Vill ha fler fotbollsplaner

fotbollsmatch

fotbollsmatch

Kvartetten (S, V; MP och KNU) i Knivsta kommunstyrelse vill se beslut som säkrar såväl ungdomars fotbollsplaner som pendlares parkeringsplatser innan fastighetsbolag lovas markanvisningar.

Att fotbollsplanerna på Engvallen finns mitt i den del av centrala Knivsta som står på tur att exploateras är ingen nyhet. Under ett antal år har alternativa placeringar diskuterats men ännu finns inget beslut på var KIK ska bedriva sin verksamhet i framtiden. Samtidigt kommer rapporter allt oftare om att det är svårt att hitta lediga parkeringar vid stationen för såväl cyklar som bilar. Alla pendlare bor inte på stationsnära gångavstånd.

Kvartetten vill se beslut på framtida placering av fotbollsplaner för såväl träning som tävlingsmatcher och en ersättning av de relativt nybyggda pendlarparkeringar som försvinner, med de av kommunstyrelsen beslutade markanvisningar den 6 december.

Det som vi ändock upplever som positivt med det presenterade förslaget är att Årummet får större utrymme och att plats nu lämnas för de järnvägsspår som så många längtar efter. Men innan fotbollsplaner och pendlarparkeringar är lösta kan vi inte stå bakom några markanvisningar på nuvarande Engvallen och pendlarparkeringarna.

Claes Litsner (S)
Christer Johansson (V)
Rolf Samuelsson (MP)
Lennart Lundberg (KNU)