Demonstration mot temporära uppehållstillstånd 28/10

Efter fina ord om solidaritet och medmänsklighet går nu regeringen samman med allianspartierna för att införa temporära uppehållstillstånd. Ett fegt symbolpolitisk utspel och ett steg åt höger. Socialdemokraterna och Miljöpartiet vänder nu ryggen åt den stora solidaritetsrörelse som under hösten arbetat för att hjälpa människor på flykt.
På onsdag demonstrerar vi mot temporära uppehållstillstånd, för att visa …