Kommunpolitiskt medlemsmöte 13/3

Tid: måndag 13 mars 2017 kl. 18:30-20:30 Plats: Partilokalen, Nydalavägen 2 c, Berghem Dagordning 1 Mötets öppnande 2 Formalia – beslutspunkt – val av ordförande, sekreterare, justerare etc. 3. Inför kommunstyrelsen – information om vad…