Ingen vräkning från Sorgenfrilägret utan alternativ

Miljönämnden i Malmö har beslutat att Sorgenfrilägret ska vara utrymt idag söndag eftermiddag, därefter står polisen redo att tömma lägret. Lägret har under några år varit hem för runt 200 fattiga EU-medborgare från framförallt Rumänien och Bulgarien. Under dessa år har det varit frivilligkrafter som ordnat och finansierat sophämtning och ett par bajamajor.
Vänsterpartiet anser självklart att det inte är acceptabelt Att fattiga …