Är författningssamlingen aktuell?

INTERPELLATION Till kommunalrådet Jacob Högfeldt I 3 kap 30 § i Kommunallagen står det att “Gällande kommunala föreskrifter ska finnas tillgängliga för allmänheten på kommunens eller landstingets webbplats”. Därför antog KS 2014-02-14 en policy angående uppdatering av författningssamlingen. Enligt den … Läs mer