Björkholmsgatans förskola/Nattugglan

När vi politiker ska behandla och besluta i ett ärende, vilket det än må vara, så får vi till vår hjälp underlag med fakta. Det är tjänstemännen på de olika förvaltningarna som ägnar mycket tid, möda och svett åt att arbeta fram dessa underlag. Vi politiker sysslar som bekant med politik på vår fritid (med några få undantag) och det innebär att vi oftast inte hinner med att …