Ett jämlikt samhälle är ett hälsosammare samhälle

På regionfullmäktige den 28 februari hade jag ställt en interpellation till Henrik Fritzon, (S) regionstyrelsens ordförande om de ojämlika inkomsterna i Sverige och i regionen. Nedan ser ni min interpellation. (ni kan också läsa den här. Ett jämlik samhälle.)

Svaret från Socialdemokraternas Henrik Fritzon är passivt och förutom att han i delar håller med om problembeskrivningen så ger han inga konkreta besked kring vad han tänker göra åt t ex nivån på de höga chefernas löner. Han svar finns här: Svar interpellation jämlikt samhälle

Ett jämlikt samhälle är ett hälsosammare samhälle

Internationella studier pekar på att jämlika samhällen är tryggare och hälsosammare. Alla oavsett bakgrund mår bättre i sådana samhällen. Sverige var vid början av 1980-talet ett samhälle där inkomstskillnaderna på grund av politiska beslut var mindre. Det var ett samhälle som mådde relativt bra. Sedan dess har ojämlikheten ökat drastiskt oberoende av regeringars färg. OECD har konstaterat att ojämlikhet och klasskillnader ökar mest i Sverige av alla OECD-länder. Detta är en utveckling som måste brytas.

Idag tjänar en Vd på ett börsnoterat företag 54 gånger mer än en industriarbetare. Även löneskillnaderna inom Region Skåne är stora. Medianlönen för en sjuksköterska i regionen är ca 28 850 kr i månaden och för en undersköterska ca 23 800 kr i månaden, beräknat på heltidslön. Samtidigt är det många av de högre cheferna som har månadslöner som motsvarar 3-5 gånger dessa summor. Regiondirektören fick en lön på 170 000 kronor när han tillträdde.

För att öka jämlikheten krävs naturligtvis satsningar på att höja de lägsta lönerna och att arbeta med jämställda löner. Detta sker både politiskt och via fackliga förhandlingar och kollektivavtal. Men ansvaret för att de högsta lönerna inte springer iväg är politiskt. Vi har idag chefer och direktörer i regionen som tjänar mer än högst ansvarige politiker. Är detta rimligt? Det tycker inte vi. Regionstyrelsens ordförande har idag ett arvode på 89 700 kr. Även det är en skyhög lön som borde sänkas, men om den lönen var riktmärket så skulle en del vara vunnet.

I LO:s rapport ”Makteliten reglerar inte sig själva” kan man läsa att skillnaden mellan arbetare och den byråkratiska makten har ökat över tid. 2015 tjänar den byråkratiska eliten nästan 8 gånger mer i månaden än en industriarbetare. Då ska vi vara medvetna om att industriarbetare ofta tjänar mer än t ex undersköterskor i offentlig sektor.

Och detta är ett problem. Det är ett problem när de tjänstemän som utformar förutsättningarna, administrerar och leder t ex sjukvården lever helt andra liv än de som är i behov av vården eller arbetar i den.

Mina frågor till Henrik Fritzon är därför:

  1. Tycker du att lönegapet mellan chefer och personal är rimlig?
  2. Vad tänker du göra åt det växande lönegapet mellan regionens anställda och de höga cheferna?