Kategoriarkiv: Rikshemsidan

Satsning på avgiftsfri kulturskola i alla kommuner

Vi vill därför att kommuner ska ges ekonomisk kompensation för att slopa avgiften, så länge de finansierar hälften ur egen kassa. Detta innebär att de kommuner som idag tar ut högst avgift får störst stöd, men dessa behöver också skjuta till mer än andra. Samtidigt får de kommuner som tar bort avgiften – även de kommuner som redan idag har infört avgiftsfri kulturskola – rätt att söka utvecklingsstöd. Pengarna kan användas till att utveckla verksamheten, exempelvis när kommuner vill starta upp en ny ungdomskör på orten eller testa nya arbetsmetoder för att nå nya målgrupper och göra kulturskolan bredare och mer jämlik.

– Alla barn som drömmer om att lära sig spela gitarr, dansa eller spela teater ska ha möjlighet att göra det. För mig är det en fråga om mer jämlika villkor för barn och unga, ingen ska stängas ute från den glädje som kulturellt skapande kan ge. Inget barn ska behöva höra vid köksbordet att familjen tyvärr inte har råd att låta det lära sig spela musik, säger Jonas Sjöstedt.

Satsningen på kulturskolan som Vänsterpartiet gjorde tillsammans med regeringen 2016 är en bra början men inte tillräcklig. Då fick vi igenom ett stöd för att sänka avgifterna i kulturskolan – nu lägger vi alltså fram förslag för att unga i fler kommuner ska få tillgång till kulturskola utan avgift.

Satsningen är på 300 miljoner kronor per år och omfattar både avgiftsfri kulturskola och utvecklingsstöd.

Ta del av underlaget här.

För mer information
Vänsterpartiets pressjour: 070-620 00 64

Inlägget Satsning på avgiftsfri kulturskola i alla kommuner dök först upp på Vänsterpartiet.

Varför tar du semester Ulf Kristersson?

Och Ulf Kristersson han har sin vackra 20-talsvilla i Strängnäs, där han kan påta i trädgården under semestern.

Vänsterpartiet missunnar ingen sin semester, men det är ändå häpnadsväckande att just moderater tar semester. De har ju varit emot semester i hela sin historia!

Semester för vanligt folk var ett påfund som skulle ruinera kapitalägarna. Och vad skulle arbetarna göra hela dagarna? Gå och slå dank!

” Vad detta betyder ifråga om konkurrenskraft på England, det säger sig självt” sa en riksdagsman Nisser 1938, då Högerpartiet gick emot två veckors semester.
” Vi får problem när det gäller att ge ett meningsfullt innehåll åt denna 4-veckorssemester” sa riksdagsman Hamilton 1963, då Högern sa nej till fyra veckors semester.

Med tanke på Moderaternas historia är det också konstigt att Ulf Kristersson åker till akuten om han sticker sig på en tagg eller ramlar ur hängmattan. Kristerssons parti var ju emot fri sjukvård!

Och när alla andra går hem på fredagar och tar fram chipsskålen och ölen borde moderater vara kvar och jobba, i konsekvensens namn. Hallå, ni var ju emot 40-timmarsvecka! Tänk på arbetslinjen!

Faktum är att Moderaterna har varit emot de flesta reformer som gjort livet bättre för vanligt folk. Moderaterna sa:

1904–1918: Nej till allmän rösträtt.

1916: Nej till allmän olycksförsäkring i arbetet.

1919: Nej till åtta timmars arbetsdag.

1919: Nej till kvinnlig rösträtt.

1923: Nej till åtta timmars arbetsdag.

1931: Nej till sjukkassan.

1934: Nej till a–kassa

1935: Nej till höjda folkpensioner.

1938: Nej till två veckors semester.

1946: Nej till allmän sjukvårdsförsäkring.

1947: Nej till allmänna barnbidrag.

1951: Nej till tre veckors semester.

1953: Nej till fri sjukvård.

1959: Nej till ATP.

1963: Nej till fyra veckors semester.

1970: Nej till 40–timmars arbetsvecka.

1973: Nej till möjligheten till förtidspensionering vid 63.

1976: Nej till femte semesterveckan.

2006: Sänk a- kassan.

2006: Sänk sjukersättningen.

2015: Nej till slopande av stupstocken i sjukförsäkringen

2017 Nej till avdrag för fackföreningsavgift

2018- Nej till att stoppa vinstjakten i välfärden

Jämlika samhällen som vilar på generella välfärdssatsningar har visat sig vara en stabil grund för ekonomisk tillväxt genom de möjligheter till utbildning och utveckling som skapas för alla. När Moderaterna försöker skriva om historien och framstå som om de har varit med och byggt den svenska modellen är det stötande.

Den har inte med Moderaterna att göra, annat än att partiet har varit emot i stort sett alla reformer som byggt upp välfärdslandet Sverige.

Och när det gäller det här med semestern; Timbro, högerns egen tankesmedja, är faktiskt fortfarande emot sammanhängande sommarsemester för alla.

”En kvarleva från 1900-talets industrisamhälle”, skriver Timbro på hemsidan. Och föreslår att semesterlagen rivs upp och istället ska var och en förhandla för sig om ledighet med arbetsgivaren.

Något att fundera på för Kristersson i hängmattan i sommar?

Läs debattartikeln på Aftonbladet debatt.

Ali Esbati, Arbetsmarknadspolitisk talesperson (V)

Inlägget Varför tar du semester Ulf Kristersson? dök först upp på Vänsterpartiet.

Utveckla den nya värnplikten för brandbekämpning och katastrofberedskap

Elden far fram genom ett torrt Sverige och människor oroar sig för nära och kära och några förlorar också sina hem. En tragedi.

– Jag känner stor tacksamhet för all räddningspersonal och alla frivilliga som sliter i de stekheta skogarna, säger Jonas Sjöstedt.

Torkan, värmen och de omfattande bränderna ger oss en föraning om vad klimatförändringarna kan innebära. Utsläppen måste minskas snabbt.

Här och nu måste vi förbereda oss för en ny verklighet med större risker för den här typen av stora skogsbränder. Vänsterpartiet vill utveckla den nya värnplikten med en med en möjlig civil tjänstgöring för brandbekämpning och katastrofberedskap.

– Så kan vi få mer utbildad personal och utrustning att kalla in när det vanliga brandförsvaret verkligen behöver stöd, säger Jonas Sjöstedt.

Vänsterpartiet vill också att Sverige ska överväga att köpa in flygplan för brandbekämpning tillsammans med nordiska och baltiska länder som är intresserade.

– Så kan vi hjälpas åt i krisläge med kapacitet och egna utbildade piloter när det behövs. Visst kostar det att köpa in nya plan men bränderna kostar troligen mer. Vi kan då också i framtiden hjälpa andra länder, precis som Italien nu hjälper oss, säger Jonas Sjöstedt.

Inlägget Utveckla den nya värnplikten för brandbekämpning och katastrofberedskap dök först upp på Vänsterpartiet.

Det går att göra Sverige till världens mest jämlika land igen

Sverigedemokrater och moderater applåderade justitieministerns uttalande. För att inte tala om deras blåbruna anhängare på sociala medier: Systemkollaps säger Bill, kollaps av systemet säger Bull. Den socialdemokrati som en gång stolt förknippades med Olof Palme, har sällan känts så avlägsen och fjärran som i det ögonblicket.

Och så fortsätter det. Ena dagen är det asylsökande som är problemet, nästa är det människor med funktionsnedsättning eller som är sjukskrivna. Först har såväl socialdemokrater som borgerliga partier bedrivit en politik under decennier som ökat klyftorna och sen pekar de ut ”svaga” grupper som tärande.

Det rimliga vore i stället att ta ansvar för de beslut som man har fattat. Ett arbetarparti står inte och svajar i mitten av den politiska skalan. Ett relevant arbetarparti är ett vänsterparti som ser jämlikhet som garanten för ett inkluderande och rättvist samhälle för alla, inte bara några få.

Det är mycket som går bra för Sverige, det finns massor av pengar och resurser, men det kommer inte alla till del. Tvärtom. Ojämlikheten har skenat och i Sverige har det skenat mest av alla jämförbara länder. Det startade inte med antalet asylsökande år 2015, utan med en lång rad politiska beslut under de senaste tre decennierna. Beslut som steg för steg gjort att ojämlikheten har ökat.

Vårt skattesystem förändrades i grunden och blev mindre progressivt och omfördelande. Samtidigt som kapitalinkomsterna centrerades till en liten elit. Dessa resultat lever vi med i dag: Sverige har numer det minst omfördelande skattesystemet från hög- till låginkomsttagare bland EU:s 15 kärnländer. Vi är dessutom det land bland OECD-länderna som tar ut näst minst skatt på arv, gåvor, förmögenhet och dyra fastigheter.

Toppskicket har klarat sig alldeles utmärkt på bekostnad av den stora majoriteten av befolkningen i Sverige. Det vill vi ändra på. Vi vill se en ny skattereform. Den reformen ska omfördela och bidra till att göra Sverige till världens mest jämlika land igen.

Dess utgångspunkter vill vi ska se ut så här:

– Säkra välfärdens finansiering genom att öka skatteintäkterna.

– Ökad ekonomisk jämlikhet – omfördelningen mellan hög- och låginkomsttagare måste bli mer jämlik.

– Lika skatt för lika inkomst. Det är inte rimligt att sjuka, arbetslösa, föräldralediga och pensionärer ska betala mer i skatt vid lika inkomst än den som arbetar och är frisk.

– Höjda grundavdrag kombinerat med få undantag.

– ”Förorenaren betalar” ska gälla som grundprincip.

– Hela landet ska leva. Skatteutjämningssystemet måste därför ses över och den ekonomiska utjämningen mellan geografiska områden med skilda förutsättningar måste utökas.

– Skattepolitiken ska understödja full sysselsättning.

Det finns ingenting som gör att rikedomen automatiskt sipprar ned till vanligt folk. Det måste man ha politik för. Man måste ha verktygen för det. Och man måste ha viljan. Det har Sveriges enda vänsterparti, Vänsterpartiet.

Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson (V)
Gudrun Nordborg, riksdagskandidat (V)

Inlägget Det går att göra Sverige till världens mest jämlika land igen dök först upp på Vänsterpartiet.

Sverige bör göra halt när det gäller köp av Patriot

Sverige är i behov av ett nytt luftvärnssystem. Det är en stor affär som kommer att påverka hela Försvarsmakten under lång tid framöver. Vänsterpartiet menar att ett sådant köp måste vara väl avvägt och ta sin utgångspunkt i att värna vårt lands säkerhet. Vi ska inte delta i stormaktsspel där militära lojaliteter sätter vår säkerhet på spel.

Sverige ska ha en modern försvarsmakt som har förmågan att möta de olika former av hot som vårt land kan ställas inför, men som också har möjlighet att vara en fredsbevarande kraft i andra delar av världen. Det kräver en trovärdig militär alliansfrihet. Sveriges militära alliansfrihet har bidragit till att generation efter generation kunnat leva i fred och har dessutom gett oss ett självständigt utrikespolitiskt handlingsutrymme.

Vid inköp av ett nytt luftvärnssystem finns det flera leverantörer att välja på. Huvudkandidaterna är det fransk-italienska Samp/T och det amerikanska Patriot, men även Tyskland håller på att utveckla ett nytt system kallat Iris-T SLM. Regeringen förespråkar det amerikanska Patriot. Ett sådant köp skulle innebära att vi tar ytterligare ett kliv närmare stormakten USA, den amerikanska militärindustrin och president Trumps (o)säkerhetspolitik.

Det är tydligt att regeringen och försvarsminister Peter Hultqvist inte drar sig för att söka ett allt närmare militärt samarbete med både USA och Nato. Det försämrade säkerhetspolitiska läget i vår omvärld och maktkampen mellan Nato och Ryssland bidrar till ökad osäkerhet och upprustning. Men trots att ett enskilt militärt angrepp mot Sverige är osannolikt används detta som ett argument för ett svenskt närmande till Nato. Genom det s.k. värdlandsavtalet knyts vi närmare kärnvapenalliansen och gör oss allt mer beroende av deras standarder och system.

Dessvärre är Trump en mycket osäker vän att hålla i handen när det blåser. På en mycket kort tid har han både bidragit till den ökade spänningen i Mellanöstern, att kärnvapenavtalet med Iran dragits tillbaka och att undergräva FN:s arbete genom att lämna rådet för mänskliga rättigheter. Det går inte att komma ifrån att USA är den nation som har det största inflytandet i NATO. Under åren har Nato, så väl som enskilda medlemsländer, genomfört flera misslyckade krig i Afghanistan, i Irak och i Libyen med ett enormt mänskligt lidande som följd.

Enligt uppgifter från Dagens Industri skulle ett inköp av Patriot kunna bli en mycket dyr affär och att den slutgiltiga kostnaden riskerar att kraftigt överstiga de 12 miljarder som avsatts för köpet. Samtidigt är det oklart om investeringen verkligen genererar en tillräcklig nytta för pengarna. Den statliga utredning om Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov som presenterades tidigare i år föreslår att inköpet av ett nytt luftvärn skjuts på framtiden. Kostnaderna för Patriot riskerar att bli en så dyr historia att annat angeläget materiell får stå tillbaka.

Det finns med andra ord tydliga indikationer på att regeringens beslut snarare handlar om en politisk vilja att göra USA till lags, än om att sätta den svenska försvarsnyttan främst. Processen med att köpa in Patriot har gått mycket fort och risken finns att frågan inte analyserats i tillräcklig omfattning.

Jag menar att det finns goda skäl att avvakta köpet till dess att en ordentlig försvars- och säkerhetspolitisk analys med utgångspunkt i att värna vår militära alliansfrihet har gjorts. Köpet av ett nytt luftvärnssystem är en alldeles för viktig affär för att slarvas bort.

Lotta Johnsson Fornarve (V)
ledamot i försvarsutskottet och i Försvarsberedningen

Inlägget Sverige bör göra halt när det gäller köp av Patriot dök först upp på Vänsterpartiet.

Tillsätt en kommission mot ohälsan i välfärdsyrkena

Jag är ofta ute och besöker olika välfärdsverksamheter och jag ser det så tydligt och hör människor berätta det om och om igen.

Jag har gått bredvid sjuksköterskor som inte har haft tid med rast på hela dagen. Som känt osäkerhet inför den enorma medicinhanteringen som de inte har fått tillräcklig fortbildning om. Jag har praktiserat med undersköterskor som har haft äldre som bor långt utanför stan att åka hem till tre gånger per dag, där en enkelresa kan ta 45 minuter, men som inte fått en budget för att ta sig dit. Kommuner där fortbildning varit fryst i tre år. Där tiden är minutsatt för varje insats.

Trots att vi vet allt det här så har inget helhetsgrepp tagits i frågan. I stället får Försäkringskassan mål om hur många sjukskrivningsdagar varje individ ska ha, Försäkringskassan kan ju inte göra människor friskare. Regeringens mål i kombination med tidsgränserna i sjukförsäkringen har lett till att antalet utförsäkrade har fördubblats sedan 2014. Men regeringen vill inte ändra på vare sig målet som styr Försäkringskassan eller hur tidsgränserna används.

Vi vill därför att en kommission tillsätts som får i uppdrag att göra en stor kartläggning av välfärdsverksamheterna i syfte att kartlägga vad dagens brister får för konsekvenser

Om vi ska använda skattemedel effektivt måste vi ta ett helhetsgrepp på hela välfärden. Det kommer att behövas stora förändringar för att bygga en hållbar arbetsmiljö och därigenom säkerställa välfärdstjänster av hög kvalitet för framtiden.

Läs hela artikeln på DN Debatt här.

Ulla Andersson,  ekonomisk-politisk talesperson.

Inlägget Tillsätt en kommission mot ohälsan i välfärdsyrkena dök först upp på Vänsterpartiet.

Aldrig igen ska det bli nazisternas tid

Det blev rekord på RFSL:s Mångfaldsparad  i Almedalen idag. Nära 4000 hade mött upp för att manifestera tillsammans för kärleken och allas lika värde – och mot NMR, vars närvaro i Almedalen skrämt många men också bidragit till en tydligt skärpt motståndsvilja. En av talarna var Vänsterpartiets Christina Höj Larsen som betonade att nazisternas tid aldrig kommer att kunna komma tillbaka, om vi som är så många fler håller ihop.

Läs hela Christinas tal:

För en timme sen stod jag på en manifestation för ensamkommandes trygghet med föreningen ”vistårinteut”. Plötsligt omringades vi av nazister från Nordiska motståndsrörelsen.

Jag blev arg, ledsen. Och rädd. Men snabbt kom en massa människor och ställde sig som en mur mellan oss och nazisterna. Med sina kroppar och sin kärlek blockerade de deras hat. Och jag kände mig inte längre ensam. Inte längre rädd. 

Jag känner samma sak när jag tittar ut över alla er nu.

Jag är arg. Jag är arg för rädslan, hoten, hatet och våldet som tränger in i våra liv. De senaste dagarna har blottlagt den verklighet så många av oss lever i – en verklighet där hbtq-personer, feminister, rasifierade, funkisar och antirasister – ja, vi alla – utsätts för hat, hot och våld från ynkliga nazister. Det är vidrigt. Och det måste få ett slut.

Aldrig igen ska det bli nazisternas tid! För det är alla vi – tillsammans – som är Sverige.

Christina Höj Larsen

Men vänner – antirasister – låt oss inse att de nazister som nu tar plats hittar näring i det giftiga samtal som växer fram omkring oss.

När riksdagens talman säger att några av oss – samer, judar och romer – inte är svenskar.

När man tycker att det är rimligt att fundera på om militären ska sättas in i förorten.

När en stor del av partierna i riksdagen lägger skulden för vartenda samhällsproblem på dem som alldeles nyss kom hit på flykt undan krig, våld och terror.

När dem av oss som är sjuka eller arbetslösa eller behöver assistans ska utmålas som fuskare eller som människor vars själva möjligheter till ett värdigt liv kostar samhället för mycket.

Då göds nazisterna. Då finner de näring att tro att deras tid av hat och våld är nu. Att de ska agera.

Men vårt budskap är tydligt: Aldrig igen ska det bli deras tid!

Och vi kräver – vi kräver – en polis som verkligen använder lagen för att skydda oss.

En polis som inte sätter nazisters yttrandefrihet framför vår.

En polis som förstår att om de ger tillstånd för nazister att demonstrera utanför RFSL:s lokal, då är det ett passivt hot som gör att några av oss inte kan vara här.

En polis som förstår att vissa platser och datum är symboliskt viktiga, och inte låter nazister lägga beslag på dem och tränga undan oss andra. Antingen måste polisen agera – eller också måste lagstigning skärpas. Men som det är nu kan det inte få fortsätta!

Det här handlar inte bara om den här veckan och Almedalen. Det handlar om våra liv överallt i Sverige – i Ludvika, Kärrtorp, Västerås och Tensta.

Nazisterna ska veta – och känna – att de inte är välkomna att skrämma och hota, någonstans eller någon dag. Det är allas vårt ansvar att visa det, varje dag och överallt. Tillsammans.

Därför ska vi vara varandras trygghet. Aldrig igen ska det bli nazisternas tid! För det är alla vi – tillsammans – som är Sverige.

Inlägget Aldrig igen ska det bli nazisternas tid dök först upp på Vänsterpartiet.

I Jan Björklunds huvud slumpas åsikterna fram

Jan Björklund är svensk politiks främste marxist. Jag beskyller självklart inte Liberalernas ordförande för att ha tagit intryck av Karl Marx, inget tyder på det. Istället verkar det vara Groucho Marx som har inspirerat Jan Björklund.

I ett av sina mest berömda citat sa G Marx: ”Jag håller hårt på mina principer och om de inte passar er så har jag andra”. Inget citat passar bättre in på Jan Björklunds politiska gärning.

Liberalerna har svängt 180 grader

Minns ni Almedalen för fyra år sedan? Alliansen gjorde ett stort utspel inför det stundande valet. Den stora satsningen ”Sverigebygget” skulle inte bara ge Sverige 100 000 nya bostäder utan också snabbtåg mellan Stockholm och Göteborg/Malmö. Jan Björklund var med på tåget, nu skulle det satsas. Fyra år och många klimatlarm senare har Liberalerna svängt 180 grader, nu är det de som gör allt för att bromsa samma satsning när den äntligen kan förverkligas.

Visst kan man ändra åsikt ibland, det måste varje politiker kunna göra. Men Jan Björklund gör politiken till en tombola ur vilken han slumpmässigt verkar kunna dra fram en ny åsikt var och varannan dag.

Avskaffade den svenska värnplikten

Under sin tid i regeringen satte Jan Björklund det svenska försvaret på svältkur. Den svenska försvarsförmågan betalade priset. Med knapp majoritet röstade liberalerna och de andra allianspartierna ned oss andra och avskaffade den svenska värnplikten, stommen i försvarets folkliga förankring och personalförsörjning. Men snart hade naturligtvis Björklund svängt igen och ville återinföra värnplikten. Han byter alltså inte bara åsikt, han argumenterar emot politik som han själv har genomfört. Det samma gäller beredskapspoliserna, först avskaffar Björklund dem, sen börjar han med kraft att argumentera mot sin egen politik.

Styrs av kortsiktiga utspel

Vad beror det på att det politiska lodet ständigt tycks hamna på olika djup för Jan Björklund? Politiken verkar styras av kortsiktiga utspel och viljan att knipa några rubriker i riksmedia, något Björklund är erkänt bra på. Men den politiska opportunismen har ett pris, vad står Liberalerna egentligen för?

Jan Björklund är en av de huvudansvariga för att privatisering och vinstjakt har fått breda ut sig i den svenska skolan. Effekterna är kända med skolkonkurser, segregation, glädjebetyg och miljarder avsedda för elever och lärare som i stället slussas till rika ägare av skolkoncerner.

Men när kritiken växte började Björklund plötsligt, inför valet 2014, kritisera att riskkapitalbolag äger skolor. Sedan svängde han igen för att efter valet åter vilja se obegränsade vinstuttag ur skolan. Vad tycker han i dag? Jag vet inte, har inte läst tidningen än.

Krävde att utvisningar skulle stoppas

Ett blött finger i luften verkar även vara en vägledande princip inom asylpolitiken. För ett år sedan gick Björklund ut och krävde att utvisningarna till Afghanistan skulle stoppas, säkerhetsläget i landet var för dåligt. Sedan dess har läget förvärrats avsevärt i Afghanistan, men Björklund tycker numera att det är fritt fram att utvisa unga människor dit. Är det någon som begriper de liberala principerna bakom det?

Min favorit bland kovändningarna är ändå Liberalernas syn på religiösa friskolor. Först är Björklund med och släpper fram skolor som utövar religion under skoldagen och som i praktiken segregerar elever efter föräldrarnas tro. Sedan börjar han rasa mot sin egen politik.

Många tror säkert att Liberalerna nu är emot religiösa friskolor, det låter ju så. Men nej, de är bara mot nya sådana skolor, de gamla kan fortsätta som förut. Helt obegripligt och en sorts politisk motsvarighet till stryktipsets helgardering. Liberalerna satsar på åsikterna 1, X och 2 i samma fråga.

Svensk politik behöver ett liberalt parti

Jag är inte liberal. Jag har svårt för politik som ökar klyftorna i samhället, vill sänka löner och se fler otrygga jobb. Men någonstans kan jag ändå tycka att det är lite sorgligt att inte de positiva delarna av det liberala arvet vårdas vad gäller asylrätt, feminism och humanism.

Svensk politik behöver ett liberalt parti. Trots alla våra skilda åsikter önskar jag därför, trots allt, att Centerpartiet har kvar en plats i den svenska politiken.

Jonas Sjöstedt, Partiledare Vänsterpartiet.

Läs debattartikeln på Expressen Debatt här.

Inlägget I Jan Björklunds huvud slumpas åsikterna fram dök först upp på Vänsterpartiet.