Västsahariska flyktingläger drabbade av naturkatastrof

De Västsahariska flyktinglägren i Saharas öken i södra Algeriet utanför Tindouf har drabbats av den största naturkatastrofen på 40 år.
 
Ihärdigt regn har orsakat översvämningar och raserat i stort sett all infrastruktur. Hus, sjukhus och skolor är förstörda och sjuka får läggas i tillfälliga tält.
De ca 200 000 Västsahariska flyktingarna som bott i lägren sedan 1975 då de fördrevs från sitt land …