Den politiska kyrkan är lika gammal som kristendomen

gustav wasa.jpg

Gustav Vasas bibel 1541. Tack vare reformationen och Gustav Vasas bibel så blev Sverige läskunnigt bortom prästerskap och elit.

Debatten i Sverige som rasar från den populistiska högern handlar just nu om svenska kyrkan och juluppropet.  Svenska kyrkan går i täten för något så kontroversiellt som att kräva en human flyktingpolitik. För det får Svenska kyrkan stå till svars bland en höger som tagit för vana att kritisera kyrkans arbete för humanism och solidaritet.

Marcus Birro har länge anklagat kyrkan för att vara politisk (läs vänsterinfiltrerad) och nyligen gick Ann Heberlein ut i en debattartikel i Expressen vars tes gick i samma tema. Kyrkan ska inte vara politisk. Kyrkan ska syssla med andlighet, andakt och själavårdande. Som om det vore en motsättning till andlighet att  också stå på de utsattas sida.

Den politiska kyrkan är dock lika gammal som kristenheten. Redan innan kyrkan blev kyrka genom aposteln Petrus som grundade Jerusalems kyrka och Paulus som reste land och rike i den Romerska världen så var den reformerade judendomen (kristendomen) politisk aktivism.  Jesus och hans apostlar var en nagel i ögat på dåtidens politiska och religiösa elit i den romerska provinsen Palestina. Han utmanade makten och gjorde sig populär bland folket men fick mäktiga fiender i samhällets absoluta topp. För det dömdes han till döden. Jesus liv och gärning är en utav historiens politiska gärning som haft störst påverkan på världen och dess politiska, regionala, territoriala och samhälleliga utveckling.

Allt som hänt sedan dess är ringar på vattnet från Jesus vandring på Golgata. Europa blev kristet, långt senare koloniserade vi världen och spred skräck bland ickekristna. Den romersk – katolska kyrkan blev den elit som nya tiders revolutionärer trotsade och bekämpade med stora omvälvande politiska skeenden som konsekvens. Det var genom gediget politiskt arbete som Sverige blev Luthersk -protestantisk och övergav den romerska kyrkans makt på vårt land. Det är den kampen som skapat den kyrka som bland annat Ann Heberlein med flera anser inte ska vara politisk.

Hade inte religiösa ledare bedrivit kampen för allas rätt att kunna läsa guds ord så hade Ann Heberlein inte heller suttit där med sin bibel i hand i en kyrka som gjorde det möjligt för vanligt folk att lära sig läsa. Kampen för kvinnors rättigheter i en mansdominerad kyrka har berett platsen för kvinnliga biskopar och präster och kvinnliga religiösa ledare. Politisk aktivism har gjort kyrkan i Sverige till den plats där Ann Heberlein finner sin ro och där hon även i fortsättningen kommer kunna finna sin ro.Men kyrkans politiska samhälleliga gärning avstannar inte. Det finns mer att göra. Jesus stannade aldrig upp och det ska inte hans kyrka heller göra .

Det är mot bakgrund av kyrkans historia vi ska se kyrkans politiska arbete i Sverige och i världen. Det är mot bakgrunden av detta vi ska se juluppropet. Att det funnits en konservativ höger som motarbetat alla former utav progressiv reformation av kyrkan är också något vi kan tänka på när högern idag gapar högt om att kyrkan inte ska vara politisk.

David Sköld Sällström