”Killarna vågar inte prata med oss”

Lars Kempe, Seko, och Jim Sundelin, Byggnads, är oroade över att många kollek­tivavtal kan vara papper utan värde. Upphandlingar med långa kedjor av företag under varann motverkar facklig organisering. Kollektivavtal, men inga medlemmar att företräda – det är ett växande problem för fackförbunden Byggnads och Seko.
Utländska byggföretag tecknar avtal som aldrig förr, men vad gör det när arbetskraften inte törs gå med i …