Kategoriarkiv: Lokalhemsidor

Fortsatta nedskärningar med nya styrets budget

Följande publicerades i Mitt i Solna i veckan: Med den nya budgeten som (M), (C), (L), (KD) och (MP) röstade igenom på senaste kommunfullmäktige får Solna återigen en budget som i praktiken innebär nedskärningar. Budgeten innehåller färre engångssatsningar än förra året och den generella uppräkningen på ca 1 % täcker inte de ökade kostnaderna för […]

Chockhöjning av Västtrafiks månadskort

Alliansen vill chockhöja priset på Västtrafiks månadskort. Tillsammans med den årliga höjningen för 2019 finns risk för höjningar med uppåt 150 kronor per månad jämfört med idag. Första höjningen sker redan vid årsskiftet.

Det rödgröna styret i Göteborg har subventionerat månadskortet med 135 kr per kort. I Alliansens budget slopar de subventionen. Den regleras i avtal mellan Göteborg och regionens Västtrafik och när subventionen tas bort innebär det att priset för ett månadskort höjs ifrån 625 kronor till uppåt 770 kronor inklusive den årliga höjningen.

– Det är ett hårt slag mot mångas ekonomi och mot klimatet. Om priset höjs har färre råd att köpa månadskort. Att fler åker kollektivt istället för privatbil är det enklaste och effektivaste sättet att minska fossila utsläpp, säger Gertrud Ingelman (V) ledamot i Trafiknämnden och ersättare i Kollektivtrafiknämnden. 

Vänsterpartiet vill att Göteborgs kommun ska fortsätta att subventionera månadskortet och röstade även i regionen emot Västtrafiks årliga höjning.

– Vi vill uppmuntra fler att resa kollektivt, då är det motsägelsefullt att höja priserna. Dessutom finns risk för fler höjningar om färre reser kollektivt. Färre resenärer ger mindre intäkter och då måste priserna höjas ytterligare för att kompensera för det, säger Ingelman.

På sikt finns även en risk för ytterligare prishöjningar när den nya zonindelningen genomförs, vilket planeras ske under 2020. Resor inom nuvarande Göteborgszon blir dyrare för att finansiera att zonerna omfattar fler kommuner. Men exakt hur stor höjningen blir för ett månadskort i Göteborg är ännu inte klart.

– Jag känner mig väldigt orolig för den här utvecklingen. Ur ett klimatperspektiv är det katastrof och det slår mot låginkomsttagare och kvinnor eftersom kvinnor som grupp i snitt reser mer kollektivt, säger Ingelman.

 

Presskontakt:

Gertrud Ingelman, 0762290380, [email protected]

Rasmus Loberg (vikarierande pressekreterare för Vänsterpartiet) 0728565088, [email protected]

Från oss alla …

Under året som gått så har mycket hänt.
Medlemsantalet har varit nere och vänt
nu är vi fler än någonsin förr.
På glänt vi öppnar vår dörr
för nu står en ny mandatperiod och väntar
och av den vi mycket förväntar.

God Jul & Gott Nytt År

önskar vi alla medlemmar, väljare och nordanstigsbor!

Tack för allt

Ingen tvekan, jag tyckte om det!

Under åtta, nio år redovisade jag här på partiets hemsida regelbundet och mycket frekvent Vänsterpartiets arbete på det lokala planet i Vänersborg.

Jag har fått uppmuntrande kommentarer men också kritiska anmärkningar för enstaka inlägg. Det har varit lärorikt.

Det viktigaste har varit budskapet: Vänsterpartiet Vänersborg ville inte driva frågorna bakom lyckta dörrar. Jag publicerade därför våra motioner, våra yrkanden, våra reservationer. Vi har lidit nederlag i omröstningar, men vi har också fått inflytande utöver vad våra mandat egentligen gav oss. Det har varit bra samtal inför viktiga beslut, vi letade och hittade partner för seriösa överväganden och någon gång har det blivit riktig bra beslut! Vi var på väg.

Nu blev det som det blev!

Jag har för avsikt att hämta mig och hädanefter skriva texter om mina tankar på min egen blogg: rininsland.wordpress.com

Det är mycket troligt att den återigen kan utvecklas till en blogg som kompletterar en annan blogg som man borde prenumera på: karvling.com

Tack för mig!

Lutz Rininsland

Lugn eftermiddag för fullmäktige i december

När kommunens valberedning skildes åt 28 november så var ovissheten kvar. Skulle val till nämnder och styrelser ske smidigt eller var långa utdragna slutna omröstningar att vänta?

Fem-parti-gruppen M+L+KD samt V och MBP hade förklarat sig nöjda med utfallet som en teknisk valsamverkan skulle ge. S+C+MP, som är överens om en politisk samverkan, måste visserligen ändra på sin överenskommelse. Fem-parti-gruppen med sina 22 mandat i fullmäktige minskar antalet poster i nämnder och styrelser för S+C+MP. Båda grupperingar förklarade dock att man inte skulle begära att val skulle göras enligt Lagen om proportionellt valsätt (LPV).

Efter gruppmötet igår kom också SD med ett besked, nej, man kommer inte åberopa LPV. Därmed borde kommunens valberedning på sin träff två dagar innan fullmäktige kunna lägga fast ett förslag som alla nio partier står bakom. Men ett sådant förslag kan mycket väl innehålla några punkter där beredningen konstaterar ”enighet om att oenighet finns”.

Det var nog ingen dum idé att starttiden för fullmäktiges möte 19 december sattes till klockan 13:00. Först genomförs val av presidiet och ålderspresidenten kan därefter återgå till sin plats i salen. Därefter sker samtliga andra val. Sista delen är den vanliga ärendelistan med alla beslutsförslag som kommer från kommunstyrelsen.

När allt detta står fast återstår för några partier att göra sina nomineringar. Vänsterpartiet har kallat till ett medlemsmöte tisdag 11 december klockan 18:00. Där ska medlemmarna ta del av förslaget från partiets valberedning och av övriga nomineringar.  Som alltid i början av en ny mandatperiod ankommer det på medlemmarna att bestämma inriktningen för det parlamentariska arbetet på kommunal nivå under de kommande åren.

Julavslutning 18/12

Vänsterns julavslutning

Tisdag 18 december kl. 18:00

Partilokalen
För medlemmar med familj

Vänsterpartiet i Motala växer! I år har antalet medlemmar ökat med nästan 30%!

För att ge alla nya medlemmar en inspirerande och lärorik introduktion kommer vi på årets julavslutning bjuda på föreläsning om Vänsterpartiet – vad är vänsterpartiet, hur funkar det och vad kan din plats i rörelsen bli?

Självklart är alla medlemmar, nya som gamla, välkomna och självklart bjuds det också på jultallrik, dryck och fika.

Du som vill får gärna ta med dig din familj.

Anmäl dig senast 13 december via formulär genom att klicka här

Ingen majoritet för oss, men vi kämpar på!

Efter mycket om och men, och många samtal mellan partierna så lyckades S och C ena sig om att fortsätta sitta i majoritet – nu med stöd av NoP (Nordanstigspartiet).

För vår egen del så innebar valresultatet att vi har fått fler platser, inte bara i fullmäktige, utan även i kommunstyrelsen och i bl.a. byggnadsnämnden och revisionen. Kul!

Det innebär också att vi kan välkomna några av de nya medlemmarna in på olika poster. Vi hoppas såklart att ni ska trivas och vi kommer tillsammans hjälpas åt för att vi ska göra ett bra arbete.

Vi har även fått två presidieplatser vilket vi är väldigt glada över. I kommunfullmäktige har Petra Modée tagit plats som 2:e vice ordförande och på måndag väljs Ulrika Jonsäll till 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

Övriga val är:
Kommunstyrelsen: Ulrika Jonsäll, ledamot, Petter Bykvist, ersättare och Per Dahlström, ersättare.

Byggnadsnämnden: Kristoffer Norberg, ersättare.

Revisionen: Katarina Lennare.

Valnämnden: Petra Modée, ledamot.

Demokratiberedningen: Petter Bykvist, ledamot och Göran Thybäck, ersättare.

Återstår är val till den tillfälliga miljöberedningen, de kommunala bolagen  och nämndemän som alla sker i vår.

I kommunfullmäktige sitter Petra Modée, Ulrika Jonsäll och Petter Bykvist som ledamöter samt Göran Thybäck och Anette Nilsson som ersättare.

2018-12-18 julavslutning

Vänsterns julavslutning

Tisdag 18 december kl. 18:00

Partilokalen
För medlemmar med familj

Vänsterpartiet i Motala växer! I år har antalet medlemmar ökat med nästan 30%!

För att ge alla nya medlemmar en inspirerande och lärorik introduktion kommer vi på årets julavslutning bjuda på föreläsning om Vänsterpartiet – vad är vänsterpartiet, hur funkar det och vad kan din plats i rörelsen bli?

Självklart är alla medlemmar, nya som gamla, välkomna och självklart bjuds det också på jultallrik, dryck och fika.

Du som vill får gärna ta med dig din familj.

Anmäl dig senast 13 december via formulär genom att klicka här

EVENEMANG: Vänsterns julavslutning 18 december – välkommen!

Vänsterpartiet i Motala växer! I år har antalet medlemmar ökat med nästan 30%!

För att ge alla nya medlemmar en inspirerande och lärorik introduktion kommer vi på årets julavslutning bjuda på föreläsning om Vänsterpartiet – vad är vänsterpartiet, hur funkar det och vad kan din plats i rörelsen bli?

Självklart är alla medlemmar, nya som gamla, välkomna och självklart bjuds det också på jultallrik, dryck och fika.

Du som vill får gärna ta med dig din familj.

ANMÄL DIG senast 13 december via formulär genom att klicka här