Kategoriarkiv: Lokalhemsidor

Kraftsamling i Hjo

Vi tänker göra ett nytt försök att samla vänsterpartister i Hjo.

Kom med på möte den 24/5 kl. 18.30 på Guldkroksskolan. (lärarrummet)

Vi kommer att tala om valet och hur vi kan jobba tillsammans.

 

Välkommen!

Budget 2019: Mindre barngrupper och fler förskolor!

Vi storsatsar på välfärden i vårt förslag till budget för Göteborgs Stad 2019! Ett av våra budgetförslag är att minska barngrupperna till högst 13 barn i småbarnsgrupper och 17 barn i storbarngrupper. För att lyckas satsar vi 200 miljoner.

‒ Vi vill minska barngrupperna för att ge alla barn en bra start i livet. Förskolan spelar en viktig roll för barns utveckling och hur de senare klarar sig i grundskolan, säger Daniel Bernmar (V), kommunalråd.

Skolverket rekommenderar max 12 barn i småbarnsgrupper och 15 barn i storbarngrupper.

‒ Vår satsning tar oss en bra bit på vägen. För att helt nå Skolverkets rekommendationer måste vi fortsätta att satsa, anställa fler och bygga fler förskolor, säger Bernmar.

Utöver satsningen på 200 miljoner för att minska barngrupperna satsar därför Vänsterpartiet 1,5 miljarder på att bygga fler förskolor.

‒ Att bygga fler förskolor är en förutsättning för att både kunna minska barngrupperna och för att undvika att det uppstår köer till förskolan, säger Bernmar.

Hela förslaget till budget presenterar vi på torsdagen 17 maj.

Visst blir man glad

Förskräckliga nyheter i morgontidningen. Upprepas gårdagen i Gaza? Kan det bli värre? Knappt att man vågar bläddra vidare.

Men något helt annat får plats på en hel sida, på debattsidan i Dagens Nyheter. ”Mandatperiodens bästa parti för miljön är Vänsterpartiet”. I artikeln hänvisas också till hela undersökningen på Naturskyddsföreningens hemsida. Därifrån saxar vi föreningens pressmeddelande:

Stor miljöpolitisk analys av mandatperioden lanseras

I 30 år har Naturskyddsföreningen inför valen granskat vad riksdagens partier har gjort och vill göra i miljöpolitiken. Idag lanserar föreningen en utvärdering av partiernas agerande i riksdagen under mandatperioden 2014-2018. Utvärderingen, Ny fart i miljöpolitiken, visar att tempot har ökat, och sätter betyg på partiernas agerande i riksdagen.

– Läget för planeten är akut. Klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald hotar mänsklighetens trygghet och säkerhet. Nu är det skarpt läge att agera. Den 9 september är det riksdagsval. Då kan väljarna lägga sin röst på det parti i riksdagen som de anser har den bästa politiken för en hållbar framtid, säger Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen.

Mandatperioden 2010-2014 präglades av blockpolitik och bristande ambitioner, där miljön blev den stora förloraren. Inför valet 2014 framförde Naturskyddsföreningen 18 förslag, som spände över hela det miljöpolitiska fältet. Av dessa har fem genomförts under mandatperioden, och ytterligare åtta har genomförts delvis. Det ser alltså betydligt ljusare ut än för fyra år sedan, och flera partier har höjt sina miljöambitioner.

I utvärderingen av riksdagspartierna ges de grönt, gult eller rött ljus som betyg på deras agerande i riksdagen i förhållande till vart och ett av våra 18 miljöförslag från 2014. Resultatet presenteras nedan kortfattat i ordningen från bäst till sämst. För fullständigt resultat, läs rapporten här.

 • Vänsterpartiet får högst betyg. Vänsterpartiet får åtta gröna, åtta gula och två röda ljus. Därmed har de sammantaget i de 18 frågorna fört den mest ambitiösa miljöpolitiken i riksdagen.
 • Miljöpartiet ställde sig bakom samtliga av Naturskyddsföreningens 18 förslag inför förra valet, men har lagt förslag för att genomföra endast fem av dessa. De gula ljusen betyder emellertid att partiet drivit miljöpolitiken framåt inom ytterligare elva områden.
 • Socialdemokraterna får fem gröna, elva gula och två röda ljus. Socialdemokraterna har tack vare samarbetet med Miljöpartiet drivit en mer ambitiös miljöpolitik än den som partiet ställde sig bakom inför förra valet.
 • Centerpartiet får fem gröna, fyra gula och nio röda ljus. Partiet är tydligt miljöprofilerat, men dess politik för skydd av naturen brister.
 • Kristdemokraterna får fem gröna, fyra gula och nio röda ljus. Kristdemokraterna har inte profilerat sig på miljöpolitik, men får precis samma betyg på samma punkter som Centerpartiet.
 • Liberalerna får fyra gröna, sex gula och åtta röda ljus. Inför förra valet utnämnde Naturskyddsföreningen partiet till bästa naturvårdsparti i Alliansen, men Liberalerna har inte agerat för att få grönt ljus i ett enda av sina löften som rörde naturvård.
 • Moderaterna får fyra gröna, fyra gula och hela tio röda ljus. Moderaterna är det borgerliga parti som sammantaget uppvisat lägst miljöambitioner i riksdagsarbetet.
 • Sverigedemokraterna får endast två gula ljus, men så ställde de sig inte heller bakom ett enda av föreningens förslag 2014.

– Oavsett vilka partier som bildar nästa regering uppmanar vi riksdagspartierna att fortsätta bygga på framgångarna med de blocköverskridande överenskommelserna, de gemensamt beslutade nationella miljömålen, och att säkra tillräckliga resurser för miljöarbetet. Väljarna förväntar sig beslut om långsiktiga och kraftfulla åtgärder i miljöpolitiken, säger Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen.

Ladda ner utvärderingen här
Läs Naturskyddsföreningens debattartikel i DN Debatt

Använd din röst den 9 september!

Den 9 september är din röst lika mycket värd som Sveriges rikaste. Använd den för att skapa en framtid som tillhör oss alla – inte bara några få!
Använd din röst för att få ett mer jämlikt samhälle, ett samhälle som är fritt från diskriminering och rasism.
Använd din röst den 9e september för att få ett samhälle som är fritt från klyftor, klyftor som innebär att vissa människor får vända på kronorna varje månad – medan andra kan åka på lyxsemestrar varje månad!
Använd din röst den 9e september för att göra det möjligt för pensionärerna att leva ett gott liv efter ett hårt arbetsliv.
Använd din röst den 9e september för att göra det möjligt för kvinnorna som sliter på sina arbeten med en låg lön, att få en högre lön.
Vi i Vänsterpartiet är bättre på att bygga ett jämlikt samhälle för att vi är socialister. Vi är bättre på att skapa rättvisa mellan kvinnor och män för att vi är feminister. Vi är antirasisterna som alltid finns på plats för att säga emot, protestera och visa på andra förklaringar när rasistiska åsikter ventileras.
Jag vet att jag den 9e september kommer att rösta på Vänsterpartiet för att jag vill ha ett samhälle som är till för oss alla – inte bara några få!

Rebecca Thells appelltal på Stortorget den 1 maj

Med stor nyfikenhet

Måndag och tisdag görs en mängd intervjuer i kommunhuset. Under två dagar är ”utvärderingsgruppen” på besök i Vänersborg. Det är dags igen för ”Kommunkompassen”. Nu, 2018, är det andra gången, första och enda rapport tidigare kom 2014.

Det är Sveriges kommuner och landsting (SKL) som står för insamlingen av underlag och senare för sammanställningen av en rapport. Vänersborg beställde hela utvärderingen, paketpriset ligger på strax över 100.000 kronor.

”Kommunkompassen utvärderar inte kommunens enskilda verksamheter och tjänster. Utvärderingskriterierna tar sikte på att beskriva kommunens faktiska system och program, pågående och igångsatta aktiviteter och fungerande och löpande förvaltningsprocesser.”

Utvärderingsgruppen är påläst, mängder med underlag från kommunen studerades innan intervjudelen nu rundar av. Vilka ska komma till tal, vilka ska ge sin bild av hur det fungerar i Vänersborg?

Dag 1 – eftermiddag – gruppintervju 1: Kommundirektör, ekonomichef, informationschef, personalchef, IT-chef, näringslivschef, kvalitetschef eller andra som kan bedömas lämpliga att företräda ett kommunövergripande ledningsperspektiv. Hela eftermiddagen åtgår till denna grupp, förslagsvis 13.00 – 16.30.och därefter Gruppintervju 2: Kommunalråd och andra ledande politiker. Start vid exempelvis kl.17.00 och tid för intervju 1, 5 timme.

Dag 2  – Gruppintervju 3 Förvaltningschefer (ca 2½ timme) – Gruppintervju 4 Representativa resultatenhetschefer från kommunens olika verksamheter (ca 2 timmar) –  Gruppintervju 5 Representanter för fackliga organisationer (ca 1 timme).

Det är åtta olika kriterier som ligger till grund för ”Kommunkompassen”.

 1. Offentlighet och demokrati
 2. Tillgänglighet och brukarorientering
 3. Politisk styrning och kontroll
 4. Ledarskap, ansvar och delegation
 5. Resultat och effektivitet
 6. Kommunen som arbetsgivare – personalpolitik
 7. Verksamhetsutveckling
 8. Kommunen som samhällsbyggare

Vad menas med ”kommunen”? Det är båda sidor – eller som SKL uttrycker det:

”Dessa kriterier ska spegla att kommunen både är en organisation, demokratisk-politisk under folkvald styrning och tjänsteproducerande under professionell ledning.”

​Varför är vi nyfikna? 2014 senast, nu 2018. Vad har ändrat sig? Vad har blivit bättre? Har något blivit bättre – eller bara annorlunda? Det är ju hela den period som Vänersborgs nuvarande minoritetsledning har försökt styra kommunen.

2014 genomfördes intervjuerna i februari, rapporten publicerades i slutet på maj.

2018 är utvärderingsgruppen här i mitten av maj, kan vi räkna med att rapporten trycks och offentliggörs innan 9 september?

Den som vill kan läsa och begrunda ”Kommunkompassen – Analys av Vänersborgs kommun 2014”. Den kan vara bra att känna till. Det borde underlätta en bättre förståelse för det som kommer fram 2018.

Kickin’ and alive!

Imorgon går jag in på vecka nummer tre på min ny anställning på Trafikverket. Jag har fortfarande svårt att förlika mig med grejen att jobba kontorstider. Å ena sidan är det som en helt ny värld som öppnar upp sig. Plötsligt åker jag till jobbet när ”alla andra” gör det, jag åker hem och via mataffären ungefär samtidigt som merparten av den svenska befolkningen. Jag har plötsligt söndagsångest, kan ägna mig åt lördagsmys varje helg och med mord i blicken ägna mig åt shopping i Stockholm city på lördagarna.
Samtidigt är det en rätt tuff omställning att ställa om till fem tidiga morgnar i veckan efter att i 20 år jobbat skift i någon form.
Men den absolut bästa omställningen är i nuläget att slippa jobba med människor! Jag vet, det låter hemskt, men det är faktiskt otroligt skönt att inte längre ha med allmänheten att göra i sin vardag.
Efter nästan 15 år inom Polisen och sedan 1,5 år på Stockholms stads felanmälan har jag så smått börjat ge upp hoppet för mänskligheten. Hur makabert hemskt det än låter.
Men efter nästan 17 år i allmänhetens tjänst har jag med besked insett att vi svenskar fått det för bra helt enkelt. Numera har individen inget som helst ansvar för sitt väl och ve, utan myndigheterna ska ordna precis allt åt Svea rikes invånare. Om jag berättade vad folk faktiskt ringer till myndigheterna om, skulle vissa bli förvånade. Tro mig, somliga tycker att vissa saker är självklara att myndigheterna ska ställa upp med – enbart på grund av att de är skattebetalare. Det gäller alltifrån att polisen ska skjutsa hem folk när tunnelbanan slutat gå till att Polisen skall halkbekämpa diverse gator, gatukontoret skall skotta folks trädgårdar eller att snöröjningen av stans gator skall ske innan snön börjat falla.
Jag lovar, jag överdriver inte det allra minsta, utan just sådana saker ringer folk till myndigheterna om. Det är hämtat direkt från verkligheten. Och som offentliganställd får man stå ut med hot, kränkningar och förolämpningar när folk inte anser att de får vad de anser att de betalar för via skattesedeln.
Det är inte en fråga om att man ska få tycka vad man vill, utan att många har helt orealistiska synsätt på vad skattemedlen skall räcka till. Liksom att alltför många inte kan hålla sig till att bara säga vad man tycker, utan mer än gärna kombinerar det hela med att hota och kränka sina medmänniskor.
 
Så det är faktiskt riktigt skönt att inte längre behöva ha med allmänheten att göra i sitt vardagliga arbete. Det är en av de största anledningarna till att jag sökt mig vidare och velat göra något annat. Och nu kan jag jobba i lugn och ro liksom svara i jobbtelefonen utan att bära på en daglig oro över att behöva motta hot och kränkningar bara för att jag gör mitt jobb.
 

 
Bilden lånad från Deviant art
 

Sommarlovskort till skolungdomar!

Det är precis en månad kvar till skolavslutningen.

Eftersom Vänsterpartiets ledamöter i fullmäktige vid inte mindre än tre tillfällen har talat för gratis sommarlovskort, förvånas vi inte att det ställs många frågor till oss. Onödigt kan tyckas, för visst borde informationen redan ha lämnats från kommunen och från regionen. För två veckor sedan kom en skrivelse från regionen till alla kommuner i Västra Götaland med en vädjan att snabbt hjälpa till att korten i tid kommer ut till rätt elev. Det behövs ju anvisningar, det kan man förstå. Men det mesta kunde ha ordnats innan beslutet äntligen kom.

Här några punkter [ur Västtrafiks skrivelse] som är viktiga att känna till:

Vilka elever omfattas?
Målgruppen är skolungdomar som respektive vårtermin lämnar antingen årskurserna 6–9 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan eller år 1 och 2 i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan och ska även innefatta elever i specialskolan som lämnar årskurs 10.
(Såväl kommunala skolor liksom friskolor omfattas).

Vad gäller för de elever som saknar personnummer?
Alla elever i berörda årskurser omfattas av den regionala satsningen oaktat om de är folkbokförda i någon kommun i regionen eller bara bosatta där (gäller t.ex. asylsökande osv), dessa elever ska alltså också erbjudas sommarlovskort.

Var gäller korten, geografisk omfattning och i vilken trafik?
Vi använder befintliga produkter för denna sommarlovsbiljett vilket innebär att den ger samma resmöjligheter som den publika laddningen Fritid 100 dagar. Den gäller dygnet runt i hela regionen samt i Kungsbacka kommun. Den gäller inte i närtrafiken eller som betalning vid färdtjänstresor. Förutom Västtrafiks trafik omfattas även ytterligare några linjer, läs mera här.

Och så ytterligare ett svar på en fråga som inte gäller alla:

Ansvarar Vänersborgs kommun för de elever som går i skola i Vänersborg eller för
de som bor i Vänersborg?
Vänersborgs kommun ansvarar för distribution av sommarlovskort till de ungdomar som bor
inom Vänersborg, inte för de som går i skolan i Vänersborg.

Nu är det bara att hålla tummen att allt fungerar som det är tänkt!

Röd lördag 12 maj 2018

Under dagens röda lördag på Hertig Johans torg delade vi flygblad med utdrag från vår valplattform, det ena med titeln “Går det bra för Skövde, då ska det gå bra för alla”, det andra med titeln “Äldreomsorg och LSS”. Vi blev av med drygt 30 flygblad på ungefär en timme. Tycker vi kan vara rätt nöjda med det. Det har helt klart gått sämre under andra röda lördagar vi haft.

Mats Kristiansson.