Reformer som Vänsterpartiet fått igenom i budgetförhandlingarna (i korthet):

• Pengar till fler anställda i äldreomsorgen
• Ökade resurser till förlossningsvården
• Glasögonbidrag till alla barn
• Gratis medicin till alla barn
• Stabilt stöd till kvinnojourer
• Höjt golv i a-kassan
• Höjt bostadstillägg för pensionärer
• Höjd sjuk- och aktivitetsersättning
• Datum för avskaffande av stupstocken i sjukförsäkringen
 
Läs mer HÄR