Kategoriarkiv: Lokalhemsidor

Åsa Bååth vill förbättra situationen för hemtjänstpersonalen

Åsa Bååth, nytillträdd ersättare i äldrenämnden för Vänsterpartiet, har länge jobbat inom hemtjänsten. Under sitt arbetsliv har hon och hennes arbetskamrater fått jobba under konstiga förhållanden. De får lägga ner onödig tid på att jaga parkeringsplatser, tid som går ut över brukarens tid. Men nu tar hon steget in i politiken och har redan sett till att Vänsterpartiet har skrivit in en motion om frågan. V: Hej Åsa! Du lyfte problemet om parkeringstillstånd i hemtjänsten som sedan resulterat i en motion. Vill du berätta mer om vad den handlade om? Åsa: Motionen handlar om att de bilburna hemtjänstgrupperna inte har parkeringstillstånd i kommunen utan måste själva betala parkering. Man måste leta parkeringsplatser och tiden räcker inte till. V: Finns det inte tid […]

Inför parkeringstillstånd för en bättre arbetsmiljö

Idag så jobbar personal inom äldreomsorgen med pressat schema och korta ledtider. Det går ut över brukarna och över personalens arbetsmiljö och till och med plånböcker! Vi kan inte ha en situation där personal lever under konstant press som en följd av högerns krav på ”effektiviseringar” vilket är ett finare ord för nedskärningar och högre krav. Personalen ska ha tillräckligt med tid att kunna utöva det arbete som brukaren har rätt till samt tid för parkering och annan tid runtomkring besöket. Att personalen inte ska behöva lägga ner lång tid på att hitta parkeringsplats eller gå ner till bilen för att fylla på parkeringsavgiften borde vara en självklarhet. Lika självklart är det att personal aldrig ska behöva betala p-böter som […]

Årsmöte 2018 inleddes av Rossana Dinamarca

Rossana

Rossana Dinamarca

Enligt Dagens Nyheter är Rossana Dinamarca en av de 28 viktigaste personerna i landet att hålla koll på under valrörelsen 2018.

”När delar av Vänsterpartiet sugs in i budgetprocessens gråa tröskande behövs Rossana Dinamarca än mer för att hålla uppe den revolutionära hettan. Som feministisk talesperson ska hon ta fajten med Gudrun Schyman och stoppa läckage av väljare till den rosa utmanaren. I ett val som kommer att handla mycket om invandring och integration lär svensk-chilenskan från Trollhättan också bli en stark röst i de frågorna. Ville bli partiledare 2011 men besegrades av Jonas Sjöstedt. Väckte uppmärksamhet 2014 med en t-shirt hon bar i riksdagen som markering mot SD-talmannen Björn Söder.”

Kontakt med barnsoldater
I Knivsta började Rossana berätta hur hon som nioåring fick sin första kontakt med partiet. På ett sommarläger för barn kom hon i kontakt med barnsoldater och blev direkt engagerad. När hon kommer tillbaka från sommarlovet försöker hon få in frågan om barnsoldater i undervisningen.
– Då sa min fröken att det är viktigt det du säger, men vi har liksom inte tid och plats för det i skolan. Jag nöjde mig inte med det svaret. Jag tänkte att om det inte finns tid och plats här, då måste jag hitta den någon annanstans. Det var så jag kom i kontakt med politiken.
Långt senare i riksdagshusets inkommande post till Rossana kom en bild på en barnsoldat.

Rossana uppmanade åhörarna om att komma ihåg varför de gick med i partiet. Det var troligen inte för att få ett uppdrag i tekniska nämnden.

Mee to och patriarkatet
Mee to rörelsen över världen och landet visar på behovet av att bekämpa patriarkatet. I dag tar svenska män ut 24 procent av föräldradagarna och om det fortsätter i samma takt kommer det ta 50 år till jämställdhet mellan könen. Lösningen är en delad föräldraförsäkring. Motståndarnas argument är ofta att männen måste vara på jobbet för att sköta det egna företaget eller så har han så mycket högre lön. Men även om bara kvinnan i ett förhållande driver ett eget företag är hon hemma mer med barnen i alla fall. Kvinnors sjukskrivningar ökar när familjen får ett barn, kvinnor har oftare otrygga anställningar vilket leder till utsatthet av olika slag och sämre personer.

Kvinnor har aldrig fått något gratis utan förbättringarna har vunnits genom kamp.

Sex och samlevnad i skolan
Det är mycket vanligt, precis som i Knivsta, att en tjejjour kommer till skolan och håller i ett pass per termin om sex och samlevnad. Detta då endast en 5 – 6 procent av lärarna har utbildning i ämnet. Detta fortgår trots att det finns undersökningar som visar att en bra regelbunden sex och samlevnadsundervisning höjer kunskapen i alla ämnen. Skolan har, enligt Rossana, tappat bort bildningen för att bara fokusera på betyg. Det får inte bli så att tjejjourer och liknande tar över undervisningen.

Rossana och Christer

Rossana och Christer

Feminism bra för alla
På FN:s kvinnokonferens den 8 mars i New York fick Rossana berätta att även ett av världens mest jämställda länder, Sverige, har ett starkt patriarkat. Med en jämlik jämställdhet skulle det bli bättre för båda könen. Medan kvinnorna får lägre löner, fler sjukdagar och sämre arbetsvillkor. Svenska unga män får betala med sina liv, då självmord är den näst vanligaste dödsorsaken i åldersgruppen.

 

Årsmötet
Efter det inspirerande talet blev det årsmöte med fokus på det kommande valet. I verksamhetsberättelsen kunde det konstaterats att vi varit aktiva såväl i parlamentet som ute bland Knivstabor och i möten med olika organisationer. Besök av riksdagsledamöter har vi haft och media skrev om oss nästan varje vecka i snitt. Medlemsökningen fortsätter uppåt och vid årsskiftet var vi 30 medlemmar.

Samtliga ordinarie ledamöter och ordförande i styrelsen omvaldes för ytterligare ett år. Men flera av de nya medlemmarna valdes in på olika funktioner. Styrelsen består nu av Christer Johansson ordf, Maria Fornemo, Petra Jansson, Fredrik Rosenbecker och Tommy Ljungström ledamöter. Som ersättare valdes Helena Marrero Ericson och Maja Erkstam.

Mötet avslutades med antagande av Verksamhetsplan för valåret 2018 inklusive budget och valplattform. Valsedeln hade beslutats på medlemsmöte i december 2017. Här finns valsedeln

Nu är vi redo att gå ut och vinna val!

sammanfattat av

Christer Johansson
stolt omvald ordförande

 

 

Vuxenpoäng

Det har sista tiden putsats, ändrats och finslipats. För att återigen göra om hela processen en gång till och en gång till. Men nu börjar mitt lilla företags hemsida likna något och jag har även designat en logga.
Det är en känsla av vuxenhet och mognad att plötsligt ha ett eget företag, att själv kunna bestämma över företagets ekonomi och (för tillfället ganska begränsade) tillgångar. Plötsligt är det viktigt att ta kvitto på många inköp, redovisa åt höger och vänster, betala moms och en massa andra vuxensaker. Samtidigt som jag kan säga saker som ”äh, jag tar det på företaget”…
Och i förmiddags kom jag hem från den första tjänsteresan jag gjort på företaget. Denna gång var det Tallinn som resan gick till, för en inspelning av reklamfilm ombord på en av TallinkSiljas båtar.
Det har varit ett par intensiva dygn, men med många skratt och ett underbart team. Så mycket av Tallinn hann jag tyvärr inte se, men det är ju som det är med tjänsteresor. Man hinner oftast inte så mycket mer än jobba och sova. Och väl hemkommen igen, samlade jag fler vuxenpoäng genom att börja redovisa kvitton och fakturor för att skatten ska stämma i slutändan.
Jag har ju ”lagt ut bokföringen på entreprenad”, ett företag som sköter bokföring och redovisning. Jag läste en termin företagsekonomi på gymnasiet – det är drygt 20 år sedan och jag var nog inte ens då kunnig nog att sköta bokföringen för ett företag. Det jag har koll på är att inkomsterna helst ska vara högre än utgifterna och att man behöver betala skatt och moms. Men ungefär där tar mina kunskaper inom bokföring och redovisning slut. Så det känns otroligt skönt att faktiskt kunna anlita någon med de rätta kunskaperna för att ordn med detta.
 

 
Bilden lånad från Allkonstnären
 

Ersätt visstider med fasta jobb!

Motion till Flens kommunfullmäktige
Ersätt otrygga anställningsformer med fasta jobb

Flens kommun har som målsättning att vara en attraktiv arbetsgivare. Den politiska enigheten har varit stor när det gäller att införa heltid som norm i syfte att ersätta ofrivilliga deltidsanställningar. Det är bra personalpolitik, man ska kunna försörja sig på sin lön.

Men det finns också ett annat problem som vi nu måste ta itu med. Det gäller otrygga anställningar, såsom timanställningar och så kallade behovsanställningar.

I en rapport som kom förra året, ”Anställningsformer och arbetstider 2017”, tittar LO närmare på anställningsvillkoren i Sverige. Femton procent av alla anställda i åldern 16-64 år har tidsbegränsade anställningar, en ökning med 6 procentenheter sedan 1990. De tidsbegränsade anställningarna är vanligare bland kvinnor och i arbetaryrken. Bland unga upp till 24 år hade mer än varannan en tidsbegränsad anställning.

Bland de tillfälliga jobben har det blivit färre vikariat, däremot ökar de så kallade behovsanställningarna eller timanställningarna kraftigt. Från 42 000 1990 till 262 000 förra året.

Såvitt vi kan bedöma finns det ingen anledning att tro att situationen är bättre i Flens kommun.

Skämtteckning. För den enskilde innebär det här stora problem. Att inte veta i förväg när man ska jobba, utan tvingas sova med mobiltelefonen bredvid kudden för att inte missa ett sms. Att inte kunna planera sin ekonomi, svårigheter att få hyra en bostad, svårigheter att kunna ta banklån, teckna ett mobilabonnemang eller pensionsspara. Och den stress det innebär att inte veta hur man ska jobba eller hur man ska klara månadens räkningar. Det har också visat sig att betydligt fler i gruppen med otrygga anställningar råkar ut för oönskade sexuella inviter och påtryckningar. Har man inte tryggheten av en fast tjänst så är det också svårare att ta upp andra typer av arbetsmiljöproblem och få gehör för sina synpunkter. Oron att bli betraktad som obekväm eller en jobbig typ, gör helt enkel att många finner sig i förhållanden som man inte ska behöva tolerera.

För kommunen som arbetsgivare finns det också mycket att vinna på att omvandla otrygga arbeten till fasta tjänster. Dels skulle det sannolikt innebära att det blir lättare att rekrytera och behålla personal. De som jobbar under otrygga förhållanden måste ju nämligen hela tiden söka efter något annat.

Ur verksamhetssynpunkt är det också ett problem att ha minimalt antal fasta tjänster. Mycket resurser går åt till att bemanna med timanställda vid sjukdom och i värsta fall drabbas brukare, elever och andra som behöver våra välfärdstjänster, när man inte lyckas få in någon.

Flens kommun har ju också problem med den demografiska utvecklingen. De unga flyttar och befolkningen blir allt äldre. Enligt vår uppfattning har den här utvecklingen åtminstone delvis att göra med svårigheten för unga människor att hitta ett fast jobb som man kan försörja sig på.

Att folk kan försörja sig på sin lön, har förmodligen också en viss betydelse för det kommersiella utbudet, även om detta inte är något huvudargument. Om fler har råd att köpa vad de behöver, så förbättras kundunderlaget för butikerna.

Mot bakgrund av detta yrkar vi

att       Flens kommunfullmäktige uttalar som en målsättning att kommunen som arbetsgivare ska verka för att succesivt omvandla timanställningar och behovsanställningar till fasta tjänster.

att       uppdra till personalutskottet att utarbeta former för hur det ska gå till, till exempel genom utökad grundbemanning, kombinationstjänster, pooltjänster etc.

att       arbetet ska följas upp genom rapporter till kommunstyrelsen minst en gång i halvåret.

att       Flens kommun helt ska sluta använda anställningsformen ”allmän visstid”.

Flen den 8 mars 2018
För vänsterpartiet
Kaj Johansson

 

 

 

Vår helg

Mellan snödropp och isfläckar går (klass)kampen vidare.
Nu till helgen kommer vi åter igen vara ute på Stora Torget i Ö-vik och servera kaffe på ännu en Röd Lördag
Välkomna att komma dit och träffa oss från Vänsterpartiet.

På kvällen kommer flera av oss att mingla runt på Sliperiet och fira in nyåret på Vårfesten

Stärkta med kultur ska sedan ett grupp av oss mötas upp i Partilokalen på söndag kl 12:30 för att köra igång med praktiskt valarbete.

Medlem eller sympatisör, du är mycket välkommen att komma med, träffa oss, prata med oss. Varmt välkommen!

Svar på insändaren S: Höjt barnbidrag ger en tryggare uppväxt ÖA 22 mars

Vår duktiga medlem Marie Buhr har skrivit ett svar till insändaren i Allehanda där Sossarna berömmer sig för att ha höjt barnbidraget.

”Som Annika Strandhäll och Eva Sonidsson säkert känner till är det så att det höjda barnbidraget
kom till efter påtryckningar från Vänsterpartiet.
Socialdemokraterna definierar sig numera som ett mittenparti och är inte längre lika intresserade av solidaritet som förr. Ordet solidaritet är numera raderat ur partiets framtidsvisioner och fokuserar nu istället på att plocka upp signalpolitik som tilltalar borgare och högerkrafter med ord som brott, straff och integration. Därför vill vi påminna om att det är Vänsterpartiet som har lyckats driva igenom 80 reformer som alla handlar om att fördela resurser inte bara till de rikaste utan till de som behöver. Dem bäst. Dessa har Vänsterpartiet fått igenom efter tuffa förhandlingar med regeringen, vilka socialdemokraterna sedermera lanserat som sina egna idéer . Att barnbidraget höjts, glasögonbidraget införts för skolbarn samt gratis medicin för alla över 80, beror helt enkelt på att vänsterpartiet trycker på för en politik för alla – inte bara de rikaste.

Insändaren avslutas med orden; ”Genom att investera i våra barn investerar vi också i framtiden och stärker den svenska modellen”. Vi vill då samtidigt påminna om att det finns många barn som inte ryms i den svenska modellen. Som det är idag är samhället skickat och många flyktingbarn mår dåligt i sin väntan på en fredad plats att leva sina liv och bygga sin framtid på. .S-regeringen driver igenom knämätningar och andra tvivelaktiga metoder för att skriva upp barns åldrar och därmed utvisningar. Ångestnöden är stor i den här gruppen unga människor som bara går och väntar, många tar sina liv. Därför klingar det lite illa när Annika S och Eva S skriver om en modell som ger trygghet åt alla – då måste man först fråga sig vilka alla egentligen är. Vi tycker att alla som befinner sig innanför landets gränser ska kunna känna sig trygga och samtidigt vill vi påminna om förslaget att göra FNs barnkonvention till lag. Det är viktigare nu än någonsin. Sveriges ekonomi går som tåget – så vi har råd att hjälpa de här utsatta barnen. Att göra FN konventionen till lag skulle innebära en ökad trygghet som omfattar alla barn – inte bara dom som har en stämpel i passet som intygar att de är svenskar. ”

Seriösa företag kommer stärkas – Replik till Moderaterna

Seriösa företag kommer att stärkas

Vinster i välfärden:

Replik till Anders G Johansson i SLA 16/3.
En vinstbegränsning kommer att innebära att företag som har vinst som enda syfte med sin verksamhet inte tycker att det är intressant att driva skolor, vårdcentraler och annan omsorg. Vill vi att våra barns utbildning ska bedrivas med vinstmaximering som mål och är det enda sättet att bedriva privat verksamhet inom välfärden? Det finns föräldrakooperativ som driver förskolor och som använder varje krona till verksamheten. Det finns små företag där ägarna är samma personer som tar hand om våra äldre – de återinvesterar allt överskott i verksamheten. För dessa kommer förslaget från Vänsterpartiet och regeringen inte att innebära några begränsningar.

Jag håller med dig Anders, Sverige har ett unikt system. Vi är faktiskt ensamma i världen med detta system. Jag vill också se höga kvalitetskrav – i kommunal verksamhet lika så privat. Alla skolor, vårdcentraler eller äldreboenden ska vara av högsta kvalitet, här tror jag du och jag är helt överens.

Johansson hävdar att V hotar välfärden om det inte får finnas företag som fritt får ta ut vinst inom vård och skola. Om det var sant skulle det inte existera någon valfrihet i övriga Europa – men det gör det, trots att många länder är mycket tuffare när det gäller eventuella vinstuttag ur välfärdssektorn.

Med stor respekt till Lagrådet och dess kompetens måste jag ändå starkt hävda att Vård, Skola, LSS o.s.v. inte är vilka näringsverksamheter som helst och ska så heller inte behandlas.

Vinstregleringen kommer snarare att stärka seriösa företag – stora som små – som sätter verksamheten först. Idag riskerar de att konkurreras ut av stora vinstmaximerande bolag. Redan i dag står exempelvis tre jättebolag för cirka 50 procent av den privata vårdmarknaden. Vårdjätten Attendo delade ut 200 miljoner till sina aktieägare, dvs. 30 procent av deras nettovinst vilket är deras policy. Hur är det att bygga buffert för att parera tillfälliga svackor? Johansson maskerar företagens rätt att plocka ut skattepengar i vinst genom att hota med att valfriheten försvinner. Hotet är att våra gemensamma medel försvinner ner i fickorna på privata aktörer. Pengar som vi betalar in för att det ska gå till vår gemensamma välfärd.

Men även bland borgerliga väljare är det ett stort stöd till vinstbegränsning. 20 procent av alliansens väljare vill dessutom gå ännu längre än vad regeringen vill.

Vi vill bygga ett starkt Sverige med en välfärd i absolut toppklass – jag ser gärna att vi bygger det tillsammans.

Gabryjel Blom

Vänsterpartiet Skövde