Alla inlägg av andfal

Utbildning för Vänsterpartiets nya förtroendevalda

Lördagen 12 januari kommer Mats Einarsson, vår stadgeexpert och kommunpolitiker med lång erfarenhet att hålla ett pass om  Kommunallagen på vår utbildningsdag för länets nya förtroendevalda i region och kommuner. Även de som varit med ett tag och känner att de vill bygga på kunskaper är så klart välkomna att vara med.

Passet om att påverka politiken genom nämnder och styrelser, hålls i av Lasse Langeborg som varit förtroendevald både kommunalt och i regionen under flera mandatperioder.

Vi startar som vanligt med fika 10,30, själva kursen startar 11.00.

Enkel lunch ingår, slut vid cirka 15.30

Vänsterpartiets lokal, Brynäsgatan 38B, Gävle

Anmälan till,

[email protected], 

senast måndag 7 januari.

Glöm inte att anmäla eventuella kostavvikelser, ifall vi löser maten gemensamt kommer den att vara vegetarisk med mjölk och ägg produkter.

Ingen avgift – Välkomna!

Resersättning utgår för de som deltar.

Arr: ABF och Vänsterpartiet Gävleborg

 

190112nya_fortroendevalda_webb

Fortsatta nedskärningar med nya styrets budget

Följande publicerades i Mitt i Solna i veckan: Med den nya budgeten som (M), (C), (L), (KD) och (MP) röstade igenom på senaste kommunfullmäktige får Solna återigen en budget som i praktiken innebär nedskärningar. Budgeten innehåller färre engångssatsningar än förra året och den generella uppräkningen på ca 1 % täcker inte de ökade kostnaderna för […]

Chockhöjning av Västtrafiks månadskort

Alliansen vill chockhöja priset på Västtrafiks månadskort. Tillsammans med den årliga höjningen för 2019 finns risk för höjningar med uppåt 150 kronor per månad jämfört med idag. Första höjningen sker redan vid årsskiftet.

Det rödgröna styret i Göteborg har subventionerat månadskortet med 135 kr per kort. I Alliansens budget slopar de subventionen. Den regleras i avtal mellan Göteborg och regionens Västtrafik och när subventionen tas bort innebär det att priset för ett månadskort höjs ifrån 625 kronor till uppåt 770 kronor inklusive den årliga höjningen.

– Det är ett hårt slag mot mångas ekonomi och mot klimatet. Om priset höjs har färre råd att köpa månadskort. Att fler åker kollektivt istället för privatbil är det enklaste och effektivaste sättet att minska fossila utsläpp, säger Gertrud Ingelman (V) ledamot i Trafiknämnden och ersättare i Kollektivtrafiknämnden. 

Vänsterpartiet vill att Göteborgs kommun ska fortsätta att subventionera månadskortet och röstade även i regionen emot Västtrafiks årliga höjning.

– Vi vill uppmuntra fler att resa kollektivt, då är det motsägelsefullt att höja priserna. Dessutom finns risk för fler höjningar om färre reser kollektivt. Färre resenärer ger mindre intäkter och då måste priserna höjas ytterligare för att kompensera för det, säger Ingelman.

På sikt finns även en risk för ytterligare prishöjningar när den nya zonindelningen genomförs, vilket planeras ske under 2020. Resor inom nuvarande Göteborgszon blir dyrare för att finansiera att zonerna omfattar fler kommuner. Men exakt hur stor höjningen blir för ett månadskort i Göteborg är ännu inte klart.

– Jag känner mig väldigt orolig för den här utvecklingen. Ur ett klimatperspektiv är det katastrof och det slår mot låginkomsttagare och kvinnor eftersom kvinnor som grupp i snitt reser mer kollektivt, säger Ingelman.

 

Presskontakt:

Gertrud Ingelman, 0762290380, [email protected]

Rasmus Loberg (vikarierande pressekreterare för Vänsterpartiet) 0728565088, [email protected]

Jonas Sjöstedt höll jultal om klimatet

När Jonas Sjöstedt idag höll sitt jultal fokuserade han helt  och hållet på klimatet. De närmaste årtiondena kommer att handla om klimatet, det är en tid som kräver mod. Mod att ha visioner om ett klokare samhälle.

– Idag kan vi med våra egna ögon börja se det som vetenskapen så länge varnat för. Vi vet att ett varmare klimat innebär värre torka och fler bränder. Vi vet att det ger höjda havsnivåer och större översvämningar. När vi om några årtionden ser tillbaka på vår tid kommer det att vara detta man minns. Det kommer en tid när de som är barn idag frågar oss vad vi gjorde under de här historiska årtiondena. Det är inte något man bara säger, det är på riktigt: våra barn kommer att fråga oss, sa Jonas Sjöstedt i talet.

– Vår riktning måste vara en ekonomi som klarar klimatet. Den ska syfta till människors bästa, inte till att de rikas rikedomar ska växa i all oändlighet. Vi i Vänsterpartiet strävar efter ett sådant klokare samhälle. Samtidigt har vi förslagen för snabba utsläppsminskningar här och nu. Det är dags att kavla upp ärmarna och hugga i.

Se hela talet här på Facebook…
Läs talet här (pdf)…

Inlägget Jonas Sjöstedt höll jultal om klimatet dök först upp på Vänsterpartiet.

Från oss alla …

Under året som gått så har mycket hänt.
Medlemsantalet har varit nere och vänt
nu är vi fler än någonsin förr.
På glänt vi öppnar vår dörr
för nu står en ny mandatperiod och väntar
och av den vi mycket förväntar.

God Jul & Gott Nytt År

önskar vi alla medlemmar, väljare och nordanstigsbor!

Tack för allt

Ingen tvekan, jag tyckte om det!

Under åtta, nio år redovisade jag här på partiets hemsida regelbundet och mycket frekvent Vänsterpartiets arbete på det lokala planet i Vänersborg.

Jag har fått uppmuntrande kommentarer men också kritiska anmärkningar för enstaka inlägg. Det har varit lärorikt.

Det viktigaste har varit budskapet: Vänsterpartiet Vänersborg ville inte driva frågorna bakom lyckta dörrar. Jag publicerade därför våra motioner, våra yrkanden, våra reservationer. Vi har lidit nederlag i omröstningar, men vi har också fått inflytande utöver vad våra mandat egentligen gav oss. Det har varit bra samtal inför viktiga beslut, vi letade och hittade partner för seriösa överväganden och någon gång har det blivit riktig bra beslut! Vi var på väg.

Nu blev det som det blev!

Jag har för avsikt att hämta mig och hädanefter skriva texter om mina tankar på min egen blogg: rininsland.wordpress.com

Det är mycket troligt att den återigen kan utvecklas till en blogg som kompletterar en annan blogg som man borde prenumera på: karvling.com

Tack för mig!

Lutz Rininsland

Höj brottsskadeersättningen till våldsutsatta kvinnor

– Metoorörelsen har visat oss alla på behovet av långtgående samhällsförändringar när det gäller synen på mäns våld och sexuella övergrepp mot kvinnor. Det är dags att erkänna även de ekonomiska konsekvenserna och ge våldsutsatta kvinnor skälig ersättning, säger Linda Westerlund Snecker, rättspolitisk talesperson i Vänsterpartiet.

Forskning om mäns våld mot kvinnor visar att alla kvinnor som råkar ut för våld som leder till sjukhusvård, oavsett utbildning, löper en kraftigt förhöjd risk att få låga inkomster och att behöva försörjningsstöd. Även barnen till våldsutsatta kvinnor drabbas hårt av den försämrade ekonomiska situationen.

– Vänsterpartiet reagerar starkt på det faktum att misshandlade kvinnor i så hög grad även blir fattiga kvinnor. Samhällets oförmåga hittills, att erkänna mäns våld och vad det kostar oss alla, är helt oacceptabel. Nu vill vi omgående att brottsskadeersättningen ses över så att våldsutsatta kvinnor får bättre ekonomiskt stöd, säger Linda Westerlund Snecker.

För mer information:

Linda Westerlund Snecker, rättspolitisk talesperson (V)
070-914 07 76

Vänsterpartiets presstjänst:
070-620 00 64

Inlägget Höj brottsskadeersättningen till våldsutsatta kvinnor dök först upp på Vänsterpartiet.

Lugn eftermiddag för fullmäktige i december

När kommunens valberedning skildes åt 28 november så var ovissheten kvar. Skulle val till nämnder och styrelser ske smidigt eller var långa utdragna slutna omröstningar att vänta?

Fem-parti-gruppen M+L+KD samt V och MBP hade förklarat sig nöjda med utfallet som en teknisk valsamverkan skulle ge. S+C+MP, som är överens om en politisk samverkan, måste visserligen ändra på sin överenskommelse. Fem-parti-gruppen med sina 22 mandat i fullmäktige minskar antalet poster i nämnder och styrelser för S+C+MP. Båda grupperingar förklarade dock att man inte skulle begära att val skulle göras enligt Lagen om proportionellt valsätt (LPV).

Efter gruppmötet igår kom också SD med ett besked, nej, man kommer inte åberopa LPV. Därmed borde kommunens valberedning på sin träff två dagar innan fullmäktige kunna lägga fast ett förslag som alla nio partier står bakom. Men ett sådant förslag kan mycket väl innehålla några punkter där beredningen konstaterar ”enighet om att oenighet finns”.

Det var nog ingen dum idé att starttiden för fullmäktiges möte 19 december sattes till klockan 13:00. Först genomförs val av presidiet och ålderspresidenten kan därefter återgå till sin plats i salen. Därefter sker samtliga andra val. Sista delen är den vanliga ärendelistan med alla beslutsförslag som kommer från kommunstyrelsen.

När allt detta står fast återstår för några partier att göra sina nomineringar. Vänsterpartiet har kallat till ett medlemsmöte tisdag 11 december klockan 18:00. Där ska medlemmarna ta del av förslaget från partiets valberedning och av övriga nomineringar.  Som alltid i början av en ny mandatperiod ankommer det på medlemmarna att bestämma inriktningen för det parlamentariska arbetet på kommunal nivå under de kommande åren.

Julavslutning 18/12

Vänsterns julavslutning

Tisdag 18 december kl. 18:00

Partilokalen
För medlemmar med familj

Vänsterpartiet i Motala växer! I år har antalet medlemmar ökat med nästan 30%!

För att ge alla nya medlemmar en inspirerande och lärorik introduktion kommer vi på årets julavslutning bjuda på föreläsning om Vänsterpartiet – vad är vänsterpartiet, hur funkar det och vad kan din plats i rörelsen bli?

Självklart är alla medlemmar, nya som gamla, välkomna och självklart bjuds det också på jultallrik, dryck och fika.

Du som vill får gärna ta med dig din familj.

Anmäl dig senast 13 december via formulär genom att klicka här

Ingen majoritet för oss, men vi kämpar på!

Efter mycket om och men, och många samtal mellan partierna så lyckades S och C ena sig om att fortsätta sitta i majoritet – nu med stöd av NoP (Nordanstigspartiet).

För vår egen del så innebar valresultatet att vi har fått fler platser, inte bara i fullmäktige, utan även i kommunstyrelsen och i bl.a. byggnadsnämnden och revisionen. Kul!

Det innebär också att vi kan välkomna några av de nya medlemmarna in på olika poster. Vi hoppas såklart att ni ska trivas och vi kommer tillsammans hjälpas åt för att vi ska göra ett bra arbete.

Vi har även fått två presidieplatser vilket vi är väldigt glada över. I kommunfullmäktige har Petra Modée tagit plats som 2:e vice ordförande och på måndag väljs Ulrika Jonsäll till 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

Övriga val är:
Kommunstyrelsen: Ulrika Jonsäll, ledamot, Petter Bykvist, ersättare och Per Dahlström, ersättare.

Byggnadsnämnden: Kristoffer Norberg, ersättare.

Revisionen: Katarina Lennare.

Valnämnden: Petra Modée, ledamot.

Demokratiberedningen: Petter Bykvist, ledamot och Göran Thybäck, ersättare.

Återstår är val till den tillfälliga miljöberedningen, de kommunala bolagen  och nämndemän som alla sker i vår.

I kommunfullmäktige sitter Petra Modée, Ulrika Jonsäll och Petter Bykvist som ledamöter samt Göran Thybäck och Anette Nilsson som ersättare.