Alla inlägg av andfal

En seger för demokratin

Vänsterpartiets Lotta Johnsson Fornarve fick flest röster i omröstningen om posten som riksdagens andre vice talman.

– Det känns fantastiskt hedrande. Jag känner mig också lättad över att riksdagen har markerat att Sverigedemokraterna inte är ett parti som alla andra. Vi kan inte ha en talman som inte står upp för alla människors lika värde, säger Lotta Johnsson Fornarve.

Lotta Johnsson Fornarve valdes in i riksdagen 2014 och har under mandatperioden suttit i civilutskottet, Europarådet, arbetande ersättare i utrikesutskottet, försvarsutskottet och försvarsberedningen. Sedan 2017 är hon Vänsterpartiets försvarspolitiska talesperson och hon har tidigare suttit med i Vänsterpartiets partistyrelse. Lotta Johnsson Fornarve har även varit internationell sekreterare för ISAK, en paraplyorganisationen mot apartheid, och suttit i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i Oxelösund och Linköping.

– Det här är väldigt glädjande. Nu har riksdagen visat att man inte vill ha en talman som uttrycker sig rasistiskt och homofobt. Lotta Johnsson Fornarve kommer att representera hela Sverige på ett sätt som Björn Söder och Sverigedemokraterna inte gör, säger Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiets partiledare.

Dags att nominera 2018!

Nu är det dags att nominera för dig som medlem!

KOMMUNEN

Vilka uppdrag som är aktuella är inte klart ännu men valberedningen uppmana att nominera redan nu.

När ni skickar in nominering så är det bra om ni anger namn, telefonnummer, mailadress, gärna erfarenhet av politiskt arbete och politiska uppdrag och till vilket uppdrag du vill nominera personen. Den nominerade behöver inte vara tillfrågad men det är naturligtvis en fördel om detta är gjort. Sista dag för förhandsnominering till kommunala förtroendeuppdrag i Trollhättan kommer att bli 21 oktober.

REGIONEN

Nu startar nomineringsprocessen till regionstyrelse/regionråd, regionfullmäktiges valberedning och arvodesberedning. Val sker på ett representantskap den 13 oktober. Sista dag för förhandsnominering till dessa uppdrag kommer att bli  den 30 september.

Val av alla övriga uppdrag i regionen görs på ett representantskap den 17 november. Sista dag för förhandsnominering kommer att bli 21 oktober.

STADGAR

Här är lite utdrag ur våra stader som förklarar nomineringar.

  • §19. Vid nominering av kandidater till partiets ledningar och parlamentariska uppdrag betraktas alla mandat som obesatta och alla kandidater behandlas likvärdigt. Partiet eftersträvar spridande av uppdrag och kontinuerlig förnyelse av valda organ och parlamentarisk representation.
  • §39. Rätt att nominera har partiföreningens medlemmar. Formerna för nominering fastställs i övrigt av valberedningen.

Lotta Johnsson Fornarve svepte Björn Söder ur talmansstolen – en seger för demokratin

Vänsterpartiets Lotta Johnsson Fornarve fick flest röster i omröstningen om posten som riksdagens andre vice talman.

– Det känns fantastiskt hedrande. Jag känner mig också lättad över att riksdagen har markerat att Sverigedemokraterna inte är ett parti som alla andra. Vi kan inte ha en talman som inte står upp för alla människors lika värde, säger Lotta Johnsson Fornarve.

Lotta Johnsson Fornarve valdes in i riksdagen 2014 och har under mandatperioden suttit i civilutskottet, Europarådet, arbetande ersättare i utrikesutskottet, försvarsutskottet och försvarsberedningen. Sedan 2017 är hon Vänsterpartiets försvarspolitiska talesperson och hon har tidigare suttit med i Vänsterpartiets partistyrelse. Lotta Johnsson Fornarve har även varit internationell sekreterare för ISAK, en paraplyorganisationen mot apartheid, och suttit i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i Oxelösund och Linköping.

– Det här är väldigt glädjande. Nu har riksdagen visat att man inte vill ha en talman som uttrycker sig rasistiskt och homofobt. Lotta Johnsson Fornarve kommer att representera hela Sverige på ett sätt som Björn Söder och Sverigedemokraterna inte gör, säger Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiets partiledare.

För mer information:
Vänsterpartiets presstjänst: 070-620 00 64

Inlägget Lotta Johnsson Fornarve svepte Björn Söder ur talmansstolen – en seger för demokratin dök först upp på Vänsterpartiet.

En vecka har gått sedan valet

En vecka har gått sedan valet

I Motala uppåt för Vänsterpartiet i kommunvalet, landstingsvalet och riksdagsvalet. Vi är det rödgröna parti som gått framåt i samtliga val. Kommunalt har vi fått +392 nya väljare och vi är nu runt 2 000 som röstar på Vänsterpartiet i kommunen. Vänsterpartiets bästa valdistrikt i kommunvalet blev: Motala Verkstad med 11,54 %, Väster med 10,41 % och Östermalm med 8,80 %. Bästa landsbygdsdistrikt blev Tjällmo med 7,08 %. Valdistrikt med lägst resultat blev: Marieberg-Varamon med 3,15 %, Godegård med 3,82 % och Borensberg Västra/Kristberg med 4,35 %. Det innebär att vi inte hamnade under den nya spärren om 2 % i något enda valdistrikt. Totalt sett kan man faktiskt säga att vi gick fram ett mandat – varför det då, när vi behåller oförändrat fyra mandat och två ersättare? Jo, om de förändrade regler som nu gäller, med bland annat en enda valkrets i Motala, hade gällt i förra valet så hade vi då fått tre mandat. Nu gäller ju dessa regler och vi fick fyra!

Vi kan också konstatera att förutom Tjällmo, så håller vi ställningarna väl i landsbygdsdistrikt, men ligger något lägre än i stan. Här har vi anledning att vara mer aktiva och öka kontakterna och dialogen med ortsborna under kommande år. I Godegård gick vi ner procentuellt från 5,62 till 3,82 %. Ser vi till antalet röster i Godegård så är det sex väljare som valt annorlunda i kommunvalet i Godegård. I riksdagsvalet minus en och i landstingsvalet plus en, dvs oförändrat i dessa val – små siffror, men likväl tänkvärt!

Valteknisk samverkan

Under veckan har vi haft samtal med alla partier utom SD om hur läget ser ut och om vad som bör göras. Med socialdemokraterna och miljöpartiet har vi slutit en preliminär överenskommelse, som är godkänd för vår del och förhoppningsvis slutligt godkänns på måndag kväll, varefter  vi kan presentera detaljerna. Det är en överenskommelse om valteknisk samverkan, det vill säga om fördelning av platser i kommunens nämnder och kommunstyrelsen. En sådan överenskommelse är nödvändig för alla partier om man ska ha rimliga arbetsvillkor och vara insatt i kommunala frågor. Nämnderna är numera så små att ett samarbete också är nödvändigt för att få en parlamentarisk bredd i det politiska arbetet, så att alla åsikter blir företrädda.

En valteknisk överenskommelse innebär att vi tillsvidare inte har någon överenskommelse om ett samarbete med politiskt innehåll eller hur en samverkan skulle se ut mellan partierna under mandatperioden. Tills vidare agerar Vänsterpartiet med andra ord självständigt! En fråga återstår dock där vi har en överenskommelse och det är budgeten för 2019, som är gemensam för de rödgröna, sedan får vi se hur vi samverkar eller agerar själva.

Tekniska nämnden

Under tisdagen och onsdagen var jag med på tekniska nämndens sammanträde, där jag ersätter avgångne Bertil A Karlsson. Mitt första kommunala engagemang på över 10 år. En hel del viktiga frågor om bland annat taxor och om utbyte av gatubelysningen för betydande belopp, cirka 72 miljoner på 10 år, avhandlades. Givetvis kom också en kontroversiell fråga upp, nämligen en fråga som berör yttrandefriheten och partiernas möjlighet att ha möten på offentlig plats – inte bara på Stora torget, utan i hela kommunen. Här ville förvaltningen införa en ny avgift (utöver tillståndsavgiften) om 500 kronor per ansökningstillfälle. Jag reagerade mot detta och fick instämmanden från såväl liberalerna som socialdemokraterna och så småningom från alla i nämnden. Dagen därpå beslutade vi att denna avgift inte ska införas, vilket visar att även en ersättare i en nämnd kan göra skillnad. Nu hoppas vi partierna gör sig ännu mer tillgängliga.

”Nej, ingen måste samarbeta med SD”

”Partier går till val, väljarna väljer och sedan ska det formas majoriteter för att kunna styra landet, eller kommuner och landsting. Partier samarbetar då med andra partier som de har något gemensamt med eller som de kan bygga förtroendefulla relationer med. Det är frivilligt.”

Så skriver Aron Etzler, Vänsterpartiets partisekreterare, i inledningen till en debattartikel i Aftonbladet.

Och längre fram skriver Aron Etzler: ”Det märkligaste med dagens debatt är att den är helt bakvänd. SD anklagar alla partier som inte vill samarbeta med dem för att inte respektera folkets vilja. Men det är väldigt lätt att begripa varför andra partier inte vill samarbeta med SD. Det är SD:s eget agerande och deras egen politik som är skälet till att andra partier skyr dem. Och att andra partier skyr dem är folkets vilja och helt i enlighet med demokratins spelregler.”

”SD har existerat sedan 1988 och har under dessa 30 år inte lyckats etablera ett enda harmoniskt samarbete med något annat parti. Det är inte på något sätt normalt. Alla andra partier klarar av att samarbeta med varandra.”
Läs hela debattartikeln på Aftonbladets hemsida.

Valresultat 2018

I riksdagsvalet fick Vänsterpartiet 8,0%. Det är en ökning med 2,3% jämfört med valet 2014, då vi fick 5,7%. Det är det bästa valresultat vi fått sedan 2002, då vi fick 8,3%.

Detta innebär att vi denna mandatperiod får 28 mandat i riksdagen, vilket är en ökning med 7 mandat.

I valet till kommunfullmäktige i Höganäs fick vi 2,81%, en minskning jämfört med valet 2014 då 2,94% röstade på oss. Men vi behåller vårt kommunala mandat.

Mandatfördelningen i Höganäs kommunfullmäktige 2018-2022 ser ut så här:

Vänsterpartiet 1 mandat
Socialdemokraterna 7 mandat (-1 mandat)
Miljöpartiet 3 mandat
Liberalerna 3 mandat
Centerpartiet 3 mandat (+1 mandat)
Kristdemokraterna 2 mandat (+1 mandat)
Moderaterna 17 mandat (-2 mandat)
Sverigedemokraterna 5 mandat (+1 mandat)

I valet till riksdagen röstade 3,40% i Höganäs kommun på Vänsterpartiet, en ökning jämfört med 2014 då 2,95% röstade på oss.

599 personer i Höganäs kommun röstade på Vänsterpartiet till riksdagen, 494 röstade på oss till kommunfullmäktige.

I valet till Region Skåne ökar Vänsterpartiet från 5,32% till 6,72%. Vi ökar med två mandat till 10 mandat.

I Höganäs kommun röstade 3,80% på Vänsterpartiet till Region Skåne, en ökning jämfört med 2014 då 3,63% röstade på oss. 662 personer i Höganäs röstade på Vänsterpartiet till Region Skåne.

Information om valet 2018 finns på Valmyndighetens hemsida samt på SVT:s hemsida.

Tack för en fantastisk valrörelse!

Valet är över! Och vilken valrörelse vi har gjort! Vi har: – Slagit medlemsrekord i partiet. Nu är vi över 27 000 medlemmar! – Slagit medlemsrekord i partiföreningen och passerat 200 medlemmar. Lokalt har vi mer än fördubblat medlemsantalet jämfört med valet 2014 och fått åtminstone 70 nya medlemmar bara sedan årsskiftet. – Vänsterpartiet Solna har […]

Är det verkligen så svårt?

Är det verkligen så svårt?

Efter valdagen blev det ganska tyst ett tag. Många förträngde besvikelsen över valutgången och tolkade enstaka resultat som tecken på framgång.

Nu har det gått två veckor. En del mötestid har gått åt för ”business as usual”, det är lika långe ärendelistor nu som alltid. Många tillbringar kvällar med överläggningar om vad som gick bra och vad som gick fel i valrörelsen, hur valresultaten skall tolkas och vilka pusselbitar som kan ge vilken helhet i den framtida ”politiken”.

Dessutom pågår budgetarbetet på högvarv i alla kommunhus.

Det sägs att det aldrig tidigare har varit så svårt som det är nu. Är det så? Behöver det vara så?

I valrörelsen 2014 i Vänersborg propagerades för ett antal stora och kostnadskrävande objekt. Några var för, andra klart emot. Efter valdagen 2014 och två-tre år in i mandatperioden var det denna motsättning som hördes: Vi vill spara pengar för att kunna göra investeringar, ni vill satsa allt på verksamheten och tömmer kommunens kassakista. Eller tvärtom: Våra barn och ungdomar, våra äldre, den sociala omsorgen måste komma först, vi har inte råd just nu med era dyra projekt.

Men valrörelsen 2018 var annorlunda. Säg det parti som inte var mån om kommunens kärnverksamhet, alltså kommunala välfärdssatsningar för bättre utbildning och god kvalitet i den sociala omsorgen. Alla ville så mycket! Visst, det fanns skillnader – men var det avgörande skillnader, var de av sådan art att man inte kan hoppas på kompromisser?

Budgetberedningen och inom kort kommunstyrelsen bollar med de alternativ som står till buds: Vilka kostnader kan begränsas, vilken verksamhet kan fortsätta att utvecklas trots minskade resurser? Vilka tillskott är oundvikliga? Hur mycket måste intäkterna öka? Varifrån ska nya intäkter komma?

Tänk om Vänersborg skulle kunna uppleva en situation där budgeten i huvudsak enar alla (eller nästan alla) partier. Där avvikelser begränsas till ett mindre antal områden?

Det kan bli så. Det borde vara den rätta vägen att gå.

Somliga låtsas att en majoritetsbildning i Vänersborg en uppgift som måste dra ut på tiden.

Inte alls! De flesta partier har kunniga representanter med mycket erfarenhet. Fördelarna med den givna konstellationen är mycket stora. Nackdelarna med alla andra möjliga upplösningar är så tydliga att man borde kunna ta i hand senast innan oktober månads slut.

Och just den dagen, den 31 oktober, har kommunstyrelsen ett extra sammanträde för att enas kring vilket budgetförslag som ska läggas på fullmäktiges bord.

Tänk om Vänersborg skulle kunna uppleva en situation där budgeten i huvudsak enar alla (eller nästan alla) partier. Där avvikelser begränsas till ett mindre antal områden?

Det kan bli så. Det borde vara den rätta vägen att gå.

Och vilka är det som visar den vägen? Svaret är inte heller svårt att hitta. Somliga låtsas att majoritetsbildning i Vänersborg utifrån ett känd valresultat för nio partier är en uppgift som måste dra ut på tiden.

Inte alls! De flesta partier har kunniga representanter med mycket erfarenhet.  Fördelarna med den givna konstellationen är mycket stora. Nackdelarna med alla andra möjliga sammansättningar är så tydliga att man borde kunna ta i hand senast innan oktober månads slut.

Och just den dagen, den 31 oktober, har kommunstyrelsen ett extra sammanträde för att enas kring vilket budgetförslag som ska läggas på fullmäktiges bord.