Malta förbjuder terapi som ”botar” homosexualitet

Malta blev för en tid sedan det första landet i Europa som förbjuder terapi som ska ”bota” homosexuella personers läggning. Lagförslaget innebär att den som gör sig skyldig till att försöka förändra, förtrycka eller omvända en persons sexuella läggning riskerar böter eller fängelse.
Så kallad ”Gay cure Therapy” går ut på att terapeuter ska konvertera homosexuella till heterosexualitet. 

Men terapin är omstridd och fördöms av de flesta inom branschen. I Storbritannien har den statliga sjukvården och alla ledande organ inom psykoterapi undertecknat ett gemensamt uttalande där de beskriver konverteringsterapin som oetisk, ovetenskaplig och potentiellt farlig, skriver The Guardian. 

I USA är terapin förbjuden på minderåriga i flera stater.

Maltas yrkesorganisationer för psykologer, psykiatriker, familjeterapeuter och kuratorer välkomnade förbudet för terapin som de benämner som ”omänsklig”, i ett gemensamt uttalande.
Den nya lagen innebär också att ”ingen sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck utgör en störning, sjukdom eller brist av något slag”, och sänker åldersgränsen till 16 år för att kunna begära en könskorrigering utan föräldrarnas godkännande.
 
Tänk om fler länder kunde följa Maltas exempel! Det skulle verkligen vara ett stort steg i rätt riktning. Det är faktiskt svårt att veta om man ska skratta eller gråta när ämnet om att ”bota” homosexualitet kommer upp. Att på fullaste allvar tro att det faktiskt skulle fungera tyder ju mer på okunskap än någonting annat. Sedan är det givetvis synd att ett förbud alls ska behövas, men det är uppenbart att så faktiskt är fallet. Undrar i mitt stilla sinne när fler länder (inklusive Sverige) ska följa efter?
 

 
KÄLLOR: DN 1 ETC 1
 
Bilden lånad från Connecting the dots