Givande bolagsdag med lokalklustret

L1001382
Vänsterpartiets kommunalråd Daniel Bernmar var ägarrepresentant på Higabs bolagsstämma.

Idag höll vi bolagsstämmor för alla bolagen i Higab-koncernen: Parkeringsbolaget, Älvstranden, Göteborgslokaler samt moderbolaget Higab.

Higabs ägare Stadshus AB var representerat av Daniel Bernmar (V) på bolagsstämman. Själv fick jag fullmakt att företräda Higab som ägare på Parkeringsbolagets stämma.

Bolagsstämmorna är tämligen snabbt avklarade. De är mest en formalitet som måste betas av varje år. Stadens bolag styrs genom budgetbeslut, bolagsordning, ägardirektiv och ägardialoger.

Därför samlade vi alla styrelser och diskuterade aktuella frågor i respektive bolag och hur vi kan jobba vidare mot en ökad samverkan i koncernen.

Läs alla mina inlägg om Higab.

 

Postat i: