Fler parker och cykelparkeringar före parkeringsplatser

Christer Johansson / foto Robert Johansson

Christer Johansson

I samband med att samhällsutvecklingsnämnden, den 12 december, föreslog kommunfullmäktige besluta att höja parkeringsavgifterna till 25 kronor per dygn och 375 kr per månad, lämnade Vänsterpartiet in följande särskilda yttrande.

I Knivsta hörs allt fler bilister beklaga sig över saknaden på lediga parkeringsplatser på pendlarparkeringarna vid stationen. Motstridiga lösningar föreslås från olika håll med förslag som att bygga parkeringshus eller höjningar av p-avgiften. Lösningar behövs på både kort och lång sikt.

Bilen har ända sedan femtiotalet tagit allt större plats i den västerländska stadsbilden. Men normen från femtitalet har börjat ändras. Bland annat på grund av vad professor Donald Shoup har kommit fram till i sin forskning vid UCLA i USA. Där konstaterar Shoup att ”fri parkering är dyrt för samhället”.

Pendlarparkeringen i Knivsta är inte gratis, men väldigt billig. Enligt Shoups forskning dubblas risken att pendlare åker ensamma till den billiga parkeringen. En månadsavgift på 500 kr skulle troligen minska ensamåkandet till förmån för andra alternativ. Det skulle skapa fler platser för de som verkligen behöver ta sig till tåget med bilen.

Förutom att höja månadsavgiften vill vi se över möjligheten att öka antalet cykelparkeringar i närheten av stationen och verka för billigare busstrafik, som alternativ till bilen. Vid mätningar som genomförts i Knivsta har framkommit att 38 procent av bilarna på pendlarparkeringen hade max 5 km till stationen. Av dessa hade 100 stycken mindre än 2 km till stationen. Om varannan av dessa 100 bilister valde att låta bilen stå kvar vid bostaden skulle det skapas 50 lediga platser. Vissa cykelparkeringar hade upp till 150 procentig beläggning.

Vänsterpartiet vill att det byggs fler parker i centrala Knivsta istället för fler parkeringsplatser. Fler p-platser är inte en hållbar lösning. Det är dyrt, skadligt för miljön och minskar möjligheten att skapa ett trevligare centrum. Det beslut som en oenig samhällsutvecklingsnämnd föreslår KF att besluta hoppas Vänsterpartiet kommer att ändras den 25 januari. På sikt vill vi slutligen se fler fria pendlarparkeringar i kommunens ytterområden, nära en billig buss som kör in till stationen.

Christer Johansson (V)
ersättare i samhällsutvecklingsnämnden