Hans Linde en av talarna på internationella Kobane-dagen

Kvinnor i ledningen i Kobane och kvinnor i täten på demonstrationen.
Ett par hundra göteborgare slöt upp på internationella Kobane-dagen idag, 1 november. Vänsterpartiet var en av medarrangörerna. Riksdagsledamoten Hans Linde var en av talarna på Gustav Adolfs torg.
Under samlingen på Heden fick jag ett samtal med Patrik Helgeson och Özlem Sigirci Isikli, båda aktiva i Vänsterpartiet i Biskopsgården. Lyssna på min intervju med dem och Hans Lindes tal:

https://pamflett.files.wordpress.com/2015/11/kobanedagen-1-november-2015. …