Alla inlägg av andfal

Träffa Jonas Sjöstedt på valårsturné

Under våren och försommaren kommer Jonas Sjöstedt att besöka en rad städer på sin valårsturné.  

Jonas Sjöstedt kommer att besöka arbetsplatser och skolor och hålla öppna möten för allmänheten med fokus på frågor om jämlikhet. På flera av turnéstoppen spelar han även in podden ”Svenska köksbord”, där Jonas Sjöstedt möter människor som vi inte brukar se i de stora medierna.

– Vad händer med en när åren går och man aldrig får fast jobb eller fast bostad? Hur blir vardagen i en familj där barnet behöver personlig assistans men assistanstimmarna plötsligt dras in? På möten och resor träffar jag alltid personer som vill berätta om sitt liv och sin situation. Därför tycker jag om att spela in den här podden. Det känns fint att få slå sig ned vid köksbordet hemma hos människor runtom i landet och verkligen få tid att lyssna och samtala om läget i Sverige, säger Jonas Sjöstedt.

Jonas Sjöstedts turnéplan våren 2018:

April
23/4 Västerås

Maj
8/5 Linköping
15/5 Eskilstuna
21/5 Helsingborg
24/5 Jönköping
28/5 Uppsala

Juni
6/6 Rinkeby och Sundbyberg, Stockholm
11/6 Göteborg (talkshowen ”Snack med Sjöstedt”)
16/6 Stockholm (Järvaveckan)
Östersund (datum ej klart)

Media är välkomna att delta under besöken.

Malin Björk ny HBTQ-talesperson för Vänsterpartiet

Vänsterpartiets EU-parlamentariker Malin Björk har idag utsetts till partiets talesperson i HBTQ-frågor.

Beslutet fattades av Vänsterpartiets verkställande utskott.

-Jag är väldigt glad över att ha fått det här viktiga uppdraget. Det ska bli jättekul att få jobba extra mycket med de här frågorna som redan ligger mig både nära och varmt om hjärtat, säger Malin Björk.

Även om Sverige jämfört med många andra länder har kommit en bra bit på vägen när det gäller HBTQ-personers rättigheter så visar undersökningar att HBTQ-personer, inte minst transpersoner, mår betydligt sämre än befolkningen i stort och utsätts för olika former av diskriminering.

– Vi HBTQ-personer är också en av måltavlorna för extremhögerns och machokulturens hot och våld. För att stå emot den backlash de vill se så krävs det att vi jobbar tillsammans. Det finns ingen som kan trycka ner oss om vi stärker solidariteten och backar varandra, säger Malin Björk.

Malin Björk har sedan flera år tillbaka varit aktiv i HBTQ-frågor. Hon är bland annat vice ordförande i EU-parlamentets HBTQ-grupp.

Malin Björk tar över uppdraget efter Hans Linde, som numera är förbundsordförande för RFSU.

För mer info och kommentarer, kontakta pressekreterare Lotta Narvehed: +32 (0) 498 44 31 40

Jag är feminist, socialist och republikan

Tal av Ingrid Mattiasson Saarinen (V) vid manifestation på Stortorget i Helsingborg torsdagen den 19 april för en reformering av Svenska Akademien och ett försvar för det arbete i denna riktning som initierats av Sara Danius.

Jag är feminist, socialist och republikan. För mig handlar allt i grunden om rättvisa, om rättvisa och alla människors lika rättigheter.

För 107 år sedan, år 1911, sökte en kvinna tjänsten som professor i civilrätt i Uppsala. Hon stoppades av den manliga universitetsledningen som försvarade sig med att kvinnan i allmänhet hade dåliga förutsättningar för högre intellektuellt arbete.

För 97 år sedan, år 1921, fick kvinnor för första gången rösta i Sverige. Motståndet hade varit stort, man oroade sig för att den kvinnliga naturen skulle ta skada av att bli politiskt medveten och undrade hur kvinnorna skulle kunna kombinera husmorssysslorna med politiken.

För 44 år sedan skrev Suzanne Osten och Margarets Garpe pjäsen ”Jösses flickor – befrielsen är nära”. Då 1974 sambeskattades fortfarande gifta kvinnor med sina män, då fanns ingen föräldraförsäkring, ingen fri abort och heller ingen sjukpenning för gifta kvinnor.

Jag är feminist, socialist och republikan. För mig handlar allt i grunden om rättvisa och alla människors lika rättigheter.

Saker förändras inte automatiskt. Det är några som har kämpat för alla de rättigheter vi har fått, rättigheter värda att slå vakt om. Och vi kan se, att det ännu finns mer att kämpa för.

De patriarkala strukturerna liksom klasskillnaderna är kvar än i dag. Genom att sluta oss samman, kan vi göra våra röster hörda och skapa förändring.

I höstas, nära hundra år efter det att vi kvinnor fick rösträtt i Sverige blev det smärtsamt tydligt att mycket ännu återstår till dess vi är jämställda och betraktas som jämlikar.

Det var när kvinnor världen över ställde sig upp och sa ”Stopp, nog nu!”. I bransch efter bransch kom vittnesmål om sexuella övergrepp och trakasserier.

 Nog nu. Det är en fråga om makt. Att behålla den. Och att bli berövad den.

För 104 år sedan, år 1914, blev Selma Lagerlöf som första kvinna invald i Svenska Akademien. För 5 år sedan, år 2013, blev Sara Danius, invald i Svenska Akademien. Två år senare, år 2015, blev hon ständig sekreterare.

Sara Danius fick då decennier av otvättad byk i sitt knä.

Den 21 november förra året vittnade 18 kvinnor i Dagens Nyheter om kulturprofilens sjaskiga maktspel, som fram till detta datum hade viftats bort.

De tidigare ständiga sekreterarna herrarna Allén, Engdahl och Englund hade låtit oegentligheterna pågå under mer än tjugo år, trots många varningssignaler.

För några dagar sedan protesterade 200 författare i ett upprop mot vad de beskriver som sexism, jäv och maktmissbruk inom Akademien.

I måndags kritiserade drygt 100 forskare i en debattartikel i Dagens Nyheter de kvarvarande ledamöternas oförmåga att bedriva verksamheten.

Forskarna skrev att ”Drivande krafter har valt att under mer än tjugo års tid negligera anklagelser om sexuella övergrepp. Man har uttryckligen nonchalerat vittnesbörd från de kvinnor som berättat om vad de utsatts för och odlat en tystnadskultur som uppvisar alla tecken på nepotism, jäv och vänskapskorruption”. Slut citat.

Efter Sara Danius avgång har många har att även de resterade akademiledamöterna ska lämna sina platser. Så att Akademien i grunden kan reformeras.

Jag instämmer. Som feminist, socialist och republikan. Det är nog nu.

 

Ingrid Mattiasson Saarinen

 

 

 

Ideologisk arbetstidsdebatt på KF 18 april

Malin Tollbom / foto Jeannette Escanilla

Malin Tollbom Kjell

Vänsterpartiets motion om försök med sex timmars arbetsdag för en eller flera yrkesgrupper skapade en lång debatt. Sällan har de ideologiska skillnaderna varit så tydliga när argumenten för och mot debatterades. 

Årets Knivstabo Christer Eriksson
Men april månads KF – möte började med att 2017 års Knivstabo Christer Eriksson berättade om hur Novemberkåsan kom till Knivsta. Ledamöterna fick även en utförlig inblick i ”kåsans” historia och hur 2017 års tävling hade förberetts och genomförts. Sammanfattningsvis menade Christer att tävlingen blev en stor succé även om den torra sommaren gjorde banorna väl lättkörda och ovanligt många åkare genomförde alla etapper.

Frågor och medborgarförslag om lekpark
Efter några frågor från ledamöter om bland annat parkeringar och Mojjen blev det avslag på ett medborgarförslag om en lekpark på Sågverkstorget. I svaret nämns att Knivsta behöver ett torg och ”att verka för en central lekplats är ett arbete som fortlöper parallellt eftersom det finns behov av en lekplats också.” Sådana små löften har en tendens att ”glömmas bort” annars. Vänsterpartiet passade då på att informera om vår inlämnade motion (se mer i slutet) och lyfte upp svaret om det parallella arbetet för en framtida lekpark. I den fortsatta debatten framför såväl M som KD och KNU och S behovet av en framtida lekpark.

Bokslutsdebatt
I bokslutsdebatten uttryckte Vänsterpartiet stor oro över de osäkra prognoserna där ett underskott på 20 miljoner ända in i november över en natt blev till ett överskott på 25 miljoner och innehåller bland annat en markförsäljning på 29 miljoner som inte var slutförd under 2017. Oron  över denna osäkerhet delades av kommunens revisorer och ger en stor stress i verksamheterna som tvingas spara på viktiga tjänster till Knivstaborna. Elever som inte får det stöd de behöver för fortsatta studier, medarbetare som får slita extra på grund av vakanta tjänster, föreningslivet tappar deltagare, detaljplaner som inte blir klara, sjukskrivningarna är sjunkande men når inte målet på under 5,5 procent, deltagandet i kulturskolan sjunker, andelen hyresrätter minskar och ligger på mycket låg nivå jämfört med riket.

Oroande för kontinuitet och ekonomi är att personalomsättningen stannat kvar på förra årets höga nivå. Sjukskrivningarna som sjunker marginellt är nu dubbelt så höga bland kvinnorna som för männen.

Sex timmars arbetsdag
KD:s Björn-Ove Björk inledde med att yrka avslag på motionen och uttryckte samtidigt att KD även var mot ”Heltid som norm” som kommunen nu jobbar med. Klas Bergström inledde med att yrka på Kommunstyrelsens förslag att avslå motionen på formelle skäl då det inte är kostnadstäckt. Det är orättvist menade Klas att ge några 25 procents löneökning. Motionen har inte sagt något om att öka kommunens kostnader.

Malin Tollbom Kjell inledde med att yrka bifall till motionen och menade att vi inte har råd att låta bli att införa kortare arbetstid.
Detta kommer kommunen tjäna på kortare arbetstid:

 • Vi kommer få fler sökande till många kommunala bristyrken.
 • Vi har höga kostnader för inhyrd personal.
 • Kostnaderna för sjukskrivning minskar.
 • Personalen kan göra ett bra jobb hela arbetsdagen.
 • De extra timmarna fritid kommer samhället till nytta.

På individnivå finns följande fördelar:

 • Stress och stressrelaterade sjukdomar minskar.
 • Vi blir nöjdare med mer fritid.
 • Vi kan lägga tid på sådant som höjer livslängd och livskvalité.
 • Vi orkar arbeta heltid.
 • Vi orkar arbeta till pensionen.

Vinsten på samhällsnivå är enligt Malin:

 • Vi kan dela på de arbeten som finns.
 • Vad ska vi göra med en ökad robotisering? Arbeten blir bristvara.
 • Vi får mer tid till samhällsnyttiga saker som nattvandring och konsumtion.
 • Mer tid till barn och ungdomar.
 • Vinsterna ökar, men ska vi ta ut ökningen i lön eller tid?

Under mötet haglade argumenten från höger och vänster där den stora skillnaden var att högersidan argumenterade om kronor och att detta var en omöjlig ide. Idérikedomen var stor i försök att hitta ekonomiska argument för avslag. Det var skattesänkningar och orättvist mot de som inte fick delta i försöken, längst kom nog KD som fick till en kostnad på några 100 tusen kronor. Vänsterpartiets Christer Johansson påminde om att det var 100 år sedan åttatimmarsdagen infördes och senaste arbetstidsförkortningen genomfördes för över 40 år sedan. Men vi är inte förvånade för så har det låtit varje gång arbetarna kämpat för mer inflytande över sina liv. Det var likadant vid införandet av åttatimmarsdagen, vid ökade semesterdagar, allmän rösträtt och införandet av LAS. Det skulle inte fungera var omöjligt eller för dyrt.

Medan den moderatledda kommunledningen livnär sig på folks rädsla och rider på pessimismen i samhället är Vänsterpartiet dess motsats och visar att det finns hopp och riktiga lösningar.  Vänsterpartiet vet att vi behöver ett arbetsliv med plats för fler, där människor inte slits ut i förtid utan orkar jobba till pensionsålder och där full sysselsättning och ett gott, utvecklande arbetsinnehåll är det vi tillsammans kan erbjuda varandra.

Motioner
Mötet avslutades med lite valärenden och anmälan av motioner. Vänsterpartiet lämnade in en motion om att vi vill reservera mark för byggande av en lekpark i centrala Knivsta, medan det finns någon mark kvar. Här finns länk till motionen

 

Socialnämnden enades bara på en punkt

Socialnämnden enades bara på en punkt

Ramanvisningar från kommunstyrelsen var ett minoritetsbeslut. Vi har tidigare beskrivit att Maria Dahlin, S, kommunstyrelsens ordförande fick fram anvisningar till förvaltningar och nämnder med blott 7 av 15 röster. Vänsterpartiet har genom ett eget yrkande och genom sin reservation i slutet på februari markerat sin  inställning.

Nu är nämndernas besked på väg tillbaka till budgetberedningen.

Socialnämnden hade fått ett genomarbetat utskick från sin förvaltning med ett klart och tydligt beslutsförslag:

”Socialnämnden begär hos kommunstyrelsen ramökning motsvarande 52,5 mkr fördelat enligt följande;
1. 3,0 mkr till resterande driftsbudget för serviceboende LSS Idrottsgatan 7 (Konvaljen)
2. 5,5 mkr till driftsbudget för socialpsykiatriskt boende Storegårdsvägen i Vargön
3. 7,0 mkr avseende boendestöd LSS för ungdomar som studerar på annan ort
4. 8,2 mkr för förstärkning av hemsjukvårdens budget utifrån avancerad sjukvård
5. 2,8 mkr för förstärkning av budget för särskilt boende äldre utifrån avancerad sjukvård
6. 25,0 mkr för förstärkning av budget för placering av barn/unga
7. 1,0 mkr för budget avseende träningsboende ensamkommande ungdomar

Socialnämnden överlämnar förslag till Mål- och resursplan 2019-2021 samt konsekvensbeskrivning till kommunstyrelsen.”

Under överläggningarna framkom fyra olika yrkanden:

Kommunledningens partier S, C och MP: ”Socialnämnden begär hos kommunstyrelsen en ramökning med 42,5 mkr” (vilket innebär ett uppdrag till förvaltning att spara 10 mkr).

Den borgerliga treklövern M, L och KD [fast KD var frånvarande idag]: ”Socialnämnden begär hos kommunstyrelsen en ramökning med 34,5 mkr” (vilket innebär ett uppdrag till förvaltning att spara 18,5 mkr).

Vänsterpartiets två ledamöter föreslog nämnden att ställa sig bakom förvaltningens förslag i sin helhet.

Ledamoten från SD föreslog ”bifall till punkt 1-5 och avslag på punkterna 6 och 7 i förvaltningens förslag”.

Resultatet blev att det första av dessa fyra förslag utgör socialnämndens besked till budgetberedningen och kommunstyrelsen.

Vänsterpartiet anmälde en skriftlig reservation (som vi kommer att lägga hit senare).

Därutöver blev nämnden helt enig kring frågan om Marie Dahlins förslag om den sociala inkluderingspotten.  Flera ledamöter betonade att man helt delar förvaltningens åsikt. Självfallet är det rätt att vilja se att den sociala inkluderingen får större genomslag och framgång i vår kommun. Men det får inte ske genom att ta ifrån förvaltningen så mycket som 9,1 mkr, vilket ifrågasätter nämndens och förvaltningens möjligheter att fokusera på inkluderande insatser i den ordinarie verksamheten.

Moderaterna skjuter över Solnas ansvar på andra kommuner

Moderaternas beslut att vräka de nyanlända efter två år motverkar bosättningslagens huvudsyfte att underlätta integrationen. I stället tvingas Solnas nya medborgare starta om någon annanstans. Igen. Det både försvårar integrationsmöjligheterna och skjuter över Solnas ansvar på andra kommuner. Moderaterna hävdar att de förhåller sig till ”den tvåårsgräns som är satt av staten”, men den tvåårsgräns man framhåller gäller endast den tid som en nyanländ kan motta etableringsersättning. Det finns ingen direkt koppling mellan etableringsersättningen och bosättningslagen. Moderaterna påstår att en förändring av tvåårsgränsen är en fråga för regeringen, trots att det är det nuvarande alliansstyret som har begränsat kontrakten på modulbostäderna till två år – inte regeringen. Ingenting förbjuder Solna att erbjuda boende efter etableringsersättningens slut. Tvärtom. Av förarbetena till bosättningslagen framgår […]

Det krävs mer personal inom förskolan

Förskolan är viktig för både barnen och föräldrarna. Där läggs grunden för barnens sociala och pedagogiska utveckling. Därför vill vi ge resurser till och arbeta för att personalen ska ges tid och möjlighet för fortbildning och kompetensutveckling. Hela samhället vinner på att vi satsar mer resurser på förskolan. Förskolan är en ofta undanskuffad och bortglömd fråga, både i det utbildningspolitiska samtalet som i det politiska samtalet i stort. Detta är något som vi vill se en ändring på då vi anser att det är en av de viktigaste frågorna för samhället. Vi vill börja med att säga att samtidigt som vi tycker att förskolan är en viktig fråga, eller kanske just därför, tror vi inte att topp- och detaljstyrning från politiskt håll är en bra lösning […]

V Ö-vik stödjer Klimatriksdagen

http://klimatriksdagen.se/

Att ta hand om vår förstörda jordglob är det mest viktiga målet för vår och alla andra arters överlevnad. Tyvärr smäller kortsiktiga ekonomiska intressen högre och nu har ett antal människor fått slut med tålamod över förhalningen av omställningen till ett hållbart samhälle.

De har gått ihop och kommer den 4-6 Maj hålla en folkriksdag, kallad Klimatriksdagen, i Stockholm.
Saxat från deras hemsida om vad Klimatriksdagen innebär;

”Klimatriksdagens främsta uppgift är att rösta fram bra klimatförslag, som lämnas över till Sveriges riksdag. Var och en kan skriva en motion, ett förslag som man tycker är en nödvändig del av en framtida hållbar svensk klimatpolitik.

Dessa förslag kommer att beredas före och under Klimatriksdagen av utskott, ämnesgrupper för olika områden. Ambitionen är att tillsammans med motionärerna arbeta fram gedigna förslag till klimatåtgärder. Klimatriksdagens deltagare väljer sedan genom röstning ut de bästa förslagen, som lämnas till representanter för Sveriges riksdag. Efter att Klimatriksdagen avslutats ska vi driva en kampanj för dessa inför riksdagsvalet 2018.”

 

Klimatriksdagens värdegrund:
”Vi tar klimatvetenskapens varningar på största allvar. Temperaturökningarna måste begränsas till 1,5 grader. Vi stödjer lösningar som utgår från alla människors lika värde och rättigheter, samt tar hänsyn till rättvisa och utrotande av fattigdom. Detta enligt Parisavtalets (COP21) artikel 2, FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter, samt FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.”

Idag har Vänsterpartiet Örnsköldsviks ordförande Anna Sjöberg a partigruppens vägnar skrivit under Klimatriksdagens värdegrund och sluter upp oss bakom denna rörelse.

Nedräkning pågår

Sanningens ögonblick kommer närmare. Torsdag sammanträder socialnämnden i Rådhussalen i Folkets Hus. Bland ett mindre antal ärenden är det punkten ”Mål- och resursplan för socialnämnden 2019-2021” som är central.

Med minsta möjliga marginal fick kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin, S, sista dagen i februari gehör från kommunstyrelsen för sitt förslag till ramanvisningar. Sju av femton ledamöter röstade för förslagets två huvudpunkter: Dels ingen förstärkning för nämnderna 2019, samma utrymme som 2018, och värre, indragning av resurser som istället samlas i en ”social inkluderingspott” på 19,3 mkr under kommunstyrelsen. Sju av femton? Korrekt. Åtta av femton tillstyrkte inte förslaget. Men eftersom ledamoten från SD anmälde att SD inte deltog, så var det ingen mening för de återstående sju att samlas kring ett motförslag. Marie Dahlin skulle avgjort frågan genom sin utslagsröst som ordförande.

Det är ett elände när politiska representanter i avgörande ögonblick smiter ut bakvägen. Efteråt kan man slå sig för bröstet och förkunna: Inte var det vi som har velat att det blir så här!

I morgon är det alltså socialnämnden som behöver ta ställning. På bordet ligger förvaltningens beskrivning av läget. Dels säger förvaltningen att det behövs en förstärkning med 52,5 mkr för 2019, dels beskriver förvaltningen vad som behöver ske om denna förstärkning uteblir.

Hur är det med majoritetsförhållanden i socialnämnden? Från kommunledningens tre partier finns sex ledamöter, fyra från S (däribland Dan Nyberg som är den nyvalde ordföranden för nämnden), en från vardera C och MP. Två moderater, två vänsterpartister, en ledamot vardera från L och KD. Avgörandet ligger hos Ola Wesley, SD, som nu också är gruppledare för sitt parti. Kommer han säga något? Kommer han att ta ställning? Om han gör det – på vilken sida? Eller avgör han återigen genom att inte säga något, genom att avstå från att delta i beslutet?

Förvaltningens texter är tydliga, för oss i Vänsterpartiet finns bara ett ställningstagande. Läs bara:

Konsekvensbeskrivning av minskning av ram med 9,1 mkr till KS för inrättande av social inkluderingspott
Budgetberedningen har föreslagit en minskning av socialnämndens ram med 9,1 mkr inför 2019. Syftet med minskningen är att starta en”socialinkluderingspott” inom KS. Syftet med potten är positivt och den
andemening som går att utläsa gällande vad potten ska användas till matchar det arbete socialförvaltningen redan gör och vill fortsätta utveckla i samarbete inom förvaltningen och tillsammans med externa och interna partners.
Förvaltningen har genomfört en organisationsförändring 1 januari 2018 genom tillskapandet av avdelningen Arbete, sysselsättning och integration. Där har vi samlat arbetsmarknadsenheten, integrationsenheten och daglig verksamhet för att skapa en tydligare och starkare avdelning. Syftet med
förändringen är att skapa ”en väg in och flera vägar ut” för de kommuninvånare som har sysselsättning inom förvaltningens dagliga verksamheter, kontakt med integrationsenheten samt med
arbetsmarknadsenheten. Vi bedömer att vi genom detta sätt att organisera oss får bättre möjligheter att fortsätta utveckla arbetet med att hjälpa kommuninvånarna till stegvisa förflyttningar till arbetsmarknaden.
Den av budgetberedningen föreslagna ramförändringen om 9,1 mkr, vilket i sin tur motsvarar 18 heltidstjänster kan förverkligas genom besparingar inom förvaltningens lagstyrda verksamhet genom minskad personaltäthet och därmed följande konsekvenser för brukarna vad gäller kvalité i leverans
av vård och omsorg och socialt arbete. Alternativt kan budgetberedningens intention genomföras genom avveckling av verksamhet som inte är lagstyrd, exempelvis arbetsmarknadsenheten. Dock är det just bland annat denna enhet inom förvaltningen som redan idag har i uppdrag att verka för att
förverkliga intentionerna i den föreslagna sociala inkluderingspotten i samarbete med interna och externa aktörer. Bedömningen är därför att de medel som nämnden har för dessa insatser bör kvarstanna inom nämndens ram och därmed på bästa sätt bidra till de intentioner som presenterats
avseende den sociala inkluderingspotten.”