Kategoriarkiv: Rikshemsidan

En sjukförsäkring att lita på är bra för alla

En sjukförsäkring att lita på handlar om vilket samhälle vi vill leva tillsammans i. Sjukförsäkringen handlar om dig och mig, om vår familj och våra vänner. Vi ska kunna känna en ekonomisk trygghet om oturen är framme och vi blir sjuka. Alla kan bli sjuka och alla har därför intresse av en sjukförsäkring som det går att lita på, det skriver Ulla Andersson i Aftonbladet.

Vi i Vänsterpartiet trodde självklart att med en socialdemokratiskt ledd regering skulle tryggheten öka liksom att sjukförsäkringen skulle gå att lita på. Men nu visar det sig att avslagen av pågående sjukfall är högre under den här regeringen än under den borgerliga regeringen. Vad är det som händer?

Ingen ska behöva riskera fattigdom vid sjukdom och vi känner stor oro för den utveckling med avslagna sjukpenningsansökningar som nu sker. Vi hoppas att regeringen hör alla de larmsignaler som kommer och ändrar sin styrning av Försäkringskassan. Vi behöver en sjukförsäkring som fungerar för alla, en sjukförsäkring att lita på helt enkelt. Det är bra för dig, mig och oss alla. Det är bra för den svenska modellen.

Läs hela artikeln i Aftonbladet

EU-parlamentet sa ja till lagförslag om kvotflyktingar

Vänsterpartiets EU-parlamentariker Malin Brörk har tagit fram ett lagförslag för ett nyt kvotflyktingssystem på EU-nivå. Idag röstade EU-parlamentet för förslaget. Det antogs med rösterna 37 för, 20 mot och 3 nedlagda.
– Det är ett stort steg framåt för alla oss som har jobbat för att skapa lagliga och säkra vägar för människor som behöver internationellt skydd, säger EU-parlamentariker Malin Björk, som är förslagets huvudförhandlare för EU-parlamentet.

Hon är glad och lättad över att förslaget gick igenom och att så många av hennes ändringsförslag, gick igenom.
– Den här omröstningen sänder ett positivt budskap och visar att EU-parlamentet står fast i sitt stöd för ett kvotflyktingsystem på EU-nivå som är baserat på solidaritet och på humanitära behov, säger Malin Björk.

Malin Björks förslag skiljde sig markant från kommissionens ursprungliga förslag. Bland de delar som hon ändrat i den ursprungliga texten är kraven på att de länder som EU vidarebosätter flyktingar ifrån samtidigt ska hindra andra flyktingar att ta sig till EU, inte olikt innehållet i flyktingavtalet mellan EU och Turkiet.

– Det viktigaste är att parlamentet har avfärdat idén om vidarebosättning som ännu ett sätt för EU att kontrollera migration. Kvotflyktingsystemet kommer att fortsätta vara ett humanitärt svar på den globala flyktingsituationen, inte ett verktyg för EU för att uppnå utrikespolitiska syften eller kontrollera andra länders gränser, säger Malin Björk.

Nu väntar så kallade trialogförhandlingar mellan EU-parlamentet, medlemsländerna i ministerrådet och EU-kommissionen. Först därefter kan förslaget träda i kraft.

Hela lagförslaget (med kommissionens ursprungliga text och Malin Björks ändringsförslag) finns här:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-601.257%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN

Jonas Sjöstedt på valårsturné

Nu är valåret igång och Jonas Sjöstedt inleder en landsomfattande turné och inspelning av podden Svenska köksbord.

Under turnén kommer Jonas Sjöstedt att besöka arbetsplatser och skolor och hålla öppna möten för allmänheten med fokus på frågor om jämlikhet. Samtidigt spelas podden ”Svenska köksbord” in, där Jonas Sjöstedt möter människor som vi inte brukar se i de stora medierna.

– Vad händer med en när åren går och man aldrig får fast jobb eller fast bostad? Hur blir vardagen i en familj där barnet behöver personlig assistans men assistanstimmarna plötsligt dras in? På möten och resor träffar jag alltid personer som vill berätta om sitt liv och sin situation. Därför ska det bli så fint att spela in den här podden. Att få slå sig ned vid köksbordet hemma hos människor runtom i landet och verkligen få tid att lyssna och samtala om läget i Sverige, säger Jonas Sjöstedt.

Den första delen av turnén gäller den södra halvan av landet och sträcker sig fram till årsskiftet:
12/10 Lund
13/11 Karlstad
15/11 Växjö
20/11 Malmö
27/11 Borås
4/12 Göteborg
11/12 Örebro

(I ett tidigare pressmeddelande stod felaktigt datum för Örebrobesöket. Korrekt datum är 11 december.)

Johannes Klenell och Suzanne Osten gästar Jonas Sjöstedts talkshow

Ikväll är det dags för höstens första ”Snack med Sjöstedt”, talkshowen som leds av Jonas Sjöstedt själv. Johannes Klenell, förläggare på serieförlaget Galago berättar om sin hyllade satiriska debutroman ” Det fria ordet”, om ett litet vänsterförlag i motvind. Poeten Jenny Wrangborg berättar hur livet egentligen ser ut för butiksanställda bakom svängdörrarna och regissören Suzanne Osten pratar om varför film och teater inte ska stryka medhårs och vara för idyllisk.
–  Jag ser fram emot spännande och överraskande samtal om allt från mysteryshoppers till barnkultur, säger Jonas Sjöstedt.   

Snack med Sjöstedt håller som vanligt till på restaurang Landet vid Telefonplan och tiden är 19.30-20.30. Vi sänder direkt via Vänsterpartiets facebooksida och programmet kan även ses i efterhand.

För mer information:

Åsa Mattsson
Pressansvarig (V)
070-338 25 39

Jessica Nordh
Pressekreterare till Jonas Sjöstedt
073-076 22 90

Vänsterpartiets presstjänst
070-620 00 64

Vänsterpartiet ger pris till hbtq-aktivist

Vänsterpartiets Jörn Svensson-pris 2017 tilldelas Warren Kunce för sitt arbete för transpersoners rättigheter. ”Warrens Kunces engagemang har varit personligt, samtidigt som det framförallt har varit politiskt. Det är helt i Jörn Svenssons anda”, skriver juryn i sin motivering.

Jörn Svensson-priset på 10 000 kronor är instiftat av Vänsterpartiets partistyrelse. Det delas årligen ut till enskilda personer eller organisationer som arbetat för hbtq-personers rättigheter i Jörn Svenssons anda. Årets pris delades ut på Vänsterdagarna i Malmö.

Partistyrelsens motivering:

Warren Kunce blev en förgrundsgestalt för transpersoners rättigheter under den stora demonstrationen mot tvångssteriliseringar 2012, då han klädde av sig med orden: ”Staten har berövat oss vår värdighet, vår kroppsliga självbestämmanderätt, vårt privatliv. Men idag tar vi våra kroppar tillbaka.”

Som transman från USA hade han inte tvingats sterilisera sig och han kunde därför, som den förste mannen i Sverige, föda barn. Efter en lång kamp blev han också registrerad som far och inte som mor till sitt barn.

År 2016 tog Warren initativ till WelcomeOUT, den enda Pride-festival i Sverige som anordnas av och i första hand för nyanlända HBTQIA-personer. Festivalen är en öppen och inkluderande mötesplats där många som sällan hörs annars kommer till tals.

Warrens Kunces engagemang har varit personligt, samtidigt som det framförallt har varit politiskt. Det är helt i Jörn Svenssons anda.

Jonas Sjöstedt talade om jämlikhet på Vänsterdagarna

Ekonomisk jämlikhet var i fokus när Jonas Sjöstedt talade på Vänsterdagarna i Malmö. ”Man måste vara beredd att flytta pengar och makt, från de få i toppen, till de många.” Han krävde också förändringar för att sjuka ska få det stöd de har rätt till.

– Regeringens mål att sänka sjuktalen har blivit en press på Försäkringskassan att dra in sjukpenningen för folk. Men minskade sjuktal ska ju bero på att människor blir friskare, inte på att man rycker bort deras sjukpenning. Sådana metoder hade vi hoppats skulle försvinna när vi blev av med den borgerliga regeringen. Vänsterpartiet kräver att regeringen omedelbart ändrar direktiven till Försäkringskassan och snabbutreder hur rättssäkerheten kan stärkas. De måste ta sjukförsäkringskrisen på allvar. Samhällets stöd ska finnas där för den som är sjuk och behöver det, sa Jonas Sjöstedt.

Även regeringsfrågan fanns med i talet:

– Alla ser att vi vill åt vänster, medan Centern och Liberalerna vill åt höger. Men Stefan Löfven brukar säga att han står i mitten. Hur kan man vara oförmögen att välja mellan vänster och höger? Man kan lita på Vänsterpartiet. Vi vill inte ha borgerliga partier i nästa regering. Vi är inte bara för jämlikhet i valtalen och på första maj, vi kommer att vara det varje dag efter valet också.

Läs hela talet här (pdf)

Regeringen måste agera för sjukförsäkringen

Alltfler människor förlorar idag sin rätt till sjukpenning och många människor lever i osäkerhet i väntan på beslut och överklagningsprocesser. Vänsterpartiet kräver därför att regeringen ändrar Försäkringskassans mål och snabbutreder åtgärder för rättssäkerheten i sjukförsäkringen. Jonas Sjöstedt lyfte frågan i sitt tal på Vänsterdagarna i Malmö.

– Systemet är rättsosäkert och behöver rättas till snarast. Alla kan bli sjuka och alla har därför intresse av en sjukförsäkring som det går att lita på. Vi ska en sjukförsäkring som fungerar för alla, inte bara de som har resurser att slåss mot systemet, säger Jonas Sjöstedt i samband med sitt tal på Vänsterdagarna i Malmö.

Regeringen måste skyndsamt ändra direktiven till Försäkringskassan så att målen inte innebär en press att minska sjuktalen genom att dra in sjukpenning för personer som ska ha det.

– Sjuktalen behöver minska. Men det borde vara självklart att det inte får ske genom att dra in sjukpenningen för folk som fortsätter att vara för sjuka för att arbeta. Det är både orimligt och omänskligt. Sådana metoder hade jag hoppats vi skulle bli av med när vi blev av med den borgerliga regeringen, säger Jonas Sjöstedt.

Vänsterpartiet anser även att systemet med försäkringsläkare och handläggare är orimligt så som det fungerar idag då de underkänner intyg från läkare som de inte har träffat, och som rör personer som de inte heller har träffat. Vänsterpartiet kräver att regeringen snabbutreder detta för en rättssäker sjukförsäkring.

– Människor blir inte friskare av att misstänkliggöras och av att bli av med sin ersättning. Människor blir friskare av ett fungerande trygghetssystem, en bra sjukvård och ett mänskligare arbetsliv.

Bakgrund

Regeringen har satt upp mål för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro. I regleringsbrevet till Försäkringskassan skriver regeringen att de ska verka för att sjukpenningtalet i december 2020 inte överstiger 9,0 dagar. Sjukpenningtalet är antalet dagar per person om alla sjuk-och rehabiliteringspenningdagar under ett år slås ut på alla försäkrade individer. Sjukpenningtalet i augusti 2017 är 10,4 dagar vilket är 3,5 procent lägre jämfört med ett år tidigare.

Parallellt med detta har det rapporterats om att allt fler sjuka människor får avslag på sina ansökningar om sjukpenning. Enligt statistik från Försäkringskassan har antalet indragna fall av sjukpenning mer än fördubblats det senaste året, från ca 2 till över 5 procent. Andelen ligger i januari 2017 på 5,2 procent för kvinnor och 4,9 procent för män vilket kan jämföras med 2,2 procent och 2,6 procent bara ett år tidigare. Totalt avslogs cirka 22 000 pågående sjukfall under 2016. Det var en betydande ökning och den högsta registreringen sedan 2009. De som får flest avslag i förhållande till antal ansökningar är kvinnor och utrikes födda. Grupper som redan är mer ekonomiskt utsatta.

Även avslagen på nya ansökningar om sjukpenning har ökat. Under april 2015 avslog Försäkringskassan en procent av nyansökningarna om sjukpenning och i april 2017 tre procent. Sammanlagt var det ca 17 000 personer som nekades eller som blev av med sin sjukpenning under första halvan av 2016.

Granne med Gud

Arbetsrummet ligger ett stenkast från kyrkan och för Mona Olsson hänger tro och politik ihop. Hon är en av personerna bakom Vänstern i Svenska kyrkan (ViSK).
– Jag har nog alltid haft en slags barnatro. Tro och politik har alltid gått hand i hand, min röda ungdom var också min kristna ungdom. Det kristna budskapet är inte söndagsskolegulligt, utan pang på! Det är en uppmaning till oss att verkligen göra vad vi kan för de som har det svårt och är utsatta, säger Mona Olsson, ordförande i ViSK och oppositionsråd i Norrköping.

Vi träffar henne på tjänsterummet i Norrköpings gigantiska koloss till kommunhus. Hon rör sig hemtamt i korridorerna, berättar att hon brukar extraknäcka som volontärguide av huset lite då och då. Annars är det kommunpolitiken respektive kyrkopolitiken som upptar det mesta av hennes tid. Och att hon är aktiv i ViSK är inte någon tillfällighet.
– Jag minns när vår förre biskop, Martin Lind, gjorde en visitation här i Norrköping och fick följa med på besök i Hageby, som är ett socioekonomiskt utsatt område. I sin predikan efteråt sa han att han sett hur tomma kylskåpen är i Hageby. Och så uppmanade han oss att arbeta politiskt diakonalt. Det där stötte sig en del på för att det var för radikalt. Det finns de som vill satsa på fina prästskrudar och sitta och diskutera, istället för att jobba praktiskt. Det vill inte ViSK.

Började inom S
Men in i kyrkopolitiken kom Mona Olsson redan innan hon blev vänsterpartist. Hon började nämligen sin politiska bana inom Socialdemokraterna. Men under Göran Perssons ordförandeskap kände hon att det inte höll längre och hoppade av.
– Det var under Göran Persson som jag kände att nu glider partiet allt mer åt höger. Så jag skrev ett brev om att jag inte kunde vara med längre. Jag har faktiskt kvar det, det är lite gulligt och naivt. Jag citerar Mauro Scoccos Ett långsamt farväl. Inte ett öga är torrt, säger Mona och skrattar.
– Men att lämna var en stor sorg för mig. Och jag sörjer fortfarande, men inser ju att de själva inte sörjer den förlorade socialdemokratin.

Tog lång tid
Det tog två år för henne att landa och hitta viljan att bli politiskt aktiv igen. Denna gång i Vänsterpartiet.
– Efter Socialdemokraterna hade jag en lång karens. Jag ville inte kasta mig in i något nytt parti. Det är som med kärleksrelationer, det är bra att bli klar innan du går vidare.
– Dessutom tyckte jag att Vänsterpartiet såg så lustiga ut på den tiden. De klädde sig på ett visst sätt… Det var så då. Och jag tänkte, kan jag passa in där?

Det gjorde hon.
– Jag var och lyssnade på dem i kommunfullmäktige och kände att yes, de tjejerna som talade där är skarpa. Sen gick jag på ett möte. Ganska snart fick jag uppdrag i och med att Vänsterpartiet växte i Norrköping.

När jag frågar henne hur det är att vara kristen i just Vänsterpartiet säger hon att det förändrats snabbt.

– ViSK är fristående från Vänsterpartiet, men vi är ändå närstående. Det har funnits tankar om att partiet är en strikt sekulär organisation som inte vill befatta sig med den typen av trosfrågor. Det är väl arvet efter både CH Hermansson och Lars Ohly. Jag tror att det har hämmat många vänsterpartister från att aktivt utöva sin tro och vara kyrkopolitiker, men det känns som att det håller på att förändras. Vi ökar snabbt i medlemstal.

Sedan Mona Olsson gick med i Vänsterpartiet har det blivit en hel rad uppdrag, bland annat som kommunalråd i Norrköping. Men Mona Olsson vill inte beskriva sig som en som samlar på uppdrag.
– Jag ser inte mig själv som karriärist, men jag ser behoven. Ett problem, bam bam bam, Mona Olsson kommer klampande. Det är mycket plikt.

Varit en uppförsbacke
Det har inte alltid varit lätt för henne att kombinera politiken med resten av livet. I början av 00-talet gick hennes man bort efter att ha varit sjuk länge och Mona Olsson blev ensamstående med tre barn.
– Det var tufft många gånger. Jag tog ofta med mig barnen på möten. På en del ställen fanns det en förståelse, på andra ställen rynkades det på näsan och jag fick höra att barnen kanske kunde leka utanför. Jag försöker ha förståelse när någon tar med barnen på ett möte, att det måste finnas plats för det också. Barnen får inte bli ett hinder, utan måste tänkas in.
– Ibland var de ensamma hemma, men de visste alltid var jag var. Det är klart att det är förenat med ett dåligt samvete vissa gånger att jag lämnade dem, men de har ett riktigt socialt patos idag. Min dotter har precis börjat jobba fackligt. Hon är elevassistent, avslutar Mona Olsson.

Intervjun är slut och vi beger oss ut i solskenet för att snedda över torget framför kommunhuset och beger oss in i Hedvigs kyrka på andra sidan torget för att fotografera. Mona Olsson rör sig hemtamt mellan de båda platserna – hennes två världar.

TEXT: MARIA CARLSSON
FOTO: AGNES STUBER

Texten är tidigare publicerad i Vänsterpartiets medlemstidning Rött nummer 3/2017.

Pressinbjudan: Vänsterdagarna – så bygger vi ett samhälle för alla, inte bara några få

Välkommen till Vänsterdagarna i Malmö, Vänsterpartiets mötesplats och kommun-och landstingsdagar, som pågår den kommande helgen 30/9-1/10. Mer än 1 000 vänsterpartister väntas komma från hela landet för att höra Jonas Sjöstedt prata om att valet 2018 handlar om jämlikhet och för delta i seminarier om en jämlik bostadspolitik, om jämlikhet mellan män och kvinnor och om en ekonomi för alla – inte bara några få.

I år kommer också flera internationella gäster; som den brittiska forskardun Richard Wilkinson och Kate Picket bakom boken ”Jämlikhetsanden”, och Guy Standing som skrivit ”Prekariatet – den nya farliga klassen” om den otrygga arbetsmarknaden. Vänsterdagarna gästas också av Kommunals ordförande Tobias Baudin och Andrea Söderblom Tay, ordförande för Jordens Vänner, samt av författare såsom Mattias Gardell och Po Tidholm.

Tid för Jonas Sjöstedts tal: Lördag 30 september kl 14.40
Plats: Stadionmässan, Stadiongatan 25, Malmö.

I samband med talet finns Jonas Sjöstedt tillgänglig för enskilda intervjuer.

Hela programmet för Vänsterdagarna:
http://vansterdagarna.vansterpartiet.se/

 

För mer information och ackreditering:

Åsa Mattsson
Pressansvarig (V)
070-338 25 39

Jessica Nordh
Pressekreterare till Jonas Sjöstedt:
073-076 22 90

Vänsterpartiets presstjänst
070 – 620 00 64

Nytt nummer av Rött ute!

Nu är senaste numret av Rött här. Där kan du bland annat få reda på teaterregissören Suzanne Ostens råd till Rötts läsare, få svar på frågan om hur vänstern och hårdrocken hänger ihop, läsa om hur Coop gick från att vara mathjälte till att bli hyvlingskung, samt göra en djupdykning i inkomstklyftor.

För att läsa de enskilda artiklarna trycker du på länken vid respektive tips. Hela tidningen hittar du här!

Trevlig läsning!