Kommunfullmäktigemötet 6 februari, 2017

Anders Andersson, KF

 

Första KF för året och det första efter det att majoritetssamarbetet krackelerat!

Bertil A Karlsson gjorde premiär i KF för V i dag och han skötte sig exemplariskt. Det blev fyra voteringar och V röstade med våra forna samarbetspartner. Undertecknad fick äran att vara en av de två första justeringsersättarna, så lite extra arbete blev det.

Beslut togs, eller skull tas, i ett par viktiga frågor:
KF beslutade enhälligt att köpa AB Wettern så att kommunen har rådighet över marken som Lalandia kommer att behöva när de etablerar sig i Motala.
Det var meningen att KF skulle anta detaljplanen för kv Linden, men där fick Alliansen i samverkan med SD igenom en minoritets-återremiss efter dagen första votering.

För övrigt beslutades bl.a om utbetalning av partistöd, vilket innebär att V kommer att få 151.907 kronor för år 2017. Planen för våldsbejakande extremism antogs liksom riktlinjerna för uppvaktningar för framstående prestationer inom idrott.

Rolf gick upp och kommenterade svaret på revisionsrapporten om personalförsörjningen i Motala kommun

Svar lämnades på 12 motioner, varav SD stod för 10.

I samband med att M-motionen om ökad medborgarinflytande gick jag upp och fångade KF:s intresse genom att inleda med att påpeka att det politiska läget är förändrat i och med att socialdemokraterna och miljöpartiet har lämnat samarbetet i majoriteten. Vid dagens sammanträde i KF har S och MP 26 platser, Alliansen och SD 26 platser och så har V 4 platser (V och SD hade var sina vakanta platser). I detta läge ansåg jag att det var lämpligt att vi skulle klargöra hur vi ställer oss i denna fråga eftersom Alliansen och SD hade reserverat sig i KS till förmån för moderaternas motion. Jag beskrev sedan fördelarna med att låta kommuninvånarna få möjlighet att påverka politiken genom medborgarförslag, som motionen föreslår ska införas i Motala, och jag påminde om “folk-motioner” som kan komma att ersätta medborgarförslagen. Intressant och spännande!
Sen avslutade jag med att påpeka att vänsterpartiet är ett parti man kan lita på och eftersom vi varit överens, S, MP och V, när ärendet behandlats i KS yrkade jag på att KF beslutar enligt KS förslag. Min tanke var att S och MP skulle få känna att de inte längre har egen majoritet och det lyckades tydligen, för oron spred sig onekligen bland ledamöterna till vänster i salen innan de fick klart för sig att vi inte tänkte byta sida som någon slags protest mot hur vi behandlats. Vi är ju överens i partiet om att vi ska framstå som ansvarstagande och sådana som man kan lita på.
Det blev votering även i denna fråga, förstås, och vi röstade alltså med S och MP även här.

Votering blev det också när KD-motionen och beredskapsplatser för nyinflyttade i barnomsorgen behandlades och SD okynnesvoterade om en av sina motioner där de var ensamma om att första för den!

Ett långt men samtidigt förhållandevis trevligt fullmäktigesammanträde blev det, trots allt.

/ Anders Andersson