Oförbätterliga miljöskurkar

Jo, det måste man nog kalla FTI, Förpacknings- & Tidningsinsamlingen, som har tagit på sig, och tar bra betalt för, att administrera insamlingen och själva formulerar sin verksamhet så här: FTI, som sedan mitten av 90-talet driver och utvecklar insamlingssystem och materialåtervinning på uppdrag åt ca 10 000 företag med producentansvar. DN har just publicerat […]