Kommunalt barnombud för barns rättigheter

Med Botkyrka som förebild lämnade Vänsterpartiet Umeå i februari 2016 in en motion till fullmäktige om att inrätta ett kommunalt barnombud. Ett barnombud som i ord och handling står på barnens sida bör finnas på…