Våldet i hemmet tar inte jullov

Julen ses ofta som fridens högtid. Men precis som vid alla storhelger och långledighet ökar våldet i nära relationer under julen. Barn är hemma från skolan, vuxna är lediga från jobbet och inte sällan är även alkohol inblandat Julen innebär inte att kvinnofrid och barnafrid infinner sig. Våldet i hemmen tar inte semester och inte heller jullov. Julen som är en så kallad familjehögtid innebär att familjerna är mer isolerade och att insynen och möjligheten att upptäcka våld därmed minskar. Socialsekreterares arbete innebär krav på att fatta svåra beslut och finnas till för människor som av olika orsaker befinner sig i utsatta situationer. Krävande och svåra arbetsuppgifter ställer högre krav på att arbetsmiljön ska vara bra. Under 2016 upplevde 10 […]