Kategoriarkiv: Lokalhemsidor

Kampsångskväll på valborg

Kom och sjung in 1 maj!

Sång och musik har alltid varit en viktig del av arbetarrörelsen. Genom dem har vi fått en möjlighet att uttrycka och förmedla våra känslor, förhoppningar och vår ilska. Valborgskvällen är av tradition allsångs- och kampsångskvällen i Vänsterpartiet Göteborg och vi bjuder in till en helkväll med socialistisk allsång, mat, dryck och kamratlig stämning. Matilda Magnusson kommer att gästa och framföra sin populära kombination av tolkningar och eget material

Vi ses på Restaurang Trappan i byggnaden alldeles bredvid Folkets hus på Järntorget. kl.18­­­­­­­­­­­­­­­­‒21. Trappans restaurang och bar kommer vara öppen under hela kvällen.

Kampsångskvällen är öppen för alla. Så kom och ta med dig vänner och familj, så sjunger vi hellre än bra tillsammans!

1 maj med Vänsterpartiet i Göteborg

Kom och fira 1 maj med oss! På 1 maj arbetarrörelsens högtidsdag samlar vi Göteborgs största festtåg. Det blir manifestation, demonstration, tal och härlig socialistisk folkfest. Vi vandrar under parollen “Det är vår tur nu socialism i vår tid”. Ta på dig dina bästa kläder och bekvämaste skor så visar vi Göteborg att socialism är framtiden!

Talare

Maj Karlsson, riksdagsledamot och socialpolitisk talesperson, Vänsterpartiet
Amanda Nyberg, ordförande Ung Vänster Göteborg och Bohuslän

Schema för dagen

11:00, Manifestation till minne av de Spanienfrivilliga, Masthuggstorget
13:30, Samling, Andra Långgatan
14:00, Demonstrationen avgår
15:30, Torgmöte, Gustav Adolfs torg
17:00–01:00, Fest: The Left Party på Folk

Är du sugen på att vara funktionär kan du mejla in ditt intresse till [email protected]
Tillsammans skapar vi århundradets bästa 1 maj!

Välkommen till Röd Lördag med Vänsterpartiet

lekplats

lekplats

Den 28 april 11.00 – 13.00 bjuder Vänsterpartiet Knivsta åter in till Röd Lördag på Sågverkstorget. Kaffet är kokat och bullarna bakade. Så här nära 1 maj pratar vi gärna arbetsvillkor, men du är välkommen med vilka frågor du vill.

Redan nu kan vi puffa för vårt första möte i Knivsta på 1 maj, då vi kommer att presentera vår valplattform. Vi ses på samma plats 11.00 och du är välkommen att följa med pendeln 11.56 in till Uppsala och länets största 1 majdemonstration.

Just nu finns det hur många spännande och intressanta kommunala frågor som helst i luften, samtidigt. Inom arbetsmiljöområdet kan vi nämna ”heltid som norm”, lönekartläggningar och kortare arbetstid, för utvalda yrkesgrupper. Samtliga förslag som gör kvinnors villkor på arbetsplatsen bättre. Vi passar på och gratulerar de av Knivstas ungdomar som fått ett sommarjobb. Tack vare Vänsterpartiet blev det betydligt fler än vad som den moderatledda kommunen föreslagit från början.

Kultur och idrottsanläggningen CIK växer för varje dag, det planeras för fotbollsplaner på Kölängen och avtalet med staten glädjer vissa medan andra blir oroade. Vänsterpartiet har motionerat om att det ska reserveras mark för en större lekpark i centrala Knivsta, Kommunstyrelsen beslutade på sitt senaste möte att utreda fler centrala cykelparkeringar, cykelvägen mellan Vassunda och Knivsta är på väg att bli klar och i sommar får 1 656 unga Knivstabor åka gratis på buss och tåg, i hela länet. Tack vare Vänsterpartiet.

Välkommen på en kopp kaffe på lördag och ta med dina viktiga frågor. Hoppas vi ses.

Vänsterpartiet Knivsta
genom Christer Johansson
ordförande

Röd 1 maj i Nyköping!

Kom och fira 1 maj med oss!

Vi samlas i vanlig ordning på Stortorget i god tid innan 14 för att tillsammans med Socialdemokraterna tåga upp till Folkets park.

I parken fortsätter firandet med underhållning, tilltugg och tal.
Anmäl gärna deltagande till [email protected]

Stiliga 1 maj-pins delas ut till deltagare i tåget.

Vill du nominera någon till vårt pris hjärtat till vänster som delas ut i samband med firandet? skicka motivering till [email protected]

Vi ses!

Varför göra det lätt för sig när man kan krångla till det?

I politiken finns i huvudsak två vägar för att komma till ett beslut. Är man i ledning, i majoritet, sitter i presidiet, då ber man förvaltningen att ta fram ett underlag och ett beslutsförslag. Raka spåret!

Är man i opposition, endast en av många ledamöter, och vill komma fram med sina egna goda idéer och förslag, ja, då är det i regel en längre väg att gå. Att skriva en motion är en lämplig väg.

Sedan gäller det att i motionen formulera ett yrkande som kan locka fler att ansluta sig. Att kräva, att begära, att utmana är inte det man ska göra om man vill komma någon vart.

Ändå kan det gå galet.

I Vänersborg är ”dans på gång”. Det märks och det syns när man följer kulturutbudet. I alla fall det som våra ungdomar står för. Många grupper och många ungdomar uppträder i olika event. Även i Trollhättan är mycket på gång via N3.

Kunskapsförbundet ordnar gymnasial utbildning. Där finns det estetiska programmet med olika inriktningar, en av dessa är dans. Där är här motionen tar sin utgångspunkt.

Det hade varit fel att yrka ”Inrätta inriktningen dans på det estetiska programmet!”. För Kunskapsförbundets direktion fattar väl aldrig beslut utan ordentliga underlag, eller hur? Så yrkandet i motionen som lämnades in för ett halvt år sedan blev följande: ”Jag yrkar att direktionen ger uppdrag till en utredning för att kunna fatta ett beslut om inriktningen dans skall erbjudas på det Estetiska programmet från och med läsår 2019/20.”

Vilka utbildningar som skall erbjudas beslutar direktionen i morgon. Dans finns inte med. Ärendet innan gäller motionen. Förslaget är att motionen avslås. Samtidigt säger man att man inte är främmande för att ompröva frågan i händelse av att intresset från blivande gymnasieelever växer.

Men allt motionen begärde var ju att direktionen skulle skaffa sig ett underlag för att fatta ett välgrundat beslut den dagen det blir aktuell med att överväga att öppna för dansen i gymnasieskolans programutbud.

Kanske går det att vid sittande bord ändra på beslutsförslagets första del. Försöka duger!

Här hela underlaget som ledamöterna fick i utskicket.

Välbesökt temadag om tro och politik

  ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″] Vänsterpartiet Solna i samarbete med Vänstern i Svenska kyrkan (ViSK) höll en temadag om tro och progressiv politik på Solna Folkets hus söndag 22/4. Eftermiddagen inleddes med en föreläsning av professor Mohammad Fazlhashemi på Uppsala universitet som forskar om tolkningsstriden inom islam. Föreläsningen går att se i efterhand online och panelsamtalet likaså.   Fazlhashemi visade att det finns två övergripande traditioner där ena sidan ser religionen som någonting fast och oföränderligt medan andra sidan ser att religionen sker i samspel med socioekonomiska, kulturella och andra faktorer. Islam har alltid förändrats i samklang med det omgivande samhället, menar den andra traditionen, och det öppnar upp ett utrymme för moderna förhållningssätt gentemot demokrati och mänskliga rättigheter, jämställdhet och hbtq-frågor. […]

Asylpolitik – vem talar klartext?

I ett tidigare inlägg Utvisningar eller amnesti här på hemsidan länkade vi till ett anförande av Christina Höj Larsen. På liknade sätt som när vi igår återgav Vänsterpartiets reservationer i utbildningspolitiska frågor, sammanställer vi här texter från två betänkanden från Socialförsäkringsutskottet. Här handlar det om reservationer från Vänsterpartiets ledamot Christina Höj Larsen.

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2017/18:SfU15: Migration och asylpolitik

Migrations- och flyktingpolitik  

I dag finns stora brister i Migrationsverkets handläggning av ärenden som rör asylsökande barn. Lagar, förordningar och Migrationsverkets egna föreskrifter följs inte på ett tillfredsställande sätt. Av det skälet bör en inspektion inrättas med uppdrag att säkerställa att Migrationsverkets rutiner och riktlinjer tillämpas rättssäkert och enhetligt.

Kvotflyktingsystemet 
I dag går det inte att ansöka om asyl i Sverige från utlandet. Det är också närmast omöjligt att ta sig till Sverige för att söka asyl. Av dessa skäl bör svenska beskickningar få utfärda asylvisum till skyddsbehövande antingen när dessa befinner sig i hemlandet eller i tredjeland. En utredning bör tillsättas med uppgift att lägga fram förslag om en procedur för utfärdande av sådana visum.
Tillfälliga lagen
Tillfälliga lagen innebär omfattande försämringar av asylsystemet som får svåra konsekvenser för människor på flykt. Regeringen bör därför dra tillbaka tillfälliga lagen. Vidare bör regeringen återkomma med förslag om att lagen inte ska tillämpas vid prövning av en ansökan om uppehållstillstånd som registrerats innan lagen trädde i kraft den 20 juli 2016. Tillfälliga lagen
innehåller vissa undantag för ansökningar om uppehållstillstånd som har registrerats hos Migrationsverket den 24 november 2015 eller tidigare. Det kan ifrågasättas om inte en sådan retroaktiv lagstiftning strider mot Europarätten. Införandet av tillfälliga lagen har skapat stora problem och mycket lidande för gruppen ensamkommande barn. Det handlar främst om begränsningen av bestämmelsen om särskilt och synnerligen ömmande omständigheter.
Reglerna bör därför ändras och utlänningslagens regler återinföras.
I detta betänkande finns ytterligare sju reservationer från Vänsterpartiet.
Men i riksdagen behandlades ytterligare ett betänkande med frågor kring asylpolitiken:

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2017/18:SfU16: Anhöriginvandring

Här två reservationer från Vänsterpartiets representant i utskottet:
Anhöriginvandring
Familjeåterförening är en av få lagliga vägar till Sverige. Genom tillfälliga lagen har den vägen begränsats avsevärt. Om fler familjer på flykt skulle tillåtas att återförenas, skulle det innebära att många människor slapp ta den livsfarliga vägen över Medelhavet. Att få bo ihop med sin familj är en mänsklig
rättighet. Dublinförordningen fastslår vilken stat som ska pröva en asylansökan från en person som befinner sig i en Dublinstat. Om sökanden har familj som beviljats skydd eller befinner sig i asylprocessen i en annan Dublinstat ska det landet även pröva sökandens asylansökan. Omkring 45 000 flyktingar är fast i grekiska flyktingläger. Många av dem har familj i Sverige och därmed rätt att återförenas, men på grund av bristande kunskaper samt otillräcklig rätt till juridisk rådgivning och undermålig hantering av asylärenden i Grekland sker inte detta i dag. Uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning mellan föräldrar och barn får endast beviljas om barnet är under 18 år. Detta är onödigt snävt. Om en person i familjen har skyddsbehov är det sannolikt att samma sak gäller även för övriga familjen. För de flesta är relationen mellan föräldrar och barn livslång, och det är orimligt att kräva att den ska avslutas för att barnet hunnit fylla 18 år. Enligt nuvarande lagstiftning förlorar barn som beviljats asyl i Sverige rätten till familjeåterförening när de blir svenska medborgare.
Denna ordning kan starkt ifrågasättas. Det är orimligt att svenska medborgare ska behandlas sämre an andra i detta avseende. Tidigare fanns en s.k. sistalänken-bestämmelse i utlänningslagen som innebar att om en enda familjemedlem var kvar i hemlandet kunde denne beviljas uppehållstillstånd för att komma till Sverige och leva med övrig familj här. När bestämmelsen togs bort stängdes dörren för många människor. Det finns åtskilliga exempel på kvarvarande, åldriga föräldrar som har separerats från sina vuxna barn. Bestämmelsen måste återinföras.
Uppskjuten invandringsprövning
Debatten om den s.k. tvåårsregeln har pågått under lång tid. Att utlandsfödda kvinnor som misshandlats av sina män under den tvååriga prövotiden för permanent uppehållstillstånd blivit utvisade från Sverige om de brutit upp från förhållandet har upprört många. Denna rättstillämpning har alltför länge tillåtits få oacceptabla konsekvenser, t.ex. att många kvinnor sett sig tvingade att stanna kvar i förhållanden trots misshandel eftersom utvisning till hemlandet skulle kunna medföra värre konsekvenser för dem. Gällande regler har fått till följd att visst våld och viss kränkning kan accepteras och att myndigheterna medges ett för stort tolkningsutrymme. Detta framgår bl.a. av rapporter från Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (Roks). I utredningsbetänkandet Kvinnor och barn i rättens gränsland (SOU 2012:45) föreslås bl.a. att skyddet för kvinnorna ska stärkas. Vidare innebär tillfälliga lagen stora steg i fel riktning. Relationen måste numera bestå under längre tid för att den som anlänt genom anhöriginvandring ska kunna få förlängt uppehållstillstånd. Regeringen bör återkomma med förslag på förändringar i bestämmelserna om anhöriginvandring i syfte att värna utsatta kvinnors situation, både i den tillfälliga lagen och i utlänningslagen.

Klart mensskydd ska vara gratis!

När vi i Vänsterpartiet i Haninge anordnade ett feministiskt samtal i Jordbro i Januari så frågade jag en av mina kollektivkamrater innan om vad hon tyckte vi borde driva för feministisk politik i Haninge. Hon sa ”se till att mensskydd blir gratis”. Ett konkret och bra förslag tycker jag! Jag hade hört talas om den idén tidigare. Och jag tyckte själv att det är konstigt att det inte redan är infört. Så när jag i dagarna läste en insändare i Mitt i Haninge från en tjej som tyckte att mensskydd borde bli gratis så får det bli tredje gången gillt. Så jag skrev en motion till kommunfullmäktige och skickade in som ni kan läsa nedan. /Samuel Skånberg, kommunfullmäktigeledamot. Motion till Haninge […]