Alla inlägg av andfal

Nu kom underlaget

Kommunstyrelsen skall på onsdag nästa vecka behandla ärendet ”Budgetberedningens förslag till Anvisningar och ramar Budget 2019, Ekonomisk plan 2010-2021”. Av 17 punkter på kallelsen onekligen det viktigaste ärendet.

Budgetberedningen har under en längre tid samlat in information, sammanställt underlag från bokslutet 2017, den löpande verksamheten 2018 och vägt in slutsatserna från en gedigen omvärldsanalys. Fram till i eftermiddags var materialet klassat som ”arbetsmaterial”, med andra ord, det fanns ingen möjlighet att lämna ut hela eller delar av underlaget och av slutsatserna som budgetberedningen presenterar för kommunstyrelsen.

”Ramar för budget 2019” är inget transportärende för kommunstyrelsen, i motsats till de flesta beslut går frågan inte vidare till kommunfullmäktige. Därmed finns bara några få dagar att läsa på, att försöka förstå och att komma till ett ställningstagande.

Det blir till att avsätta tid för att sätta sig in i underlaget. Omvärldsanalysen är viktig, men det tar tid att läsa 77 sidor. Den som vill komma direkt på huvudförslaget, alltså tankarna som kommer från kommunstyrelsens ordförande, Marie Dahlin, S, läser avsnittet ”Anvisningar”. Det är sannolikt att samtliga sju ledamöter från S, C och MP står bakom dessa 23 sidor. Gunnar Lidell, M, har nog försäkrat sig om stödet från ”de sina”, en grupp som består av två representanter från M och en vardera från L och KD. Vänsterpartiets tankar fastnade på en A4-sida, partiets två ledamöter har vid två längre partiinterna möten försäkrat sig om stödet från hela partigruppen.

SD har också två ledamöter i kommunstyrelsen men hade anmält förhinder att delta i de flesta av budgetberedningens träffar. Vid samma tidpunkt avstod SD 2015 och 2016 från att rösta när de olika förslagen ställdes mot varandra. Då vann kommunledningens förslag, fastän S, C och MP med sju platser befinner sig i minoritet. 2017 var SD ännu tydligare; man var på plats men anmälde att man inte deltog i behandlingen av ärendet. Såklart vann även denna gång S-gruppen.

Hur det blir denna gång återstår att se. Det finns mycket att säga om kommunstyrelsens ordförandes tankar och det finns anledning att skärskåda Gunnar Lidells förslag. Men det kan anstå, nu är det dags att bilda sig en egen uppfattning. Underlaget är nu allmän handling.

SPÅRVAGNARNA ÄR GÖTEBORGS SJÄL – LÅT DEN INTE SLITAS SÖNDER

Vänsterpartiet är det enda partiet som är emot förslaget om att stycka upp spårvagnsdriften, som idag är i kommunal regi. Förslaget innebär att den moderatledda Västra Götalandsregionen blir delägare vilket skulle öppna upp för framtida privatiseringar. På torsdag ska frågan avgöras i kommunfullmäktige. 

När förslaget om att stycka upp driften av spårvagnarna kom upp på kommunstyrelsens sammanträde under onsdagen så var Vänsterpartiet det enda parti som röstade mot förslaget.  
Imorgon, torsdag, ska kommunfullmäktige besluta om förslaget. Om förslaget går igenom kommer den moderatledda regionen bli delägare, något som öppnar upp för framtida privatiseringar av spårvagnarna.
 
Innan kommunfullmäktiges möte arrangerar fackföreningarna Kommunal och Vision, som organiserar de anställda inom Göteborgs Spårvägar, en manifestation i protest mot förslaget.
Spårvagnsdriften ska behållas i kommunal regi! Håller du med? Slut upp på manifestationen och protestera mot utförsäljningen!

 TID: Torsdag den 22 februari kl. 14:30
PLATS: Utanför Kronhuset, där kommunfullmäktige har sitt möte

Länk till Facebook-evenemanget Manifestation mot uppstyckningen av Göteborgs Spårvägar


Marcus Sjömark är spårvagnsförare och en av de anställda på Göteborgs Spårvägar som kommer att drabbas om förslaget om uppstyckning går igenom. Så här säger han om vad det skulle innebära om förslaget går igenom:

Vad innebär förslaget?
Förslaget innebär en början till privatisering och uppstyckning av Göteborgs spårvägar, vilket i sin tur leder till försämrade arbetsvillkor för oss anställda och då framför allt försämrad anställningstrygghet. För folket innebär det en nedmontering av demokratin då folkets inflytande över kollektivtrafiken minskar.

Varför är det viktigt att förslaget inte går igenom?
Privatiseringar leder ju till att kollektivtrafiken skulle styras av privata företags vinstintressen istället för att styras av folkets behov. Dessutom riskerar det att bli en utveckling som den vi sett inom järnvägen, där den ena handen inte vet vad den andra gör.

Vilka arrangerar manifestationen och varför skall man komma dit?
Protesten arrangeras av oss personal på Göteborgs spårvägar, som inte vill bli utsålda. Den som är emot att demokratin monteras ned samt vill att kollektivtrafiken skall vara till för folket, inte privata företags kvartalsrapporter, ska komma till manifestationen och protestera mot förslaget.

Marcus Sjömark, spårvagnsförare, uppmanar alla att komma på manifestationen. Marcus är inte medlem i Vänsterpartiet. 

 

 

Återinför rätten till modersmålsundervisning i förskolan

I dag är det modersmålsdagen och en dag då vi firar alla Solnas språk! Vi i Vänsterpartiet Solna vill återinföra rätten till modersmålsundervisning redan i förskolan för Solnas barn. Ledande forskning visar att modersmålsundervisning hjälper inlärningen av andra språk, och är en viktig faktor i generell skolframgång. Eftersom modersmålet också är kopplat till identitet så är det viktigt för individen och den personliga utvecklingen. Vi vill också se att stadens webbplats utvecklas till att bli flerspråkig, för att spegla fler av de 33 modersmål som finns i Solna. Läs mer: Vänsterpartiet Solnas politik för förskolan Vänsterpartiet Solnas budget för 2018

KONGRESS 2018: KRÖNIKA

Så går ännu en kongress och kommer aldrig åter. Förra helgen hölls Vänsterpartiets 42:a kongress. För vissa var det den första, medan andra har varit med flera gånger. En av dem som varit med några gånger tidigare är Vänsterpartiets ombudsman Jonas Kårlin, som sammanfattar årets kongress här. 

Kongresser kommer och kongresser går. På många sätt är de lika, och traditionsfyllda. Vad vore exempelvis en Vänsterpartistisk kongress där inte tidsplaneringen mer fungerar som en rekommendation än som en faktisk plan? Inte sällan med resultatet att ombuden får hasa sig hemåt betydligt senare än beräknat efter att man nattmanglat stadgemotioner fram på hundtimmarna. Vad vore plenasalen utan Mats Einarssons myndiga stämma och vart vore världen på väg om inte media någon vecka innan kongressen beskrev läget i partiet som på randen till inbördeskrig?

Samtidig är ingen kongress den andra lik. Varje kongress påverkas av världen utanför, det politiska läget och hur organisationen mår internt. Det parti som samlades till den här kongressen känns harmoniskt. Visst, det förekommer hårda debatter och en och annan motsättning. Men på det hela taget så beskriver de flesta kamrater man talar med stämningen som god. Nej, det är inte för några hårda och skoningslösa debatter eller bittra förluster som denna kongress kommer att bli ihågkommen. Snarare kommer den bli ihågkommen som en kongress där ett parti i medvind förhoppningsvis vågade sätta ytterligare lite segel att få mer vind i. Hur det kommer lyckas lär vi få ett skarpt kvitto på den 9 september.

Kongresser innebär alltid också att något tar sin början och något annat når sitt slut. Någon är på sin första kongress, ja kanske till och med på sitt första centrala partiarrangemang. Någon annan tar avsked från sitt nuvarande engagemang för att påbörja något annat. I kongressens sista skälvande timme fick vi som närvarade chansen att ta avsked av en av dem som satt mest prägel på partiet under de senaste 15 åren. När Jonas Sjöstedt tackade av de avgående partistyrelseledamöterna fick Rossana Dinamarca stående ovationer.Applåder som aldrig verkade vilja ta slut. Ett mer värdigt farväl är svårt att tänka sig och när tårarna torkat lär Rossana minnas det ögonblicket för resten av sitt liv. Men att v inet skulle få se Rossana i en annan roll i framtiden har jag svårt att tänka mig.

Jonas Kårlin, Ombudsman Vänsterpartiet Göteborg

KONGRESS 2018: GÖTEBORGSMEDLEMMAR I PROGRAMKOMMISSIONEN

Under förra helgens kongress valde Vänsterpartiet en ny programkommission. Både Lisa Ahlqvist och Stefan Schedin från Göteborg valdes in och fick därmed förnyat förtroende. Vi passade på att gratulera dem och ställa några frågor.

Hej Lisa! Grattis till att ha blivit invald i programkommissionen. Hur känns det?
−Inspirerande! Jag ser fram emot nästa kongress.

Vad tycker du ska bli mest spännande att få arbeta med under den kommande kongressperioden?
−Ja, du… Hur renodla resonemang, och förena form och analys i vad som tänkts bli kortare program. Intressant.

Vad vill du särskilt lyfta i ditt arbete i programkommissionen?
−Både där och rent allmänt: fundera över förhållande mellan rörelse och (olika) program. Partiprogrammet ska ju vara riktlinje men ingen exempel- eller regelsamling.

När kongressen är över och vi ska ut och jobba med alla kloka beslut som tagits. Vad tror du blir våra utmaningar?
−Att prioritera, som vanligt.

Till sist, hur tycker du kongressen var?
−Helt suverän, som vanligt.

Namn: Lisa Ahlqvist
Ålder: 42 år
Sysselsättning: frilansskribent, ombudsman för Vänsterpartiet Väst
Partiförening: Kortedala-Gamlestaden-Bergsjön

 

Hej Stefan! Grattis till att ha blivit invald i programkommissionen. Hur känns det?
−Tackar, det känns spännande att ta itu med revideringen av programmet inför nästa kongress.

Vad tycker du ska bli mest spännande att få arbeta med under den kommande kongressperioden?
−Jag kommer bland annat att verka för att programmet får en tydligare marxistisk profil och blir mer av ett principprogram, alltså betydligt kortare än nu. Sedan kommer jag även fortsättningsvis att vara aktiv i socialistskolan, som är det roligaste partiarbete jag vet, att vara ute i partiföreningarna och diskutera vår ideologi.

När kongressen är över och vi ska ut och jobba med alla kloka beslut som tagits. Vad tror du blir våra utmaningar?
−Den största utmaningen för oss är att bli ett tydligt socialistiskt alternativ i svensk politik. Vi är tyvärr inte riktigt där än. Samt att ta vara på alla nya krafter som kommer till partiet under valrörelsen.

Namn: Stefan Schedin
Ålder: 58 år
Sysselsättning: Universitetslektor
Partiförening: Kortedala-Gamlestaden-Bergsjön

Sverige ensamt om galet system

Svar på Liberalernas debattartikel i MVT (2018-02-02). Men då vet vi. Liberalerna lyssnar inte på väljarna. 70–80 procent av svenska folket tycker att våra skattepengar ska stanna i välfärden, inte tas som ägares vinster och försvinna i skatteparadis. Men strunt i det säger Liberalerna. Vi ska minsann inte lyssna, även om Vänsterpartiet har rätt. Liberalerna kan heller inte se skillnad på sanning och retorik. Sanningen är att flera…

Jonas Sjöstedt: Brev till alla lärare

Jag vill tacka er för det jobb ni gör. Varje morgon vinkar jag av mina två barn på väg till en av Sveriges alla skolor, trygg i förvissningen om att de har lärare som verkligen ser dem och ger dem den bästa utbildningen.

Men även om ni lärare gör fantastiska insatser finns det mycket i själva skolsystemet som behöver bli bättre. Nyligen skickade Academedia ut ett brev till alla sina lärare. Brevet handlade om det lagförslag som Vänsterpartiet och regeringen har tagit fram mot vinstjakten i skolan. Eftersom Academedias brev innehöll rena felaktigheter skulle jag gärna säga något själv till er om förslaget.

I brevet skriver Academedia att möjligheten att välja skola ska stoppas. Det stämmer helt enkelt inte. Det finns mycket att diskutera om hur skolvalet fungerar idag, men lagförslaget rör inte på något sätt reglerna om skolval. Vad förslaget handlar om är att skolor ska använda sina resurser för de ändamål de är avsedda. Ett visst överskott får göras och de idéburna aktörerna undantas helt.

Ingenting i detta hindrar dagens privatägda skolor att fortsätta. Däremot kommer deras ägare och skolledningar att behöva sätta sig ner och fundera. Vad ska de göra med de pengar som tidigare har gått till vinst – ska de anställa fler lärare, rusta upp klassrummen eller köpa in modernare teknik?

Om någon ägare tycker att detta gör det ointressant att driva skolbolag kan den låta någon annan ta över. Det är ingenting dåligt. Om obegränsad vinst är avgörande för ens intresse för skolan då var man nog på fel plats från början. De som driver våra skolor ska göra det för att de brinner för utbildning. Vi kan inte låta stora delar av skolan skötas av bolag vars affärsidé är att locka till sig elever som har det lätt för sig, för att lämpa över de elever som behöver mer stöd till lärarna på andra skolor. Vi kan inte heller bara se på när de vinstdrivna skolorna år efter år har en systematiskt lägre lärartäthet.

Ingenting av det finns med i Academedias brev till er lärare som arbetar hos dem. Istället sprider de en ensidigt propagandistisk bild av lagförslaget. Att ett privat vinstdrivet företag för egen vinning försöker påverka politiken är ingenting ovanligt. Men när det är ett skolbolag som gör det genom att skicka brev till alla sina lärare, då sätter det fingret på hur problematiskt det är med vinstdrivna bolag i skolan. Ska skolpengen verkligen användas för att påverka hur du som lärare röstar?

Academedias brev blir särskilt allvarligt i ljuset av att de i höstas försökte sparka en lärare som varit aktiv i debatten om vinster i skolan. Skolledningen hotade till och med att ringa efter polis för att föra iväg en annan lärare från skolan som varit aktiv i debatten. Eftersom Academedia inte har kunnat presentera någon som helst saklig grund för detta så blev de två lärarna istället omplacerade.

Men lärare har samma rätt som alla andra rätt att vara aktiva i den politiska debatten. Vad vore till exempel skoldebatten utan alla er kunniga och engagerade lärare, med sina många vitt skilda politiska uppfattningar.

En seriös skolaktör borde vara extremt noggrann med att undvika varje misstanke om att försöka pressa sina lärare till en viss politisk uppfattning. Eller ännu värre – misstanken om att försöka påverka vad som sägs i klassrummen om en av svensk politiks mest omdebatterade frågor. Som det står i läroplanen: ”Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen.”

Jag har mycket stort förtroende för er integritet. De lärare jag känner är inte typen som låter sig påverkas av vad någon pr-avdelning hittar på. Men Academedias ledning måste förstå att agerandet ändå riskerar påverka förtroendet för skolan. Sverige har låtit Academedia ha ansvaret för 60 000 elevers utbildning. Det finansieras med skattemedel och många av eleverna har till och med lagstadgad skolplikt. Att ett bolag som givits den positionen använder den till politisk påverkan är direkt oanständigt.

Vi ska komma ihåg att Academedia inte bara är ett skolbolag bland andra. De har systematiskt köpt upp andra skolor och är nu helt dominerande bland skolkoncernerna, fyra gånger så stora som den näst största. Om Academedia skulle vilja ha samma lärartäthet som de kommunala skolorna skulle de behöva anställa över 900 nya lärare, motsvarande ungefär en halv miljard kronor – nästan lika mycket som koncernens vinst. Och det fortsätter gå bra för företaget. När den senaste kvartalsrapporten presenterades häromveckan gladdes finansdirektören åt en ”strong profit growth”. Det är inte det perspektiv jag vill ska styra den svenska skolan.

Skolan är en helt grundläggande samhällsfunktion, alldeles för viktig för att styras av kortsiktiga vinstintressen. Det ska vara en seriös verksamhet med utbildningen i fokus, präglad av förtroende för lärarna att utan detaljreglering forma undervisningen. Det är ni som kan det bäst och samhällets roll är att ge er de bästa av förutsättningar.

För att komma dit behöver vi göra mycket. Huvudmannaskapet behöver föras över från kommun till stat. Resurserna behöver öka och anpassas till behoven. Segregationen behöver brytas med förändrade upptagningsområden. Samtidigt måste ni lärare få större makt över er profession och tid att arbeta med det ni har utbildat er till. Men det är inte tillräckligt. Vi måste också få ett slut på vinstjakten i den svenska skolan, oavsett vad skolbolagens ägare och pr-avdelningar anser.

Jonas Sjöstedt (V)
partiledare Vänsterpartiet