby
Gruppledare i riksdagen och ledamot i VU
070-633 71 89

Vänsterpartiets presstjänst
070 620 00 64 (ej sms)

 

Ung Vänster får rätt om statsbidraget

Förvaltningsrätten ger Ung Vänster rätt i sin överklagan av Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågors (MUCF) beslut att neka statsbidrag. Enligt domen saknar myndigheten författningsstöd för sitt avslag, och Förvaltningsrätten upphäver därmed beslutet.
– Beslutet är en seger för ungas egna organisering och vårt demokratiska inflytande. Förvaltningsrätten slår fast att vi behandlats felaktigt av MUCF, det visar att det inte går att ge sig på oss unga hur som helst. Att Förvaltningsrätten ger Ung Vänster rätt är en upprättelse för våra medlemmar, men också för alla unga som vill påverka samhället utan att det hindras av godtyckliga myndigheter. Det är inte myndigheterna som ska sätta villkoren för ungas organisering, utan vi själva, säger Ung Vänsters förbundsordförande Henrik Malmrot.

Ung Vänster påtalade i en skrivelse till MUCF i december att eftersom beslutet var överklagat borde man avsätta medel för att kunna utbetala bidraget när Förvaltningsrätten avgjort.
– Nu är det upp till MUCF att göra om och göra rätt. Myndigheten svarade avvisande på vår uppmaning om att avsätta pengar. Det visar på ett nonchalant förhållningssätt till rättssäkerhet, vilket nu också bekräftas av rätten. Vi förväntar oss att få bidraget eftersom vi uppfyller villkoren, nu är det upp till MUCF att leva upp till sitt uppdrag, avslutar Malmrot.

I överklagan anförde Ung Vänster att man uppfyller de villkor för rätt till bidrag som uppställts i förordningen och att MUCF saknar lagligt stöd för att avslå ansökan. Förvaltningsrätten skriver i sin bedömning att: ”Det finns inte någon bestämmelse i förordningen som ger uttryck för att rätt till bidrag förutsätter att sökande organisation har en god ekonomisk redovisning.” Samt: ”Hänsyn bör även tas till det aktuella bidragets syfte att stödja barns och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället och inte verksamhetens resultat.”

Bakgrund: Det var efter att ha beviljats statsbidrag 2011-2016 som Ung Vänster i december nåddes av beskedet om att deras ansökan för 2017 avslagits av MUCF. Motiveringen löd att organisationens ekonomiska hantering inte ansågs tillräckligt god, trots att man i samma utskick meddelade att Ung Vänsters ekonomiska redovisning för 2015 godkänts av myndigheten. I sin överklagan anförde Ung Vänster att MUCFs agerande strider mot förvaltningslagen och allmänna rättsprinciper eftersom man ställt upp nya villkor för statsbidraget utan att meddela dem. Ung Vänster lämnade också in en ny rapport från den oberoende revisorn som visar att förbundets ekonomihantering är god.

 

För mer information, kontakta:

 

Elin Morén, informationssekreterare

0725 878 685

[email protected]

Säsongsavslutning av Snack med Sjöstedt

I del 4 och säsongens sista Snack med Sjöstedt gästades showen av Linnea Claeson, handbollsspelaren som toppar årets lista över framtidens makthavare på grund av sin kamp mot näthat och sexuella trakasserier, poeten och artisten Emil Jensen samt ­Bilan Osman, samhällsdebattören och journalisten som jobbar på stiftelsen Expo.

Samtalen i detta avsnitt handlade om allt i från sexuella trakasserier, nazism, näthat och fördomar mot religiösa symboler till elitidrott, poesi, turnéliv och semesterresor. Nu tackar vi för den här säsongen och tar vi en paus över sommaren. Självklart återkommer vi med nya spännande avsnitt till hösten.

Tidigare har Snack med Sjöstedt gästats bland annat av Pia Sundhage, Henrik Schyffert och Bianca Kronlöf. Se alla avsnitt här: http://www.vansterpartiet.se/snack-med-sjostedt

Vård ska ges efter behov – inte efter vem som har råd att betala

Om du blir sjuk och behöver sjukvård, då ska du vara trygg i att ingen med mindre behov tränger sig före. Vården ska fördelas efter vilka behov vi har, inte efter vem som har en dyr privat sjukvårdsförsäkring. Det skriver Jonas Sjöstedt idag på Aftonbladet Debatt.

Det är principer som har ett mycket stort stöd bland svenska folket. Ändå är de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna emot att säkra och förtydliga att det är det som ska gälla.

Vänsterpartiet vill däremot tillsammans med regeringen göra det tydligt att inom ramen för den offentligt finansierade vården ska ingen trängas undan av de med privat försäkring.

För att det inte bara ska vara fina ord utan verkligen gälla, så vill vi ha en lag om att det skrivs in i de avtal som landstingen har med privata vårdbolag. Vi vill också att när arbetsgivaren köper en sjukvårdsförsäkring ska det beskattas precis som alla andra förmåner, inte stödjas med skattefrihet.

Det skulle ge resurser som vi kan lägga på den vanliga vården som är öppen för alla.

Alla vill att de gemensamma sjukhusen och vårdcentralerna verkligen fungerar. Det vill både vd:n och den ensamstående mamman med skral ekonomi. När vi blir sjuka är vi lika. Då är vi människor som behöver vård.

Läs hela artikeln i Aftonbladet

Framtidens makthavare jagar nättroll, spelar handboll – och gästar Jonas Sjöstedts talkshow

Handbollsspelaren Linnea Claeson toppar årets lista över framtidens makthavare på grund av sin kamp mot näthat och sexuella trakasserier.  Tisdag den 30 maj gästar Linnea också Jonas Sjöstedts egen talkshow ”Snack med Sjöstedt” .
–  Vänsterpartiet är ett feministiskt och socialistiskt parti och det är klart att inte jag heller har undgått Linnea Claeson engagemang och motattacker mot nätrollen. Det ska bli roligt att få prata med Linnea, som blivit en stor förebild för så många unga på kort tid, säger Jonas Sjöstedt.

Även artisten Emil Jensen och journalisten Bilan Osman kommer till denna fjärde omgång av ”Snack med Sjöstedt”. Emil Jensen har blivit en älskad poet och artist genom sina underfundiga och samhällsengagerade texter som både framförs i böcker, skivor och mellansnack. Hans senaste  föreställning är ”Flyktpotatis” , och handlar om människor som på olika sätt är på flykt. Bilan Osman har skrivit mycket om antirasism och religion och är en uppmärksammad samhällsdebattör som arbetar för Expo.
–  Jag uppskattar både Emil och Bilan mycket och tror att vi kan få spännande samtal, om konst och politik och vad som krävs för att skapa ett samhälle där alla kan räta på ryggen, säger Jonas Sjöstedt.

”Snack med Sjöstedt” håller som vanligt till på restaurang Landet, LM Ericssons väg 27 i Hägersten.

Tiden är 19.30-20.30.

Vi sänder också programmet direkt via vår facebooksida: www.facebook.com/vansterpartiet

 

För mer information:

Åsa Mattsson
Pressansvarig (V)
070-338 25 39

Örjan Rodhe
Pressekreterare till Jonas Sjöstedt
073-781 09 57

Vänsterpartiets pressjour
070-620 00 64

Konflikträtten måste värnas även i komplicerade lägen

Regeringen har idag meddelat att en utredning ska göra en begränsad översyn av stridsåtgärdsrätten vid arbetskonflikter. Bakgrunden är den pågående situationen i Göteborgs hamn, där Hamnarbetarförbundet befinner sig i konflikt, samtidigt som arbetsgivaren har ett avtal med Transportarbetareförbundet. Situationen har också nyligen trappats upp genom en lockout från arbetsgivarens sida.

– Konflikten i Göteborgs hamn har komplexa och ovanliga drag eftersom den innehåller flera parter. Det är dock oerhört viktigt att centrala föreningsrättsliga principer upprätthålls, säger Ali Esbati, arbetsmarknadspolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

Rätten att strejka är grundlagsfäst i den svenska regeringsformen och har också stöd i internationella konventioner. Att inskränka den med hänvisning till att en konflikt blivit kostsam bör inte vara aktuellt.

– Skulle man förbjuda fackliga organisationer att ta strid för avtal så snart ett annat avtal finns, skulle det öppna upp för fackföreningar som startas upp utan brett stöd hos arbetstagarna men med stöd hos arbetsgivaren. Det skulle snabbt också kunna gå ut över andra fackförbund, inklusive LO-förbunden. Det skulle knappast heller leda till färre arbetskonflikter, säger Ali Esbati.

Att belysa rättsläge och praxis vid arbetskonflikter är i sig inte orimligt. Men Vänsterpartiet kan idag inte se något utrymme för inskränkt strejkrätt i Sverige.

 

För mer information:

Ali Esbati
Arbetsmarknadspolitisk talesperson
073 370 64 26

Vänsterpartiets presstjänst
070 620 00 64 (ej sms)

Stor skillnad på samarbete åt vänster eller höger

Det senaste dygnet har både vice statsminister Isabella Lövin och finansminister Magdalena Andersson gjort utspel där de talat varmt om regeringssamverkan med Liberalerna och Centerpartiet. Jonas Sjöstedt lyfte därför frågan i riksdagen med statsminister Stefan Löfven om vad han egentligen vill.

– Det skulle innebära en helt annan politik än idag då regeringen samarbetar med oss i Vänsterpartiet. Vi har genomfört stora reformer med mer resurser till välfärden och reformer som gynnar ensamstående föräldrar och de med låg pension. Vi bygger fler hyresrätter med rimliga hyror. Vi är överens om att göra något åt vinstjakten i välfärden. Liberalerna och Centerpartiet vill inget av detta. De föreslår stora skattesänkningar som snabbt skulle öka ojämlikheten i Sverige. De är beredda att sänka löner genom statliga ingripanden. De vill privatisera mer av välfärden. Detta är ett politiskt vägval för Sverige, sa Jonas Sjöstedt.

Statsministern ville inte ge besked om han föredrar samarbete åt höger eller vänster utan hänvisade till det parlamentariska läget och vad resultatet blir efter nästa val.

Jonas Sjöstedt:

– Det kan bli ett besvärligt läge efter nästa val, då måste man hantera det. Men man måste också veta vad man vill. Jag vill helst ha ett styre utan borgerliga partier. Vi vet att Löfven vill styra, det är det vi vet. Men åt vilket håll vill han styra? Vill han gå åt höger eller vänster?

– En röst på Socialdemokraterna och Miljöpartiet kan vara en röst på Annie Lööf och Jan Björklund.

Kaffe och språk – med en twist

I Arbetarrörelsens hus i Borås samlas folk för att gå på ett annorlunda språkkafé – varje träff har föreläsningar om politiska ämnen på lätt svenska. Och det är många som kommer för att lära sig.

Varannan måndag byts dagordningar ut mot en limpa bröd, smör och ost. En burk hummus som veganalternativ och vid speciella tillfällen en tomat skuren med slö kniv upplagt på det vita porslinet. Fikat vid Vänsterpartiets möten runt om i landet brukar inte variera nämnvärt från stad till stad. I Borås är hummusen utbytt mot kaviar, samt kompletterad med vetelängder och frukt, annars är det sig likt. Men här är det inga dagordningar som minutiöst prickas av, istället är det sorlet av språk som blandas över kopparna av te och kaffe. Det är språkkafé i Arbetarrörelsens hus i Borås.
– Jag fick reda på att det är språkkaféer här genom Ljus framtid. De skickar påminnelser med SMS för alla sina aktiviteter. Jag går på zumba också. Det är jättekul, säger 24-åriga Lina Hamad, som är en av deltagarna på språkkaféet. Hon kom till Sverige från Irak för drygt ett år sedan och nu håller hon som bäst på att lära sig svenska.
– Det är bra att de har föreläsningar, men bäst är det nästan att prata med varandra vid fikat. Det är ett bra sätt att lära sig svenska, fortsätter hon och de andra deltagarna vid bordet nickar instämmande.

Språkkaféerna, eller Politik på lätt svenska som är den mer formella benämningen, är ett samarbete mellan Vänsterpartiet Borås och den arabiska kulturföreningen Ljus framtid. Detta är andraterminen som de arrangerar språkträffar tillsammans och hittills har de hunnit gå igenom en rad ämnen, såsom det politiska systemet i Sverige och jämställdhet. Föreläsningen kring just jämställdhet är något som deltagaren, Suhaib Shhab uppskattade.
– Jag gillade tillfället som handlade om kvinnors rättigheter väldigt mycket. Det är ett viktigt ämne, som många behöver veta mer om. Språkkaféet var precis innan åttonde mars, så sen gick jag med i demonstrationen Vänsterpartiet arrangerade också, berättar han när Rött tar en pratstund med honom och kompisen Salim Dawod, som sitter runt ett av borden.

Idén föddes första maj
Tanken på gemensamma språkkaféer startade på första maj, för lite mer än ett år sedan. Vänsterpartiet i Borås skulle samla in pengar till fristadsfonden och ville att någon från Syrien skulle vara med och tala om sina erfarenheter. Personen som gick upp i talarstolen den dagen var Eyad Shehab, som är ordförande i Ljus framtid och som själv kom som flykting från Syrien för tre år sedan. Efter första maj-firandet höll Vänsterpartiets ordförande i Borås, Ida Legnemark, kontakten med Eyad Shehab och framåt hösten bestämde de sig för att starta språkkaféer med fokus på det politiska systemet i Sverige tillsammans. Och så var de igång.
– Under hösten hade vi tre tillfällen, som avslutades med en stor julfest. Det var helt fullt i lokalen, mat överallt, berättar Ida Legnemark, när vi ses i Arbetarnas hus i Borås en stund innan deltagarna droppar in. Det är flera organisationer som arrangerar språkkaféer i Borås. Både kyrkan, Röda korset och Socialdemokraterna har träffar, men det som skiljer V och Ljus framtids språkkaféer från övriga är att här inleds varje träff med en föreläsning kring olika politiska frågor. Men det är inte frågan om någon skola i enbart Vänsterpartiets politik, utan språkkaféerna vill gå bredare än så.
– Vi utgår från ämnen som är viktiga för vänstern, men försöker att bredda det, så att deltagarna själva kan bilda sig en uppfattning i frågan, säger Tommy Josefsson, som är ansvarig för planeringen av språkträffarna.
– Syftet är inte att värva medlemmar till V, även om det så klart är trevlig när folk bestämmer sig för att gå med, fortsätter han.

Och den politiska inriktningen är något som uppskattas av deltagarna.
– Jag är medlem i Vänsterpartiet och är väldigt intresserad av politik, så jag tycker det är bra att få lära mig mer om politik i Sverige samtidigt som jag tränar min svenska, säger Suhaib Shhab.

Till skillnad från många andra på språkkaféet har han varit politisk aktiv även tidigare.
– Jag är från Homs från början, men innan jag kom till Sverige bodde jag i Libanon i två år. Där var jag aktiv i ett parti på vänsterkanten, berättar han.

Ljus framtids Lama Alkaddah påpekar att det inte var speciellt lätt att vara politisk aktiv i Syrien, som är det land de flesta av deltagarna kommer från.
– I Syrien fanns det i princip bara ett parti som det gick att vara medlem i och det var Assads parti Baath. Nästan alla andra partier var förbjudna, säger hon.

Föreläsning om facket
Temat för kvällens föreläsning är arbetsmarknaden och fackföreningarna. Lama Alkaddah från Ljus framtid och Leila Talmoudi från ABF översätter från svenska till arabiska, så att även den som är helt ny i Sverige kan hänga med. För den som inte är van vid arabiska är det ett fåtal ord som slår igenom ljudströmmen. Ett av dem är fika. Och det ska det bli, men först ska Magnus Winblad och Fredrich Legnemark gå igenom allt från vilka arbetsmarknadens parter är, till vad facket gör. Längst fram i lokalen, nära pappa Fredrich, sitter kvällens yngsta deltagare, femåriga Alva, och ser på tecknat med hörlurar för att stänga ute ljuden av de vuxnas prat.
– Hon har varit med de flesta gångerna. Ibland är det någon av deltagarna som har barn med sig och då blir det lek, berättar Fredrich efter föreläsningen, alltmedan Alva har springtävling mot sig själv runt, runt i den stora lokalen där fikan tar plats.

Fackligt arbete dämpar fallet
Föreläsaren Magnus Winblad är inte enbart Vänsterpartist, utan även huvudskyddsombud på Ericsson i Borås. Det senaste halvåret har han i princip enbart arbetat med de stora neddragningarna på Ericsson, där det från början verkade som att alla de 800 anställda skulle få sparken. Magnus menar att det är ett praktiskt exempel på när fackligt arbete inte helt kan ändra ett förlopp, men åtminstone dämpa fallet.
– Från början kom hotet om att verksamheten skulle läggas ner helt och hållet, men sen lyckades vi förhandla oss till att 185 personer blir kvar. Vi som får gå har fått ett väldigt bra paket för att kunna klara av att hitta nya jobb. Till exempel får vi en uppsägningsperiod på ett och ett halvt år, säger han.

Med en arbetslöshet på 6,7 procent 2016 ligger Borås annars något lägre än Sverige i stort.
– Arbetsmarknaden ser faktiskt ganska bra ut i Borås. Vi behöver anställa mycket i offentlig sektor de kommande åren, så vi ser detta som en stor möjlighet. De nyanlända jag möter vill verkligen integreras, det stämmer inte alls med den bild vissa andra politiker vill ge, säger Ida Legnemark, som förutom att hon är ordförande i V Borås också sitter i kommunfullmäktige för Vänsterpartiet.

Och precis som i många andra städer är det bostadsbristen som är det största hindret för den som invandrar till Borås, menar hon.
– I alla mätningar är Borås genomsnittet av Sverige ungefär och det präglar väl den politiska debatten också. Den absolut största utmaningen är bostadsbristen. Att få tag på boende är det som är absolut tuffast för de som kommer nya till Borås.

Ljus framtids Lama Alkaddah instämmer:
– Tidigare bodde jag och min familj jättetrångt. Vi var flera personer i en etta. Men nu har vi fått tag på en större lägenhet. Det är så skönt att få plats. Men jag saknar naturen där vi bodde tidigare, det var så grönt och fint, säger hon.

Borås är annars en bygd van vid invandring. Genom åren har människor migrerat till Borås för att arbeta inom tekoindustrin. Den bakgrunden tycker Ida Legnemark märks i det senaste årens flyktingmottagande.
– Det finns en erfarenhet av att ta emot invandrare här. Under balkankriget kom många flyktingar hit till Borås och innan dess var det många som migrerade hit från Finland för att jobba inom tekoindustrin. Det är många av oss boråsare som själva har en bakgrund av flykt och migration och som har goda historier om hur man kan lyckas med integration.

Under den stora flyktingvågen 2015 tog Borås emot många nyanlända.
– Vi har ett starkt föreningsliv i Borås. Föreningen Refugees Welcome tillsammans med andra civilsamhällesorganisationer gjorde allt de kunde för att stötta upp under den period då staden fick ta emot mycket nyanlända. Samtidigt var kommunen behjälplig och hade både sporthallar där folk kunde sova och lager där volontärerna kunde lagra mat och kläder till de nyanlända, berättar Tommy Josefsson.

Rasismen finns även i Borås
Men Ida Legnemark menar samtidigt att allt inte är himmelsblått och ljust. SD fick 11,4 procent i senaste valet och har nio av 73 mandat i kommunfullmäktige. När vi ses har Ida Legnemark precis debatterat jämställdhet med en av deras företrädare i kommunfullmäktige. Hon suckar när hon berättar om det.
– Det finns jätteproblem med rasism och fördomar här, precis som på andra håll, berättar hon.

Till sist är det dags att avrunda kvällens språkkafé. Under ledning av Bosse Korpberg på gitarr sjunger deltagare och volontärer Cornelis Vreeswijks ”I natt jag drömde”. Efteråt berättar Tommy Josefsson att det finns planer på att skapa en fredskör, där gamla och nya Boråsare ska uppträda tillsammans på första maj.

Text: Maria Carlsson Foto: Agnes Stuber

Ett mentalt reningsverk

Varför ränner vårt relativt jämlika samhälle in i sin totala motsats?, skriver Annelie Jordahl i sin krönika.

När det händer förfärliga saker är det lätt att fastna i ett undergångstänkande. Ältande av ett före och efter. Hur hade världen sett ut om inte..? Hur hade Sverige sett ut om det fortfarande fanns en bostadspolitik som gjorde att det byggdes lägenheter för alla plånböcker. Om bostadsglesa områden – exempelvis kring Karlaplan och Gärdet – tätades till ordentligt med nybyggen. Om glesbygdspolitiken blev en fråga politikerna slogs om. Norrmännen har lyckats med landsbygdens infrastruktur. Varför misslyckas vi?

När jag växte upp immigrerade många finländska arbetare till Sverige. Nu skatteskriver sig finska miljardärer i Sverige, eftersom Socialdemokraterna avskaffat förmögenhetsskatten. Varför ränner vårt relativt jämlika samhälle in i sin totala motsats? Det demonstrativt nyliberala Sverige med elitskolor och fattigskolor förvånar världen. Före och efter …. jag stirrar på ett foto taget på Hjärups bibliotek i Staffanstorps kommun. Just de här stunderna – på något av landets alla vackra bibliotek – får jag för mig att varje människa vill väl. Att varje politiker vill skapa ett samhälle med så många mötesplatser som möjligt där medborgarna kan samlas, lyssna, diskutera, ja tänka tillsammans.

Den här kvällen samtalade jag med författaren och kulturskribenten Jenny Maria Nilsson om min senaste roman Som hundarna i Lafayette Park. Den handlar om en argsint kvinna på landsbygden. Jeanette tycker att samhället fullständigt spårat ur. Hon litar bara på sin hund. Får för mig att våra ansikten på fotot är anmärkningsvärt ljusa. Får för mig att vi utstrålar en sorts godmodighet. Bibliotekarien tog bilden i samma stund som Jenny Maria Nilsson säger. ”Det här är en speciell kväll. I morgon bitti vet vi vem som blir USA:s nya president. ” Uppvaknandet på hotellet i Lund. Känslan av kompakt politiskt mörker.

Nu har det gått ett halvår och jag har min överlevnadsstrategi. Jag samlar ihop det oväntat godartade som stundom inträffar. Som ett mentalt reningsverk fungerar mina listor på det icke förutsägbara. När Anna Kinberg Batra fattade Jimmy Åkessons hand drabbades jag återigen av politisk vanmakt. Föreställde mig deras kulturpolitik. Ett moras av nedlagda bibliotek, strypta bidrag till kulturtidskrifter, till fria teatergrupper. Noll support av musik som inte är direkt avpassad för Mello. Samtalen om flyktingpolitiken vågade jag inte ens tänka på.

Så kom resultatet. Moderaternas fall. Den handskakningen blev ödesdiger. Flirten ett fiasko. Hopp tändes. Nu hoppas jag att lastbilsattacken på Drottninggatan inte leder till stegrad rasism. Det oväntade kan nämligen ske. I Dagens Nyheter (9/4 ) skriver Maciej Zaremba om en forskningsrapport i Frankrike som berättar att fransmännen är mindre rädda för muslimer i dag än de var före massakrerna på Charlie Hebdo, Bataclan och Nice. Jag instämmer i Zarembas slutrader. Det tog århundraden att skapa det relativt jämlika Sverige. En terrorist kan döda människor, men inte bomba ett välfärdssamhälle i bitar.

Vi är själva ansvariga för våra destruktiva handlingar