Distriktet under omorganisation

På grund av de förändrade valkretsarna är partidistrikten i Västra Götaland under omorganisation. Vänsterpartiet Älvsborg avvecklas successivt och denna sida kommer att användas till att lägga upp möteshandlingar för Distriktsårskonferenserna (DÅK) 2017.