Vårt budgetförslag

Vänsterpartiet kommer lägga ett eget budgetförslag på nästa kommunfullmäktigemöte 9/11. Vårt budgetförslag bygger på tankar om folkhälsa och gör en rejäl satsning på skolan. Bland annat höjer vi lärarlönerna dubbelt så mycket som den löneökning som parterna förhandlar fram. Vi höjer också lärartätheten med målet att ha en lärartäthet p& …