Alla inlägg av andfal

Folket ska bestämma – inte banker och storföretag

Vi vill öka människors inflytande över den egna livssituationen och skapa större möjligheter för  folkligt inflytande över samhällsutvecklingen. Vi vet att demokratiska samhällen är bättre samhällen. När folkstyret urholkas innebär det inte bara sämre beslut – det gröper också ur tilltron till demokratin.

Det finns en politisk kris i Europa och USA – tilltron till regeringar, institutioner och medier sjunker. De som vill tillskriva enskilda partier denna kris missar att den är grundad i verkliga problem. Allt färre upplever att samhället är byggt för dem.

På några årtionden har makten förskjutits från demokrati till en växande finanssektor. Beslut som tidigare kunde fattas av regeringar och parlament är nu inskrivna i handelsavtal. Betalda lobbyister och PR-företag har ofta mer makt över dagordningen än partier, en utveckling som påskyndats i takt med att EU:s makt har utvidgats. Det innebär att politiken i nästan alla länder har tvingats följa samma mönster: privatiseringar, fler osäkra jobb, rovdrift på miljön, sänkta skatter för de rika och större risker för oss andra.

Vi ser en oroande utveckling, där demokratin ifrågasätts av högerextrema krafter och urholkas av kapitalets makt. Vänsterpartiet vill minska finanssektorns inflytande över våra samhällen. De enorma värden som skapas av vårt arbete ska investeras i samhällsnyttiga saker som innovationer, i omställning till ett ekologiskt hållbart samhälle och i förkortad arbetstid.

Vi vill använda AP-fonderna till produktiva och samhällsnyttiga investeringar, som upphör med fossila placeringar och respekterar Sveriges internationella åtaganden när det gäller mänskliga rättigheter, miljö och klimat. Istället för att bara syfta till så hög avkastning som möjligt ska statligt ägda bolag användas aktivt i omställningsarbetet, för att öka jämlikheten och jämställdheten och stärka demokratin. Vi vill öka uttaget av skatter från banksektorn. Vi föreslår en bankdelningslag som syftar till att kraftigt minska bankernas risktagande samt en skatt på finansiella transaktioner för att minska kortsiktig spekulation.

Vänsterpartiet vill stoppa den förskjutning av makt från demokrati till storföretag som många av dagens internationella handelsavtal innebär. Till att börja med måste hemlighetsmakeriet kring dem upphöra. Det är helt orimligt att vanliga politiska beslut som påverkar vår ekonomi och välfärd avhandlas i komplett hemlighet och därefter inte kan påverkas. Företag ska aldrig ställas över staters demokrati.

Vänsterpartiet anser att de folkvaldas roll i demokratin är central. När de ses som – och ibland uppträder som – en elit snarare än folkets företrädare försvagas den demokratiska idén. När det uppdagas att politiker går direkt från sina uppdrag till välbetalda konsultjobb – eller att deras motioner egentligen är kopierade från lobbyisters texter, då blir politiken korrupt. De allra flesta förtroendevalda i Sverige sysslar med politik på sin fritid och har inga höga ersättningar. Ändå är det bara vi som säger ifrån mot elitväldet inom politiken. Vi står som enda parti för att sänka politikers arvoden. Det är ett stort problem att många politiska företrädare, som förväntas fatta beslut för hela befolkningens bästa, lever på en nivå som vanliga löntagare bara kan drömma om. [Detta är del 2 av 16 av Vänsterpartiets valplattform för valet 2018. Hela plattformen finns här.]

Satsning på avgiftsfri kulturskola i alla kommuner

Vi vill därför att kommuner ska ges ekonomisk kompensation för att slopa avgiften, så länge de finansierar hälften ur egen kassa. Detta innebär att de kommuner som idag tar ut högst avgift får störst stöd, men dessa behöver också skjuta till mer än andra. Samtidigt får de kommuner som tar bort avgiften – även de kommuner som redan idag har infört avgiftsfri kulturskola – rätt att söka utvecklingsstöd. Pengarna kan användas till att utveckla verksamheten, exempelvis när kommuner vill starta upp en ny ungdomskör på orten eller testa nya arbetsmetoder för att nå nya målgrupper och göra kulturskolan bredare och mer jämlik.

– Alla barn som drömmer om att lära sig spela gitarr, dansa eller spela teater ska ha möjlighet att göra det. För mig är det en fråga om mer jämlika villkor för barn och unga, ingen ska stängas ute från den glädje som kulturellt skapande kan ge. Inget barn ska behöva höra vid köksbordet att familjen tyvärr inte har råd att låta det lära sig spela musik, säger Jonas Sjöstedt.

Satsningen på kulturskolan som Vänsterpartiet gjorde tillsammans med regeringen 2016 är en bra början men inte tillräcklig. Då fick vi igenom ett stöd för att sänka avgifterna i kulturskolan – nu lägger vi alltså fram förslag för att unga i fler kommuner ska få tillgång till kulturskola utan avgift.

Satsningen är på 300 miljoner kronor per år och omfattar både avgiftsfri kulturskola och utvecklingsstöd.

Ta del av underlaget här.

För mer information
Vänsterpartiets pressjour: 070-620 00 64

Inlägget Satsning på avgiftsfri kulturskola i alla kommuner dök först upp på Vänsterpartiet.

Brandbekämpning och katastrofberedskap

Utveckla den nya värnplikten för brandbekämpning och katastrofberedskap

Elden far fram genom ett torrt Sverige och människor oroar sig för nära och kära och några förlorar också sina hem. En tragedi.

– Jag känner stor tacksamhet för all räddningspersonal och alla frivilliga som sliter i de stekheta skogarna, säger Jonas Sjöstedt.

Torkan, värmen och de omfattande bränderna ger oss en föraning om vad klimatförändringarna kan innebära. Utsläppen måste minskas snabbt.

Här och nu måste vi förbereda oss för en ny verklighet med större risker för den här typen av skogsbränder. Vänsterpartiet vill utveckla den nya värnplikten med en möjlig civil tjänstgöring för brandbekämpning och katastrofberedskap.

– Så kan vi få mer utbildad personal och utrustning att kalla in när det vanliga brandförsvaret verkligen behöver stöd, säger Jonas Sjöstedt.

Vänsterpartiet vill också att Sverige ska överväga att köpa in flygplan för brandbekämpning tillsammans med nordiska och baltiska länder som är intresserade.

– Så kan vi hjälpas åt i krisläge med kapacitet och egna utbildade piloter när det behövs. Visst kostar det att köpa in nya plan men bränderna kostar troligen mer. Vi kan då också i framtiden hjälpa andra länder, precis som Italien nu hjälper oss, säger Jonas Sjöstedt.

Härlig stämning på Harmångersdagen

Valrörelsen har inte startat än – officiellt – men Vänsterpartiet fanns med på Harmångersdagen för att bjuda på fika – eller riktigt isande kallt vatten som var favoriten bland både människor och djur – berätta om vår politik och be besökarna hjälpa oss genom att skissa på hur DE vill att den nya skolan i Harmånger ska se ut.

 

Vi fick många kreativa förslag och vi hoppas få än fler som kommer på Bergsjödagen den 4 augusti för att rita det nya allaktivitetshuset.

Värmen var tryckande och därför är det ändå imponerande att det var så pass många som hade orkat sig ut i solen. Många av dem besökte vårt tält. De uppskattade både möjligheten att få sätta sig en stund i skuggan, dricka lite svalkande vatten och samtala om kommunens framtid.

Många besökare var även positiva till den investeringsplan som Vänsterpartiet tagit fram tillsammans med Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna för att få en långsiktigt stabil utveckling för kommunen.

För att Nordanstig ska utvecklas så måste vi investera i ALLA kommundelar. En ny, modern skola i Harmånger är en del i den investeringsplanen.

 

Varför tar du semester Ulf Kristersson?

Och Ulf Kristersson han har sin vackra 20-talsvilla i Strängnäs, där han kan påta i trädgården under semestern.

Vänsterpartiet missunnar ingen sin semester, men det är ändå häpnadsväckande att just moderater tar semester. De har ju varit emot semester i hela sin historia!

Semester för vanligt folk var ett påfund som skulle ruinera kapitalägarna. Och vad skulle arbetarna göra hela dagarna? Gå och slå dank!

” Vad detta betyder ifråga om konkurrenskraft på England, det säger sig självt” sa en riksdagsman Nisser 1938, då Högerpartiet gick emot två veckors semester.
” Vi får problem när det gäller att ge ett meningsfullt innehåll åt denna 4-veckorssemester” sa riksdagsman Hamilton 1963, då Högern sa nej till fyra veckors semester.

Med tanke på Moderaternas historia är det också konstigt att Ulf Kristersson åker till akuten om han sticker sig på en tagg eller ramlar ur hängmattan. Kristerssons parti var ju emot fri sjukvård!

Och när alla andra går hem på fredagar och tar fram chipsskålen och ölen borde moderater vara kvar och jobba, i konsekvensens namn. Hallå, ni var ju emot 40-timmarsvecka! Tänk på arbetslinjen!

Faktum är att Moderaterna har varit emot de flesta reformer som gjort livet bättre för vanligt folk. Moderaterna sa:

1904–1918: Nej till allmän rösträtt.

1916: Nej till allmän olycksförsäkring i arbetet.

1919: Nej till åtta timmars arbetsdag.

1919: Nej till kvinnlig rösträtt.

1923: Nej till åtta timmars arbetsdag.

1931: Nej till sjukkassan.

1934: Nej till a–kassa

1935: Nej till höjda folkpensioner.

1938: Nej till två veckors semester.

1946: Nej till allmän sjukvårdsförsäkring.

1947: Nej till allmänna barnbidrag.

1951: Nej till tre veckors semester.

1953: Nej till fri sjukvård.

1959: Nej till ATP.

1963: Nej till fyra veckors semester.

1970: Nej till 40–timmars arbetsvecka.

1973: Nej till möjligheten till förtidspensionering vid 63.

1976: Nej till femte semesterveckan.

2006: Sänk a- kassan.

2006: Sänk sjukersättningen.

2015: Nej till slopande av stupstocken i sjukförsäkringen

2017 Nej till avdrag för fackföreningsavgift

2018- Nej till att stoppa vinstjakten i välfärden

Jämlika samhällen som vilar på generella välfärdssatsningar har visat sig vara en stabil grund för ekonomisk tillväxt genom de möjligheter till utbildning och utveckling som skapas för alla. När Moderaterna försöker skriva om historien och framstå som om de har varit med och byggt den svenska modellen är det stötande.

Den har inte med Moderaterna att göra, annat än att partiet har varit emot i stort sett alla reformer som byggt upp välfärdslandet Sverige.

Och när det gäller det här med semestern; Timbro, högerns egen tankesmedja, är faktiskt fortfarande emot sammanhängande sommarsemester för alla.

”En kvarleva från 1900-talets industrisamhälle”, skriver Timbro på hemsidan. Och föreslår att semesterlagen rivs upp och istället ska var och en förhandla för sig om ledighet med arbetsgivaren.

Något att fundera på för Kristersson i hängmattan i sommar?

Läs debattartikeln på Aftonbladet debatt.

Ali Esbati, Arbetsmarknadspolitisk talesperson (V)

Inlägget Varför tar du semester Ulf Kristersson? dök först upp på Vänsterpartiet.

Alla kan få möjlighet att arbeta och tid att leva

Alla kan få möjlighet att arbeta och tid att leva – börja övergången till sex timmars arbetsdag

Vi måste bygga ett arbetsliv för alla. Ett arbetsliv där vi har makt och inflytande över våra jobb, där alla orkar jobba till pensionen och inte blir utslitna i förväg. Ett arbetsliv där alla ryms och där inte stora grupper hamnar utanför. Ett arbetsliv där det är självklart att vi vet våra scheman i god tid och inte tvingas vänta vid telefonen på tillfälliga inhopp. Vi behöver en stark arbetsrätt, en livaktig fackföreningsrörelse och förkortad arbetstid. 

Vänsterpartiet vill påbörja övergången till sex timmars arbetsdag. Sverige har, oavsett konjunktur, inte haft full sysselsättning på mer är 25 år. Socialdemokratiska och borgerliga regeringar har kommit att dela uppfattningen om arbetslöshet som något oundvikligt. Istället har vi en allt skarpare uppdelning av människor som arbetar för mycket och människor som arbetar så lite att de knappt kan försörja sig eller inte alls får jobb. Istället för arbetsglädje och utveckling sliter många ut sig långt före pensionen.

Vänsterpartiet är stolt över att ha drivit på för många försök med kortad arbetstid. De visar att det är praktiskt genomförbart och ger stora vinster för hälsa och arbetsklimat. Förkortad arbetstid måste införas stegvis och kombineras med stora insatser för utbildning i bristyrken. För att börja förbereda övergången vill vi starta direkt efter valet 2018 med en satsning på sex timmars arbetsdag med bibehållen lön på en arbetsplats inom varje kommun och landsting/region. Under mandatperioden vill vi också ta de första besluten om att börja korta normalarbetstiden. Vårt långsiktiga mål är 30 timmars arbetsvecka som det normala på arbetsmarknaden. Samtidigt vill vi sänka övertidstaket till 100 timmar och införa rätt till heltid som norm på svensk arbetsmarknad. På så vis blir arbetet mer rimligt fördelat i vårt samhälle.  [Detta är del 7 av 16 av Vänsterpartiets valplattform för valet 2018. Hela plattformen finns här.]

Utveckla den nya värnplikten för brandbekämpning och katastrofberedskap

Elden far fram genom ett torrt Sverige och människor oroar sig för nära och kära och några förlorar också sina hem. En tragedi.

– Jag känner stor tacksamhet för all räddningspersonal och alla frivilliga som sliter i de stekheta skogarna, säger Jonas Sjöstedt.

Torkan, värmen och de omfattande bränderna ger oss en föraning om vad klimatförändringarna kan innebära. Utsläppen måste minskas snabbt.

Här och nu måste vi förbereda oss för en ny verklighet med större risker för den här typen av stora skogsbränder. Vänsterpartiet vill utveckla den nya värnplikten med en med en möjlig civil tjänstgöring för brandbekämpning och katastrofberedskap.

– Så kan vi få mer utbildad personal och utrustning att kalla in när det vanliga brandförsvaret verkligen behöver stöd, säger Jonas Sjöstedt.

Vänsterpartiet vill också att Sverige ska överväga att köpa in flygplan för brandbekämpning tillsammans med nordiska och baltiska länder som är intresserade.

– Så kan vi hjälpas åt i krisläge med kapacitet och egna utbildade piloter när det behövs. Visst kostar det att köpa in nya plan men bränderna kostar troligen mer. Vi kan då också i framtiden hjälpa andra länder, precis som Italien nu hjälper oss, säger Jonas Sjöstedt.

Inlägget Utveckla den nya värnplikten för brandbekämpning och katastrofberedskap dök först upp på Vänsterpartiet.

Ensamkommande – kan vi verkligen inte bättre?

Kan en domstol underkänna riksdagens lagstiftning? Uppenbarligen ja. Akademiska diskussioner om vad som ankommer på vem! Det kan hålla på åtskilliga veckor till. Vem bryr sig under tiden om ungdomarna som striden gäller? Vilken upplösning väntar?

Här några texter från tidningarnas bevakning:

Dagens Nyheter berättade i fredags ”Ytterligare en domstol slår ned på gymnasielagen” och citerar i huvudsak från ett pressmeddelande från förvaltningsrätten i Stockholm.

Samma dag bifogade Aftonbladet till sin artikel ”Ännu en domstol underkänner gymnasielagen” några faktarutor som kan ge stöd att förstå något så när vad som pågår.

Men ungdomarna då? Om en månad tar det svenska sommarlovet slut, det är dags att påbörja studierna. Finns det en rimlig chans att den krångliga gymnasielagen kan gälla och kan göra det möjligt att ungdomarna får stanna och studera?

Det finns en skrift som den kan läsa som vill veta hur det är att sväva i ovisshet, att leva på hoppet och att känna maktlöshet och förtvivlan. Det är Barnrättsbyrån som har sammanfattat texterna i rapporten ”Sveket” (ladda ner pdf).

Ingressen är: ”Sveket är en rapport som kartlägger hur
Sverige sedan hösten 2015 systematiskt nedmonterat många av de lagar och skyddssystem som påverkar unga ensamkommande. I rapporten berättar våra ungdomar om sina erfarenheter av vad som har hänt sedan de kom till Sverige och myndighetspersoner från bl a polisen, socialtjänsten och Migrationsverket intervjuas. Rapporten fokuserar på den extrema utsatthet som kommit att bli ett
resultat av de senaste årens signalpolitik.

Mer resurser till sjukvården

Sjukvården ska spara över 1,2 miljarder de kommande tre åren. I alla fall om socialdemokraterna eller de andra borgerliga partierna får fortsätta att bestämma över sjukvården i Östergötland efter valet i september.

1,2 miljarder kronor är otroligt mycket pengar. Det är mer än vad lönen för 2000 sjuksköterskor är på ett helt år. Samtidigt som man lägger detta sparbeting i vården så ser vi växande köer, inställda operationer, stängda vårdplatser och stor brist på sjuksköterskor.

Men när man lyssnar på de andra partierna så låtsas de inte om dessa beslut. Det är ju lätt att få intrycket av att socialdemokraterna, moderaterna eller Sverigedemokraterna vill göra sjukvården bättre och satsa mer resurser. I realiteten så har de alla presenterat sina budgetar för det kommande tre åren. Och de är rörande överens om dessa gigantiska besparingar.

Vi behöver en sjukvård som fungerar för oss alla. En sjukvård utan onödiga köer, med hög tillgänglighet och en personal som trivs på sitt arbete. Det kan vi inte klara om sjukvården ställs under denna ekonomiska politik.

Vänsterpartiet har föreslagit en skattehöjning. För oss är det viktigare att sjukvården får mer resurser än att Östergötland ska ha landets lägsta landstingsskatt. Men det är ju också här som vi ser att skillnaden går mellan höger och vänster idag. Högerpartierna, inklusive socialdemokraterna, väljer en låg skatt och besparingar i sjukvården istället för en liten skattehöjning som ger mer resurser till välfärden.

Det är detta som landstingsvalet handlar om i september. Mer eller mindre resurser till sjukvården!

Emil Broberg

Gruppledare Vänsterpartiet Region Östergötland