Kommunfullmäktiges oktobersammanträde i Borensberg

KF samlades på Hällaskolan 26 oktober. Möjlighet till rundvandring fanns under ajourneringen.
Vid allmänhetens frågestund tog Göran Fornåå upp en kulturfråga. När kommunen bygger, kommer vi då ihåg konst och utsmyckning som ska vara0,5 %? Viktig diskussion. Kulturen är nödvändig för människorna i Motala och också för de konstnärer som verkar här.
Fyra tjänstepersoner kopplade till kost och upphandling höll i ett …