Kategoriarkiv: Lokalhemsidor

Vänsterpartiet reserverade sej mot att utreda ifall Gumpels Skejthall ska bli en avtalsförening.

Vänsterpartiet reserverade sej mot att utreda ifall Gumpels Skejthall ska bli en avtalsförening utan garanterade medel till hyra och lönekostnader

Gumpels är en unik plats där alla åldrar, men främst barn och ungdomar, samlas kring gemensamma intressen. Man lockar många besökare från alla samhällsklasser och har en metodik med en tydlig värdegrund som ärvs mellan generationerna, som lär alla oavsett ålder att ta ansvar och hänsyn. Gumpels åldersmix ger ställföreträdande friska vuxna för den som inte har det i sitt liv.
Vi vet redan att sämre ekonomiska förutsättningar för detta inte kommer att ge någon besparing, snarare uppstår nya högre kostnader i någon annan av kommunens plånböcker. Därav motsatte vi oss en utredning.

Kvalitet viktigare än pris för Vilhelms gård

Fredrik Rosenbecker

Fredrik Rosenbecker

Debattinlägg i Knivstabygden den 20 juni 2018.

Vi i Kvartetten (S, V, MP och KNU) motsätter oss att de av våra äldre som inte kan bo hemma ska betala för att Alliansen inte lyckats få ordning på kommunens ekonomi. Vi har därför föreslagit att kvalitet skall gå före pris vid upphandling av driften av äldreboendet Vilhelms gård.

Knivsta har den lägsta skatten i länet och och trots att vi har fördel av utjämningssystemet räcker pengarna inte till. Då Alliansen vägrat höja skatten under de mest expansiva åren och enbart utnyttjat exploateringsvinster står vi nu inför en synnerligen svår situation. Istället för att nyktert analysera läget och först fundera över vad som är möjligt att spara och sedan, om behovet finns kvar, höja skatten för att säkra kvaliteten i välfärden, flyttar Alliansen Svarte Petter mellan olika grupper utan att konkret förklara hur man har för avsikt att lösa bristen i ekonomin.

Först skulle barnen och lärarna i skolan betala och nu är förslaget att de gamla och personalen i äldreomsorgen ska betala.

Vi menar att det viktigaste målet för socialnämnden är att skapa en realistisk budget, en som medarbetarna känner att de kan tro och lita på. Vi tror att det går att göra saker effektivare med bibehållen kvalitet för medborgarna och utan att samtidigt slita ut medarbetarna.

De äldre i Knivsta är värda en fortsatt äldreomsorg av hög kvalitet. Därför vill vi inte tumma på kvalitetskraven i upphandlingen av driften på Vilhelms gård.

Britt-Louise Gunnar (S) Andre vice ordförande
Anders Bergqvist (S) ersättare
Fredrik Rosenbecker (V) ledamot
Dag Dacke (K.Nu) ledamot
Kerstin Umegård (MP)
Miljöpartiet saknar dock representant i socialnämnden

Hallå Höganäs frågan onsdag 20 juni

Hur får ni fler att ställa bilen och åka kollektivt?

För klimatets skull måste vi förbättra och utveckla kollektivtrafiken och minska bilismen. Vårt mål är att kollektivtrafiken på sikt ska vara avgiftsfri och betalas via skattsedeln och att den ska vara såpass utbyggd att det alltid är enkelt och smidigt att åka kollektivt. Innan avgiftsfri kollektivtrafik är genomförd så vill vi sänka biljettpriserna. Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig och planeras för alla, för en ökad jämlikhet.

Länk till Hallå Höganäs.

Välfärdskrigare i budgetdebatten

När det i början av veckan var budgetdebatt i kommunfullmäktige krigade våra representanter för vårt budgetförslag. En välfärdsbudget där vi lägger förslag som skulle öka jämlikheten och skapa ett Göteborg för alla, inte bara för de rika.

I måndags var det dags för budgetdebatt i kommunfullmäktige. Vänsterpartiet gick fram med ett eget förslag till budget för Göteborgs Stad 2019. Daniel Bernmar (V) lade tonen i öppningsanförandet genom att poängtera att Vänsterpartiets budget är en välfärdsbudget eftersom en stärkt välfärd är en förutsättning för ett gott liv och en hållbar stad.

När Axel Josefson (M) uttryckte oro över att vi höjer skatten med en krona för att förkorta arbetstiden för personal i förskolan och på äldreboenden kunde Johan Zandin (V) lugna honom genom att berätta att det bara är halva kronan som går till det. Andra halvan går till ökad grundbemanning i grundskola och socialtjänst, minskade barngrupper i förskolan och minskade barngrupper på fritidshem.

När bostäder var uppe för diskussion lyftes den planerade utförsäljningen av hyresrätter i Frölunda. Vänsterpartiet tycker inte att hyresgäster i allmännyttan ska behöva vara oroliga för att deras hem säljs, rivs eller att de inte har råd att bo kvar efter en renovering. Göteborg ska vara en stad för alla och inte bara några få som har feta plånböcker och flådiga bilar, menade Johanna Eliasson (V).

 

Naturskyddsföreningens utnämnande av Vänsterpartiet som bästa miljöparti förpliktigar även på lokal nivå. Framför allt män och höginkomsttagare behöver minska sin resursanvändning och Ann Karlsson (V) lyfte att vi vill införa en särskild klimatbudget för att öka medvetenheten om miljöfrågorna i hela kommunen.

Borgarnas budget var fullt av förslag som hade varit skadliga för Göteborg. Betyg från årskurs 4, mer privatiseringar, sänkt nivå på försörjningsstödet, kraftiga besparingar på klimatarbetet, höjd månadsavgift i kollektivtrafiken och borttagen anställningstrygghet är bara några exempel på vad göteborgarna får med borgarnas politik. Dessutom lägger de besparingskrav på alla välfärdsområden. I motsats till det står Vänsterpartiets välfärdsbudget som vi var väldigt stolta över att få lyfta fram i debatten.

Efter drygt 12 timmar var alla områden färdigdebatterade. Efter att vårt budgetförslag hade fallit röstade vi på socialdemokraternas budgetförslag, som därmed gick igenom. Budgeten för Göteborgs Stad 2019 fastställs dock först efter valet på kommunfullmäktiges möte 22 november. Innan dess har vi ett val att vinna!

Kommunfullmäktigegruppen genom Monika Djurner

 

Visste väl det – FEL IGEN!

Vänsterpartiet bara lovar och lovar …

På partiets centrala hemsida finns en länk ”POLITIK A-Ö”.

Visserligen finns mycket information om Vänsterpartiets politik. Sex avsnitt som börjar på ”A”. Men inte något avsnitt som börjar på ”Ö”. Äldreomsorgen tycks vara det sista som Vänsterpartiet bryr sig om.

Tror någon detta?

Läs då själv vad Vänsterpartiet har för tankar när det gäller Äldreomsorgen. Och då ska du veta att Vänsterpartiet här i Vänersborg inte tvekar att i socialnämnden, i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige arbeta för att äldreomsorgen skall utvecklas och inte begränsas genom nedläggning av enheterna.

Men inget om ”Ö”? Tja, det kommer vi att se efter den 9 september. Det mesta tyder ju på att ordet Överenskommelse blir mycket betydelsefullt. Och Vänsterpartiet drar sig inte undan från att ta ansvar. Men gärna från en position där vi har väljarnas stöd i ryggen.

Motion om könsneutrala toaletter i stadens publika verksamheter och lokaler

Regnbågskuddar på Strandvägen är nog bra, men det räcker inte långt. Kampen för hbtqi-personers rättigheter kräver mycket mer än så. Vänsterpartiet har länge kämpat för ett mer inkluderande Helsingborg. I december 2013 lade vi fram en motion i kommunfullmäktige om en hbtq-certifiering av stadens alla verksamheter. 2015 ville vi avsätta medel i budgeten för 2016 för ett treårigt projekt i samarbete med RFSL, där stadens samtliga verksamheter under dessa tre år skulle hbtq-certiferas.

Vår motion avslogs, liksom vårt budgetförslag. I stället valde staden att starta i betydligt blygsammare skala med Dunkers Kulturhus och Kulturskolan. Kampen för mångfald är kanske en av de viktigaste samhällsfrågorna som finns. Den grundlägger alla individers givna rättighet att vara vem han, hon eller hen vill, att ha vilken bakgrund och läggning som helst utan att få lägre status, bli trakasserad eller förföljd.

Vänsterpartiet tycker att stadens arbete för att bli en mer inkluderande stad går alldeles för långsamt. Normer ligger ofta till grund för kränkningar och diskriminering. Vi vill att ett normkritiskt förhållningssätt ska genomsyra hela stadens arbete. Vi vill också att stadens samtliga verksamheter ska hbtq-certifieras under den kommande mandatperioden.

Som ett första steg – och ett led i att förverkliga Plan för lika möjligheter – vill vi att toaletter i stadens publika verksamheter blir transinkluderande och könsneutrala. Alla ska känna sig välkomna i det offentliga rummet.

Vänsterpartiet yrkar därför

att toaletter i stadens publika verksamheter och lokaler blir könsneutrala

 

För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Ingrid Mattiasson Saarinen

 

 

Knivsta på Järvaveckan

Nooshi på Järvaveckan

Nooshi på Järvaveckan

Tre Knivstabor reste tillsammans den 16 juni 2018 till Järvafältet och den tredje upplagan av Järvaveckan. Vi möttes av trevliga funktionärer i såväl Transports som Vänsterpartiets tält. Efter att pimpat Vänsterpartiets tält med ballonger och diskuterat relationerna LO, socialdemokratin och vänsterpartiet vid Transports tält gick vi runt och träffade på fredsrörelser, pensionärsorganisationer och en stor grupp unga tjejer som ställde tuffa frågor till en ung representant vid SD:s tält. Han såg ut att ha det jobbigt.

God mat, kaffe och glass hanns också med i det behagliga vädret. Fredrik var på väg att värva en liberal dam som gick runt och frågade vilken fråga som var viktigast i valet. När vi kom in på miljö- och klimatfrågor presenterade hon en ide om personliga kvoter på utsläpp som hon trasslade in sig i så hon plötsligt stod och förordade vänsterpolitik. Till Nina kom Jonas Sjöstedt och vill ta en selfie med ”Transportvänstern” vilket han lyckades övertala henne att ställa upp på.

Sedan blev det presskonferens med Nooshi och Jonas där de presenterade en ny hyresmodell med ursprung från Örebro. Den skulle med låsta räntor och stöd till de som bygger med rimliga hyror ge 3 000 kronor mindre i hyra per månad, för en trea. Intresset var stort och många journalister fick egna intervjuer med de duktiga vänsterpartisterna.

Innan Jonas avslutade dagen med sitt tal genomfördes en debatt om bostäder och boendemiljöer med nio partier på scenen som delades in i minidebatter parvis. Nooshi mosade en kille från KD som tillsammans med övriga borgerliga partier, inklusive SD, förnekade att de ville införa marknadshyror. Det var gott om kreativa alternativa namn på fria hyror på marknadens villkor.

Jonas inledde sitt tal med: ”Att vara i Järva är att vara bland vänner. Det märks varje gång jag är här i området. På många håll här i trakten har Vänsterpartiet större stöd än alla de borgerliga partierna och SD tillsammans.” Talet fortsatte med att den starka svenska ekonomin inte kommer alla till del och Jonas talade om det svikna Sverige som finns på många ställen. Det handlar om glesbygd och mindre städer där jobb och service försvinner. Men också om förorten där människor sliter hårt utan att få det att gå ihop. Det handlar om att det är slut på ungdomars framtidstro. Den privata vårdcentralen från Aleris lägger ner i Rinkeby och flyttar till Östermalm där det är lättare att tjäna stora pengar. Vänsterpartiets svar på allt detta är ökad jämlikhet. Vi måste satsa på landsbygden, på de mindre städerna, på förorterna, ja på hela vårt land. Mer jämlikhet, det är vänsterpolitik.

SD stödjer borgarna i deras iver att sänka löner och höja hyror. Hela veckan, fortsatte Jonas sitt tal, har partiledare efter partiledare pratat om fler poliser. Vänsterpartiet vill också ha fler poliser. Men det behövs mer än poliser. Det behövs en fungerande skola och socialtjänst, inte lägre löner och marknadshyror. Ökade klyftor skapar bara ökad kriminalitet. ”Jag är stolt över att Sverige tog emot er som flydde från militärdiktaturens Chile. Jag är stolt över att vi gav skydd åt er som kom från det omringade Sarajevo och kriget på Balkan. Jag är stolt över att barnfamiljer som drabbats av kriget i Syrien har kunnat se Sverige som en tillflyktsort. Som ett land som bryr sig.” fortsatte Jonas och drog ner dagens längsta applåd.

Jonas hann även med att ta upp vikten av att simskolor för alla är en mycket bra reform som Vänsterpartiet fått igenom. Gratis simskola för alla sexåringar i hela landet. Fri kollektivtrafik hela sommarlovet är ett annat exempel på praktisk vänsterpolitik för frihet och jämlikhet. Medan andra med SD i spetsen försöker

Christer och Fredrik

Christer och Fredrik

skrämma och hota om allt dåligt som kommer drabba oss vill Vänsterpartiet visa på möjligheterna och det är bara tillsammans vi kan bygga ett starkare Sverige, utan rasisterna. Ett jämlikt och rättvist Sverige som håller samman.

Det är dags nu , ingen del av Sverige ska svikas och lämnas efter. För vi hänger ihop och vi hjälps åt. Samhället ska inte bara vara till för några få i toppen. Det ska vara till för de många. För oss alla.

sammanfattat av

Christer Johansson

 

 

Vänsterpartiet presenterar en omställningsplan för ett grönt och rättvist Storstockholm  

Samtidigt som Vänsterpartiet presenterar en omställningsplan för hela Storstockholm lämnar nu Vänsterpartiet Solna in en motion till kommunfullmäktige om att ta fram en omställningsplan med konkreta mål och aktiviteter för att ställa om för ett hållbart Solna. Den nuvarande användningen av naturresurser är ohållbar. Vi lever i en värld som redan är tydligt påverkad av klimatförändringar och annan miljöförstöring. Den globala uppvärmningen saktar inte in. 2017 var det näst varmaste året sedan 1880. Vi vet också att utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser måste reduceras kraftigt inom en nära framtid för att förhindra katastrofala följder. – Omställningen till ett hållbart samhälle måste ske omgående och för det krävs en omställningsplan med konkreta mål, aktiviteter och tidsplan, säger Sandra Lindström, förstanamn […]