Alla inlägg av andfal

Jonas Sjöstedt: ”Tvinga EU att lyssna på vanliga människor”

Jonas Sjöstedt pratade i sitt tal om sina egna erfarenheter av lobbyisternas makt i Bryssel, en fråga som också Vänsterpartiet kommer att lyfta i sin EU-valkampanj.

”En av de viktigaste sakerna man kan göra i EU-valet, det är därför att rösta på ett parti som står upp mot bolagen. Ett som inte låter sig dras med när lobbyisterna kör sina kampanjer. Välj ett parti med ryggrad. Ett parti som aldrig tvekar att utmana makten.”

Läs talet som pdf här eller se det här:

Vänsterpartiets valplattform har rubriken ”Ett Europa för alla – inte bara för de rika” och fokuserar på en klimatpolitik där de stora utsläpparna ställs till svars och på en politik som ökar jämlikheten och sätter stopp för högern och nationalisterna. Partiets kandidatlista toppas av Malin Björk med Anna Süssner Rubin på andra plats och Deniz Butros på tredje plats.

Inlägget Jonas Sjöstedt: ”Tvinga EU att lyssna på vanliga människor” dök först upp på Vänsterpartiet.

Malin Björk toppar Vänsterpartiets lista till EU-valet

– Det känns såklart jättekul och hedrande att återigen få förtroendet att företräda Vänsterpartiet i EU-parlamentet, säger hon.

Malin Björk har suttit i EU-parlamentet under hela den förra mandatperioden. Hon har bland annat lyckats driva igenom ett lagförslag om ett europeiskt kvotflyktingsystem i EU-parlamentet och synts i frågor som aborträtten, metoo och hbtq-rättighter. Hon har också fått parlamentets stöd när hon i en rapport krävt att EU:s handelspolitik måste bli mer jämställd.

Under den kommande mandatperioden tror Malin Björk att kampen mot de högerextrema krafterna och att klimatet kommer att bli viktiga frågor för henne att driva i EU-parlamentet.

– Vi är den starkaste kraften mot de högerextrema. Det är bara vi som har en politik som kan sätta stopp för deras framfart, för vi har en politik som sammanför kampen för jämlikhet med kampen för demokrati, öppenhet, och feminism. Lika viktigt är det att vänsterns politik för klimaträttvisa får genomslag. Varenda gymnasieungdom vet idag att vi behöver ställa om, men för att det ska bli möjlighet krävs en kraftfullare politik och att de rika och storföretagen bidrar mer till systemomställningen, säger hon.

Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt om listan till EU-valet.

– Under den senaste mandatperioden har Malin Björk varit en viktig vänsterröst i EU-parlamentet. Jag vet att hon kommer att fortsätta att vara det under de kommande fem åren. Den lista som nu har blivit antagen visar också på att vi har många starka kandidater och jag hoppas att flera av dem tar plats i parlamentet.

Hela listan på kandidater hittar du här.

För mer information:
Jessica Nordh

Pressekreterare till Jonas Sjöstedt
073-0762290

Charlotta Narvehed pressekreterare till Malin Björk
+32 498 44 31 40

Vänsterpartiets presstjänst (ej sms)
070-620 00 64

Inlägget Malin Björk toppar Vänsterpartiets lista till EU-valet dök först upp på Vänsterpartiet.

Vänsterpartiets EU-valplattform antagen

I valplattformen står det att Vänsterpartiet vill se ett Europa för alla – inte bara för de rika. Vänsterpartiets arbete i EU-parlamentet ska göra EU mer klimatinriktat, mindre rasistiskt, mer feministiskt,mer rättvist och mer demokratiskt.

– Ett mer jämlikt Europa är bättre på att lösa större samhällsutmaningar som klimatförändringen, rasism eller en otillräcklig välfärd, säger Jonas Sjöstedt Vänsterpartiets partiledare.

Sedan Sverige blev medlem i EU har Vänsterpartiet arbetat för att förändra EU till ett bättre fungerande samarbete. Vänsterpartiets grundläggande kritik av EU kvarstår men det är inte aktuellt att driva frågan om EU-utträde nu.

– Valet till EU-parlamentet handlar inte om Sveriges EU-medlemskap, det handlar om vilken sorts EU-samarbete som ska finnas. Högerextremistiska partier som vill inskränka demokratin och klimathotet behöver mötas av en stark europeisk vänster som Vänsterpartiet är en del av, säger Jonas Sjöstedt.

För mer information:

Jessica Nordh, pressekreterare till Jonas Sjöstedt, 073-0762290
Vänsterpartiets presstjänst (ej sms): 070-620 00 64

Inlägget Vänsterpartiets EU-valplattform antagen dök först upp på Vänsterpartiet.

Jonas Sjöstedt: ”Det är vänstern som förändrar”

EU-valskonferensen pågår under lördag och söndag. Totalt samlas 75 ombud från hela landets för att anta en valplattform och utse partiets kandidater i EU-parlamentsvalet den 26 maj. Partistyrelsens förslag till valplattform har rubriken ”Ett Europa för alla – inte bara för de rika” och fokuserar på en klimatpolitik där de stora utsläpparna ställs till svars och på en politik som ökar jämlikheten och sätter stopp för högern och nationalisterna. Inte minst klimatet stod i fokus i Jonas Sjöstedts tal:

”Det har funnits en kritik mot att vi inte lyft fram klimatet tillräckligt i våra valrörelser. Mitt besked nu, det är att nu händer det. I den här valrörelsen är det Vänsterpartiet som är klimatpartiet.”

Läs talet som pdf här eller se det här:

EU-valskonferensen går att följa live på www.vansterpartiet.se och i Vänsterpartiets sociala medier under hela helgen.

Inlägget Jonas Sjöstedt: ”Det är vänstern som förändrar” dök först upp på Vänsterpartiet.

Ombuden till EU-valkonferensen

Idag börjar Vänsterpartiet EU-valkonferens i Norrköping, idag och imorgon beslutar 75 ombud från hela landet om valplattformen för EU-valet och väljer vilka som ska stå på Vänsterpartiets EU-vallista.

Vänsterpartiet Gävleborg har två ombud och två ersättare, ala får resa till konferensen. Våra ombud är Gin Akgul Hajo, Gävle och Petra Modée, Nordanstig. Gin är kommunalråd i opposition i Gävle, Petra är kommunpolitiker i Nordanstig och ledamot i distriktsstyrelsen.

Våra ersättare är Anton Larsson, Söderhamn och Sherzad Fatih, Gävle.

Ombuden har förberett sig med att läsa handlingar och diskutera motionerna till konferensen.

På Facebook kommer det nog lite rapporter om vad som händer under dagarna.

Mer information om EU-valkonferensen och EU-valet finns här:

https://www.vansterpartiet.se/eu-val-2019/

 

Sammanfattning av Kommunfullmäktige 13 februari 2019

Maria Fornemo

Maria Fornemo

Februari månads kommunfullmäktige började i moll. Kommunalrådet Peter Evansson (S) informerade om kommunens ekonomiska underskott. Efter 2018 är kommunens underskott 37,4 miljoner. Detta underskott måste vändas inom tre år.
– Utsvävningsmöjligheten de kommande åren är tämligen begränsad, konstaterade Evansson.

Överklagade detaljplaner
Nästa dystra informationspunkt gällde överklaganden av detaljplaner. Dessa gäller Översiktsplanen 2017, Centrala Ängby, Margaretahemmet och Södra Ar. Dock kommer detaljplanen vid Margaretahemmet att vinna laga kraft, efter dom i Mark- och miljööverdomstolen alldeles nyligen, berättade Evansson.

Detaljplan södra AR
Vid punkt 9, som gällde godkännande av detaljplanen vid Södra Ar, beslutade fullmäktige i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Det vill säga att godkänna detaljplanen som syftar till att skapa byggrätter för verksamhet inom bland annat industri, kontor och service.

Debatten blev lång på väg till detta beslut och torpet Skräddarbo samt förskolor var två frågor som engagerade många ledamöter. Christer Johansson (V) som yrkade bifall till planen menade att det var enda sättet att möjliggöra en flytt av Skräddarbo än att som nu vara placerad mellan en starkt trafikerad väg och ett industriområde. Torpet och dess historia är värd en bättre plats. När det gällde beslutet om en tillfällig förskola så menade Christer att om planen skulle tillåta den skulle det bli svårt att neka nya förskolor och barn ska inte vistas i industriområden. Knivstas förskolor ska ligga nära fina park- och grönområden.

VA taxan höjs
Behovet att bygga ut kommunens vatten och avlopp är stort. Kommunen behöver därför höja anslutningsavgiften för att vatten och avlopp ska vara finansierad. Vid punkt 10, Hemställan till kommunfullmäktige om ny VA-taxa, beslutade fullmäktige att höja anslutningsavgiften med sju procent men behålla brukaravgiften som den är. KD kritiserade höjningen och hänvisade till en orimlig VA-plan.

Mer kultur till unga i Knivsta
Bland motionerna fanns vid punkt 20 Vänsterpartiets motion om Mer kultur till unga i Knivsta. Bland annat gick den ut på att avgifterna för Kulturskolan skulle halveras, samt att kommunen skulle starta ett samarbete mellan Kulturskolan och Sjögrenska gymnasiet. Tanken när motionen skrevs var att Sjögrenska skulle kunna utvecklas till ett gymnasium med estetiska utbildningar i samarbete med Kulturskolan.

Fullmäktige fann motionen besvarad, vilket var kommunstyrelsens förslag. I svaret kan vi läsa följande: ”Att profilera gymnasiet genom att använda estetiska lärprocesser är en tydlig väg till framgång för människor med olika lärstilar och att det finns kompetens på kulturskolan är bortom allt tvivel. Det finns också ett gott klimat mellan verksamheterna vilket ökar sannolikheten att lyckas men det behövs ett genomarbetat koncept som inte får ta avstamp i en besparing utan ett
långsiktigt implementerat arbetssätt.”

När det gäller ekonomin finner vi detta i svaret: ”Samarbetet är också avhängt av att man får jobba fram ett för alla parter hållbart arbetssätt, det vill säga för eleverna, Kulturskolan och Sjögrenska gymnasiet.”

Vad som sker och när är osäkert men något som är helt säkert är att Vänsterpartiet kommer att fortsätta jobba för mer kultur i kommunen med extra fokus på barn och unga.

Mötet i mars inställt
Bland annat tack vare Kommunfullmäktiges nye ordförande Klas Bergströms uppenbara talang för sitt uppdrag, klarades fullmäktiges ärenden av med sådan effektivitet, att mötet i mars kommer att ställas in på grund av brist på ärenden. Därmed sparar kommunen pengar, vilket vi vet behövs.

Subjektivt sammanfattat av

Maria Fornemo
ersättare i KF

Fritidsbank för en friare idrott

DEBATTARTIKEL 2019-02-15 Fritidsbank för en friare idrott Ett aktivt fritidsliv har många fördelar. Fysisk aktivitet gagnar såväl fysiska som psykiska förmågor. Att vara en del av idrottsrörelsen bidrar ofta till självkänsla, gemenskap och nya kamrater. Deltagande främjar dessutom inkludering och integration. Detta är också något som Motala kommuns ambitiösa kartläggning för att motverka och minska […]

Hyresgästerna måste få bestämma vid renoveringar

Signalisten är på väg att dra igång renoveringar av 1700 lägenheter, till en början i Bagartorp och Bergshamra, och renoveringarna blir omfattande. Förutom den tekniska upprustningen med nya avlopp, värme- och elsystem får lägenheterna också en standardhöjande totalrenovering med nytt kök, badrum och nya golv. Efter renoveringarna beräknas hyran stiga med 60 % och en trea […]

Vänsters lösningar behövs även i Europa

Vi har ett nytt politiskt landskap. I Sverige har vi nu en ”högermittenregering” som på avgörande punkter bedriver en ojämlikhetens politik med ökade inkomstklyftor, fler privatiseringar och attacker på anställningstryggheten och välfärden.

Vi i vänstern behövs mer än någonsin. Vi är de som utmanar den politiken. Vi var det enda rödgröna partiet som gick fram i valet 2018, vi kommer nu vara den främsta kraften mot denna högervridna politik och vi är det rödgröna parti som kan växa i nästa val. Vi kommer att bilda opinion och organisera rörelser för en helt annan politik, för jämlikhet, trygga jobb och en radikal klimatpolitik. Vi märker redan att Vänsterpartiet växer ytterligare i denna nya oppositionsroll. Att vi lyckas och växer är avgörande inte bara för politikens innehåll framöver utan också för att högern och rasisterna inta ska kunna ta makten efter nästa val. Vår framgång kan avgöra Sveriges politiska framtid.

Vår uppgift i Sverige är i grunden densamma som vår uppgift i det kommande EU-valet. Att vänstern växer har betydelse både där och här hemma. Situationen i EU är dessutom ganska lik den på hemmaplan. EU-eliten, oavsett om den består av socialdemokrater, högerpartier eller liberaler, är överens om en ekonomisk politik som ökar klyftorna, en politik som räddar bankerna och offrar välfärden när det blir kris. Storföretagen och lobbyisterna har stort inflytande samtidigt som löntagarnas rättigheter och miljön kommer i andra hand.

I EU-parlamentsvalet utmanas denna politik från två håll. På ena sidan finns rasistiska och ibland öppet fascistiska partier som pekar på EU:s brister men vars egna alternativ är en inskränkt nationalism, en djupt konservativ politik och hat mot flyktingar.

Vår uppgift i Sverige är i grunden densamma som vår uppgift i det kommande EU-valet. Att vänstern växer har betydelse både där och här hemma

Den andra politiska kraft som utmanar EU-eliten är den växande vänstern som utmanar EU:s högerpolitik och vill se gemensamma lösningar för att rädda klimatet, stoppa EU:s högerpolitik och stärka välfärden. Vi är en del av den växande europeiska vänstern. Vilken sida som vinner valet i maj kan bli avgörande.

Vänsterpartiet hör självklart hemma med andra vänsterpartier som utmanar EU:s högerpolitik. Vi behövs i detta avgörande politiska vägval. Vi kan göra något som EU-eliten varken kan eller vill: ge verkliga politiska alternativ till de problem som EU-politiken skapar och förstärker.

Samtidigt är klimatkrisen akut. Vad som sker inom EU på klimatområdet de närmaste åren har stor global betydelse. Vänsterpartiet har den mest konsekventa klimatpolitiken. Vi nöjer oss inte med att investera rätt, vi vill avveckla fossilberoende och klippa EU:s band till de mäktiga kapitalintressen som gör vinst på att förstöra klimatet. Vi kopplar klimatfrågan till jämlikhet och demokrati. Vi har förslagen om bättre tågtrafik, utfasning av fossila bränslen och gröna investeringar, men vi går längre än så.

Europa behöver ett bättre och mer demokratiskt samarbete än dagens EU. De nationella demokratierna måste få mer inflytande, företagens intressen måste motas tillbaka. Vi vill ta makten från byråkrater och lobbyister. Därför är det så viktigt att vi nu kan gå ut i en valrörelse tillsammans och prata om hur vi kan göra skillnad.

Vi vill använda vår kritik mot EU för att utmana systemet och förändra. Vi ska inte sprida uppgivenhet – vi ska sprida kamplust. I det arbetet har vi så mycket gemensamt med den växande vänstern runt om i Europa. När Portugals regering vägrar lyda EU:s order och i stället bedriver vänsterpolitik – då är vi på deras sida. När länder i EU vägrar godta privatiseringspolitiken så är vi med. När EU vill satsa på militär och upprustning så vill vi att pengarna i stället ska gå till klimatinvesteringar. Vi nöjer oss inte med att säga ”titta vad dåligt – vad var det vi sa”. Just eftersom vi är så kritiska så är vi den bästa rösten för förändring. Det ska vara vårt budskap till väljarna.

Mycket står på spel, jag kan inte tänka mig något viktigare i dag än att rädda klimatet och mota tillbaka rasisterna. I det arbetet behövs Vänsterpartiet.

Jonas Sjöstedt

Artikeln är tidigare publicerad i Flamman

Inlägget Vänsters lösningar behövs även i Europa dök först upp på Vänsterpartiet.