Ha mod att införa Huskurage!

Alla kvinnor har rätt till ett liv fritt från våld. Det är grundtanken bakom alla lagar, internationella konventioner och politiska initiativ mot våld mot kvinnor. Från den grundtanken följer att alla kvinnor som är offer för våld behöver och har rätt att få stöd och skydd mot förövaren. Trots många år av kamp mot våldet mot kvinnor är detta fenomen fortfarande ett stort problem i världen idag och betraktas som ett hälsoproblem och kränkning av flickors och kvinnors mänskliga rättigheter. Enligt Världshälsoorganisationen WHO har en av tre kvinnor i världen varit offer för fysiskt eller sexuellt våld under sitt liv. Det mesta våldet mot dem sker i nära relationer. WHOs rapporter pekar på att ca 30% av kvinnorna globalt sett […]