Tänker S och MP svika Scharinska villan?

PRESSMEDDELANDE 2015-12-11 På kommunstyrelsens arbetsutskott till veckan kommer ett tjänstepersonsförslag om att gå vidare med Scharinska villan till försäljning på öppna marknaden. Det är något som vi i Vänsterpartiet kraftfullt motsätter oss. Vänsterpartiet har hela…