Varför vill S sälja Scharinska?

Den frågan ställer Bore Sköld (V) i en interpellation till Hans Lindberg på kommande kommunfullmäktige 27/3. Alla våra interpellationer, motioner och frågor i kommunfullmäktige hittar du här: http://umea.vansterpartiet.se/kommunpolitik/motioner-interpellationer-och-fragor/ Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S)…