Kategoriarkiv: Lokalhemsidor

Vi har fått det för bra

Med åldern kommer privilegiet att få ha åsikter om yngre generationer. Jag tänker inte på något vis beteckna mig som en grinig och/eller bitter gubbe, utan kan bara konstatera att är viss skillnad mellan generationerna. Då tänker jag inte framförallt på ålder utan i synnerhet på hur man resonerar olika och hat vitt skilda sätt att se på tillvaron.
När jag tog studenten på 90-talet, var det en självklarhet att man började jobba med något slitgöra någonstans och sedan arbetade sig uppåt. Oftast med ett avbrott någonstans på vägen för att plugga på någon högskola eller universitet.
Idag är det inte fråga om att börja på noll när man tagit studenten för att sedan arbeta sig uppåt. Numera förväntar man sig att bli framstående youtuber, bloggare eller entreprenör över natten till sin 18-årsdag. Efter att ha avslutat någon flummig gymnasieutbildning förväntar man sig liksom att kunna softa på något café med veganinriktning och obekväma fåtöljer, lutad över sin padda fullt upptagen med lagga ut bilder man tagit med sin dyra systemkamera i olika sociala medier och kunna leva gott på detta. Det låter visserligen som en härlig tillvaro, men kom igen! Är man realist, inser man att oddsen är rätt dåliga för att man ska kunna livnära sig på en sådan livsstil. Det vill säga om man har någorlunda normal IQ-nivå.
Andrahandsvalet är förstås att kunna leva på samhällets skyddssystem fram tills man slår igenom som någon soft person i en dokusåpa eller i sociala medier. Eller möjligen som coach, bloggare eller lesbisk programledare i någon hipp radiokanal. Möjligheten att slita hårt (själv hade jag tre parallella deltidsjobb första åren efter gymnasiet) för att skaffa sig erfarenhet och så småningom kunna arbeta sig uppåt existerar liksom inte bland dagens nykläckta förvärvsarbetare. Samhället förväntas istället servera livet på silverfat efter att man curlats genom uppväxten av sina överbeskyddande föräldrar som velat beskydda barnen från livets alla utmaningar (som i själva verket format dem till mogna och livsdugna, ugna vuxna när det väl är dags att lämna boet och tå på egna ben). Vem kan efter sen sådan uppväxt tänka sig att försörja sig på att gå och städa, jobba som brevbärare, sitta i kassan på Ica eller slita inom hemtjänsten när man de facto kan få allting serverat i väntan på att man slår igenom som youtuber eller inspiratör?
 
Men det är givetvis sant, det som många av er säkert redan tänker. Det är inte lätt för dagens ungdom att vara bättre än så här när vuxenvärlden – som borde vara ungdomarnas förebilder – inte är så hemskt mycket bättre.
Det räcker med att titta på hur debatten går i vår huvudstad Stockholm så fort de faller något som kallas snö – ett fenomen som förekommit på våra breddgrader i tusentals år. Plötsligt vågar sig människan inte utanför dörren, för man kan ju faktiskt ramla omkull och göra sig illa!! Det där personliga ansvaret att ta på sig ett par ordentliga skor, kanske till och med isbroddar och ta med sig något att stödja sig på existerar inte längre. Nej, istället ska samhället serva med någon science fiction-maskin eller magi som vips trollar bort en hel årstid från den svenska huvudstadens gator. Hur nu det skulle gå till?!
Eller varför inte en mirakelkur när ett industrisamhälle drabbas av nedläggning av det stora sågverket?! Istället för att ta ett personligt ansvar över sitt liv och sin situation, väljer man istället att rösta på SD för att visa ”pk-hororna” i Stockholm hur det känns att bli av med jobbet på varvet eller sågverket på bruksorten där man är född, växt upp och levt hela sitt liv. Inget fel i att leva hela sitt liv på samma ort, men varför inte inse att även mindre orter faktiskt måste förändras med tidens gång?
Vi svenskar har helt enkelt fått det för bra. Många förväntar sig att samhället ska ordna allt och det personliga ansvaret är som bortblåst. Det är liksom inte aktuellt att starta eget eller flytta för att få ett jobb när man förlorat det jobb man haft de senaste åren. Lika uteslutet är det att man själv tar ansvar för att faktiskt ta reda på de möjligheter man har och att se till att man kan ta del av dem. Istället klagar man på allt som man tror kan vara orsaken till ens eget elände. Som direktörernas fallskärmar, ”den stora” invandringen, IS, klimatförändringarna, droghandeln.
 

 
Bilderna lånade från Region Gotland, Psychowith6
 

Rapport från kommunfullmäktige 2017-12-14

Då var det dags för sista kommunfullmäktige för detta år. Vi hade lämnat in en interpellation om protokollsanteckning som till dagens möte fått ett skriftligt svar. Kommunstyrelsens ordförande svarade bland annat att i kommunstyrelsen är det upp till ordförande om en icke-tjänstgörande ersättare får lämna in en protokollsanteckning. Vill vi ändra på det så är det kommunfullmäktige som kan ta beslut om att ändra i reglementet.

Under ärende 11 där reglementen för miljötillsynsnämnden , byggnadsnämnden och kommunstyrelsen var uppe höll jag detta anförande:

Ordförande, ledamöter och åhörare

En viktig demokratiaspekt i arbetet som förtroendevald är att nå ut till medborgare med det arbete som görs i de nämnder och styrelser där man fått plats. Representeras partier enbart av en ersättare finns inga möjligheter att visa sin åsikt förutom att skriva en protokollsanteckning. Protokollet är ju det enda som finns att gå tillbaka till efter sammanträdets slut.

En icke tjänstgörande ersättare har rätt att ställa fråga eller lämna upplysning under överläggningarna då ska det också vara rimligt att få skriva en protokollsanteckning. Det är för medborgarna vi förtroendevalda arbetar oavsett om vi är stora eller små partier, styrande eller opposition och det är en demokratisk skyldighet från politikens sida att allmänheten får en helhetsbild av det politiska arbetet i kommunen.

Att kunna lämna in en skriftlig reservation är idag möjligt för ledamöter men som icke tjänstgörande ersättare finns inte den möjligheten men om protokollsanteckning fanns skulle det ge ersättaren som inte tjänstgör kortfattat få sin åsikt antecknad i protokollet. Detta är idag en möjlighet i arbetsordningen för regionfullmäktige i region Skåne.

Jag anser det är viktigt att kunna förklara varför man frågor eller lämnar upplysning eller uttrycker en avvikande åsikt som man kan göra och att det protokollförs – kan vara bra för både oppositionen och majoritet.

Jag anser att det är viktigt för allmänheten att få information som är ”mer” än beslutsprotokollen.

Så Vänsterpartiet föreslår att i Miljötillsynsnämndens reglemente § 14, i Byggnadsnämndens reglemente §15 och i Kommunstyrelsens reglemente § 25 reservation lägga till texten:

”för protokollsanteckning gäller i tillämpliga delar vad som anges om reservation”

Då våra tilläggsyrkanden föll så lämnade Vänsterpartiet Höganäs in en skriftlig reservation mot beslutet om att avslå våra tilläggsyrkanden. På mötet reserverade även Miljöpartiet mot att det blev avslag.

Under ärendet nämndes att alla reglementen kommer att revideras och röstas om igen så vi lär återkomma med detta igen under 2018.

Då detta var sista kommunfullmäktige för 2017 vill jag önska er en God Jul och ett Gott Nytt År.

Emma Wennerholm, gruppledare Vänsterpartiet Höganäs

Viktig diskussion om #MeToo och feministiskt självförsvar på kommunfullmäktige

I måndags var det kommunfullmäktige igen. Då debatterades Vänsterpartiets motion Feministiskt självförsvar, maskulinitetsnormer och hbtq. Vår motion gick ut på att skolan ska tillhandahålla feministiskt självförsvar, workshops i maskulinitetsnormer och workshops kring hbtq i skolan. Syftet med feministiskt självförsvar är primärt att öka självkänslan och självrespekten hos tjejer och att skapa trygghet. Syftet med workshops i […]

Uttalande: Vänsterpartiet accepterar varken rasism, antisemitism eller islamofobi.

Vi kan aldrig acceptera att människor eller synagogor attackeras. Det judiska folket bär inte skulden för de orättvisor som pågår i Israel, Gaza och Palestina. Judar ska ha rätt att utöva sin religion, bära religiösa symboler och känna sig fria att göra detta var de än befinner sig. Vi måste respektera de mänskliga rättigheterna i alla lägen.

Det vi kritiserar är Israels ockupation av Palestina och de kränkningar av mänskliga rättigheter som konstant pågår i området. Därför visar vi ofta vår solidaritet med det palestinska folket mot de folkrättskränkningar och attacker mot civila som den israeliska regeringen eller bosättare med regeringens goda minne, dagligen utsätter palestinierna för.

Den höger-nationalistiska regeringen i Israel driver en politik som leder till allt annat än fred och välgång vare sig för palestinier eller judar.

Judar som grupp ska aldrig beskyllas för vad den israeliska regeringen gör!

Vi kommer att fortsätta att kämpa mot rasism, antisemitism och islamofobi i alla dess former. Likaså kommer vi att fortsätta kämpa för rättvisa åt palestinierna.

Någon som i efterhand vill förklara sig?

Vänsterpartiet hade ett tilläggsyrkande i fullmäktige igår: Kommunfullmäktige förutsätter att Socialnämnden använder det tillfälliga kommunbidraget i enlighet med regeringens förslag och riksdagens beslut.

Vem skulle kunna komma på tanken att inte ställa sig bakom en sådan fullständigt självklar mening? I alla fall var det inte en enda ledamot som från talarstolen ville underkänna uttalandet.

Sedan kom omröstningen. 35 av 51 ledamöter röstade för avslag på tilläggsförslaget.

Här vår reservation:

Reservation vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-12-13 i ärende 3:

Tillfälligt kommunbidrag för ensamkommande unga (KS 2017/452)

Vi reserverar oss till förmån för Vänsterpartiets yrkande om ett tillägg i beslutsförslaget med lydelsen: ”Kommunfullmäktige förutsätter att Socialnämnden använder det tillfälliga kommunbidraget i enlighet med regeringens förslag och riksdagens beslut.

Yrkandet är enkelt och i grunden banalt – vem i fullmäktige kan vilja uttala sig för att statliga bidrag inte används på sätt som föreslagits av regeringen och beslutats av riksdagen? 35 av 51 ledamöter underkände vid omröstningen tillägget. Inte någon förklarade från talarstolen varför, inte någon besvarade frågan varför inte denna självklarhet skulle gälla i vår kommun.

Tilläggsförslaget har en bakgrund. I motionen till socialnämnden 2017-09-28 med rubriken ”Vill väcka ett nytt ärende” (Dnr: SOC 2017/249) sägs bl a: ”Det är också tydligt att den enskilda kommunen skall kunna bestämma exakt hur pengarna skall komma till användning. Det gäller dock uteslutande ärenden där ensamkommande ungdomar, som under den orimligt långa väntetiden på beslut i deras asylansökningar, fyller 18 år.”

När socialnämnden behandlade motionen 2017-10-26 var presidiets beslutsförslag:

  1. Socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag om att det tillfälliga kommunbidraget ska tillkomma socialnämnden och användas enligt bifogad utredning.
  2. Socialnämnden begär hos kommunstyrelsen att det tillfälliga kommunbidrag som Vänersborg tilldelas för ensamkommande unga under 2017 samt 2018 tillkommer socialnämnden.

I förvaltningens utredning talas om ”stigande kostnader för försörjningsstöd då statsbidrag för de över 21 år inte längre kommer kommunen till del och ersättning för ekonomiskt bistånd inte går att återsöka” och det sägs också ”att det tillfälliga kommunbidraget bör användas för att täcka hyreskostnader …” Det framgår att det handlar om ungdomar som har fått sin ansökan prövad och blivit beviljade uppehållstillstånd och därefter valt att stanna kvar i Vänersborg.

I socialnämnden ville vi med ett eget yrkande komma rätt igen. Vi markerade att det tillfälliga kommunbidraget var avsett att användas för ungdomar som var kvar i den utdragna asylprocessen och nu fyllde 18 år eller blev åldersuppskrivna.

Vi hänvisade också till syftet med Gymnasielagen, fast vi fick också inse att vi gick bet på att tolka lagtexten tillfredsställande.

Innan kommunfullmäktige nu skulle avgöra ärendet, hade riksdagen 2017-11-18 ställt sig bakom Finansutskottets betänkande 2017/18;FiU11 (höständringsbudget) och därefter 2017-12-12 bakom Socialförsäkringsutskottets betänkande 2017/18 SfU4 (utgiftsområde 8 Migration). Därmed var det klart att Vänersborg kunde räkna med att ta del av det tillfälliga kommunbidraget med 2 mkr i december 2017 och 1 mkr under våren 2018.

2017-11-27 kom Socialdemokraterna och Miljöpartiet överens om ”En ny möjlighet till uppehållstillstånd för ensamkommande”. Där finns flera förslag till förändringar inom gymnasiereglerna i den tillfälliga lagen.

Sambandet mellan det tillfälliga kommunbidraget och dessa nu föreslagna bestämmelser som ska ge en ny möjlighet till uppehållstillstånd för ensamkommande är mycket tydligt.

I våra inlägg i kommunfullmäktige försökte vi visa vad som rimligen bör anses vara meningen med det tillfälliga kommunbidraget. Vi underströk flera gånger att vi upplevde det som vilseledande att kansliets underlag valde rubriceringen ”Ensamkommande unga” istället för det som i underlaget längre fram korrekt noterades, nämligen ”ensamkommande unga i asylprocessen.”

Inte någon av kommunfullmäktiges ledamöter bemötte våra argument, inte någon talade mot vårt tilläggsförslag.

Omröstningen visar dock att Vänsterpartiets tilläggsyrkande: ”Kommunfullmäktige förutsätter att Socialnämnden använder det tillfälliga kommunbidraget i enlighet med regeringens förslag och riksdagens beslut” inte delas av kommunfullmäktiges majoritet.

Vi överlämnar kopior av vår reservation med underlag vi hänvisar till i reservationen till Arbetsmarknadsdepartementet, Socialförsäkringsutskottets kansli och till kommunens revisorer.

Vänsterpartiet                2017-12-14

Anledningen till att du inte ska hänga ut någon på internet

Jag är stenhård, kanske till och med onödigt hård. Men jag resonerar att jag hellre är det än det motsatta. Jag lägger nämligen i princip aldrig ut bilder, namn eller annan information om andra människor på internet. Den enda plats jag gör enstaka undantag på är Facebook, men mest för att jag där till viss del kan styra vilka som får tillgång till det jag lägger ut. Men på bloggen avviker jag ytterst sällan från denna princip. Det är knappt jag talar om huruvida jag har flickvän eller ej.
De enda undantag jag gör på bloggen är i stort sett då det är uppenbart att den situation jag skriver om är okej att beskriva på internet och det är svårt att härröra till vem jag faktiskt skriver om.
Oftast är det ju rätt uppenbart vilka situationer/händelser det är okej att skriva om på internet. Men alla gånger är det trots allt inte så uppenbart som man kanske kan tro. Ibland kan det vara olämpligt att man figurerar i vissa sammanhang när man har ett visst jobb till exempel. Andra gånger kan det finnas saker om en person som man inte känner till, men som gör att den personen inte vill synas offentligt i vissa sammanhang.
En av anledningarna till mitt ställningstagande är att jag själv inte vill omnämnas på internet varken med bilder eller information utan att först bli tillfrågad. Men jag tänker också att förr eller senare kommer man råka lägga ut något som någon inta uppskattar av någon anledning. Och för mig är det självklart vad jag nämner på internet kring det som har med mitt jobb att göra, men det är det inte alltid för andra. Därför kan jag säkerligen råka nämna saker som är rent olämpligt till exempel jobbmässigt för någon. Personen kanske inte kommer bli utsatt för arbetsrättsliga efterspel, hen kommer kanske inte bli hotade eller trakasserad på grund av mina texter. Men det kan ändå uppstå konflikter av andra slag eller i övrigt obehagliga situationer.
Att jag sedan inte går in på vad jag och min flickvän gör har ytterligare en aspekt. Jag tänker att det kanske inte är kul för en flickvän att läsa om vad jag och mina ex gjort på till exempel födelsedagar, Alla hjärtarns dag och så vidare. Ett blogginlägg försvinner inte förrän jag aktivt väljer att radera det och kan alltså förbli tillgängligt under väldigt många år. 

 


 
Bilden lånad från KiT.se
 

Rannebergen – en delseger för de boende.

Bakom stängda dörrar, tal om sekretess och bolagslagstiftning så förhandlade Bostadsbolaget fram ett avtal med Victoria Park. Syfte var att få tillgång till mark i Lövgärdet för att där kunna bygga bostäder. Kravet från Victoria Park blev ett köp av 289 lägenheter i Rannebergen. När affären väl nådde de boende dagen innan beslutet skulle tas lät reaktionerna inte vänta på sig.


Från Bostadsbolagets styrelse via kommunala fastighetsbolaget AB Framtiden tog sig frågan om Rannebergens framtid hela vägen till kommunfullmäktige. Inför mötet den 23 november godkände kommunstyrelsen förslaget men när frågan väl togs upp i kommunfullmäktige så bordlades den. Utanför kommunfullmäktige demonstrerade samtidigt de boende från Rannebergen tillsammans med bland annat Vänsterpartiet och Hyresgästföreningen.

Till kommunfullmäktige den 7 december skulle frågan tas upp igen och hoppets ljus var tänt att Vänsterpartiet tillsammans med bland annat Miljöpartiet och FI skulle kunna få till en återremiss av frågan. Utanför Svenska mässan där mötet hölls demonstrerade återigen de boende trots en klass 1 varning med regn och blåst. Vänsterpartiets kommunalråd Daniel Bernmar höll ett anförande och sa det som Vänsterpartiet sagt hela tiden, att vi inte säljer ut allmännyttan.

Mötet blev en delseger. Frågan gick på återremiss och Kommunstyrelsen, AB Framtiden och Bostadsbolaget fick alla uppdrag att se över frågan inför kommande Kommunfullmäktige, någon klar tidsaspekt finns inte än.

Delsegern är delvis politisk men framför allt är den ett resultat av gediget aktivist arbete från de boende i Rannebergen. De har kämpat för sin rätt och vi kommer stå med er hela vägen. 


Knivsta behöver en ny ledning

Gruppledare Kvartetten

Gruppledare Kvartetten

Debattinlägg från de fyra oppositionspartierna S, V, MP och KNU i Knivstabygden den 13 december 2017.

Mindre än månad innan det nya budgetåret startar pågår ett tröstlöst arbete i nämnderna att försöka anpassa verksamheten till Alliansens budget för 2018. Utbildningsnämnden, Samverkansnämnden och Socialnämnden är några nämnder där budgeten inte går ihop utan att man måste skära ner på viktiga delar av verksamheten.

Vi i Kvartetten motsätter oss bestämt neddragningar i nämnderna till följd av denna budget. Kvartettens partier hade egna budgetförslag till KF som alla vilade på en gemensam grund. Vi föreslog mer pengar till såväl Utbildningsnämnden, Socialnämnden som Samverkansnämnden för att kunna behålla eller förstärka verksamheterna som pågår där. För att finansiera välfärden på ett förutsägbart sätt föreslog vi en skattehöjning där pengar tillfördes nämnderna

Knivsta kommun kommer att göra ett underskott för 2017 på ca 14-20 miljoner. Det underskottet måste kommunen återställa under de kommande tre åren.  Utbildningsnämnden aviserar att det saknas 7 miljoner i 2018 års budget för att nå målen, trots att man dragit ned på ambitionen och vallöftet om minskade barngrupper i förskolan. Socialnämnden underbudgeterar delar av sin verksamhet och Samverkansnämnden planerar för projekt i miljonstorlekt trots att de pengarna inte finns i budget. Totalt riskerar Kommunen alltså att starta verksamhetsåret med en vetskap om flera tiotals miljoner i underskott.

Vi tror att det finns många som undrar hur stabila Alliansen är i att driva kommunen just nu. De invånare som vill föra dialog om kommunens utveckling hänvisas till de enskilda partiernas olika möten. Där och i media förs åsikter från de olika Allianspartierna fram som går på tvärs med varandra.

I dagarna meddelar KD att de vill förlänga tidsplanen i förhandlingarna med staten om fyra spår och medföljande utbyggnad. Centerpartiet har bjudit in till dialogmöten med allmänheten om hur kommunen ska bygga 22 000 bostäder på 20 år. Liberalerna har i media debatterat mot sitt eget budgetförslag och föreslår minskade intäkter på 25 miljoner, redan 2018. Moderaterna vill fortsätta på samma sätt som hittills.

Finns det någon gemensam politik hos Alliansen för Knivsta ska styras framåt undrar vi i Kvartetten? Helhetstänkande och långsiktighet verkar inte prioriterat. Att Knivsta exploaterats bit för bit utan en genomtänkt plan är ett exempel på detta.

 

Peter Evansson              Lennart Lundberg               Kerstin Umegård               Christer Johansson
Gruppledare (S)            Gruppledare (KNU)              Gruppledare (MP)             Gruppledare (V)

Folktomt i Riksdagen när #Metoo skulle debatteras

Fördömanden kring de berättelser som kommit fram i #Metoo-kampanjen har varit många. Jag har inte hört många som inte varit kritisk mot det klimat som uppenbarligen råder på många håll i vårt avlånga land.
Inte minst politiker har generellt varit snabba med sina fördömanden och man har praktiskt taget tävlat i att komma med lösningar för att komma tillrätta med trakasserierna.
Men när det igår var dags för en debatt kring just #metoo i riksdagen, var det bara 18 riksdagsledamöter som dock. Av dessa var tre män.
Nu vet jag att politiker ofta har ett fullspäckat schema, men att 18 av 349 ledamöter kunde lösgöra sig för en så viktig debatt säger ganska mycket om vad riksdagsledamöterna väljer att prioritera. Överlag är närvaron i riksdagen skandalöst dålig, både vid debatter och voteringar. Men det finns debatter – och så finns det debatter. Vissa gånger bör man dyka upp bara för att visa var man står i en fråga, visa sitt stöd och visa vad man faktiskt prioriterar.
Har talas det om strukturer, om värderingar och inställningar till övergrepp i vad som torde vara en av de viktigaste kampanjer Sverige har genomgått. Många hävdar att #Metoo-kampanjen skulle komma att förändra Sverige i grunden, att det finns ett före och ett efter #Metoo. Men de som har det yttersta ansvaret för denna förändring – poltikerna på riksplanet – orkar inte ens debattera det hela när det faktiskt kommer till kritan. Allra minst de manliga politikerna, uppenbarligen.
Med den flatheten riskerar #Metoo stanna vid just en kampanj och vi får ingen förändring alls…
 

 
DN 1 2 3
 
Bilden lånad från Läkartidningen