Handi trivs i skolan – Men får hon samma chans?

När Sten Svensson, som intervjuas om effekterna av det fria skolvalet på sidan 10, arbetade på Lövgärdesskolan i Angered på 1980-talet var det en genomsnittsskola med gott rykte. I klasserna fanns både tjänstemännens och arbetarnas barn från Volvo och SKF i Göteborg. Sedan dess har medelklassens barn lämnat skolan. I dag är det en segregerad skola.
Nya Lövgärdesskolan stod färdig 1974. Kommunalpolitikerna förlade skolan så att det bildades ett naturligt upptagningsomr& …