Öka den lokala matproduktionen

I mitten av januari presenterades en nationell livsmedelsstrategi som det är sju partier i riksdagen som står bakom, åtminstone det mesta. Nu när detaljerna börjar presenteras och granskas kommer också frågorna om hur strategin ska kunna genomföras. Handlingsutrymmet för regeringen och riksdagen är ju begränsat av EU:s regler som framförallt handlar om fri rörlighet för […]