Ekoeko 4: Skala bort kulturkriget

Ett sätt att tala till fler är att försöka skala bort en del av kulturen kring det gröna. Det behöver inte vara så helylle, naturnära och äkta. Vi har redan talat med dem som dras till det.
Det gröna projektet är fullt av små kulturella markeringar i allt från kläder till ordval, som knyter an till en del människor och stöter bort andra. Vi behöver vara uppmärksamma på …