Kategoriarkiv: Lokalhemsidor

Vi fäller Löfven om han försämrar arbetsrätten

Jonas Sjöstedt

Jonas Sjöstedt

Jonas Sjöstedt skriver själv i Aftonbladet om dagens beslut.

DEBATT. Vi lever i en ny politisk tid. En tid då stora delar högern är beredd att regera med stöd av ett rasistiskt nationalistiskt parti. Det är en tid då det har bildats ett nytt mischmasch av höger-mitten-partier som innefattar Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Vänsterpartiet är inte någon del av detta. Vi är de som står upp för jämlikhet, feminism och en radikal klimatpolitik.

Den överenskommelse som Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna har gjort innehåller högerförslag som skulle göra Sverige till ett sämre land att leva i. Sådant som marknadshyror och försämrad anställningstrygghet är förslag som alla till vänster vill stoppa.

Men att på fredag rösta nej till Löfven skulle knappast stoppa förslagen. Anledningen är att ett nej med största sannolikhet leder till att vi istället får en blåbrun Kristersson-regering.

Samma usla högerförslag skulle då komma tillbaka, samtidigt som SD släpps in i värmen och ges politiskt inflytande över Sverige. Resultatet skulle bli att människor drabbas både av dessa förslag och av SD:s rasism. För att stoppa de här förslagen behöver vi gå en annan väg.

Vänsterpartiet kommer att avstå i statsministeromröstningen men vi gör det med ett misstroendelöfte. Stefan Löfven kan tillträda som statsminister, men misstroendelöftet innebär att det blir en mandatperiod då han måste respektera våra röda linjer om hyror och anställningstrygghet.

Om den nya regeringen lägger fram överenskommelsens förslag om marknadshyror och försämrad anställningstrygghet så kommer vi agera för att avsätta Stefan Löfven. I en misstroendevotering kommer vi då att rösta nej till Löfvens regering och se till att förslagen inte blir verklighet.

Vänsterpartiet har en vågmästarroll och den avser vi att använda för att avsätta den statsminister som går över våra gränser. Regeringen kan få utreda förslagen bäst de vill, men misstroendelöftet innebär att om de lägger fram dem skarpt på riksdagens bord så sätter vi stopp.

Den som tror att en symbolisk mening i ett pdf-dokument kan trolla bort våra mandat i riksdagen och hindra oss från inflytande tror fel.

Klausulen om att Vänsterpartiet inte ska något politiskt inflytande i svensk politik är i praktiken tillintetgjord. Stefan Löfven har klargjort hur han ser på Vänsterpartiet och vi har säkrat att Vänsterpartiet kommer att ha ett politiskt inflytande under den kommande mandatperioden.

Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har gjort överenskommelser som har satt klausulen ur spel. I samtalen har det blivit tydligt att vår samsyn i viktiga frågor kommer att vara en grund för samarbetet i flera frågor under mandatperioden.

Stefan Löfven har också lovat att han kommer att försvara de jämlikhetsreformer som Vänsterpartiet fick igenom under förra mandatperioden. Han har lovat att han ska stå upp för att de av våra reformer som försvann i och med M- och KD-budgeten ska återinföras.

Vi förväntar oss nu att reformerna mot barnfattigdom och för jämlikhet kommer tillbaka.

Nu börjar en mandatperiod då Vänsterpartiet kommer att spela en viktig roll. Vi är många, även långt utanför vårt parti, som vill stoppa överenskommelsens högerförslag. Under tiden de utreds och processas, sådant tar år, kommer vi vara många som arbetar tillsammans för att bygga upp ett tryck.

När Socialdemokraterna har tappat sin ideologiska kompass så finns vi här. Vi är inte rädda för att ta fajten för hyror som vanligt folk har råd med. Vi kommer alltid att försvara trygga jobb. Det kommer att kräva mycket, men vi ser fram emot att göra det tillsammans med fackföreningsrörelsen, hyresgäströrelsen, feminister och miljökämpar. Vi kommer ha förslagen, engagemanget och ett brett folkligt stöd.

Det nya politiska läget innebär att Socialdemokraterna och Miljöpartiet tillsammans med C och L kommer arbeta för marknadshyror, försämrad arbetsrätt och annan högerpolitik. Vänsterpartiet kommer arbeta för att stoppa det. Låt det vara tydligt: vi är inte någon del av deras överenskommelse. Vi är vänsteroppositionen.

Jonas Sjöstedt, partiledare Vänsterpartiet

Låt ingen frysa ihjäl på våra gator

Nedan publicerades i Vi i Solna 22/12 2018 Många drömmer om en vit jul men en kall vinter innebär också att den som är hemlös riskerar att frysa ihjäl. Hemlöshet grundar sig ofta i psykisk sjukdom och/eller missbruk. Människor med denna problematik hamnar ofta i kläm i kontakt med myndigheterna. Ofta behöver du vara bevisat […]

Beröm för Jonas Sjöstedts agerande i regeringsfrågan

Christer och Jonas

Christer och Jonas

”Vänsterpartiet är de enda som tar ansvar. Socialdemokraterna är inte längre ett arbetarparti” skriver Åsa Lindeborg i Aftonbladet. ”Sjöstedt är den vuxne i rummet” noterar Ingvar Persson på ledarsidan i samma tidning. Detta på grund av Vänsterledarens uttalande efter sitt samtal med talmannen.

Åsa Lindeborg skriver vidare: ”Vänsterpartiet just nu är det enda partiet i Sverige som tar ansvar för landet. De säger nej till de högervridna excesser som Stefan Löfven och mittenpartierna kommit överens om. De säger nej till en politik som ökar de ekonomiska och sociala klyftorna, som ökar otryggheten på arbetsplatserna och som försvårar för vanligt folk att ha rimliga hyreskostnader. V är också numera det enda partiet som tar ansvar för arbetsrätten, vilket ligger lika mycket i medelklassens intresse som alla andras.”

”Som ledarsidan vid flera tillfällen påpekat kan Stefan Löfven faktiskt inte ha vänsterpartisternas röster emot sig på onsdag. Då kan man inte låtsas som något annat. Den sortens önsketänkande kanske går an i Moderaterna. Hos Socialdemokraterna hör den inte hemma.

Borgerlighetens försök att jämföra Vänsterpartiet med Sverigedemokraterna faller dessutom platt. Det är skillnad på att vilja skicka ut människor från Sverige och att kräva gratis glasögon till barnen. Vänsterpartiet har gång på gång de senaste årtiondena visat att partiet kan bidra till konkreta politiska reformer.

Skäl att vara förbannade
Vänsterpartisterna har kort sagt skäl att vara förbannade. Det hade inte varit det minsta konstigt om partiet lät sig dras med i den symboliska prestigekamp som tydligen är så viktig för mittenpartierna.

Ändå, efter partistyrelsemötet sent i går kväll och dagens besök hos talmannen kunde Jonas Sjöstedt i dag kliva fram på presskonferensen som den verkligt vuxne i rummet. Provokationen har inte gått hem, men den har inte heller passerat onoterad.” går det att läsa på Aftonbladets ledarsida.

Detta var en del av vad Jonas sa efter sitt möte hos talmannen:
Så som situationen ser ut kan Vänsterpartiet inte rösta gult för Stefan Löfven. – Vår ambition är att Stefan Löfven ska kunna bli statsminister och vi arbetar nu för att hitta lösningar, men vi är inte framme än. Det meddelade Jonas Sjöstedt efter sitt möte med talmannen idag.

Han fortsätter:
– Vi är förvånade och besvikna över hur långt högerut Stefan Löfven har gått i överenskommelsen med Centerpartiet och Liberalerna.
– Det är en politik som om den genomförs skulle öka klyftorna och öka människors otrygghet. Vi kommer att rösta emot sådana förslag oavsett vem som lägger dem på riksdagens bord, säger Jonas Sjöstedt.

Även om Vänsterpartiet inte är med i överenskommelsen är V:s mandat en förutsättning för att regeringen Löfven ska kunna tillträda.
– Läser man den här överenskommelsen får man intrycket av att Vänsterpartiet ska stängas ute från allt politiskt inflytande de närmsta fyra åren. Det är en mycket märklig hållning då den regering som Löfven föreslår förutsätter våra mandat.

Jonas Sjöstedt är tydlig med att partiet vill ha Stefan Löfven som statsminister och att partiet strävar efter att hitta en lösning som gör att Vänsterpartiet kan acceptera honom.
– Så som situationen ser ut nu så kan inte Vänsterpartiet rösta gult för Stefan Löfven. Vi söker därför vägar framåt och vi har kontaktat Stefan Löfven för fortsatta samtal. Jag hoppas och tror att även Stefan Löfven vill ha en lösning, men där är vi inte framme än, säger Jonas Sjöstedt.

Senare på dagen beslutade talmannen att ge Löfven två dygn extra för att komma överens med Sjöstedt. På fredag den 18 januari blir det om röstning nummer tre om val av statsminister. Återstår att se om de fyra månadernas diskuterande kommit i mål eller om det händer något mer.

Christer Johansson
ordförande

 

Årets medlemskonferens – Syninge 2-3 februari

Nu är det dags att boka in vårens konferens. Helgen den 2-3 februari samlas vi i Vänsterpartiet Solna på Syninge kursgård nära Norrtälje för två dagar av föreläsningar, workshops och umgänge. Vi lär oss nya saker och utvecklar föreningens politik. Alla som är medlemmar i Vänsterpartiet Solna Det är gratis att delta och i det […]

Interpellation till kulturnämndens ordförande Cecilia Engström om fristadskonstnärer

När demokratin inskränks i ett land är det nästan alltid det fria ordet, den fria pressen och den fria konsten som först begränsas. ICORN, International Cities of Refuge Network, är ett internationellt nätverk av fristäder för författare, musiker och konstnärer från länder med beskuren yttrandefrihet. Ett sextiotal svenska städer är medlemmar i ICORN och förmedlar […]

Stolligt med tiggeriförbud i Höganäs

Många vill städa undan de fattiga för att slippa dem. Vänsterpartiet vill bekämpa fattigdomen och under tiden hitta värdiga lösningar. Vi tror att mänskligheten vinner i längden.

Att förbjuda tiggeri som symptom på fattigdom är lika stolligt som att utförsäkra sjuka och tro att de ska bli friska. Förbud eller utförsäkring kommer varken göra de fattiga rikare eller de sjuka friskare. Vi måste därför även på kort sikt trygga situationen för utsatta i vårt land, oavsett om de är födda i Sverige eller i Rumänien.

Tiggarens utsträckta hand är en akut påminnelse om dagens ojämlika Europa. Tror man på politikens förmåga till samhällsförändring behövs förslag som bekämpar fattigdom på både kort och lång sikt. Då hjälper det inte att förbjuda den fattiges sista utväg för att slippa se.

Vi vill ha ett Europa där ingen av oss tvingats ut på gatorna för att försörja sig och sina barn, därför krävs att EU använder mer av sina resurser på att skapa arbete och bekämpar fattigdomen och ta fram politiska sanktioner mot länder som diskriminerar sina medborgare.

Fattigdom och diskriminering kan endast bekämpas med rättvisa och jämlikhet – inte med förbud och hat. Vi människor har samma grundläggande behov. Vi behöver alla tak över huvudet och en varm säng att krypa ner i om natten och mat på bordet.

Vårt långsiktiga mål är ett rättvist och jämlikt Europa. Men i väntan på det kan vi inte slå bort tiggarens utsträckta hand. Därför måste vi trygga situationen för hemlösa i vårt land oavsett de är födda i Sverige eller Rumänien. Det handlar om solidaritet med människor i behov av akuta lösningar.

Emma Wennerholm
Gruppledare Vänsterpartiet Höganäs

Publicerad i Helsingborgs Dagblad 2019-01-11.

Staden behöver gröna ytor och odlingsområden!

Motion om att villkoren för det område Mejerigatans koloniförening arrenderar jämställs när det gäller arrendetid etc med villkoren för övriga koloniområden i staden Helsingborg växer och behöver mark till bostäder. Vänsterpartiet är positiva till förtätning, men vi anser att vi också måste ha gröna oaser, platser för rekreation och för att både utveckla och bevara […]

Medlemsutbildning i Gävle, för alla medlemmar i Gävleborg

Under valåret fick många nya medlemmar, här har du ny som gammal medlem, en möjlighet att lära dig mer om ditt parti. Hur Vänsterpartiet är uppbyggt och hur du som medlem påverkar vad som görs och vår politik.

Välkommen att anmäla dig!

Kursledare: Jonas Karlsson, Partistyrelsen

Lördagen 19 januari

Start med fika 10,30, kursstart 11.00

Enkel lunch ingår, slut vid cirka 15.00

Vänsterpartiets lokal, Brynäsgatan 38B, Gävle

Anmälan till,

[email protected], 

senast måndag 14 januari

Ingen avgift – Resersättning utgår – Välkomna!

Arr: ABF och Vänsterpartiet Gävleborg

Soppa och Politik

Onsdag den 16/1 kl 18.30 Alceahuset, Åkersberga Vi bjuder på soppa och bröd och ett gott samtal. Samtal med Ann- Margarethe Livh om hur vänstern kan driva kommunala frågor. Ann-Margarethe har i många år varit aktiv kommunpolitiker som ledamot i kommunfullmäktige, som oppositionsborgarråd och senast fram till november 2018 som Demokrati och bostadsborgarråd (V) i Stockholms Stad. Obs! Vi börjar … Fortsätt läsa Soppa och Politik

Klimatgruppen har haft sitt första möte!

I slutet av december träffades några medlemmar som på styrelsemötet åtagit sig att arbeta med klimatfrågan i en särskild grupp. Här följer några anteckningar från mötet: Vår målsättning är att genom olika aktiviteter öka kunskapen om effekterna av klimatpåverkan. Vår målgrupp är främst Österåkers kommuninvånare. Vi är en partipolitiskt obunden grupp som är öppen för … Fortsätt läsa Klimatgruppen har haft sitt första möte!