Tänk långsiktigt

Nyproduktionen av bostäder är oerhört viktig för hela bostadsmarknaden. Byggs det dyrt och lite så kommer segregationen att öka och kostnaderna att bo kommer att öka för alla som inte äger sin bostad. På sikt kommer också kostnaden att äga sin bostad att öka, förstås. Därför är regeringens och Vänsterpartiets förslag att ge investeringsstöd till […]