Föredömlig redovisning

SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) har en viktig roll. På en mängd olika sätt. Förtroendevalda på alla nivåer möter i beslutsunderlag på avgörande punkter hänvisningar till SKL, ”som SKL har räknat fram”, ”som det framgår av SKL:s rapport”, ”med utgångspunkt från SKL:s vägledning”. När budgetprocessen inför 2018 rullade igång, innehöll ”omvärldsanalysen” referenser till rapporter, prognoser och uppskattningar från SKL i de flesta centrala avsnitt.

Som Vänsterpartist gläds man också i andra sammanhang över SKL:s tydlighet i sina ställningstaganden. Som remissinstans är SKL en mycket uppskattad aktör. Här yttrandet från SKL till Finansdepartementet om Välfärdsutredningens delbetänkande Ordning och reda i välfärden.

Dock vill detta inlägg rikta uppmärksamhet på en annan aspekt. Som arbetsgivar- och medlemsorganisation för Sveriges kommuner ordnar förbundet mängder av utbildningar och konferenser, för anställda, för politiker och många gånger för ”såväl som”.

I veckan ordnades DEMOKRATIDAGEN 2017. Visserligen åkte några förtroendevalda från Vänersborg (från kommunfullmäktiges demokratiberedning) till Stockholm och det är tanken att det ska rapporteras från dagen. Men budskapet från dylika späckade program är svårt att återge, det blir ju endast några programpunkter som den enskilde kan deltaga i. Då känns det riktigt bra att SKL ordnar en hemsida med länkar till samtliga föreläsningar (videoinspelningar) och alla seminarier (pdf-filer med underlag från presentationerna).

Vad sägs om att lyssna på Maciej Zaremba ”Populismens hot mot demokratin”? Eller ta del av seminariet ”Hot och hat på sociala medier?”, ”Val 2018 -konsekvenserna av en förändrad vallag”, ”Det nya politiska landskapet”, eller ”Digital delaktighet, en demokratisk rättighet” och flera andra därtill från förmiddagens och eftermiddagens pass.

Ett bra sätt att tillgodogöra sig värdefull information, få kunskap om vad som görs runtom i andra kommuner, hur andra gör för att lösa problem som vi har svårt att komma tillrätta med på hemmaplan. Alldeles gratis! Nåja, Vänersborg betalar såklart också en rejäl slant i förbundsavgift till SKL varje år.