Vänsterdagarna 29 sep – 1 okt 2017 i Malmö

Miljönätverksträff som hölls i av Deniz Boutro, talesperson nätverket

Omställningsskolan finns på nätet – lär dig mer där. Varför blev jag vänsterpartist? Hon gick med pga Coca-Cola-Colas fabrik i Indien som skitade ner och gjorde dricksvattnet odrickbart för folk

Inför valet:
Berätta din berättelse – varför vill du jobba med miljöfrågor?
Berätta om V:s omfördelande ekonomi.
Målgrupper – ekonomiskt missnöjda, unga progressiva (24 – 49!). Klimatförändringar toppar mest intressanta valfrågan för 16 – 25-åringar
Beskriv skillnaden mot S. Konkret miljöfråga Vattenfalls Co2-utsläpp
Ingjuta hopp.

Valplattform
9 nov motionsstopp. Dock ej allmänna motioner. Deniz samordnar motionerna: parar ihop ämnen och undertecknare. 9-11 feb 2018 är det kongress i Karlstad
– ”Klimatmålen måste gå före kortsiktiga vinstintressen”
– Vi vill satsa på en Grön statlig investeringsbank
– Nollutsläpp till 2040
– Minskad köttkonsumtion, satsningar på hållbara växtbaserad mat
– Inga nya fossilbilar efter 2025
Mer landsbygd och miljö
Problem med biobränsle: ofta palmolja
Glesbygdsfrågor.

Panelen
Emelie klimaktivist Malmö
Emma Wallrup biolog Uppsala
Rickard Warlenius läste tidigt arbetarromaner Stadsfullmäktige Sthlm

Varför lågt förtroende för V:s miljöpolitik?
De flesta partier förknippas med vissa frågor. V ej med miljöpolitik. Borde ha en profilfråga med miljöstuk
Risk att stämplas som nejsägarparti
Jonas måste prata mer om klimatfrågor
Man ser inte skillnad på S och V. Vad är skillnaden?
Motorvägar, Vattenfall
Vi borde knipa kommunalrådsposter med miljöansvar, som i Köpenhamn
Ta kampen lokalt. Vego i skolor mm
Regionen i Ög. S-vekettidning om utförsäljning av vården
Klyftorna ökar men vi har en rödgrön vision. Bra konfliktlinje. Positiv vision
Allt behöver inte vara så svartvitt till exempel vad gäller kött eller vego Måste in i andra miljöfrågor
Gemensam kamp mot kapitalism för en bra miljö
Emma: akut läge, vi hinner inte riva kapitalismen innan vi tar tag i miljöfrågorna
Smygvägen mot socialism via miljöfrågorna
Rickard: Kyoto har inte gett nåt

Vilken huvudmiljöfråga?
Förbjud fossila bränslen!
Full sysselsättning inom planetens gränser!
V är bättre på klasspolitik än S, på miljöpolitik än MP och på feminism än FI
Miljöfrågor är inte bara Klimat! Hållbart skogsbruk är en viktig fråga.
Malmö: Seriös diskussion med miljö och naturorganisationer. Bjud in er. Lyssna och för in socialismen.
Stockholm: Nolltaxa i kollektivtrafiken, positiv fråga.
Klimatriksdagen – motionera dit
Lidköping – kolla upp dom; bra på å sprida miljöarbete

Emma: vad händer med eko-eko?
Lite nedtonat. Vänta till valplattformen. Miljöprofileringsgrupp. Jens Holm och Lina. Uppföljning av eko-eko. Gruppen är nu upplöst. Varför? Rickard: VU ville inte ha det (just nu). Skicka protestbrev mot att miljöfrågan stoppats under stolen.

MER TEXT KOMMER OM NÅGRA MINUTER …

Dag Fredriksson