Demokratiskt underskott med majoritetsstyre!

I onsdags skulle kommunstyrelsen ta ställning till betänkandet om En kommunallag för
Gröna Kullen. Kommunhuset i Katrineholm
framtiden. I betänkandet finns ett avsnitt som handlar om att införa provverksamhet med majoritetsstyre. Majoritetsstyre innebär i korthet att en vinnande koalition kammar hem alla platser i en kommunstyrelse. Det blir ”winner takes it all”. Det finns visserligen ett reglemente om hur oppositionen ska ges insyn i kommunstyrelsens arbete men förslaget innebär i praktiken att man vingklipper oppositionens roll och möjligheter …